Nakładki pokazów slajdów

Użyj panelu Stany obiektów, aby utworzyć zestaw obrazów dla pokazów slajdów. Każdy stan lub slajd może zawierać wiele obiektów. Przykład: jeśli chcesz, aby z każdym obrazem pojawiała się inna ramka tekstowa, połącz obraz i ramkę tekstową w tym samym stanie.

Stany pokazów slajdów obsługują każdą nakładkę interaktywną z wyjątkiem pokazów slajdów.

Tworzenie pokazu slajdów za pomocą panelu Stany obiektów

Obejście problemu związanego z przyciskiem miejsca aktywnego

Obrazy pokazów slajdów są w folio konwertowane do obrazów w formacie PNG.

Obecnie jedyna metoda uzyskania pokazu slajdów dającego się odtwarzać w trybie pełnoekranowym wymaga użycia języka HTML.

 1. Aby utworzyć pokaz slajdów, w programie InDesign użyj panelu Stany obiektów (Okno > Interaktywne > Stany obiektów). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie pokazów slajdów z użyciem obiektów o wielu stanach w Pomocy programu InDesign.

  Tworzenie obiektu wielostanowego polega na wstawieniu obrazów, wyrównaniu ich w artykule i przekonwertowaniu tego artykułu do postaci obiektu o wielu stanach.

 2. Określ nazwę obiektu w panelu Stany obiektów.

  Gdy obiekty o wielu stanach w dokumentach poziomych i pionowych mają tę samą nazwę obiektu oraz te same nazwy poszczególnych stanów, pokaz slajdów zachowuje ciągłość podczas obracania iPada. Dodatkowo użycie nazwy opisowej ułatwia zrozumienie raportów analitycznych.

  Uwaga:

  Aby uniknąć błędów, w nazwie obiektu lub stanu obiektu nie umieszczaj znaków interpunkcyjnych lub znaków z zestawu rozszerzonego.

 3. Utwórz przyciski nawigacyjne, umożliwiające przeglądanie poszczególnych stanów w obiekcie wielostanowym.

  Użyj działania Przejdź do stanu, aby odnieść się do określonego slajdu. Użyj działań Przejdź do następnego stanu i Przejdź do poprzedniego stanu, aby przeglądać slajdy.

  Uwaga:

  Panel Przykładowe przyciski w programie InDesign zawiera bibliotekę przycisków nawigacyjnych. Jeśli użyjesz tych przycisków, usuń istniejące działania i zastąp je działaniami Przejdź do następnego stanu lub Przejdź do poprzedniego stanu.

 4. Jeśli chcesz, aby po dotknięciu zmieniał się wygląd danego przycisku, kliknij opcję [Kliknięcie] w sekcji Wygląd i zmień wygląd przycisku.

  Jeśli przycisk używa działania Przejdź do stanu, stan [Kliknięcie] pojawia się po wybraniu określonego stanu. Przycisk stanu [Normalny] może mieć na przykład czarną ramkę, a stan [Kliknięcie] może mieć czerwoną ramkę. Czerwona ramka pojawi się, gdy przycisk zostanie dotknięty na iPadzie. (Stan [Najazd] nie jest obsługiwany w urządzeniach mobilnych).

 5. Aby zmienić ustawienia pokazu slajdów, zaznacz obiekt wielostanowy i w panelu Overlays lub Folio Overlays określ następujące ustawienia:

  Autoodtwarzanie

  Po wybraniu tej opcji pokaz slajdów rozpocznie odtwarzanie, gdy użytkownik zmieni stronę.

  Wybierz, aby odtwarzać/wstrzymać

  Po wybraniu tego ustawienia użytkownicy mogą puknięciem włączyć lub przerwać odtwarzanie automatycznego pokazu slajdów. Podwójne puknięcie powoduje zresetowanie pokazu slajdów.

  Opóźnienie

  Jeśli opcja Autoodtwarzanie jest zaznaczona, to możesz określić czas, który mija pomiędzy wczytaniem strony, a rozpoczęciem pokazu slajdów. Należy określić wartość z przedziału od 0 do 60 sekund.

  Interwał

  Jeśli zaznaczona jest opcja Autoodtwarzanie lub Wybierz, aby odtwarzać/wstrzymać, to wartość Interwał określa czas trwania wyświetlenia każdego slajdu.

  Odtwarzaj _ raz(y)

  Jeśli wybrana jest opcja Autoodtwarzanie lub Wybierz, aby odtwarzać/wstrzymać, to możesz określić ile razy ma być odtwarzany dany pokaz slajdów. Opcja ta nie jest dostępna, gdy zaznaczona jest opcja Pętla.

  Zapętl

  Jeśli wybrana jest opcja Autoodtwarzanie lub Wybierz, aby odtwarzać/wstrzymać, zaznacz opcję Zapętl, aby odtwarzać pokaz slajdów w sposób ciągły do momentu, gdy użytkownik dwukrotnie puknie pokaz slajdów lub zmieni stronę.

  Zatrzymaj na ostatnim obrazie

  Jeśli zaznaczona jest opcja Autoodtwarzanie lub Wybierz, aby odtwarzać/wstrzymać, zaznacz opcję Zatrzymaj na ostatnim obrazie, aby zatrzymać się na ostatnim obrazie pokazu slajdów, a nie na pierwszym.

  Przejście

  Po włączeniu tego ustawienia przejściu do następnego slajdu towarzyszy zanikanie. Domyślnie wartość ta wynosi 0,5 sekundy. Możesz określić wartość z przedziału od 0,125 do 60 sekund. Wartość ta odnosi się zarówno do pokazów slajdów odtwarzanych automatycznie, jak i przesuwanych ręcznie.

  Przesuń, aby zmienić obraz

  Ustawienie to pozwala użytkownikowi przenosić się z jednego slajdu do drugiego poprzez przesunięcie palcem.

  Zatrzymaj na pierwszym/ostatnim obrazie

  To ustawienie określa, czy pokaz slajdów przestanie się odtwarzać lub będzie dalej działał po osiągnięciu ostatniego slajdu przy odtwarzaniu do przodu lub pierwszego przy odtwarzaniu do tyłu. Ta opcja ma wpływ tylko na przesuwanie palcem.

  Ukryj przed odtwarzaniem

  Jeśli opcja ta jest włączona, pokaz slajdów pozostaje ukryty aż użytkownik puknie przycisk, aby wyświetlić slajd.

  Odtwarzaj w odwrotnej kolejności

  Pokaz slajdów odtwarza obrazy w odwrotnej kolejności.

  Format eksportu w artykułach PDF

  Jeśli umieszczasz pokaz slajdów w artykule formatu PDF, możesz wybrać opcję Bitmapa i Wektor. Opcja Wektor jest szczególnie przydatna, gdy tworzysz jedną wersję folio dla wszystkich iPadów (SD i HD) oraz telefonów iPhone. Zastosowanie opcji Wektor umożliwi wyświetlenie wyraźniejszego tekstu na urządzeniu z systemem iOS i wyświetlaczem HD, ale ładowanie wektorowego tekstu trwa dłużej. Aby uzyskać najlepsze wyniki, zastosuj opcję Wektor w pokazach slajdów zawierających dużą ilość tekstu. Opcję Raster należy stosować podczas tworzenia pokazów zawierających głównie obraz lub oddzielnych wersji dla urządzeń iOS z wyświetlaczami SD i HD. Rastrowe pokazy slajdów są ponownie próbkowane do maksymalnie 72 ppi.

Gdy kopiujesz obiekt o wielu stanach do innego dokumentu, nazwa tego obiektu zostaje zmieniona. Na przykład „morskie ślimaki” zostaną zmienione w „morskie ślimaki 2”. Aby zachować ciągłość podczas obracania urządzenia, upewnij się, że nazwy obiektów w dokumentach poziomych i pionowych są takie same. Nazwa obiektu nie powinna kończyć się spacją. Ponadto, powiązane nazwy stanów w każdym układzie powinny być takie same.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?