Czy czytasz odpowiedni artykuł?

Ten artykuł dotyczy programu Digital Publishing Suite. Artykuł dotyczący rozwiązania AEM Mobile można znaleźć tutaj: Account administration.

Panel Folio Builder, konsola nawigacyjna Digital Publishing Suite i aplikacja DPS App Builder wymagają zalogowania się potwierdzonym identyfikatorem Adobe ID.

Logowanie do panelu Folio Builder jest opcjonalne. Bez zalogowania można tworzyć folio lokalne wyświetlać ich podgląd je w aplikacji Desktop Viewer lub Adobe Content Viewer na urządzeniu mobilnym. Po zalogowaniu do panelu Folio Builder można natomiast wysłać folio do serwera acrobat.com. Takie folio można następnie pobrać do urządzenia mobilnego lub udostępnić je innym użytkownikom.

Tworzenie i weryfikacja identyfikatora Adobe ID (osoby bez subskrypcji DPS)

Jeśli masz egzemplarz programu InDesign CS6 lub nowszej wersji, możesz tworzyć i udostępniać folia za pomocą narzędzi DPS. Aby utworzyć identyfikatory Adobe ID dla poszczególnych osób, przejdź na stronę https://digitalpublishing.acrobat.com/ i kliknij opcję Utwórz konto. Zarejestruj konto, używając poprawnego adresu e-mail. Firma Adobe wyśle do ciebie wiadomość weryfikacyjną Otwórz tę wiadomość i zweryfikuj ją. Użyj identyfikatora Adobe ID, aby zalogować się do panelu Folio Builder lub panelu nawigacyjnego.

Identyfikatory Adobe ID powiązane z aplikacją (użytkownicy z subskrypcją Professional i Enterprise)

W celu zalogowania się w panelu Folio Builder i utworzenia folio można użyć osobistego identyfikatora Adobe ID (np. „annanowak@gmail.com”). Jeśli jednak publikujesz aplikację obsługującą wiele folio, np. czasopismo, zaleca się użycie identyfikatora Adobe ID przeznaczonego specjalnie dla takiej aplikacji, np. „publikacja.dps@publisher.com”. Za pomocą narzędzia Account Administration (Zarządzanie kontem) można przypisać rolę aplikacji do konta e-mail.

Identyfikator Adobe ID aplikacji
Identyfikator Adobe ID aplikacji

A. Panel Folio Builder B. DPS App Builder C. Niestandardowa aplikacja przeglądarki utworzona przy pomocy aplikacji DPS App Builder wyświetla folio utworzone za pomocą panelu Folio Builder 

Identyfikator Adobe ID, którego używasz do logowania się do panelu Folio Builder, jest powiązany z identyfikatorem Adobe ID (identyfikatorem tytułu — Title ID), który podano przy tworzeniu aplikacji przeglądarki w narzędziu DPS App Builder. Upewnij się, że w narzędziu Account Administration (Zarządzanie kontem) do identyfikatora Adobe ID przypisano rolę Application („Aplikacja”).

Przykład: załóżmy, że pracujesz dla firmy o nazwie Sporty i publikujesz dla niej czasopisma o tematyce kajakowej i rowerowej. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, utwórz identyfikator Adobe ID o nazwie „dps.kajaki@wydawca.com” oraz kolejny o nazwie „dps.rowery@wydawca.com.”

Podczas tworzenia i publikowania folio o tematyce kajakowej, zaloguj się do panelu Folio Builder oraz narzędzia Folio Producer za pomocą odpowiedniego identyfikatora Adobe ID. Podczas tworzenia niestandardowej aplikacji przeglądarki dla kajakarstwa podajesz odpowiedni identyfikator Adobe ID w polu Title ID narzędzia DPS App Builder. (W zależności od ustawień w narzędziu Zarządzanie kontem do zalogowania się do aplikacji DPS App Builder może być wymagany inny identyfikator Adobe ID).

Analogicznie, w przypadku aplikacji o tematyce rowerowej należy użyć odpowiedniego identyfikatora Adobe ID do tworzenia i publikowania folio i umieścić go w polu Title ID w narzędziu DPS App Builder.

Folia publikowane przy użyciu „kajakowego” identyfikatora Adobe ID pojawiają się w aplikacji o tematyce kajakowej. Folia publikowane przy użyciu „rowerowego” identyfikatora Adobe ID pojawiają się w aplikacji o tematyce rowerowej.

Tworzenie delegowanych identyfikatorów Adobe ID (subskrypcje)

Delegowany identyfikator Adobe ID jest dołączany do określonego konta publikowania i może być używany tylko dla tego konta. Jeśli chcesz używać adresu e-mail jako delegowanego identyfikatora Adobe ID, skorzystaj z narzędzia Account Administration (Zarządzanie kontem) i utwórz ten identyfikator. Jeśli utworzysz identyfikator Adobe ID z tego adresu e-mail, korzystając z innej metody, to takiego adresu nie będzie można użyć jako delegowanego identyfikatora Adobe ID.

Jeśli masz subskrypcję Professional lub Enterprise, możesz użyć narzędzia Account Administration (Zarządzanie kontem), aby przypisać różnego typu role do danego identyfikatora Adobe ID. Będzie go można używać do tworzenia aplikacji lub logowania się w programie DPS App Builder. Zobacz Narzędzie Account Administration (Zarządzanie kontem).

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online