Samouczek 2: Tworzenie prostego folio

W tym samouczku utworzysz folio i artykuł, po czym obejrzysz je na komputerze stacjonarnym, a następnie na urządzeniu iPad. Na końcu tej lekcji Twój jednostronicowy plik będzie wyglądać na urządzeniu iPad tak, jak przedstawiono to poniżej.

Gotowe folio, wyświetlone na urządzeniu iPad

A. Widok poziomy B. Widok pionowy 

Tworzenie folio i artykułu

Folio to zbiór artykułów. Przed rozpoczęciem tego samouczka obejrzyj ten film, aby zdobyć podstawowe informacje dotyczące narzędzi pakietu Digital Publishing Suite.

Film poglądowy

W tym samouczku będziesz otwierać osobne dokumenty przeznaczone do układu pionowego i poziomego. Tworzenie dwóch układów dla każdego artykułu umożliwia użytkownikom wyświetlenie tej samej treści w różnej orientacji poprzez obrócenie iPada.

 1. W programie InDesign otwórz panel Folio Builder. W programie InDesign CS5 lub CS5.5 wybierz polecenie Okno > Rozszerzenia > Folio Builder. W programie InDesign CS6 wybierz polecenie Okno > Folio Builder.

  Zalogowanie się do panelu nie jest obowiązkowe. W przypadku niezalogowania się do panelu można tworzyć folia offline i przeglądać je na podłączonym iPadzie (tylko system Mac OS). Jedną z zalet zalogowania jest możliwość wysyłania folio do serwera acrobat.com oraz pobierania ich na iPady oraz inne urządzenia po zalogowaniu się do aplikacji Adobe Content Viewer. Jeśli posiadasz subskrypcję Professional lub Enterprise, zalogowanie się jest też obowiązkowe przed wykonaniem czynności tworzenia folio dla aplikacji przeglądarki obsługującej wiele folio.

 2. Aby utworzyć nowe folio, kliknij polecenie Utwórz nowe folio, a następnie ustaw poniższe opcje i kliknij przycisk OK.

  • Podaj nazwę folio (np. City Guide — „Przewodnik miejski”).

  • Kliknij numer wersji przeglądarki, a następnie podaj numer najnowszej wersji.

  • W opcji orientacji pozostaw wartości pionowo i poziomo. Dla wszystkich artykułów w folio zostaną utworzone układy poziome i pionowe.

  • W polu Format domyślny wybierz Automatycznie zamiast PDF. Choć PDF jest ustawieniem preferowanym dla publikowanych folio, opcja Automatycznie umożliwi uzyskiwanie podglądu w aplikacji Desktop Viewer.

  • Kliknij ikony folderów w sekcji Podgląd okładki, a następnie wskaż obrazy cover_v.jpg oraz cover_h.jpg w folderze TutorialAssets > CityGuide_Folio.

  Tworzenie nowego folio

  Następnie nauczysz się tworzyć artykuł na podstawie otwartego dokumentu programu InDesign.

 3. Jeśli wcześniej nie wykonano tej czynności, rozpakuj plik TutorialAssets (.zip) i przejdź do folderu Meridien_Folio. Zobacz Konfiguracja samouczka.

 4. W programie InDesign otwórz pliki WiFi_h.indd i WiFi_v.indd znajdujące się w folderze WiFi_Article. W przypadku wyświetlenia monitu zaktualizuj łącza i zapisz pliki we właściwym folderze.

  Oba dokumenty są plikami źródłowymi dla układu poziomego i pionowego tworzonego artykułu.

  Uwaga:

  W programie InDesign CS6 można tworzyć wiele układów w tym samym dokumencie, jednak w niniejszych samouczkach nie będziemy poruszać tej kwestii.

 5. Aby utworzyć nowy artykuł, w menu panelu Folio Builder wybierz polecenie Nowy artykuł. Jako nazwę artykułu wpisz WiFi Ad i kliknij OK.

  Dodawanie artykułu do folio

  Nazwa artykułu zostanie wyświetlana w panelu Folio Builder. Treść artykułu zostanie wysyłana do przestrzeni roboczej folio w Internecie.

 6. W panelu Folio Builder kliknij dwukrotnie artykuł WiFi Ad.

  Zauważ, że w widoku układu wyświetlany jest tylko jeden układ. Należy dodać drugi układ.

 7. Aby dodać drugi układ, aktywuj drugi artykuł WiFi, a następnie w widoku układu kliknij polecenie Dodaj układ.

  Oba dokumenty, poziomy i pionowy, dodane jako układy

 8. W programie InDesign zamknij pliki WiFi.

Zmiana właściwości artykułu

W panelu Folio Builder dostępne są trzy widoki: widok folio, widok artykułu oraz widok układu.

Widok folio (z lewej strony), widok artykułu (w środku) oraz widok układu (z prawej strony)

 1. W panelu Folio Builder sprawdź możliwości nawigowania pomiędzy trzema widokami panelu.

  Aby rozwinąć hierarchię, kliknij dwukrotnie nazwy folio i artykułu (lub strzałki po prawej). Aby cofnąć się o jeden poziom, kliknij strzałkę w lewym górnym rogu.

 2. W panelu Folio Builder kliknij dwukrotnie folio Przewodnik miejski. Zaznacz artykuł Reklama WiFi, a następnie w menu panelu Folio Builder wybierz opcję Właściwości artykułu.

  Zmieniając właściwości artykułu, określasz sposób, w jaki jest on wyświetlany w przeglądarce.

  Zauważ, że w oknie dialogowym Właściwości artykułu wyświetlane jest pole Tytuł. Tytuł artykułu wyświetlany jest w przeglądarce. Nazwa artykułu jest wyświetlana w panelu Folio Builder oraz w narzędziu Folio Producer. Podczas tworzenia łączy do innych artykułów używaj nazwy artykułu, a nie jego tytułu.

  Okno dialogowe Właściwości artykułu

 3. W polu tytuł wpisz Reklama Meridien, zaznacz opcje Reklama i Ukryj dla spisu treści, ustaw metadane, a na koniec kliknij OK.

  Po zaznaczeniu opcji „Ukryj w spisie treści” artykuł nie pojawi się w spisie treści przeglądarki.

Podgląd artykułu w aplikacji Desktop Viewer

Artykuły i folio można przeglądać w aplikacji Adobe Content Viewer dla komputerów stacjonarnych (znanej także pod nazwą „Desktop Viewer”) lub w aplikacji Adobe Content Viewer na urządzeniu przenośnym.

 1. Zaznacz artykuł testowy w panelu Folio Builder, a następnie kliknij opcję Podgląd.

  Uwaga:

  Aplikacja Desktop Viewer nie obsługuje podglądu artykułów PDF. Jeśli dla formatu obrazu nie wybrano Automatycznie zamiast PDF, aby uzyskać podgląd, należy wybrać polecenie Plik > Podgląd folio.

 2. Naciśnij jednocześnie klawisze Ctrl/Command+R, aby obrócić orientację.

  Artykuł wyświetlony w aplikacji Desktop Viewer

 3. Zamknij aplikację Adobe Content Viewer.

Aby uzyskać podgląd folio na urządzeniu przenośnym, takim jak iPad, zaloguj się do aplikacji Adobe Content Viewer, korzystając z tego samego identyfikatora Adobe ID, którego użyto w celu zalogowania się do panelu Folio Builder. Tej czynności nauczysz się podczas kolejnej lekcji.

Więcej zasobów tego rodzaju

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?