Błąd A12E5 podczas instalowania produktów Creative Cloud

Problem: Błąd A12E5 podczas instalowania produktów Creative Cloud

Podczas instalowania produktów Creative Cloud lub aktualizowania aplikacji Creative Cloud na komputer pojawia się błąd A12E5.

Błąd występuje w fazie pobierania i wyodrębniania w procesie instalacji.

Rozwiązanie 1

Odinstaluj całą aplikację Creative Cloud na komputer i zainstaluj ją ponownie.

 1. Odinstaluj aplikację Creative Cloud na komputer za pomocą narzędzia do dezinstalacji, które można pobrać, przechodząc na łącza podane w poniższych dokumentach:

 2. Pobierz aplikację Adobe Creative Cloud na komputer.

 3. Jeśli zostanie wyświetlony monit, zaloguj się za pomocą identyfikatora Adobe ID.

 4. Kliknij łącze Centrum pobierania.

 5. Wskaż aplikację Adobe Creative Cloud i kliknij przycisk Pobierz.

 6. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Rozwiązanie 2

 1. Dezinstalacja aplikacji Creative Cloud na komputer.
  • Windows
  1. Wybierz polecenia Start > Panel sterowania.
  2. Kliknij dwukrotnie opcję Programy i funkcje.
  3. Wybierz aplikację Adobe Creative Cloud i kliknij przycisk Odinstaluj.
  4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
  • Mac OS
  1. Korzystając z aplikacji Finder, przejdź do opcji /Applications/Utilities/Adobe Installers/ i kliknij dwukrotnie pozycję Adobe Creative Cloud.
  2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
 2. Usuń folder OOBE.
  • Windows (32-bitowy)
  1. W programie Eksplorator przejdź do lokalizacji \Program Files\Common Files\Adobe\.
  2. Zmień nazwę OOBE na OOBE_old.
  • Windows (64-bitowy)
  1. W programie Eksplorator przejdź do lokalizacji \Program Files (x86)\Common Files\Adobe\.
  2. Zmień nazwę OOBE na OOBE_old.
  • Mac OS (Ważne: Wykonaj te kroki w folderze biblioteki systemowej. W przypadku wyświetlenia monitu wpisz hasło administratora.
  1. W programie Finder przejdź do lokalizacji /Library/Application Support/Adobe/.
  2. Zmień nazwę OOBE na OOBE_old.
 3. Zainstaluj ponownie aplikację Creative Cloud na komputer.
  1. W przeglądarce przejdź na stronę aplikacji Adobe Creative Cloud na komputer.
  2. W przypadku wyświetlenia monitu zaloguj się.
  3. Kliknij łącze Centrum pobierania.
  4. Kliknij przycisk Pobierz obok aplikacji Adobe Creative Cloud.
  5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?