Problem

Program Acrobat X lub XI nie chce się uruchomić i zwraca błąd „Błąd 213:19. Wystąpił błąd związany z licencjonowaniem tego produktu”. 

Niniejszy dokument dotyczy błędu, którego numer rozpoczyna się od cyfr 213:xx.

W przypadku aplikacji Creative Suite zobacz temat Błąd „Magazyn licencji nie zezwala na zapis” | Dziennik instalacji | CS5, CS5.5.

Rozwiązania

Ważne! Wykonaj poniższe rozwiązania w podanej kolejności. Jeśli któreś z wcześniejszych rozwiązań usunie problem, nie wykonuj dalszych czynności.

Rozwiązanie 1: Zainstaluj poprawkę do programu Acrobat.

 1. Zaloguj się na komputerze z systemem Windows jako administrator.

 2. Kliknij następujące łącze, aby pobrać plik poprawki:

  Pobierz

 3. Po wyświetleniu monitu o otwarcie lub zapisanie pliku kliknij przycisk Otwórz.

  Kliknięcie przycisku Otwórz
 4. Rozpakuj plik. W zależności od systemu operacyjnego i narzędzia lokalizacja będzie się różnić.

 5. Kliknij dwukrotnie wypakowany plik LicFix_21319.exe. Jeśli plik zostanie wykonany poprawnie, wiersz polecenia zamknie się automatycznie.

 6. Uruchom program Acrobat.

Rozwiązanie 2: Zainstaluj poprawkę do programu Acrobat za pomocą wiersza polecenia (tylko w systemie Windows).

 1. Uruchom wiersz polecenia jako administrator.

 2. Przejdź do lokalizacji poprawki rozpakowanej w rozwiązaniu 1 (krok 4).

 3. Wprowadź frazę LicFix_21319.exe, aby uruchomić poprawkę. Jeśli plik uruchomi się poprawnie, w wierszu poleceń pojawi się kod zamknięcia: 0.

  Wpisz LicFix_219319.exe

Rozwiązanie 3: Upewnij się, że Twoje konto użytkownika ma pełne uprawnienia dostępu (do odczytu i zapisu).

Windows 8

 • C:\ProgramData\Adobe\Slstore
 • lub C:\ProgramData\Adobe

Windows 7, Vista

 • C:\ProgramData\Adobe\Slstore
 • lub C:\ProgramData\Adobe

Windows XP

 • C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe\SLStore
 • lub, C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe

Mac OS X 10.5.x lub 10.6.x

 • [Katalog główny]/Biblioteki/Application Support/Adobe/SLStore
 • lub [Katalog główny]/Biblioteki/Application Support/Adobe

Rozwiązanie 4: Uruchom program Acrobat X najpierw jako administrator, a następnie zaloguj się na zwyczajowe konto użytkownika.

 1. Zaloguj się jako administrator.
 2. Uruchom program Acrobat, aby się upewnić, że nie pojawia się żaden komunikat o błędzie.
 3. Zaloguj się przy użyciu żądanego konta użytkownika.

Dodatkowe informacje

Przy pierwszym uruchomieniu program Acrobat X i XI wymaga uprawnień do zapisu dla folderu „...\Adobe\SLStore” lub „...\Adobe”. Jeśli konto użytkownika (przy pierwszym uruchomieniu po zainstalowaniu) nie ma koniecznych uprawnień, wówczas nie uda się uruchomić programu Acrobat.

 • Ten problem może występować w środowiskach przedsiębiorstw, gdy wdrażany jest obraz systemu operacyjnego z zainstalowaną wersją programu Acrobat X lub XI.
 • Może on występować również wówczas, gdy użytkownicy domen (Windows) nie mają pełnych uprawnień do wymienionych wyżej folderów.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online