Korzystanie z języka HTML w pakiecie DPS

Czy czytasz odpowiedni artykuł?

Ten artykuł dotyczy programu Digital Publishing Suite. Artykuł dotyczący rozwiązania AEM Mobile można znaleźć tutaj: Create HTML articles.

Oto kilka sposobów korzystania z zawartości HTML przy użyciu narzędzi DPS:

Łącza do serwisów internetowych

Używanie hiperłączy lub przycisków w celu wyświetlenia serwisu internetowego. Serwisy WWW można wyświetlać zarówno w zewnętrznej przeglądarce na urządzeniu mobilnym, jak i w przeglądarce aplikacji, w której użytkownicy klikną przycisk Zamknij, aby wrócić do folio. Zobacz Nakładki hiperłączy.

Nakładki zawartości WWW

Utwórz nakładkę Zawartość WWW, która wyświetla serwis internetowy lub lokalne pliki HTML w obszarze podglądu. Zobacz Nakładki zawartości WWW.

Artykuły HTML

Zamiast tworzyć artykuły przy pomocy dokumentów programu InDesign, można utworzyć folder z zasobami HTML i zaimportować go jako artykuł. Zobacz Importowanie artykułów HTML.

Folder HTMLResources przydaje się do udostępniania tych samych zasobów (np. obiektów CSS i JavaScript lub plików obrazów) dla wielu artykułów HTML lub nakładek WWW. Zobacz Importowanie zasobów HTMLResources.

Niestandardowe pola i banery uprawnień

Posiadacze konta DPS Enterprise mogą tworzyć banery uprawnień i pola niestandardowe, takie jak sklepy, wykorzystując zawartość HTML. Szczegółowe informacje: Niestandardowe interfejsy sklepowe i biblioteki (tylko w języku angielskim).

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?