Szybkie przydzielanie licencji dla zespołów

Obieg pracy Szybkie przypisywanie pozwala błyskawicznie przydzielić licencje.

Obieg pracy Szybkie przypisywanie upraszcza zadania administratora głównego związane z przypisywaniem użytkownikom licencji w serwisie Admin Console po zakupie produktów Adobe przez organizację. Jest to intuicyjna procedura, która optymalizuje sposób przypisywania licencji w zespołach każdej wielkości.

Przypisywanie użytkowników

Uwaga:

Obieg pracy Szybkie przypisywanie jest dostępny w serwisie Admin Console tylko wtedy, gdy w organizacji istnieją nieprzypisane licencje.

Przypisywanie licencji

„Szybkie przypisywanie” to sterowany i samowykrywalny obieg pracy. Poniżej przedstawiono przybliżony przebieg tego procesu — zależy to jednak od wielkości zespołu oraz liczby nabytych licencji i produktów.

 

Mały zespół (pojedyncza licencja)

Zespół średniej wielkości (2-10 licencji)

Duży zespół (ponad 10 licencji)

Procedura

 1. Zaloguj się w serwisie Admin Console i kliknij opcję Przypisz teraz.
 2. Wybierz opcję przypisania licencji sobie lub innemu użytkownikowi i potwierdź przypisanie.
 • Przypisywanie sobie: Licencja zostanie automatycznie przypisana do Twojego konta. Otrzymasz także wiadomość e-mail z potwierdzeniem.
 • Przypisywanie innemu użytkownikowi: Podaj identyfikator tego użytkownika i potwierdź przypisanie. Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem. Więcej informacji...

 1. Zaloguj się w serwisie Admin Console i kliknij opcję Przypisz teraz.
 2. Określ identyfikatory użytkowników oraz produkty, a następnie potwierdź przypisanie.
 • Zostanie wyświetlona strona Przegląd. 
 • Przypisani użytkownicy otrzymają wiadomość e-mail z potwierdzeniem. Więcej informacji...

 1. Zaloguj się w serwisie Admin Console i kliknij opcję Przypisz teraz.
 2. Prześlij plik CSV zawierający szczegółowe informacje o użytkownikach i potwierdź przypisanie.
 3. Zostanie wyświetlona strona Przegląd. Przypisani użytkownicy otrzymają wiadomość e-mail z potwierdzeniem. Więcej informacji...

Późniejsza decyzja / częściowe przypisanie

Jeśli zamkniesz kreator Szybkie przypisywanie lub przypiszesz tylko część licencji, otrzymasz komunikat, że pozostały nieprzypisane licencje. Zostanie wyświetlona strona Przegląd. 

Jeśli zamkniesz kreator Szybkie przypisywanie lub przypiszesz tylko część licencji, otrzymasz komunikat, że pozostały nieprzypisane licencje. Zostanie wyświetlona strona Przegląd. 

Jeśli zamkniesz kreator Szybkie przypisywanie lub przypiszesz tylko część licencji, otrzymasz komunikat, że pozostały nieprzypisane licencje. Zostanie wyświetlona strona Przegląd. 

Rekomendacja Adobe

 

Jeśli trzeba przypisać ponad 10 licencji, użyj w tym celu pliku CSV.

 Użyj pliku CSV, aby przypisać licencje.

Zespoły uprawnione do jednej licencji uznaje się za „małe zespoły”. Administrator może przypisać licencję sobie lub innemu użytkownikowi.

 1. Zaloguj się w serwisie Admin Console i kliknij opcję Przypisz teraz.

 2. Wybierz jedną z następujących opcji:

  • Przypisz licencję sobie
  • Przypisz licencję innemu użytkownikowi
  Przypisz licencje

 3. Jeśli w kroku 2 wybierzesz przypisanie licencji sobie, zostanie ona przypisana automatycznie. Otrzymasz także wiadomość e-mail z potwierdzeniem. Jeśli wybierzesz przypisanie licencji innemu użytkownikowi, podaj identyfikator tego użytkownika i potwierdź przypisanie. Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem.

Za zespoły średnie uznaje się takie, które mają maksymalnie 20 licencji na jeden lub większą liczbę produktów.   

 1. Zaloguj się w serwisie Admin Console i kliknij opcję Przypisz teraz.

 2. Podaj identyfikatory użytkowników, którym chcesz przypisać licencje, i kliknij przycisk Potwierdź.

  Jeśli chcesz przypisać licencje na wiele produktów, kliknij opcję + i wybierz produkty.   

  Dodawanie wielu produktów

 3. Kliknij przycisk Potwierdź. Wskazanym użytkownikom zostaną przypisane licencje. Na ich adresy e-mail zostanie wysyłana wiadomość e-mail z potwierdzeniem. Zostanie wyświetlona karta Przegląd z przypisanymi licencjami.

Jeśli zespół ma więcej niż 20 licencji na jeden lub więcej produktów, to jest uznawany za zespół duży. Aby przypisać licencje zbiorczo, należy użyć metody CSV.

Jednak w razie potrzeby można również przydzielać je użytkownikom pojedynczo. Kliknij opcję Dodaj użytkowników indywidualnych, określ ich identyfikatory i dodaj pożądane produkty.

Dodawanie użytkowników pojedynczo

Przypisywanie licencji za pomocą pliku CSV

W przypadku dużych zespołów oraz zespołów średnich mających co najmniej 10 licencji Adobe rekomenduje skorzystanie z procedury przypisywania zbiorczego. Prześlij plik CSV zawierający informacje o użytkownikach i produktach, które mają zostać im przypisane.

W przypadku dużych zespołów bezpośrednio po zalogowaniu się do serwisu Admin Console i uruchomieniu kreatora Szybkie przypisywanie zostanie wyświetlony następujący ekran. Aby wyświetlić ten ekran w przypadku średnich zespołów, należy kliknąć opcję Dodaj użytkowników (CSV) na ekranie Przypisz użytkownika.

Dodawanie użytkowników (CSV)

Przeciągnij plik CSV lub odszukaj go na komputerze i prześlij, a następnie kliknij przycisk Potwierdź.

Plik CSV zostanie przesłany. Zostanie wyświetlona karta Przegląd, zawierająca szczegółowe informacje o przypisanych licencjach.

Dalsze kroki

Po przypisaniu licencji wykonaj dodatkowe zadania, które mogą być konieczne.

Wdrażanie aplikacji

Jeśli użytkownicy mają uprawnienia administratora, to już koniec procedury. Użytkownicy mogą pobierać i instalować aplikacje z serwisu internetowego Creative Cloud.

Jeśli potrzebny jest większy poziom kontroli, utwórz w serwisie Admin Console pakiety, za pomocą których u aplikacje będą wdrażane u użytkowników. Więcej informacji: Wdrażanie aplikacji i aktualizacji.

Dodawanie administratorów dodatkowych

Warto wyznaczyć dodatkowego administratora systemu na wypadek problemów z kontem na poziomie całej organizacji, które mogą pojawić się podczas Twojej nieobecności. Aby uniknąć zakłóceń w dostępie do usługi, zaleca się dodanie co najmniej jednego administratora dodatkowego. Więcej informacji: Dodawanie administratora.

Zarządzanie użytkownikami

Tworzenie, wyszukiwanie, aktualizowanie i usuwanie kont użytkowników w organizacji pozwala sterować tym, kto może korzystać z aplikacji i usług Adobe. Więcej informacji: Użytkownicy w serwisie Adobe Admin Console.

Zarządzanie kontem zespołu

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?