Tworzenie zawartości DPS dla urządzeń iPad

Czy czytasz odpowiedni artykuł?

Ten artykuł dotyczy programu Digital Publishing Suite. Artykuł dotyczący rozwiązania AEM Mobile można znaleźć tutaj: Methods for authoring content.

iPad z wyświetlaczem Retina HD ma wymiary 2048x1536 pikseli (natomiast modele z wyświetlaczem SD mają 1024x768 pikseli). Aby tworzyć folia przeznaczone do wyświetlania zarówno w rozdzielczości standardowej (SD), jak i wysokiej (HD), można skorzystać z następujących opcji:

Utwórz tylko folia o wymiarach 1024x768 pikseli w formacie PDF (zalecane)

Aby utworzyć pojedyncze folio w rozdzielczości 1024x768, które będzie wyglądać atrakcyjnie na wszystkich modelach iPadów, użyj artykułów PDF zawierających wiele wersji. Na przykład: możesz tworzyć pokazy slajdów i przewijalne ramki, gdzie zawartość jest eksportowana w formacie wektorowym. W tym samym folio można dodać zasoby w rozdzielczości SD i HD, co jest szczególnie istotne w przypadku nakładek z funkcją powiększania i przesuwania obrazu. Zobacz Tworzenie wielowersjowych artykułów PDF dla urządzeń z systemem iOS. Takie podejście jest szczególnie przydatne w przypadku aplikacji obsługujących jedno folio, które nie umożliwiają wyświetlania wielu wersji.

Utwórz wersje 1024x768 i 2048x1536

Przy tworzeniu wersji folio należy pamiętać, że starsze modele iPadów wyświetlają tylko wersję w rozdzielczości 1024x768, a nowy iPad HD wyświetla tylko wersję 2048x1536. Aby utworzyć wersje, możesz użyć tej samej konfiguracji plików źródłowych (zalecane) lub dwóch konfiguracji. Dodatkowe wskazówki można znaleźć w artykułach Boba Bringhursta i Colina Fleminga, do których łącza znajdują się poniżej.

Utwórz tylko folio 2048x1536

Podejście to nie jest zalecane. Przeglądarki do obsługi wielu wydań wyświetlają folio o wymiarach 2048x1536 tylko w iPadzie HD. W przeglądarkach pojedynczych wydań zawartość jest wyraźnie rasteryzowana i występują problemy z wydajnością.

Ważne uwagi dotyczące tworzenia wielu wersji:

  • Jeśli to możliwe, unikaj publikowania wersji oddzielnie. Załóżmy, że publikujesz folio 1024×768, a tydzień później publikujesz folio w wersji 2048×1536. Jeśli twoi klienci wyposażeni w urządzenia iPad 3 otworzą bibliotekę przed opublikowaniem w niej większej wersji, dostępna pozostanie tylko wersja mniejsza. Jedynym sposobem uzyskania wersji większej jest usunięcie i ponowne zainstalowanie aplikacji przeglądarki. (To ograniczenie zostanie naprawione w kolejnej wersji).

  • Jeśli dostępna jest funkcja Kiosk, nie wyzwalaj powiadomień push do momentu opublikowania wszystkich wersji i ich udostępnienia.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?