Med kommandoen Kulør/metning kan du justere kulør, metning og lyshet for et bestemt fargeområde i et bilde, eller du kan justere alle fargene i bildet samtidig. Denne justeringen er spesielt nyttig for finjustering av farger i et CMYK-bilde slik at de er innenfor fargeområdet til en utskriftsenhet.

Du kan lagre innstillinger for kulør og metning i egenskapspanelet og senere laste dem inn igjen for bruk i andre bilder. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Lagre justeringsinnstillinger og Bruke justeringsinnstillinger på nytt.

Hvis du vil ha mer informasjon om bildejustering, se /no/Justere bildefarge og -tone.

Bruk en justering av Kulør/fargemetning

 1. Gjør ett av følgende:
  • Klikk Kulør/metning-ikonet  i justeringspanelet.
  • Velg Lag > Nytt justeringslag > Kulør/metning. Klikk OK i dialogboksen Nytt lag.

  De to fargefeltene i dialogboksen viser fargene i rekkefølgen de har i fargehjulet. Det øverste fargefeltet viser fargen før justeringen, og det nederste viser hvordan justeringen påvirker alle kulørene ved full metning.

  Merk:

  Du kan også velge Bilde > Justeringer > Kulør/metning. Husk imidlertid at denne metoden foretar direkte justeringer i bildelaget og forkaster bildeinformasjon.

 2. Velg en farge på menyen til høyre for justeringsverktøyet På bilde  i justeringspanelet:

  • Velg Master for å justere alle fargene samtidig.
  • Velg en av de andre forhåndsinnstilte fargeområdene for fargen du vil justere. Hvis du vil endre fargeområdet, ser du Angi fargeområdet som justeres med Kulør/metning.
  • Velg en forhåndsinnstilling for kulør/metning på forhåndsinnstillingsmenyen.
 3. For Kulør angir du en verdi eller drar skyvekontrollen til du er fornøyd med fargene.

  Verdien som vises i tekstboksen, gjenspeiler antall grader rotasjon rundt hjulet fra den opprinnelige fargen til bildepunktet. En positiv verdi angir rotering med klokken, en negativ verdi angir rotering mot klokken. Verdiene kan være fra -180 til +180.

  Photoshop fargehjul
  Fargehjul

  A. Metning B. Kulør 

  Merk:

  Du kan også velge justeringsverktøyet På bilde  i egenskapspanelet og deretter Ctrl-klikke (Windows) eller Kommando-klikke (Mac OS) en farge i bildet. Dra til venstre eller høyre i bildet for å endre kulørverdien.

 4. For Metning angir du en verdi eller drar skyvekontrollen til høyre for å øke metningen, eller til venstre for å redusere den.

  Fargen forandres bort fra eller mot midten av fargehjulet. Verdiene kan være fra –100 (avmetningsprosenten, mattere farger) til +100 (prosenten for metningsøkning).

  Merk:

  Du kan også velge justeringsverktøyet På bilde  i egenskapspanelet og klikke en farge i bildet. Dra til venstre eller høyre i bildet for å redusere eller øke metningen for fargeområdet som omfatter bildepunktet du klikket.

 5. For Lyshet angir du en verdi eller drar skyvekontrollen til høyre for å øke lysheten (legge til hvitt i en farge), eller til venstre for å redusere den (legge til svart i en farge). Verdiene kan være fra –100 (prosentandel svart) til +100 (prosentandel hvitt).

Merk:

Klikk Tilbakestill-knappen  for å angre en Kulør/metning-innstilling i egenskapspanelet.

Angi fargeområdet som justeres med Kulør/metning

 1. Bruk en justering av Kulør/fargemetning.

 2. Velg en farge på menyen til høyre for justeringsverktøyet På bilde  i egenskapspanelet:

  Fire fargehjulverdier (i grader) vises i egenskapspanelet. De tilsvarer justeringsskyvekontrollene som vises mellom fargefeltene. De to indre loddrette skyvekontrollene definerer fargeområdet. De to ytre trekantede skyvekontrollene viser hvor justeringene i et fargeområde "faller ut" (utfall er en uttoning eller overgang av justeringene i stedet for en skarp definert grense mellom justeringene).

 3. Bruk pipetteverktøyene eller justeringsskyvekontrollene til å endre fargeområdene.
  • Klikk eller dra i bildet med pipetteverktøyet  for å velge et fargeområde. Du kan utvide fargeområdet ved å klikke eller dra i bildet med pipetteverktøyet Legg til i eksemplet . Du kan redusere fargeområdet ved å klikke eller dra i bildet med pipetteverktøyet Trekk fra i eksemplet . Mens et pipetteverktøy er valgt, kan du også trykke SKIFT for å legge til i området eller ALT (Windows) eller TILVALG (Mac OS) for å trekke fra det.
  • Dra en av de hvite trekantede skyvekontrollene for å justere mengden fargeutfall (uttoning av justering) uten å påvirke området.
  • Dra området mellom trekanten og det loddrette feltet for å justere området uten å påvirke mengden utfall.
  • Dra senterområdet for å flytte hele justeringsskyvekontrollen (som inkluderer trekanter og loddrette felt) for å velge et annet fargeområde.
  • Dra et av de loddrette hvite feltene for å justere fargekomponentens område. Hvis du flytter et loddrett felt ut fra midten av justeringsskyvekontrollen og nærmere trekanten, økes fargeområdet og utfallet reduseres. Hvis du flytter et loddrett felt nærmere midten av justeringsskyvekontrollen og bort fra trekanten, reduseres fargeområdet og utfallet økes.
  • CTRL-dra (Windows) eller KOMMANDO-dra (Mac OS) fargefeltet slik at en annen farge er midt i feltet.
  Justeringsskyvekontrollen Kulør/metning i Photoshop
  Justeringsskyvekontrollen Kulør/metning

  A. Skyvekontrollverdier for kulør B. Justerer utfall uten å påvirke området C. Justerer området uten å påvirke utfallet D. Justerer fargeområdet og utfallet E. Flytter hele skyvekontrollen 

  Hvis du endrer justeringsskyvekontrollen slik at den havner i et annet fargeområde, endres navnet på Rediger-menyen for å gjenspeile dette. Hvis du for eksempel velger Gult og endrer området slik at det ligger i den røde delen av fargefeltet, endres navnet til Rød 2. Du kan konvertere opptil seks individuelle fargeområder til variasjoner av det samme fargeområdet (for eksempel Rød til Rød 6).

  Som standard er det valgte fargeområdet når du velger en fargekomponent, 30° bredt med 30° utfall på begge sider. Hvis du setter utfallet for lavt, kan det oppstå bånddannelser i bildet.

Fargelegge et gråtonebilde eller lage en monoton effekt

 1. (Valgfritt) Hvis du skal fargelegge et gråtonebilde, velger du Bilde > Modus > RGB-farger for å konvertere bildet til RGB.

 2. Bruke en justering av kulør/fargemetning.

 3. I Egenskaper-panelet, merk av for Fargelegg. Hvis forgrunnsfargen er svart eller hvit, konverteres bildet til en rød kulør (0°). Hvis forgrunnsfargen ikke er svart eller hvit, konverteres bildet til kuløren for gjeldende forgrunnsfarge. Lyshetsverdien for hvert bildepunkt endres ikke.

 4. (Valgfritt) Bruk skyvekontrollen Kulør for å velge en ny farge. Bruk skyvekontrollene Metning og Lyshet til å justere metningen og lysheten til bildepunktene.

Justere fargemetningen ved hjelp av Glød

Glød justerer metningen slik at maskeringen reduseres til et minimum når farger nærmer seg full metning. Denne justeringen øker metningen for farger med lav metning mer enn for farger som allerede er mettet. Glød forhinder også at hudtoner blir overmettet.

Fra en ekspert: Justeringslag for Glød

Fra en ekspert: Justeringslag for Glød
Richard Harrington

 1. Gjør ett av følgende:
  • Klikk Glød-ikonet  i justeringspanelet.
  • Velg Lag > Nytt justeringslag > Glød. I dialogboksen Nytt lag skriver du inn et navn på justeringslaget Glød og klikker OK.

  Merk:

  Du kan også velge Bilde > Justeringer > Glød. Husk imidlertid at denne metoden foretar direkte justeringer i bildelaget og forkaster bildeinformasjon.

 2. I genskapspanelet drar du skyvekontrollen for glød for å øke eller redusere fargemetningen uten å bruke maskering når fargene blir mer mettet. Gjør deretter ett av følgende:

  • Hvis du vil justere farger med lav metning ytterligere og forhindre at farger maskeres når de nærmer seg full metning, flytter du skyvekontrollen for glød mot høyre.
  • Hvis du vil bruke like mye metning på alle farger, uavhengig av gjeldende fargemetning, flytter du skyvekontrollen for metning. I enkelte tilfeller kan dette gi mindre bånddannelse enn med skyvekontrollen for metning i justeringspanelet for kulør/metning eller i dialogboksen Kulør/metning.
  • Hvis du vil redusere metningen, flytter du skyvekontrollen for glød eller metning mot venstre.

Justere fargemetning i bildeområder

Svampverktøyet endrer forsiktig fargemetningen i et område. Når et bilde er i gråtonemodus, øker eller reduserer verktøyet kontrasten ved å flytte gråtoner bort fra eller i retning av mellomgrått.

 1. Velg svampverktøyet .
 2. Velg en penseltupp, og angi penselalternativer på alternativlinjen.
 3. På Modus-menyen på alternativlinjen velger du hvordan du vil endre fargen:

  Metning

  Gjør fargemetningen mer intens

  Mindre metning

  Tynner ut fargemetningen

 4. Angi flyten for svampverktøyet.
 5. Velg Glød for å redusere klippingen for fullt mettede eller umettede farger til et minimum.
 6. Dra over den delen av bildet du vil endre.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet