Oversikt over justering av bildefarge og -tone

To av metodene du kan benytte for å justere bildetone og -farge, er å bruke justeringslag eller redigere i Adobe Camera Raw. Begge metodene gir et bredt spekter av kontroll og fleksibilitet, foretar ikke permanente endringer og ødelegger ikke den originale bildeinformasjonen. Originalbildenes integritet blir bevart. Denne ikke-ødeleggende redigeringen gjør det mulig å foreta videre endringer, begynne på nytt med en annen tilnærming eller angre justering selv etter at du har lagret redigeringene.

Med justeringslag kan du bruke redigeringer på et separat lag i bildefilen, slik at det originale bildet (bakgrunnslaget) forblir intakt. Den enkleste måten å få tilgang til verktøyene for justeringslag, er ved å klikke på et ikon i justeringspanelet. Du kan legge til flere enn ett justeringslag for mer komplisert bilderedigering. Du kan også bruke en maske for å bruke justeringen på et bestemt område i bildet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Maskelag.

Adobe Camera Raw er en plugin-modul for Photoshop for å foreta farge- og tonejusteringer. I redigeringsvinduet er det en stor forhåndsvisning av bildet og du finner justeringsverktøyene i den vanlige rekkefølgen. Adobe Camera Raw kan, navnet til tross, også brukes til å redigere JPG- og TIFF-filer i tillegg til Camera Raw-filer. Hvis du vil bruke de samme justeringene på flere bilder, kan du lagre innstillingene som en forhåndsinnstilling og bruke den ved behov.

Merk:

Med mindre en bestemt justering ikke er tilgjengelig som et justeringslag eller i Camera Raw, bør du ikke å bruke kommandoene under Bilde > Justeringsmeny. Justeringene under bildemenyen forandrer eller sletter bildepunktinformasjon i bildet permanent.

Justere bildefarge og -tone med justeringslag

 1. Klikk verktøyikonet for justeringen du vil foreta i justeringspanelet:

 2. Du justerer verktøyinnstillingene for justeringslag i egenskapspanelet.

Video tutorial: What are adjustment layers?

Video tutorial: What are adjustment layers?
lynda.com

Justere bildefarge og -tone i Camera Raw

 1. Velg Fil > Åpne.

 2. I vinduet Åpne velger du en eller flere camera raw-, TIFF- eller JPEG-filer, og deretter Camera Raw fra formatmenyen.

 3. Klikk Åpne.

 4. Bruk kontrollene i Adobe Camera Raw til å justere innstillingene. Du kan bruke justeringspenselen til å bruke redigeringer på bestemte områder i bildet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Gjøre farge- og tonejusteringer i Camera Raw.

Merk:

Du kan angi i innstillingene at JPEG- og TIFF-filer alltid skal åpnes i Camera Raw.

Tips: Hvis du vil ha tips om hvordan du stiller inn JPG-filer slik at de åpnes i Adobe Camera Raw, kan du se denne opplæringsvideoen av Terry White.

Aktivere redigering av JPEG- og TIFF-filer i Camera Raw

 1. Velg (Windows) Rediger > Innstillinger > Camera Raw eller (Mac OS) Photoshop > Innstillinger > Camera Raw.

 2. Gjør ett av følgende i delen JPEG- og TIFF-håndtering i dialogboksen Innstillinger for Camera Raw:

  • På JPEG-menyen velger du Åpne alle støttede JPEG-filer automatisk.
  • På TIFF-menyen velger du Åpne alle støttede TIFF-filer automatisk.

Video tutorial: What is Adobe Camera Raw?

Video tutorial: What is Adobe Camera Raw?
Laura Shoe

Merk:

Du kan, i tillegg til de ovenfornevnte arbeidsflytene, også bruke smarte objekter for ikke-ødeleggende redigering av lag. Se Koblede smarte objekter for mer informasjon.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet