Problem

Gdy próbujesz podpisać cyfrowo plik PDF w programie Adobe Acrobat 8 lub 9 w systemie Windows, aplikacja zwraca komunikat o błędzie „Nie można ukończyć tworzenia tego podpisu. Wyjątek platformy.” Po komunikacie o błędzie zostaje wyświetlone jedno z wyrażeń poniżej:

 • „Obiekt już istnieje. Kod błędu: 2148073487”
 • „Zestaw kluczy nie istnieje. Kod błędu: 2148073494”
 • „Klucz nie jest prawidłowy do użycia w określonym stanie. Kod błędu: 2148073483"

Rozwiązanie: Odtwórz cyfrowy identyfikator i/lub folder Crypto

Zastosuj jedno lub oba z następujących rozwiązań:

Odtwórz cyfrowy identyfikator

 1. Uruchom program Acrobat.
 2. Wybierz kolejno opcje Zaawansowane > Ustawienia zabezpieczeń.
 3. Na liście kategorii po lewej stronie okna Ustawienia zabezpieczeń wybierz opcję Cyfrowe identyfikatory.

 4. Wybierz cyfrowy identyfikator, za pomocą którego była podejmowana próba podpisania pliku PDF.
 5. Kliknij opcję Usuń identyfikator.
 6. W oknie dialogowym potwierdzenia kliknij OK.
 7. Kliknij opcję Dodaj identyfikator.
 8. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby utworzyć ponownie cyfrowy identyfikator.

 9. Kliknij przycisk OK.

Utwórz ponownie folder Crypto

 1. Zamknij program Acrobat.
 2. W Eksploratorze Windows wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W systemie Windows XP przejdź do folderu C:\Documents and Settings\[nazwa użytkownika]\Application Data\Microsoft.
  • W systemie Windows Vista przejdź do folderu C:\Users\[nazwa użytkownika]\AppData\Roaming\Microsoft.

  Uwaga: Te ścieżki zawierają ukryte foldery. Informacje dotyczące wyświetlania ukrytych folderów można znaleźć w temacie Wyświetlanie ukrytych plików i folderów w systemie Windows 10 i w wersjach wcześniejszych.

 3. Zmień nazwę folderu Crypto Crypto Old.

 4. Uruchom program Acrobat. Folder Crypto jest odtwarzany automatycznie.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online