Digital Publishing Suite | Zmień adres e-mail powiązany z identyfikatorem Adobe ID

Zmień adres e-mail

Wielu wydawców korzystających z Adobe Digital Publishing Suite (DPS) używa swojego adresu e-maila jako identyfikatora Adobe ID. Identyfikator Adobe ID służy do publikowania folio w aplikacji. Jest on również używany jako identyfikator tytułu w programie Viewer Builder oraz na potrzeby logowania w panelu DPS w celu wyświetlenia statystyk analitycznych aplikacji. Wydawcy chcą czasami zmienić adres e-mail używany przez tę funkcję bez zakłócania funkcjonowania aplikacji czy procesów publikowania.

Rozwiązanie: Zaloguj się przy użyciu identyfikatora Adobe ID i zmodyfikuj adres e-mail

Najpierw określ ogólny adres e-mail, który można przekazać innym pracownikom firmy. Upewnij się też, że w razie potrzeby dział IT będzie mógł zmienić ten adres. Zalecana przez Adobe struktura adresu to <tytuł_czasopisma>@<domena_wydawcy>.

Następnie upewnij się, że adres e-mail, którego chcesz użyć, nie został już powiązany z identyfikatorem Adobe ID. Jeśli tak się stało, możesz wykonać poniższe instrukcje, aby zmienić go na inny prawidłowy adres e-mail. W ten sposób zwolnisz adres e-mail i będzie go można użyć jako identyfikatora Adobe ID w aplikacji. Uwaga! Nie możesz zmienić identyfikatora Adobe ID na adres e-mail, który jest już powiązany z innym identyfikatorem Adobe ID.

  1. Przejdź do witryny internetowej firmy Adobe.
  2. Kliknij przycisk Zaloguj się.
  3. Zaloguj się przy użyciu istniejącego adresu e-maila i hasła.
  4. Kliknij nazwę użytkownika w prawym górnym rogu i wybierz Informacje.
  5. Zmień adres e-mail (oraz opcjonalnie hasło), a następnie kliknij przycisk
    Zapisz zmiany.

Teraz każda osoba, która loguje się w panelu tworzenia folio, Przeglądarce zawartości Adobe lub panelu DPS musi podać nowy adres e-mail (oraz hasło, jeśli zostało zmienione). Jeśli aplikacja zostanie później zmodyfikowana w programie Viewer Builder, jako identyfikator tytułu trzeba będzie podać nowy adres e-mail.

Dodatkowe informacje

Aplikacje DPS i opublikowanie folio nie mają przypisanego adresu e-mail. Zamiast tego korzystają z identyfikatora konta GUID (identyfikator globalnie unikatowy). Jeśli zmienisz identyfikator Adobe ID, nie będzie to miało wpływu na identyfikator GUID. Z tego powodu po zmianie adresu e-mail istniejące folio będą nadal dostarczane do aplikacji, z którymi są aktualnie powiązane. Folio i aplikacje będą nadal korzystać z tego samego identyfikatora GUID pomimo użycia nowego adresu e-mail w przyszłych projektach.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?