Lista funkcji obsługiwanych w środowisku DPS

Czy czytasz odpowiedni artykuł?

Ten artykuł dotyczy programu Digital Publishing Suite. Artykuł dotyczący rozwiązania AEM Mobile można znaleźć tutaj: Feature list.

W poniższych tabelach znajdują się informacje o obsługiwanych funkcjach.

= funkcja obsługiwana

= funkcja nieobsługiwana

= funkcja nie w pełni wdrożona lub obsługiwana w ograniczonym zakresie

 

Typy przeglądarek

Przeglądarki na iPady i iPhone'y:

Tworzenie zawartości DPS dla urządzeń iPad

Tworzenie zawartości DPS dla urządzeń iPhone

Macierzysta przeglądarka Android Viewer / starsza przeglądarka Android Viewer

Tworzenie aplikacji DPS dla przeglądarki Android Viewer

Przeglądarka przeznaczona do Sklepu Windows

Kompilowanie aplikacji DPS do Sklepu Windows

Przeglądarka Web Viewer / przeglądarka artykułów

Korzystanie z udostępniania społecznościowego

Podgląd na komputerze stacjonarnym (Adobe Content Viewer for Desktop)

Wyświetlanie podglądu folio i artykułów

Funkcje artykułów

 

iPad

iPhone

Macierzysta systemu Android

Sklep Windows

Web Viewer

Podgląd na komputerze

Starsza systemu Android

Folio o pojedynczej lub podwójnej orientacji

1

Tylko przesuwanie w poziomie (artykuły spłaszczone)

2

2

 

3

4

Udostępnianie społecznościowe (Web Viewer)

5

Zakładki (Ulubione)

6

1 Obecnie biblioteka w macierzystych aplikacjach systemu Android jest zawsze wyświetlana w orientacji pionowej. Po obróceniu folio o podwójnej orientacji nie są zapamiętywane stany nakładek.

2 Zawartość HTML, która prawidłowo działa w aplikacjach do systemu iOS, nie zawsze będzie działać w aplikacjach do systemu Android i Windows. Funkcje interfejsu API Reading są obecnie przeznaczone wyłącznie dla systemu iOS i macierzystych aplikacji systemu Android. Zawartość HTML należy przetestować na różnych platformach i odpowiednio zmodyfikować. Zobacz Creating HTML for Android viewers.

3 W macierzystych przeglądarkach Android Viewer funkcja powiększania gestami palców działa w artykułach w formatach PDF, PNG i JPEG. We wszystkich pozostałych przeglądarkach powiększanie palcami jest obsługiwane tylko w artykułach PDF.

4 Artykuły w formacie PDF są automatycznie wysyłane do przeglądarki Web Viewer jako obrazy PNG.

5 Funkcja udostępniania społecznościowego działa tylko w aplikacjach do obsługi wielu folio. Nie jest obsługiwana w programie Adobe Content Viewer.

6 Zakładki nie działają w programie Adobe Content Viewer ani aplikacjach do obsługi pojedynczego folio.

Funkcje przeglądarki

 

iPad

iPhone

Macierzysta systemu Android Sklep Windows Web Viewer Podgląd na komputerze Starsza systemu Android

Aplikacja do obsługi wielu folio

 

Aplikacja do obsługi pojedynczych wydań / licencja Single Edition1

 

Folio z zakupami z poziomu aplikacji na platformie

 

Subskrypcje na platformie

 

Uprawnienia bezpośrednie (Enterprise)

 

Niestandardowa biblioteka HTML

 

Niestandardowe ikony paska nawigacji i sklep

 

Pobieranie z biblioteki w tle

 

Pobieranie progresywne (podgląd folio w czasie pobierania)

 

Wersje

 

Podgląd na urządzeniu (USB)

2

2

 

Archiwizacja automatyczna

 

Przesuwanie dwoma palcami

 

Filtry

 

Sekcje

 

Powiadomienia push

 

Narzędzia analityczne3

 

Podgląd kiosku podczas pobierania

Brak

Brak

Brak

Brak

Brak

1 Kompilowanie i edytowanie aplikacji DPS Single Edition będzie możliwe tylko do 1 maja 2015 r.

2 Tylko w systemie Mac OS.

3 Szczegółową listę obsługiwanych zdarzeń analitycznych w podziale na platformy zawiera dokument Zdarzenia analityczne obsługiwane przez pakiet DPS.

Funkcje interaktywności

 

iPad

iPhone

Macierzysta systemu Android Sklep Windows

Web Viewer

Przeglądarka artykułów Podgląd na komputerze Starsza systemu Android

Hiperłącza

1

1

Pokazy slajdów

Sekwencja obrazów

Panoramy

2

2

Przesuwanie i powiększanie

Ramki przewijalne

Zawartość internetowa

3

Dźwięk

Dźwięk w tle

Pełnoekranowe wideo

Wideo w wierszu

Zakładki zagnieżdżone

1 Formaty goto:// oraz navto://relative nie są obsługiwane w przeglądarkach opartych na środowisku AIR, w tym w przeglądarce Desktop Viewer.

2 Nakładki panoramiczne zostały wycofane. Nie ma planów wdrożenia obsługi panoram na platformach innych niż iOS.

3 Funkcje interfejsu API Reading, takie jak funkcje API kamery i kalendarza, nie są obsługiwane w przeglądarce Desktop Viewer. Wyświetl podgląd na obsługiwanym urządzeniu.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online