Pierwsze kroki z bibliotekami zespołu

Dowiedz się, jak pracować z bibliotekami zespołu w usłudze Creative Cloud.

Uwaga:

Biblioteki Creative Cloud dla firm to usługa dostępna tylko wtedy, gdy organizacja korzysta z przestrzeni dyskowej Adobe dla firm, wdrażanej na całym świecie w sposób etapowy.

Praca z bibliotekami zespołu

Biblioteki zespołów umożliwiają łatwe i szybkie udostępnianie kolekcji elementów zespołowi lub współpracownikom. Biblioteki zespołów są dostępne tylko dla Creative Cloud dla zespołów i Creative Cloud dla przedsiębiorstw.

Gdy tworzysz bibliotekę zespołu lub przenosisz bibliotekę osobistą do zespołu, jest ona automatycznie udostępniana członkom zespołu. Ustaw poziomy dostępu dla współpracowników i członków zespołu.

 • Edytuj dostęp do używania i edycji elementów. Wprowadź zmiany organizacyjne, takie jak zmiana nazwy lub grupy niestandardowe.
 • Przeglądaj i korzystaj z dostępu do używania elementów.

Zarządzaj bibliotekami zespołu za pomocą aplikacji Creative Cloud na komputer, panelu Biblioteki w aplikacjach Adobe lub na stronie Creative Cloud. Biblioteki zespołu możesz znaleźć, szukając ikony zespołu   obok nich.

Praca z bibliotekami zespołów w aplikacji Creative Cloud na komputer

Tworzenie Bibliotek zespołu w aplikacji Creative Cloud na komputer

Istnieją dwa sposoby tworzenia bibliotek zespołu w aplikacji Creative Cloud na komputer. Możesz tworzyć za pośrednictwem głównej sekcji Twoje biblioteki lub bezpośrednio od zespołu, który domyślnie utworzy bibliotekę w tym zespole.

 1. Aby uzyskać dostęp do takich bibliotek otwórz aplikację Creative Cloud na komputer i przejdź doPliki > Twoje biblioteki.

 2. Wybierz Nowa biblioteka.  

 3. Nazwij bibliotekę, wybierz zespół, w którym chcesz tworzyć, i wybierz poziom dostępu dla zespołu.

 4. WybierzUtwórz .

Znajdywanie Bibliotek zespołu w aplikacji Creative Cloud na komputer

 1. Aby uzyskać dostęp do takich bibliotek otwórz aplikację Creative Cloud na komputer i przejdź do Pliki > Twoje biblioteki.

 2. Wybierz opcję Przeglądaj wszystko.

  Przeglądaj wszystkie biblioteki

 3. Wybierz bibliotekę, którą chcesz obserwować.

 4. Wybierz Dodaj do swoich bibliotek dla Twojej biblioteki.

Uwaga:Możesz wyszukiwać konkretne biblioteki, do których masz dostęp, korzystając z pola wyszukiwania u góry ekranu.

Konwertowanie bibliotek osobistych na biblioteki zespołów w aplikacji Creative Cloud na komputer

Dowolną bibliotekę osobistą można przekonwertować na bibliotekę zespołu. 

 1. Aby uzyskać dostęp do takich bibliotek otwórz aplikację Creative Cloud na komputer i przejdź do Pliki > Twoje biblioteki.

 2. Wybierz w bibliotece, którą chcesz przenieść i wybierz Przenieś do zespołu.

  Przenieś osobiste biblioteki do zespołu

 3. Wybierz zespół i ustaw poziom dostępu.

 4. Wybierz opcję Przenieś.

Tworzenie osobistej kopii biblioteki zespołu w aplikacji Creative Cloud na komputer

Możesz zapisać osobistą kopię dowolnej biblioteki zespołu, do której masz dostęp. Ten proces jest przydatny, gdy musisz wprowadzić zmiany w bibliotece, do której tylko posiadasz dostęp Podgląd.

 1. Aby uzyskać dostęp do takich bibliotek otwórz aplikację Creative Cloud na komputer i przejdź do Pliki > Twoje biblioteki.

 2. Wybierz w bibliotece, którą chcesz skopiować i wybierz Zapisz osobistą kopię .

Praca z bibliotekami zespołów w serwisie Creative Cloud website

Tworzenie biblioteki zespołów w serwisie Creative Cloud website

 1. Wybierz Nowa biblioteka.

 2. Nazwij bibliotekę, wybierz zespół i ustaw poziom dostępu.

 3. Wybierz Utwórz. 

Konwertowanie bibliotek osobistych na biblioteki zespołów w witrynie Creative Cloud website

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolną bibliotekę zespołu lub użyj menu kontekstowego biblioteki.

 2. Wybierz Przenieś do zespołu.

 3. Wybierz zespół i ustaw poziom dostępu.

 4. Wybierz Zapisz. 

Znajdywanie biblioteki zespołów w serwisie Creative Cloud website

 1. Wybierz opcję Przeglądaj wszystko.

 2. Wybierz bibliotekę, którą chcesz obserwować.

 3. Kliknij przycisk Dodaj do swoich bibliotek.

Uwaga: Możesz wyszukiwać konkretne biblioteki, do których masz dostęp, korzystając z pola wyszukiwania u góry ekranu.

Praca z bibliotekami zespołu w aplikacjach w panelu Biblioteki

Praca z bibliotekami zespołu w aplikacjach Adobe w panelu Biblioteki. Możesz zarządzać bibliotekami zespołu z widoku listy bibliotek lub menu akcji poszczególnych bibliotek.

Korzystanie z bibliotek zespołu w panelu Biblioteki

Korzystanie z elementów z bibliotek zespołu działa tak samo, jak z bibliotek osobistych, które zostały Ci udostępnione. Jeśli masz Dostęp do edycjimożesz zarządzać i wprowadzać zmiany w bibliotekach zespołu. Jeśli masz Dostęp do przeglądaniamożesz używać tylko elementów w bibliotece, nie możesz wprowadzać żadnych zmian w bibliotece lub elementach. Aby wprowadzić zmiany w bibliotece zespołu, do której masz tylko dostęp do wyświetlania, zapoznaj się z instrukcjamiWykonanie osobistej kopii biblioteki zespołu .

Tworzenie bibliotek zespołu w panelu Biblioteki

 1. Otwórz panel Biblioteki w aplikacji Creative Cloud.

 2. Wybierz + Utwórz nową bibliotekę w widoku listy bibliotek lub wybierz + przycisk na dole panelu.

 3. Nazwij bibliotekę, wybierz zespół i ustaw poziom dostępu.

 4. Wybierz Utwórz.

Twoja biblioteka jest utworzona w zespole i oznaczona ikoną Biblioteki zespołu  . Twoja biblioteka jest automatycznie udostępniana Twojemu zespołowi i możesz ją znaleźć, wybierając Przeglądaj wszystko w widoku listy bibliotek.

Konwertowanie bibliotek osobistych na biblioteki zespołu w panelu Bibliotek

 1. Otwórz panel Biblioteki w aplikacji Creative Cloud.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolną bibliotekę zespołu lub użyj menu kontekstowego biblioteki.

 3. Wybierz Przenieś do zespołu.

  Wybierz Przenieś do zespołu.

 4. Wybierz zespół i ustaw poziom dostępu.

 5. Wybierz polecenie Zapisz. 

Utwórz osobistą kopię biblioteki zespołu w panelu Biblioteki

Możesz zapisać osobistą kopię dowolnej biblioteki zespołu, do której masz dostęp. Ten proces jest przydatny, gdy musisz wprowadzić zmiany w bibliotece, do której tylko posiadasz dostęp Podgląd.Po zapisaniu biblioteka jest wyświetlana jako kopia w widoku listy bez ikony zespołu.

 1. Otwórz panel Biblioteki w aplikacji Creative Cloud.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy lub wybierz bibliotekę, którą chcesz skopiować i wybierz Zapisz osobistą kopię.

  Wybierz Zapisz osobistą kopię

Praca z bibliotekami zespołu w aplikacjach w menedżerze bibliotek

Możesz zarządzać bibliotekami zespołu w menedżerze bibliotek, a także publikować zasoby dokumentów bezpośrednio w zespole. 

Tworzenie bibliotek zespołu w menedżerze bibliotek

 1. Otwórz menedżera biblioteki w Adobe XD.

 2. Wybierz opcję + Utwórz nową bibliotekę.

 3. Nazwij bibliotekę, wybierz zespół i ustaw poziom dostępu.

 4. Wybierz Utwórz.

Publikowanie zasobów dokumentów zespołowi w menedżerze biblioteki

 1. Otwórz menedżera biblioteki w Adobe XD.

 2. Wybierz Publikuj.

 3. Wybierz zespół i ustaw poziom dostępu.

 4. Wybierz Utwórz.

Konwertowanie bibliotek osobistych na biblioteki zespołu w menedżerze bibliotek

 1. Otwórz menedżera biblioteki w Adobe XD.

 2. Wybierz ikonę biblioteki, którą chcesz przenieść.

 3. Wybierz Przenieś do zespołu.

 4. Wybierz zespół i ustaw poziom dostępu.

 5. Wybierz polecenie Zapisz. 

Konwertowanie istniejącej biblioteki połączonej na bibliotekę zespołu

 1. Otwórz menedżera biblioteki w Adobe XD.

 2. Wybierz ikonę biblioteki, którą chcesz przekonwertować.

 3. Wybierz Przenieś do zespołu.

  Wybierz Przenieś do zespołu.

 4. Wybierz zespół i ustaw poziom dostępu.

 5. Wybierz polecenie Zapisz. 

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto