Tworzenie aplikacji DPS na iPady (Single Edition)

Od 1 maja 2015 r. wersja Digital Publishing Suite Single Edition nie jest już dostępna w ramach subskrypcji Creative Cloud i jako licencja samodzielna.

Jeśli masz subskrypcję DPS Enterprise, możesz kompilować aplikacje z jednym folio na iPady.

  1. Po zakończeniu edycji folio i zawartych w nim artykułów, zaloguj się do usługi Folio Producer za pomocą identyfikatora Adobe ID powiązanego z rolą Application (Aplikacja), zaznacz folio w narzędziu Folio Producer Organizer i kliknij opcję Export (Eksportuj), aby wyeksportować plik .zip do znanej lokalizacji.

  2. Zaloguj się w panelu Folio Builder, używając identyfikatora Adobe ID z rolą DPS App Builder. Skorzystaj z narzędzia Account Administration (Zarządzanie kontem), aby przypisać role.

  3. Kliknij opcję Create (Utwórz), wybierz pozycję iPad (nie iPhone), a następnie kliknij przycisk Next (Dalej).

  4. W sekcji App Type (Typ aplikacji) wybierz opcję Built-In Single Edition App (Wbudowana aplikacja obsługująca pojedyncze wydanie).

  5. Wskaż plik folio w formacie .zip, który został wyeksportowany w pierwszym kroku.

  6. Postępuj zgodnie z instrukcjami kompilowania aplikacji wyświetlanymi przez program DPS App Builder.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto