Orientacja folio

Folio może zawierać artykuły o orientacji wyłącznie poziomej, wyłącznie pionowej, albo podwójnej. Nie można mieszać orientacji w danym folio; całe folio musi być podwójne, pionowe lub poziomie. Ten sam dokument źródłowy programu InDesign może zawierać układ poziomy i pionowy. Można również utworzyć osobne dokumenty InDesign dla folio o podwójnej orientacji.

Artykuł o podwójnej orientacji ma dwa układy: pionowy i poziomy. Gdy użytkownik obróci urządzenie mobilne, wyświetlona zostaje druga orientacja. W tej orientacji zablokowane jest folio o pojedynczej orientacji. Na przykład, jeśli utworzone zostaną artykuły mające jedynie pionowe pliki programu InDesign, orientacja ta nie zmieni się nawet wtedy, gdy użytkownik obróci urządzenie mobilne. Jeśli jednak folio dostępne jest jedynie w orientacji pionowej, to pełnoekranowe wideo nadal można odtwarzać w orientacji poziomej.

Układy poziome i pionowe na tablecie iPad

Każdy dokument może posiadać wiele stron i zasobów, różniących się orientacją: poziomą lub pionową.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?