Podczas konfigurowania roli Aplikacja dla konta Enterprise za pomocą narzędzia Zarządzanie kontem można wybrać opcję „Włącz bezpieczną zawartość”. Zaznaczenie tej opcji oraz opublikowanie folio komercyjnych w wersji 30 i nowszych przy zaznaczonej opcji „Szyfruj folio” chroni zawartość tych folio na urządzeniach z systemem iOS w następujący sposób:

 • Folia znajdujące się na bezpiecznym koncie nie są dostępne w usłudze Folio Producer (acrobat.com). Widać je tylko po opublikowaniu w usłudze Adobe Distribution Service.
 • Folia komercyjne opublikowane w usłudze Adobe Distribution Service są szyfrowane.
 • Folia dostarczane do aplikacji są szyfrowane.
 • Po zablokowaniu lub wyłączeniu urządzenia bezpieczne folia pozostają zaszyfrowane. Aby stały się dostępne, należy odblokować urządzenie przy użyciu hasła. To standardowa funkcjonalność systemu operacyjnego iOS. Więcej informacji o bezpiecznych aplikacjach podano w dokumentacji Apple iOS Security (Bezpieczeństwo systemu iOS) w formacie PDF.

Uwaga:

Opcję należy zaznaczyć tylko w przypadku, gdy aplikacja zawiera poufne lub zastrzeżone informacje. Na bezpiecznym koncie nie są dostępne funkcje udostępniania społecznościowego, przeglądarki Web Viewer ani pobierania w tle. Opcji należy używać tylko do aplikacji z bezpośrednimi uprawnieniami oraz do komercyjnych folio publikowanych przy użyciu wersji 30 i nowszych.

Zasoby dotyczące bezpiecznej zawartości

Film Colina Fleminga poświęcony bezpiecznej zawartości.

Artykuł Jamesa Lockmana Considerations for using Secure Content with DPS (Kwestie związane z używaniem bezpiecznej zawartości w pakiecie DPS).

Artykuł Jamesa Lockmana Protecting Content on an iOS Device with DPS (Ochrona zawartości na urządzeniu iOS za pomocą programu DPS).

Ograniczenia i limity dotyczące bezpiecznej zawartości

 • W aplikacji musi być włączona funkcjonalność bezpośrednich uprawnień.
 • Szyfrować można tylko komercyjne folia. 
 • Funkcja udostępniania społecznościowego przez przeglądarkę Web Viewer jest niedostępna.
 • Funkcja bezprzewodowego podglądu bezpiecznych folio za pomocą programu Folio Producer jest niedostępna. Aby wyświetlić podgląd takich folio, należy użyć funkcji Podgląd na urządzeniu lub aplikacji deweloperskiej.
 • Funkcje pobierania w tle i pobierania progresywnego nie są obsługiwane. Aby odszyfrować folio, należy je najpierw pobrać w całości do urządzenia.
 • Obecnie folia są chronione tylko w przeglądarkach systemu iOS, a nie w przeglądarkach przeznaczonych do systemu Android i sklepu Windows Store.

Włączanie obsługi bezpiecznej zawartości

Aby włączyć obsługę bezpiecznej zawartości na koncie aplikacji, wykonaj następujące czynności:

 1. Za pomocą narzędzia Zarządzanie kontem skonfiguruj konto aplikacji (tylko wersja Enterprise) i wybierz opcję Włącz bezpieczną zawartość.

  Zawartość zabezpieczona
 2. Utwórz folia dla przeglądarki Web Viewer w wersji 30 lub nowszej.

  Folia przeznaczone dla wersji starszych niż 30 nie mogą być szyfrowane.

  Nie można szyfrować folio, które zostały już opublikowane. Zamiast tego cofnij publikację folio, utwórz nowe folio w wersji 30, po czym opublikuj je z zaznaczoną opcją Szyfruj folio.

 3. Jeśli publikujesz folio przy użyciu programu Folio Producer, zaznacz opcję Szyfruj folio oraz opublikuj folio jako publiczne lub komercyjne (bezpłatnych folio nie można szyfrować).

  Opublikuj folio
 4. W serwisie deweloperskim Apple iOS utwórz lub skonfiguruj ID aplikacji, aby umożliwić działanie funkcji Ochrona danych. Skompiluj nowe pliki mobileprovision, a następnie za pomocą programu DPS App Builder skompiluj aplikację.

  Konfigurowanie ID aplikacji w celu włączenia ochrony danych
 5. Jeśli aplikacja jest przeznaczona dla sklepu Apple, w trakcie procedury wysyłania jej do usługi iTunes Connect wskaż, że zawiera mechanizm szyfrowania. Informacje na ten temat zawierają wskazówki opublikowane przez firmę Apple.

  Przesyłanie zawartości do iTunes

Gdy się zalogujesz w programie Adobe Content Viewer, bezpieczne folio nie będą wyświetlane w Twojej bibliotece jako możliwe do pobrania, ponieważ nie są one udostępnione w usłudze Folio Producer. Aby obejrzeć podgląd folio na bezpiecznym koncie, możesz w programie InDesign przejść do panelu Kreator nakładek lub Folio Builder i z menu wybrać polecenie Podgląd na urządzeniu lub Podgląd na komputerze. Alternatywnie skompiluj niestandardową aplikację i w niej wyświetlaj folio opublikowane jako publiczne lub komercyjne.

Aktualizacja poziomu poprawki bezpieczeństwa

Firma Adobe publikuje w razie potrzeby poprawki zabezpieczeń, aby zapewnić ochronę zawartości. W przypadku naruszenia bezpieczeństwa Adobe udostępnia nową poprawkę. W takiej sytuacji wydawcy mogą wskazać tę najnowszą poprawkę bezpieczeństwa, a wycofać z obsługi starszą wersję aplikacji, aby uniemożliwić użytkownikom dalsze wykorzystywanie luki w zabezpieczeniach.

Aby naprawić naruszenie bezpieczeństwa, konieczne może być zmodyfikowanie przez Adobe zarówno komponentów serwerowych, jak i klienta aplikacji. Jeśli w celu likwidacji luki w zabezpieczeniach konieczne jest wprowadzenie nowego klienta aplikacji, wydawcy powinni wykonać podane tu instrukcje, aby skompilować nową wersję aplikacji z użyciem najnowszej poprawki. Użytkownicy muszą następnie zainstalować tę nową wersję aplikacji, aby uzyskać poprawki zabezpieczeń. W tym przypadku aplikacja z nową poprawką wykryje konieczność aktualizacji i uniemożliwi użytkownikom pobieranie dodatkowych zabezpieczonych folio.

Za pomocą narzędzia Zarządzanie kontem można wskazać najnowszą poprawkę bezpieczeństwa.

 1. Otwórz narzędzie Zarządzanie kontem i skonfiguruj konto aplikacji, na którym jest włączona obsługa bezpiecznej zawartości.

 2. W sekcji „Poziom poprawki bezpieczeństwa” (Security patch level) określ pożądaną wersję poprawki zabezpieczeń dla systemu iOS.

  W przeglądarkach Android i Windows Viewer obsługa bezpiecznej zawartości nie jest jeszcze dostępna.

 3. Gdy zdefiniujesz poziom poprawki, kliknij przycisk Wyślij (Submit) na dole okna.

  Wdrożenie aktualizacji poprawki bezpieczeństwa może potrwać do 15 minut.

 4. Zrekompiluj aplikację za pomocą programu DPS App Builder, a następnie ponownie wyślij ją do sklepu App Store lub opublikuj (jeśli jest to prywatna aplikacja korporacyjna).

 5. Zaktualizuj opublikowane folia w narzędziu Folio Producer Organizer. Pozostaw zaznaczoną opcję „Uaktualnij zawartość” (Update content).

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online