Tworzenie lub edytowanie starszych aplikacji do systemu Android (opartych na technologii AIR) nie jest już obsługiwane. Istniejące aplikacje będą nadal działać na urządzeniach z systemem Android. Zaleca się jednak jak najszybsze przeprowadzenie migracji ze starszych aplikacji do macierzystej przeglądarki systemu Android. Zobacz Kompilowanie macierzystych aplikacji DPS dla urządzeń z systemem Android.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online