Tworzenie źródłowych dokumentów InDesign

Czy czytasz odpowiedni artykuł?

Ten artykuł dotyczy programu Digital Publishing Suite. Artykuł dotyczący rozwiązania AEM Mobile można znaleźć tutaj: Create articles in InDesign.

Jeśli artykuł magazynu cyfrowego tworzysz na podstawie istniejącego artykułu drukowanego, zwykle najłatwiej jest zacząć od utworzenia nowego dokumentu. Aby zmodyfikować przeznaczenie dokumentu, możesz zmienić ustawienia w oknie dialogowym Ustawienia dokumentu. Określ rozmiar (np. 1024x768 dla iPada SD) oraz orientację (pionową lub poziomą) strony. W przypadku folio o podwójnej orientacji, w których klienci mogą przeglądać zawartość w płaszczyźnie poziomej lub pionowej, można utworzyć dwa oddzielne dokumenty dla każdego artykułu — jeden pionowy i jeden poziomy. Jeśli korzystasz z programu InDesign CS6, możesz także utworzyć układy alternatywne w tym samym dokumencie.

Nie używaj w dokumentach źródłowych stron widzących. Na rozkładówce może znajdować się tylko jedna strona.

Wytyczne dotyczące tworzenia dokumentów programu InDesign

 • Wyłączanie stron widzących. Nie używaj narzędzia Strona do zmiany wielkości strony, o ile nie jest to strona z płynnym przewijaniem.
 • Podczas tworzenia projektu pamiętaj, że 6-pikselowy pasek przewijania przycina prawą krawędź układu artykułu. Aby oznaczyć ten obszar, rozważ dodanie linii pomocniczych lub obiektu na stronie wzorcowej.
 • Projektując układ warto uwzględnić miejsce na paski nawigacji, które zostaną wyświetlone, gdy użytkownik dotknie tła. Wyświetlany na górze systemowy pasek stanu ma szerokość 20 lub 40 pikseli (przy rozdzielczości SD lub HD); do tego dochodzi górny pasek nawigacyjny o szerokości 44 lub 88 pikseli. Dolny pasek nawigacyjny ma szerokość 44 lub 88 pikseli. Aplikacje w wersji Enterprise mogą zawierać dodatkowy pasek z niestandardowymi ikonami nawigacji. Taki dodatkowy pasek ma szerokość 56 lub 112 pikseli.
 • Aby uniknąć dużych plików folio, dla interaktywnych zasobów, takich jak sekwencje obrazów, obrazy przesunięte i powiększone oraz panoramy, użyj plików JPEG i PNG o odpowiedniej wielkości. W przypadku obrazów nieinteraktywnych lub obrazów pokazów slajdów można użyć dowolnego formatu, w tym PSD, TIFF, AI, PDF i JPEG. Gdy tworzony jest artykuł lub układ, obiekty nieinteraktywne na każdej stronie są kompresowane i przekształcane w pojedynczy plik obrazu tła w formacie PNG, JPEG lub PDF. W podobny sposób obrazy z pokazów slajdów i przycisków są kompresowane do plików PNG.
Uwaga:

Podczas tworzenia obrazów przeznaczonych do wykorzystania w nakładkach interaktywnych najlepsze wyniki uzyskuje się za pomocą opcji „Zapisz do pokazania w Internecie”, dostępnej w programie Photoshop.

 • W przypadku umieszczania w dokumencie programu InDesign pliku PDF należy użyć niespłaszczonego standardu PDF w wersji 1.4 lub nowszej celem uniknięcia niepożądanych białych linii.
 • Aby uzyskać najlepszą jakość kolorów, należy używać obrazów w kolorach RGB, a nie CMYK lub LAB.
 • Dla zawartości nieinteraktywnej można użyć obrazu dowolnego typu. Zawartość nieinteraktywna jest resemplowana jako obraz o takich samych wymiarach jak folio. Wskazówki dotyczące tworzenie zawartości interaktywnej można znaleźć w sekcji Sprawdzone procedury tworzenia nakładek.

Tworzenie źródłowych dokumentów programu InDesign

Program InDesign oferuje kilka funkcji, których zadaniem jest uproszczenie obiegu pracy pakietu DPS. Więcej informacji na temat tych funkcji można uzyskać po kliknięciu poniższych łączy.

Jeśli opracowano układy alternatywne, to artykuły oparte na tych układach można tworzyć za pomocą funkcji „Dodaj artykuł” albo z użyciem ścieżkowego pliku sidecar.xml w połączeniu z opcją „Importuj za pomocą pliku sidecar.xml”, dostępną w oknie dialogowym Importuj artykuł. Więcej informacji: Importowanie artykułów za pomocą pliku sidecar.xml opartego na ścieżkach.

Aby utworzyć dokument źródłowy w programie InDesign CS6 lub CC:

 1. W programie InDesign CS6 lub CC wybierz polecenie Plik > Nowy > Dokument.

 2. Jako wartość opcji Metoda konwersji wybierz Publikacje cyfrowe.

 3. W polu Wielkość strony wybierz urządzenie docelowe, np. tablet iPad. W razie konieczności zmień wartości w polach Szerokość i Wysokość.

  Modele iPada o rozdzielczości standardowej (SD) używają ekranu o wymiarach 1024x768 pikseli. Modele iPada wyposażone w wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości (HD) używają ekranu o wymiarach 2048x1536 pikseli. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, utwórz dokument o wymiarach 1024x768 pikseli i użyj formatu PDF, co pozwoli zachować dobry wygląd na wszystkich modelach iPadów.

  Na urządzeniach mobilnych przycięty jest obszar o szerokości 6 pikseli po prawej stronie. Dlatego rzeczywisty obszar dostępny dla projektu wynosi 1018 x 768 (lub 762 x 1024) pikseli w przypadku modeli iPada z wyświetlaczem SD.

  Na urządzeniach Android zawartość w przeglądarce Android jest w razie potrzeby powiększana lub zmniejszana oraz dodawane są puste pasy na górze i dole obrazu. Zobacz Tworzenie dokumentów dla wielu urządzeń.

  Jeśli chcesz umożliwić płynne przewijanie, możesz określić własny rozmiar strony (np. 1024 x 3000). Zobacz Artykuły z funkcją płynnego przewijania.

 4. Wybierz orientację pionową lub poziomą.

  Tworzenie dokumentu dla czytnika urządzenia

  A. Wybierz metodę konwersji Publikacje cyfrowe. B. Określ rozmiar strony C. Wybierz orientację pionową lub poziomą 

 5. Pozostaw zaznaczoną opcję Główna ramka tekstowa, jeśli chcesz, aby tekst został wlany ponownie po utworzeniu układów alternatywnych. Jeśli w twoim artykule nie ma wątku głównego, usuń zaznaczenie tej opcji.

 6. Zacznij projektowanie dokumentu.

  Nie wszystkie funkcje interaktywne programu InDesign są obsługiwane w obiegu pracy publikacji cyfrowej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Obsługiwane funkcje interaktywne.

 7. W przypadku artykułu o podwójnej orientacji wykonaj poniższe instrukcje:

  • Utwórz drugi dokument i innej orientacji. Zapisując pliki, w nazwach plików umieść przyrostki _v i _h, jeśli chcesz importować artykuły. Na przykład, w przypadku dokumentu pionowego dodaj przyrostek _v, taki jak w artykuł_v.indd.

  • Utwórz układ alternatywny.

Więcej zasobów tego rodzaju

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?