Jeśli chcesz, aby jeden lub więcej artykułów przepływał jedynie w płaszczyźnie poziomej, zaznacz opcję Tylko przesuwanie w poziomie w oknie dialogowym Właściwości artykułu. Użytkownicy przeglądają „spłaszczone artykuły", przesuwając palcem w lewo i w prawo, a nie w górę i w dół.

Spłaszczanie artykułów
Spłaszczanie artykułów

A. Artykuł niespłaszczony B. Artykuł spłaszczony 

W spisie treści jest wyświetlana jedynie pierwsza strona spłaszczonego artykułu, ale w trybie Przeglądaj widoczne są wszystkie strony. Nie można spłaszczyć artykułu, który jest ustawiony na Płynne przewijanie.

Samouczek wideo

Samouczek wideo
<a href="http://goo.gl/v5FMD">Horizontal Swipe Layouts</a> (Układy z przesuwaniem w poziomie)
Colin Fleming

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online