Podręcznik użytkownika Anuluj

Zarządzanie fakturami konta zespołowego

 1. Plany Adobe dla przedsiębiorstw i zespołów: Przewodnik administratora
 2. Planowanie wdrożenia
  1. Podstawowe pojęcia
   1. Licencjonowanie
   2. Identyfikatory
   3. Zarządzanie użytkownikami
   4. Wdrożenie aplikacji
   5. Admin Console — przegląd
   6. Role administracyjne
  2. Przewodniki wdrożeniowe
   1. Przewodnik wdrożeniowy dla licencji imiennych
   2. Przewodnik wdrożeniowy SDL
   3. Wdrażanie programu Adobe Acrobat 
  3. Wdrażanie programu Creative Cloud dla sektora edukacji
   1. Podręcznik wdrażania
   2. Zatwierdzanie aplikacji Adobe w konsoli administracyjnej Google
   3. Aktywowanie aplikacji Adobe Express w rozwiązaniu Google Classroom
   4. Integracja z Canvas LMS
   5. Integracja z systemem Blackboard Learn
   6. Konfigurowanie jednokrotnego logowania na potrzeby portali szkolnych i systemów LMS
   7. Wdrażanie programu Adobe Express za pomocą usługi Google App Licensing
   8. Dodawanie użytkowników za pomocą rozwiązania Roster Sync
   9. Kivuto — często zadawane pytania
   10. Wytyczne dotyczące kwalifikacji dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych
 3. Konfigurowanie organizacji
  1. Typy identyfikatorów | Omówienie
  2. Konfigurowanie identyfikatorów | Omówienie
  3. Konfigurowanie organizacji przy użyciu identyfikatorów Enterprise ID
  4. Konfigurowanie usługi federacyjnej Azure AD i przeprowadzanie synchronizacji
   1. Konfigurowanie logowania SSO w produktach Microsoft z użyciem konektora Azure OIDC
   2. Dodawanie usługi Azure Sync do katalogu
   3. Synchronizacja ról w konfiguracjach dla sektora edukacji
   4. Konektor Azure — częste pytania
  5. Konfigurowanie usługi federacji Google i przeprowadzanie synchronizacji
   1. Konfigurowanie logowania SSO z użyciem usługi federacji Google
   2. Dodawanie usługi Google Sync do katalogu
   3. Usługa federacji Google — częste pytania
  6. Konfigurowanie organizacji za pomocą Microsoft ADFS
  7. Konfigurowanie organizacji na potrzeby portali szkolnych i systemów LMS
  8. Konfigurowanie organizacji na potrzeby innych usług IdP
   1. Tworzenie katalogu
   2. Potwierdzanie prawa własności domeny
   3. Dodawanie domen do katalogów
  9. Często zadawane pytania i rozwiązywanie problemów dotyczących logowania SSO
   1. SSO — częste pytania
   2. Rozwiązywanie problemów z logowaniem SSO
   3. Częste pytania dotyczące planów dla sektora edukacji
 4. Zarządzanie konfiguracją organizacji
  1. Zarządzanie istniejącymi domenami i katalogami
  2. Włączanie automatycznego tworzenia kont
  3. Konfigurowanie organizacji z użyciem relacji powierniczych katalogu
  4. Migracja do nowego dostawcy usługi uwierzytelniania 
  5. Ustawienia zasobów
  6. Ustawienia uwierzytelniania
  7. Osoby kontaktowe ds. poufności i bezpieczeństwa
  8. Ustawienia serwisu Admin Console
  9. Zarządzanie szyfrowaniem  
 5. Zarządzaj użytkownikami
  1. Omówienie
  2. Role administracyjne
  3. Techniki zarządzania użytkownikami
   1. Zarządzanie pojedynczymi użytkownikami   
   2. Zarządzanie wieloma użytkownikami (zbiorcze przesyłanie danych w pliku CSV)
   3. Narzędzie „Synchronizacja użytkowników” (UST)
   4. Microsoft Azure Sync
   5. Google Federation Sync
  4. Zmiana typu identyfikatora użytkownika
  5. Zarządzanie grupami użytkowników
  6. Zarządzanie kontami użytkowników z katalogu
  7. Zarządzanie programistami
  8. Migracja istniejących kont użytkowników do serwisu Adobe Admin Console
  9. Migracja zarządzania użytkownikami do serwisu Adobe Admin Console
 6. Zarządzanie produktami i uprawnieniami
  1. Zarządzanie produktami i profilami produktowymi
   1. Zarządzanie produktami
   2. Zarządzanie profilami produktowymi w przypadku użytkowników korporacyjnych
   3. Zarządzanie zasadami automatycznego przydziału
   4. Rozpatrywanie próśb o produkt
   5. Zarządzanie zasadami samoobsługi
   6. Zarządzanie integracjami aplikacji
   7. Zarządzanie uprawnieniami produktowymi za pomocą serwisu Admin Console  
   8. Włączanie i wyłączanie usług w ramach profilu produktowego
   9. Pojedyncza aplikacja | Creative Cloud dla przedsiębiorstw
   10. Usługi opcjonalne
  2. Zarządzanie licencjami urządzeń współużytkowanych
   1. Co nowego
   2. Podręcznik wdrażania
   3. Tworzenie pakietów
   4. Odzyskiwanie licencji
   5. Zarządzanie profilami
   6. Narzędzie Licensing Toolkit
   7. Licencje urządzeń współużytkowanych — często zadawane pytania
 7. Rozpoczynanie pracy z serwisem Global Admin Console
  1. Wdrażanie administracji globalnej
  2. Wybór organizacji
  3. Zarządzanie hierarchią organizacyjną
  4. Zarządzanie profilami produktowymi
  5. Zarządzanie administratorami
  6. Zarządzanie grupami użytkowników
  7. Aktualizowanie zasad organizacyjnych
  8. Zarządzanie szablonami zasad
  9. Przydzielanie produktów do organizacji podrzędnych
  10. Realizacja oczekujących zadań
  11. Przeglądanie statystyk
  12. Eksportowanie lub importowanie struktury organizacyjnej
 8. Zarządzanie przestrzenią dyskową i zasobami
  1. Przestrzeń dyskowa
   1. Zarządzanie przestrzenią dyskową dla przedsiębiorstw
   2. Adobe Creative Cloud: Aktualizacja przestrzeni dyskowej
   3. Zarządzanie przestrzenią dyskową produktów Adobe
  2. Migracja zasobów
   1. Automatyczna migracja zasobów
   2. Automatyczna migracja zasobów — często zadawane pytania  
   3. Zarządzanie przesłanymi zasobami
  3. Odzyskiwanie zasobów użytkownika
  4. Migracja zasobów z konta szkolnego | Tylko dla sektora edukacji
   1. Automatyczna migracja zasobów z konta szkolnego
   2. Przenoszenie własnych zasobów
 9. Zarządzanie usługami
  1. Adobe Stock
   1. Pakiety punktów Adobe Stock dla zespołów
   2. Usługa Adobe Stock dla przedsiębiorstw
   3. Korzystanie z usługi Adobe Stock dla przedsiębiorstw
   4. Akceptacja zakupu licencji Adobe Stock
  2. Czcionki niestandardowe
  3. Adobe Asset Link
   1. Omówienie
   2. Tworzenie grupy użytkowników
   3. Konfigurowanie systemu Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurowanie i instalowanie panelu Adobe Asset Link
   5. Zarządzanie zasobami
   6. Rozszerzenie Adobe Asset Link do programu XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Konfigurowanie programu Adobe Acrobat Sign dla zespołów
   2. Adobe Acrobat Sign — administrator funkcji zespołowej
   3. Zarządzanie produktem Adobe Acrobat Sign w serwisie Admin Console
  5. Creative Cloud dla przedsiębiorstw — bezpłatne konto
   1. Omówienie
 10. Wdrażanie aplikacji i aktualizacji
  1. Omówienie
   1. Wdrażanie i udostępnianie aplikacji i aktualizacji
   2. Plan wdrożenia
   3. Przygotowanie do wdrożenia
  2. Tworzenie pakietów
   1. Tworzenie pakietów aplikacji w serwisie Admin Console
   2. Tworzenie pakietów licencji imiennych
   3. Szablony Adobe do tworzenia pakietów
   4. Zarządzanie pakietami
   5. Zarządzanie licencjami dla urządzeń
   6. Licencje oparte na numerze seryjnym
  3. Dostosowywanie pakietów
   1. Dostosowywanie programu Creative Cloud Desktop
   2. Dodawanie rozszerzeń do pakietu
  4. Wdrażanie pakietów 
   1. Wdrażanie pakietów
   2. Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą rozwiązania Microsoft Intune
   3. Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą narzędzia SCCM
   4. Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą narzędzia ARD
   5. Instalowanie produktów CC w folderze wyjątków
   6. Dezinstalacja produktów Creative Cloud
   7. Korzystanie z narzędzia Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition
   8. Identyfikatory licencji Adobe Creative Cloud
  5. Zarządzanie aktualizacjami
   1. Zarządzanie zmianami — informacje dla klientów Adobe korzystających z planów dla przedsiębiorstw i dla zespołów
   2. Wdrażanie aktualizacji
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Omówienie narzędzia AUSST
   2. Konfigurowanie wewnętrznego serwera aktualizacji
   3. Konserwacja wewnętrznego serwera aktualizacji
   4. Najczęstsze scenariusze zastosowań narzędzia AUSST   
   5. Rozwiązywanie problemów z wewnętrznym serwerem aktualizacji
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Korzystanie z narzędzia Adobe Remote Update Manager
   2. Rozwiązywanie problemów z narzędziem RUM
  8. Rozwiązywanie problemów
   1. Rozwiązywanie problemów z instalacją i dezinstalacją aplikacji Creative Cloud
   2. Wysyłanie zapytań o status wdrożenia pakietu do komputerów klienckich
   3. Komunikat o błędzie „Niepowodzenie instalacji” w pakiecie Creative Cloud
  9. Tworzenie pakietów za pomocą Creative Cloud Packager (CC 2018 lub starsze aplikacje)
   1. Informacje o narzędziu Creative Cloud Packager
   2. Informacje o wydaniu Creative Cloud Packager
   3. Tworzenie pakietów aplikacji
   4. Tworzenie pakietów za pomocą narzędzia Creative Cloud Packager
   5. Tworzenie pakietów licencji imiennych
   6. Tworzenie pakietów licencji dla urządzeń
   7. Tworzenie pakietu licencji
   8. Tworzenie pakietów z licencjami opartymi na numerach seryjnych
   9. Automatyzacja narzędzia Packager
   10. Pakiety z produktami innymi niż Creative Cloud
   11. Edytowanie i zapisywanie konfiguracji
   12. Ustawianie ustawień regionalnych na poziomie systemu
 11. Zarządzanie kontem
  1. Zarządzanie kontem zespołu
   1. Omówienie
   2. Aktualizacja danych rozliczeniowych
   3. Zarządzanie fakturami
   4. Zmiana właściciela umowy
   5. Zmiana sprzedawcy
  2. Przypisywanie licencji użytkownikowi subskrypcji zespołowej
  3. Dodawanie produktów i licencji
  4. Zarządzanie zespołem w programie Adobe Express
  5. Odnawianie
   1. Subskrypcja dla zespołów: Odnawianie
   2. Plany dla przedsiębiorstw w programie VIP: Odnowienia i przestrzeganie warunków umowy
  6. Automatyczne etapy wygasania umów ETLA
  7. Zmiana typu umowy w istniejącej instancji Adobe Admin Console
  8. Realizacja wniosku o zakup
  9. Odnawianie licencji VIP (Value Incentive Plan) w Chinach
  10. Pomoc VIP Select
 12. Raporty i dzienniki
  1. Dziennik kontroli
  2. Raporty przypisań
  3. Dzienniki zawartości
 13. Uzyskaj pomoc
  1. Kontakt z działem obsługi klienta Adobe
  2. Opcje pomocy technicznej dla kont zespołów
  3. Opcje pomocy technicznej dla kont przedsiębiorstw
  4. Opcje pomocy technicznej do produktów Experience Cloud

Jeśli jesteś właścicielem umowy, a plan dla zespołu został nabyty bezpośrednio na stronie Adobe.com, to w serwisie Admin Console możesz uzyskać dostęp do historii rozliczeń.

Aby pobrać poprzednie rachunki lub wysłać je na e.mail, przejdź otwórz stronę Konto > Historia rozliczeń w serwisie Adobe Admin Console.


Pobieranie i drukowanie faktur oraz wysyłanie ich na e-mail

Poniżej podano szczegółowe instrukcje.Aby zaktualizować dane karty kredytowej, adres rozliczeniowy lub numer identyfikacji podatkowej na koncie, zapoznaj się z sekcją Aktualizacja danych rozliczeniowych.

Uwaga:

W przypadku planów kupionych od sprzedawcy należy skontaktować się z nim w celu uzyskania faktur i informacji rozliczeniowych.

 1. Zaloguj się w serwisie Admin Console i przejdź do sekcji Konto.

 2. Aby pobrać ostatni rachunek, kliknij ikonę Pobierz obok pozycji Ostatni rachunek.

 3. Aby pobrać poprzednie rachunki lub wysłać je na e-mail, przejdź na stronę Historia rozliczeń. Historia rozliczeń podaje numer i datę faktury oraz kwotę i status płatności.

  Od zapłaty do pojawienia się faktury w serwisie Admin Console mogą minąć maksymalnie 24 godziny. Otrzymasz wiadomość e-mail z powiadomieniem o jej dostępności.

  Jeśli nie widzisz karty Historia rozliczeń, oznacza to, że nie pełnisz roli właściciela umowy. Przeczytaj, jak objąć rolę właściciela umowy.

 4. Listę faktur można posortować według daty i kwoty, klikając odpowiedni nagłówek – Data faktury lub Kwota. Możesz również skorzystać z pola wyszukiwania, aby wprowadzić kwotę lub numer faktury, której szukasz.

 5. Aby pobrać faktury, zaznacz je i kliknij opcję Pobierz faktury. Zaznaczone faktury są pobierane w formacie PDF. Zobacz instrukcje drukowania faktury.

  Faktura zawiera także takie informacje, jak numer faktury, data faktury, numer klienta itd.

 6. Aby wysłać faktury na e-mail, zaznacz je i kliknij opcję Wyślij na e-mail. Następnie dodaj adres e-mail odbiorcy i wybierz opcję Wyślij na e-mail. Zaznaczone faktury są wysyłane jako załącznik w formacie PDF.

  Aby wysłać faktury do więcej niż jednego odbiorcy, naciśnij klawisz Enter po każdym adresie e-mail i dodaj kolejny.

Często zadawane pytania

Informacje rozliczeniowe

Czy mogę dodać innego administratora, aby wyświetlał faktury?

Nie możesz dodać innego administratora ani adresu e-mail, aby zapewnić dostęp do faktur. Jest tylko jeden właściciel umowy, który ma dostęp do faktur. Można jednak wysyłać faktury na e-mail z serwisu the Admin Console.

Jak można sprawdzić status płatności?

Zaloguj się w serwisie Admin Console i przejdź do sekcji Konto > Historia rozliczeń. Więcej informacji.

Jak długo faktury pozostaną dostępne?

Faktury są dostępne przez cały okres trwania umowy.

Gdzie można znaleźć numer i datę zamówienia?

Numer zamówienia i data są ujęte na fakturze. Zobacz instrukcje pobierania faktur.

Czy utracę dostęp do faktur po anulowaniu lub zmianie planu?

Tak, utracisz do nich dostęp, ale możesz je wszystkie pobrać przed anulowaniem lub zmianą planu.

Sprawdzanie dodatkowych opłat

Dlaczego opłata jest naliczona podwójnie?

Dwie podobne opłaty często wynikają z następujących przyczyn:

 • Poprzednia opłata nie została uiszczona.
 • Zamówienie zostało złożone wielokrotnie.
 • Masz wiele adresów e-mail.

Sprawdź szczegóły na fakturze lub dowiedz się więcej.

Nie kupiliśmy niczego od Adobe. Co to za opłata?

Nieoczekiwane opłaty mogą wynikać z odnowienia planu rocznego.Sprawdź szczegóły na fakturze. Tu podano więcej informacji o nieoczekiwanych opłatach.

 Dlaczego w wyciągu bankowym pojawiła się opłata w wysokości 1 USD naliczona przez Adobe?

Adobe używa tych transakcji, aby sprawdzić, czy podana karta kredytowa jest ważna i nie została zastrzeżona jako zgubiona lub skradziona. Opłata ta nie zostanie naliczona na Twoje konto — Adobe usunie ją, gdy tylko operator karty potwierdzi jej ważność.

Dlaczego nasz rachunek jest wyższy?

Najczęstsze przyczyny wyższego rachunku to:

 • Zakończenie okresu promocyjnej ceny.
 • Kupiłeś(-aś) obraz Adobe Stock z kolekcji Premium lub obrazy wykraczające poza limit pobrań określony w planie.
 • Cena w Twoim regionie ostatnio wzrosła.

Sprawdź szczegóły na fakturze lub dowiedz się więcej.

Dlaczego na naszym rachunku jest dodatkowa opłata?

Dodatkowa opłata może być spowodowana:

 • Naliczeniem opłaty za wcześniejsze anulowanie planu.
 • Kupieniem dodatkowych obrazów w usłudze Adobe Stock.
 • Odnowieniem planu rocznego.
 • (Nie dotyczy użytkowników w Japonii) Twój bank naliczył opłatę za korzystanie z karty debetowej.

Sprawdź szczegóły na fakturze lub dowiedz się więcej.

 Zarządzanie planem

Dlaczego otrzymuję od Adobe przypomnienie o płatności, która została już uregulowana?

Przypomnienie o płatności może być spowodowane:

 • Posiadaniem więcej niż jednego planu.
 • Utratą ważności karty kredytowej. 
 • Zmianą adresu powiązanego z kartą kredytową.

Sprawdź szczegóły na fakturze lub dowiedz się więcej.

Jak długo trwa zwrot pieniędzy?

Przetworzenie i zaksięgowanie zwrotu środków na koncie zwykle zajmuje od trzech do pięciu dni roboczych.
Czasami zwrot środków może zająć do dziesięciu dni roboczych.

Dołącz do rozmowy

Aby współpracować, zadawać pytania i rozmawiać z innymi administratorami Creative Cloud i Document Cloud, skorzystaj z forum planów dla zespołów i dla przedsiębiorstw. Na forach można swobodnie zadawać pytania, dzielić się wiedzą oraz uczyć od podobnych sobie użytkowników z branży.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online