Firma Adobe zidentyfikowała poniższe problemy ze zgodnością pomiędzy aplikacją Bridge CC a systemem Mac OS 10.11 (El Capitan).

Zalecamy użytkownikom przetestowanie partycji spoza środowiska produkcyjnego na własną rękę, aby upewnić się, że posiadany sprzęt i sterowniki działają w nowym systemie operacyjnym.

W przypadku napotkania problemów, które jeszcze nie zostały udokumentowane, zachęcamy do zgłaszania ich na naszej stronie opinii.

Znane problemy

Nasz zespół inżynierów współpracuje z partnerami nad przeanalizowaniem tego problemu i dostarczeniu w przyszłości jego rozwiązania.

Narzędzie Photo Downloader nie rozpoznaje niektórych połączonych urządzeń

W systemie Mac OS 10.11.x aplikacja Bridge CC nie rozpoznaje następujących typów urządzeń:

 • urządzenia przenośne z systemem iOS,
 • urządzenia przenośne z systemem Android i aparaty cyfrowe połączone w trybie PTP (Picture Transfer Protocol) lub MTP (Media Transfer Protocol — protokół transferu multimediów).
Sposób obejścia problemu
 
W przypadku urządzeń połączonych w trybie PTP lub MTP (takie jak aparaty cyfrowe lub urządzenia z systemem Android):
 • Zmień tryb z PTP/MTP na tryb USB/pamięci masowej, a następnie podłącz urządzenie do komputera. Uwaga: Instrukcje na temat zmiany trybu znajdują się w dokumentacji dostarczonej przez producenta urządzenia.
W przypadku urządzeń przenośnych z systemem iOS:
 1. Podłącz urządzenie z systemem iOS (iPhone lub iPad) do komputera.
 2. Uruchom aplikację Pobieranie obrazów (Aplikacje > Pobieranie obrazów). 
 3. Wybierz multimedia, które chcesz zaimportować i kliknij opcję Importuj/Importuj wszystko.Wybrane pliki multimedialne są kopiowane do folderu /Users/Pictures/[iPad/użytkownik]
 4. W narzędziu Bridge Photo Downloader wybierz folder podany w kroku 3 lub znajdujące się w nim pliki multimedialne, które chcesz zaimportować
 • Podłącz urządzenie do komputera. W poniższym przykładzie dla celów ilustracji użyto urządzenia iPad o nazwie labuser.

 • Uruchom aplikację Pobieranie obrazów (Idź > Aplikacje > Pobieranie obrazów). Aplikacja automatycznie rozpoznaje urządzenie iPad.

 • Wybierz multimedia, które chcesz zaimportować i kliknij przycisk Importuj/Importuj wszystko.

 • Podłącz urządzenie do komputera. W poniższym przykładzie dla celów ilustracji użyto urządzenia iPad o nazwie labuser.

 • Uruchom aplikację Pobieranie obrazów (Idź > Aplikacje > Pobieranie obrazów). Aplikacja automatycznie rozpoznaje urządzenie iPad.

 • Wybierz multimedia, które chcesz zaimportować i kliknij przycisk Importuj/Importuj wszystko.

 • W aplikacji Bridge CC może wystąpić awaria podczas próby utworzenia lokalnej pamięci podręcznej dużej liczby plików zlokalizowanych w lokalizacji sieciowej.

  Sposób obejścia problemu

  Przenieś pliki, nad którymi chcesz pracować, na dysk lokalny.