Czy przeglądasz właściwy artykuł?

Ten artykuł dotyczy pakietu Digital Publishing Suite. Rozwiązania dotyczące pakietu Digital Publishing Solution (DPS 2015) przedstawiono w artykule Podręcznik publikowania dla systemu Android dla rozwiązania DPS 2015.

Opis ogólny

Za pomocą narzędzi DPS można utworzyć aplikację .apk, którą następnie można zgłosić do Google Play (dawniej Android Market).

Istnieje możliwość przygotowania dwóch różnych rodzajów aplikacji dla urządzeń Android: opartych na starszym standardzie AIR (który zostanie wycofany w grudniu 2014) lub nowych aplikacji natywnych. Instrukcje dotyczące budowania aplikacji opartych na starszym standardzie AIR przedstawiono w dokumencie Tworzenie starszych aplikacji DPS dla urządzeń Android. Instrukcje dotyczące budowania aplikacji natywnych systemu Android przedstawiono w dokumencie Tworzenie aplikacji w wewnętrznym formacie systemu Android.

Schemat z porównaniem funkcji przedstawiono w dokumencie Lista obsługiwanych funkcji DPS.

Aby utworzyć wymagane pliki dla niestandardowej aplikacji przeglądarki, wykonaj poniższe czynności.Obecną wersją narzędzia do tworzenia aplikacji DPS jest wersja 3.2 (wydana we wrześniu 2014 r.). 

Lista kontrolna wymaganych plików

☐   Ikony aplikacji (dowolny rozmiar dla aplikacji natywnych, pliki PNG w rozmiarze 36 x 36, 48 x 48 i 72 x 72 dla aplikacji AIR)

☐    Obrazy początkowe (pliki PNG o rozmiarze 1280 x 800 i 800 x 1280 z 8-bitowymi kolorami PNG); tylko dla aplikacji starszego standardu

☐    Prawidłowy certyfikat

Informacje o zawartości handlowej w sklepie Google Play

 • W sklepie Google Play można publikować tylko aplikacje typu multi-folio. Aplikacje typu single-folio nie są obecnie obsługiwane.
 • Narzędzie DPS nie obsługuje obecnie subskrypcji Google Play.
 • Do sprzedaży wydań możesz używać oferowanej przez Google usługi płatności w aplikacjach.

Więcej informacji na temat cen aplikacji w Google Play przedstawiono artykule Sprzedawanie Aplikacji w pomocy do sklepu Google Play.

Wymagania systemu Android dla przeglądarek DPS

 • Przeglądarki DPS aplikacji natywnych obsługują telefony i tablety Android z systemem 4.0.3 lub nowszym.
 • Przeglądarki DPS dla starszych standardów obsługują tablety systemem Android 2.3.3 i poziomem interfejsu API 10 lub nowszym, 512 MB pamięci RAM lub więcej, 7-calowym ekranem lub większym i rozdzielczością ekranu 1024 x 600 lub wyższą. Przeglądarki DPS dla starszych standardów nie obsługują telefonów. Tylko przeglądarki w wersji 29 i starszej obsługują system Android 4.4 (KitKat).

Omówienie obiegu pracy

Przygotowanie do zbudowania aplikacji 

 • Zarejestruj się jako programista Google Play. Zarejestrować się w sklepie Google Play (wcześniej funkcjonującym pod nazwą Android Market) kosztuje 25 USD. Zakończ proces logowania, aby móc przesłać aplikacje do sklepu Google Play.
 • Utwórz certyfikat klucza prywatnego. W aplikacji natywnych pliki .keystore są również używane do podpisywania aplikacji.
 • Utwórz ikony aplikacji i ekrany startowe.

Zbudowanie i przetestowanie aplikacji 

 • W przypadku przeglądarek aplikacji natywnych zaloguj się do internetowej wersji narzędzia do tworzenia aplikacji DPS i zbuduj aplikację. Więcej informacji podano w sekcji Tworzenie aplikacji natywnych DPS dla systemu Android.
 • W przypadku przeglądarek aplikacji AIR zaloguj się do komputerowej wersji narzędzia do tworzenia aplikacji DPS i zbuduj aplikację. Więcej informacji podano w sekcji Tworzenie aplikacji DPS na urządzeniach z systemem Android.
 • Załaduj plik .apk na urządzenie przenośne.
 • Utwórz i opublikuj folio oraz pobierz je na urządzenia przenośne.

Przesłanie aplikacji do sklepu Google Play.

W przypadku aplikacji natywnych podpisz plik .apk. Następnie wyślij podpisany plik .apk do sklepu Google Play. Jeśli aplikacja obejmuje zakupy realizowane z aplikacji, upewnij się, że w portalu administracji kontem DPS podano klucz współdzielony (klucz licencyjny) oraz że zgłoszono wersję beta pliku APK do portalu programistów Google Play. Więcej informacji podano w dalszej części tego artykułu.

Tworzenie wymaganych plików

Aby użyć narzędzia Viewer Builder do utworzenia niestandardowej aplikacji przeglądarki, utwórz ikony aplikacji, ekranów startowych oraz okładkę.

Ikony aplikacji

Dla aplikacji natywnych systemu Android utwórz kwadratowy obraz PNG o dowolnej wielkości; zalecamy wybranie rozdzielczości przynajmniej 96 x 96. Internetowa wersja narzędzia Web App przeskaluje obraz.

W starszych aplikacjach AIR użyj ikony w formacie PNG i o rozdzielczości 36 x 36, 48 x 48 i 72 x 72 piksele.

Po zgłoszeniu końcowej wersji aplikacji do sklepu musisz przesłać dodatkowe ilustracji aplikacji.  

Ekrany startowe

W przypadku aplikacji natywnych systemu Android ekrany startowe nie są wymagane. Aplikacja jest ładowana natychmiast.

W aplikacjach starszego typu utwórz dwa ekrany startowe wyświetlane na dla wszystkich urządzeniach z systemem Android. Po uruchomieniu przeglądarki ekran startowy zostanie wyświetlony na około 3 sekundy. Prześlij dwa ekrany startowe o rozdzielczości 72 piksele na cal, 8 kolorach i w formacie PNG oraz jednej z następujących rozdzielczości: 1280 x 800/800 x 1280, 1920 x 1200/1200 x 1920, 2048 x 1536/1536 x 2048, or 2560 x 1600/1600 x 2560.

We wszystkich urządzeniach zostanie użyty ten sam zgłoszony poziomy lub pionowy ekran startowy. Przeglądarka przeskaluje obrazy w górę lub w dół.Jeśli urządzenie ma inne proporcje od obrazów, przeglądarka przytnie krawędzie obrazów tak, aby wypełnić ekran.

Tworzenie pliku certyfikatu

System Android wymaga, aby wszystkie zainstalowane aplikacje były podpisane cyfrowo z certyfikatem p12, w którym prywatny klucz znajduje się w posiadaniu twórcy aplikacji. Upewnij się, że wszystkie aplikacje są podpisane. System nie może zainstalować aplikacji, która nie została podpisana. Własne aplikacje możesz podpisać za pomocą certyfikatów samopodpisanych. Nie jest potrzebny organ certyfikacji.

Konieczne jest, aby wygenerowany certyfikat wygasał po 22 października 2033 roku.

Dostępnych jest kilka metod tworzenia certyfikatów, w tym Adobe Flash Professional oraz Adobe Flash Builder.Jeśli nie masz zainstalowanych narzędzi programistycznych, możesz utworzyć certyfikat za pomocą narzędzia Keytool. Keytool to narzędzie pakietu Java SDK, które jest już dostępne na komputerach z systemem Mac OS. W systemie Windows konieczne jest zainstalowanie i skonfigurowanie pakietu Java SDK (zwanego również JDK).

W poniższych instrukcjach opisano, jak użyć narzędzia Keytool do utworzenia certyfikatu. Szczegółowe informacje przedstawiono w dokumencie Podpisywanie aplikacji w witrynie Android Developers.

(Mac OS) Tworzenie pliku certyfikatu za pomocą narzędzia Keytool

 1. Otwórz aplikację Terminal, która znajduje się w folderze Aplikacje> Narzędzia.
 2. Skopiuj i wklej poniższy wiersz (zastępując wartości „myname.key.p12” i „alias_name” swoimi informacjami):

  keytool -genkey -v -keystore myname.key.p12 -alias alias_name -keyalg RSA -keysize 2048 -storetype pkcs12 -validity 10000

  Wpisanie wartości „10000” spowoduje ustawienie daty ważności wypadającej po 22 października 2033 roku.

 3. Wprowadź oraz wprowadź ponownie hasło. To hasło zostanie później określone w narzędziu do tworzenia aplikacji DPS.

 4. Aby określić informacje o certyfikacie, postępuj zgodnie z komunikatami.

  Informacja o certyfikacie
 5. Gdy pojawi się monit o potwierdzenie wyboru, wpisz yes i naciśnij klawisz Return, aby użyć tego samego hasła.

  W lokalizacji z monitu — na przykład folderze z nazwą użytkownik — zostanie utworzony certyfikat. Skopiuj plik certyfikatu do znanej lokalizacji. Zapisz również hasło.

(Windows) Tworzenie pliku certyfikatu za pomocą narzędzia Keytool

 1. Pobierz i zainstaluj pakiet Java SDK (JDK).Zanotuj miejsce instalacji.
 2. (Opcjonalnie) Ustaw stałą ścieżkę uruchamiania poleceń pakietu Java SDK.Ustawienie stałej ścieżki umożliwia wpisanie komend JDK, takich jak keytool, z dowolnej ścieżki. Dzięki temu nie trzeba przechodzić do katalogu pakietu Java SDK. Aby ustawić stała ścieżkę, przejdź do kroku 4 w witrynie JDK.
 3. Otwórz wiersz polecenia. Aby to zrobić, wpisz w polu Uruchamianie lub polu wyszukiwania polecenie command.
 4. Jeśli w kroku 2 nie ustawiono stałej ścieżki, przejdź do katalogu, w którym znajdują się komendy JDK.Na przykład wpisz cd \ i cd program files\Java\jdk1.6.0_24\bin (podając prawidłowy numer wersji).
 5. Wpisz lub wklej poniższy wiersz (zastępując wartości „myname.key.p12” i „alias_name” swoimi informacjami):

  keytool -genkey -v -keystore myname.key.p12 -alias alias_name -keyalg RSA -storetype pkcs12 -keysize 2048 -validity 10000

  Wpisanie wartości „10000” spowoduje ustawienie daty ważności wypadającej po 22 października 2033 roku.

 6. Wprowadź oraz wprowadź ponownie hasło. To hasło zostanie później określone w narzędziu do tworzenia aplikacji DPS.

 7. Aby określić informacje o certyfikacie, postępuj zgodnie z komunikatami.

  Informacja o certyfikacie

  W lokalizacji z monitu — na przykład folderze z nazwą użytkownik — zostanie utworzony certyfikat. Skopiuj plik certyfikatu do znanej lokalizacji. Zapisz również hasło.

  Uwaga: Jeśli plik certyfikatu nie został utworzony, zastąp ciąg -keystore myname.keystore ścieżką docelową, do której masz dostęp (na przykład -keystore c:\users\bob\bobcert.keystore)

Budowanie aplikacji

Użyj odpowiedniej metody, aby utworzyć plik aplikacji dla systemu Android (.apk).

Informacje na temat na natywnych można znaleźć w artykule Tworzenie aplikacji natywnych DPS dla systemu Android.

Informacje o aplikacjach starszego typu podano w sekcji Tworzenie aplikacji DPS starszego typu dla systemu Android.

Ustawianie płatności w aplikacji (Google Play)

Do sprzedaży oddzielnych folio przez przeglądarkę możesz używać oferowanej przez Google usługi płatności w aplikacjach. Narzędzie DPS nie obsługuje obecnie subskrypcji Google Play.

Zanim udostępnisz swoje treści klientom upewnij się, że skonfigurowano płatności.

(Tylko dla starszych aplikacji AIR) Nawet jeśli oferujesz sprzedaż wydań przez subskrypcję, skonfiguruj w aplikacji metodę płatności za sprzedaż folio. W przeciwnym razie klient, który kliknie przycisk Kup, otrzyma komunikat o błędzie.

 1. Skorzystaj z witryny programisty Google Play, aby utworzyć żądanie aplikacji i przesłać aplikację z niestandardową przeglądarką (.apk).

  • Jeśli aplikacja obsługuje wewnętrzne płatności, Google Play wymaga przesłania aplikacji (pliku .apk) przy użyciu dostępnej w sekcji APK karty do testowania wersji beta.
  • Jeśli nie chcesz udostępniać aplikacji w sklepie przed skonfigurowaniem płatności, wysyłając ostateczną wersję aplikacji, kliknij przycisk Zapisz, a nie Publikuj.
 2. Wykonaj czynności opisane w temacie Administrowanie płatnościami w aplikacji. Wykonując te kroki, zwróć uwagę na następujące elementy:

  • W konfiguracji płatności wewnętrznych wpisz dokładnie ten sam identyfikator produktu, którego użyto publikowania folio za pomocą narzędzi firmy Adobe. Identyfikator produktu wiąże folio z pozycją wewnętrznych płatności.
  • W polu Typ zakupu wybierz opcję Zarządzane, a nie Niezarządzane. W przeciwnym razie klienci nie będą mogli przywracać zakupów.
  • Firma Adobe nie obsługuje w tym momencie oferowanej przez system Android funkcji zwrotu środków.
  • Zapamiętaj informacje wpisane w „kluczu publicznym”. Firma Adobe potrzebuje tych informacji do włączenia wewnętrznych płatności.
 3. Skopiuj klucz publiczny do pola Android w sekcji Udostępnione klucze tajne, zgodnie z opisem w pomocy internetowej programu DPS, w sekcji dotyczącej administracji kontem. Zaloguj się do programu Folio Producer Organizer,

  Aby odczytać wartość klucza publicznego, zaloguj się na stronie https://play.google.com/apps/publish. Kliknij odnośnik Edytuj profil i skopiuj tekst wpisany polu Klucz publiczny. Wartość klucza publicznego wpisz także w narzędziu Administrator konta Adobe, które jest dostępne w panelu DPS. Dodaj ten klucz publiczny do obszaru Udostępnione klucze tajne w koncie aplikacji.

 4. Aby uruchomić zmiany, zaloguj się do panelu DPS, a następnie kliknij opcję Folio Producer. Uruchomi się organizator narzędzia Folio Producer.

Załaduj plik .apk na urządzenie z systemem Android.

W przypadku aplikacji natywnych w tablecie lub telefonie z systemem Android musi być zainstalowany system Android 4.0.3 lub nowszy. W aplikacji starszego typu na tablecie musi być zainstalowany system Android 2.3 lub nowszy.

 1. Włącz w urządzeniu możliwość instalowania aplikacji spoza oficjalnego sklepu. Na przykład w telefonie Samsung Galaxy przejdź do opcji Ustawienia> Aplikacje i wybierz opcję Nieznane źródła.Po zakończeniu instalacji możesz cofnąć zaznaczenie tej opcji.
 2. Podłącz urządzenie do komputera. W razie potrzeby zamontuj urządzenie tak, aby można było otworzyć folder i wyświetlić pliki.Jeśli nie widzisz urządzenia w komputerze, zapoznaj się z narzędziem Android File Transfer.
 3. Otwórz aplikację menedżera plików (np. Moje pliki) i zainstaluj plik viewer.apk, dotykając go.

Testowanie aplikacji przeglądarki systemu Android

W odróżnieniu od środowiska Apple firma Google nie realizuje zatwierdzania aplikacji przesyłanych do sklepu Google Play. Warto jednak przetestować niestandardową aplikację przeglądarki (.apk) przed przesłaniem jej do serwisu Google.

 1. Wczytaj przeglądarkę niestandardową (plik .apk) do urządzenia, zgodnie z opisem w poprzedniej sekcji.
 2. Opublikuj swoje folio w usłudze rozpowszechniania (serwerze realizacji) jako publiczne. Zalecamy, aby jako identyfikatora produktu użyć w nazwie folio formatu com.publisher.publication.monthyear. W przypadku folio komercyjnych upewnij się, że identyfikator produktu odpowiada identyfikatorowi wprowadzonemu dla płatności wewnętrznych w aplikacji.

 3. Otwórz niestandardową przeglądarkę i upewnij się, że możesz pobrać publiczne folio do aplikacji przeglądarki. Przetestuj folio.

Jeśli aplikacja obsługuje wewnętrzne płatności, przeczytaj sposób ich konfiguracji w poprzedniej sekcji. Aby przetestować płatności w aplikacji, przejdź do sekcji Konfigurowanie kont testowych oraz Testowanie płatności w aplikacji.

Ograniczenia przeglądarki systemu Android

Pełną listę funkcji obsługiwanych przez przeglądarkę iOS, które nie są obsługiwane przez przeglądarki systemu Android, podano w artykułach Lista obsługiwanych funkcji DPS oraz Różnice między przeglądarkami iOS oraz Android.

Przesyłanie aplikacji do sklepu Google Play

Szczegółowe informacje o publikowaniu aplikacji w Google Play znajdziesz pod następującym adresem:

http://developer.android.com/guide/publishing/publishing.html

 1. Jeśli jeszcze tego nie zrobiono, zarejestruj się jako programista Google Play pod adresem http://play.google.com/apps/publish.

 2. Wypełnij informacje o aplikacji.

 3. Jeśli aplikacja oferuje wewnętrzne płatności, wykonaj następujące czynności:

  • Użyj sekcji Produkty w aplikacji, aby określić identyfikatory produktów do realizacji zakupów w aplikacji. Przy publikowaniu folio użyj dokładnie tego samego identyfikatora produktu, co podany w tej sekcji. Pozwoli to powiązać zakupy z opublikowanym folio.
  • Pobierz klucz licencji (nazywany również „kluczem produktu” lub „udostępnionym kluczem tajnym”) i skopiuj go do pola Android Shared Secret (Udostępniony klucz tajny systemu Android) w portalu administracji kontem DPS.
  • W sekcji APK prześlij aplikację (plik .apk) za pomocą karty do testowania wersji beta.
 4. Po przesłaniu pliku APK kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać informacje bez publikowania. Gdy aplikację przeglądarki będzie gotowa do zgłoszenia do sklepu Google Play, kliknij przycisk Publikuj.

Aby uzyskać najlepsze wyniki, nie usuwaj aplikacji, która została opublikowana przypadkowo. Zamiast tego cofnij jej publikację. 

Jeśli aplikacja na system Android zawiera dowolną zawartość handlową, upewnij się, że podano klucz publiczny (udostępniony klucz tajny) przy użyciu narzędzia do administrowania kontem

Więcej informacji na temat cen aplikacji w sklepie Google Play przedstawiono artykule Sprzedawanie Aplikacji w pomocy do sklepu Google Play.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online