Podręcznik użytkownika Anuluj

Dodawanie produktów i licencji

 1. Plany Adobe dla przedsiębiorstw i zespołów: Przewodnik administratora
 2. Planowanie wdrożenia
  1. Podstawowe pojęcia
   1. Licencjonowanie
   2. Identyfikatory
   3. Zarządzanie użytkownikami
   4. Wdrożenie aplikacji
   5. Admin Console — przegląd
   6. Role administracyjne
  2. Przewodniki wdrożeniowe
   1. Przewodnik wdrożeniowy dla licencji imiennych
   2. Przewodnik wdrożeniowy SDL
   3. Wdrażanie programu Adobe Acrobat 
  3. Wdrażanie programu Creative Cloud dla sektora edukacji
   1. Podręcznik wdrażania
   2. Aktywowanie aplikacji Adobe Express w rozwiązaniu Google Classroom
   3. Integracja z Canvas LMS
   4. Integracja z systemem Blackboard Learn
   5. Konfigurowanie jednokrotnego logowania na potrzeby portali szkolnych i systemów LMS
   6. Kivuto — często zadawane pytania
   7. Wytyczne dotyczące kwalifikacji dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych
 3. Konfigurowanie organizacji
  1. Konfigurowanie identyfikatorów
   1. Typy identyfikatorów | omówienie
   2. Konfigurowanie organizacji przy użyciu identyfikatorów Enterprise ID
   3. Konfigurowanie organizacji przy użyciu identyfikatorów Federated ID
    1. Omówienie logowania SSO
    2. Konfigurowanie konektora Azure Connector i przeprowadzanie synchronizacji
     1. Konfigurowanie logowania SSO w produktach Microsoft z użyciem konektora Azure OIDC
     2. Dodawanie usługi Azure Sync do katalogu
     3. Konektor Azure — częste pytania
    3. Konfigurowanie usługi federacji Google i przeprowadzanie synchronizacji
     1. Konfigurowanie logowania SSO z użyciem usługi federacji Google
     2. Dodawanie usługi Google Sync do katalogu
     3. Usługa federacji Google — częste pytania
    4. Standardowa usługa SAML
     1. Konfigurowanie logowanie SSO z użyciem innych usług SAML
     2. Konfigurowanie logowania SSO z użyciem usługi Microsoft ADFS
     3. SSO — częste pytania
     4. Rozwiązywanie problemów z logowaniem SSO
    5. Logowanie SSO w segmencie edukacji
     1. Konfigurowanie jednokrotnego logowania (SSO) na potrzeby portali szkolnych i systemów LMS
     2. Częste pytania
   4. Potwierdzanie prawa własności domeny
   5. Dodawanie domen i zarządzanie nimi
   6. Łączenie domen z katalogami
   7. Zarządzanie istniejącymi domenami i katalogami
   8. Tworzenie relacji powierniczej do katalogu, aby dodać już zajęte domeny
   9. Migracja do nowego dostawcy usługi uwierzytelniania
  2. Ustawienia zasobów
  3. Ustawienia uwierzytelniania
  4. Osoby kontaktowe ds. poufności i bezpieczeństwa
  5. Ustawienia serwisu Admin Console
  6. Zarządzanie szyfrowaniem
 4. Zarządzanie produktami i uprawnieniami
  1. Zarządzaj użytkownikami
   1. Omówienie
   2. Role administracyjne
   3. Techniki zarządzania użytkownikami
    1. Zarządzanie pojedynczymi użytkownikami   
    2. Zarządzanie wieloma użytkownikami (zbiorcze przesyłanie danych w pliku CSV)
    3. Narzędzie „Synchronizacja użytkowników” (UST)
    4. Microsoft Azure Sync
    5. Google Federation Sync
   4. Zmiana typu identyfikatora użytkownika
   5. Zarządzanie grupami użytkowników
   6. Zarządzanie kontami użytkowników z katalogu
   7. Zarządzanie programistami
   8. Migracja istniejących kont użytkowników do serwisu Adobe Admin Console
   9. Migracja zarządzania użytkownikami do serwisu Adobe Admin Console
  2. Zarządzanie produktami i profilami produktowymi
   1. Zarządzanie produktami
   2. Zarządzanie profilami produktowymi w przypadku użytkowników korporacyjnych
   3. Zarządzanie zasadami samoobsługi
   4. Zarządzanie integracjami aplikacji
   5. Zarządzanie uprawnieniami produktowymi za pomocą serwisu Admin Console  
   6. Włączanie i wyłączanie usług w ramach profilu produktowego
   7. Pojedyncza aplikacja | Creative Cloud dla przedsiębiorstw
   8. Usługi opcjonalne
  3. Zarządzanie licencjami urządzeń współużytkowanych
   1. Co nowego
   2. Podręcznik wdrażania
   3. Tworzenie pakietów
   4. Odzyskiwanie licencji
   5. Migracja z modelu licencji dla urządzeń
   6. Zarządzanie profilami
   7. Narzędzie Licensing Toolkit
   8. Licencje urządzeń współużytkowanych — często zadawane pytania
 5. Zarządzanie przestrzenią dyskową i zasobami
  1. Przestrzeń dyskowa
   1. Zarządzanie przestrzenią dyskową dla przedsiębiorstw
   2. Adobe Creative Cloud: Aktualizacja przestrzeni dyskowej
   3. Zarządzanie przestrzenią dyskową produktów Adobe
  2. Migracja zasobów
   1. Automatyczna migracja zasobów
   2. Automatyczna migracja zasobów — często zadawane pytania  
   3. Zarządzanie przesłanymi zasobami
  3. Odzyskiwanie zasobów użytkownika
  4. Migracja zasobów z konta szkolnego | Tylko dla sektora edukacji
   1. Automatyczna migracja zasobów z konta szkolnego
   2. Przenoszenie własnych zasobów
 6. Zarządzanie usługami
  1. Adobe Stock
   1. Pakiety punktów Adobe Stock dla zespołów
   2. Usługa Adobe Stock dla przedsiębiorstw
   3. Korzystanie z usługi Adobe Stock dla przedsiębiorstw
   4. Akceptacja zakupu licencji Adobe Stock
  2. Czcionki niestandardowe
  3. Adobe Asset Link
   1. Omówienie
   2. Tworzenie grupy użytkowników
   3. Konfigurowanie systemu Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurowanie i instalowanie panelu Adobe Asset Link
   5. Zarządzanie zasobami
   6. Rozszerzenie Adobe Asset Link do programu XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Konfigurowanie programu Adobe Acrobat Sign dla zespołów
   2. Adobe Acrobat Sign — administrator funkcji zespołowej
   3. Zarządzanie produktem Adobe Acrobat Sign w serwisie Admin Console
  5. Creative Cloud dla przedsiębiorstw — bezpłatne konto
   1. Omówienie
   2. Pierwsze kroki
 7. Wdrażanie aplikacji i aktualizacji
  1. Omówienie
   1. Wdrażanie i udostępnianie aplikacji i aktualizacji
   2. Plan wdrożenia
   3. Przygotowanie do wdrożenia
  2. Tworzenie pakietów
   1. Tworzenie pakietów aplikacji w serwisie Admin Console
   2. Tworzenie pakietów licencji imiennych
   3. Szablony Adobe do tworzenia pakietów
   4. Zarządzanie pakietami
   5. Zarządzanie licencjami dla urządzeń
   6. Licencje oparte na numerze seryjnym
  3. Dostosowywanie pakietów
   1. Dostosowywanie programu Creative Cloud Desktop
   2. Dodawanie rozszerzeń do pakietu
  4. Wdrażanie pakietów 
   1. Wdrażanie pakietów
   2. Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą rozwiązania Microsoft Intune
   3. Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą narzędzia SCCM
   4. Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą narzędzia ARD
   5. Instalowanie produktów CC w folderze wyjątków
   6. Dezinstalacja produktów Creative Cloud
   7. Korzystanie z narzędzia Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition
   8. Identyfikatory licencji Adobe Creative Cloud
  5. Zarządzanie aktualizacjami
   1. Zarządzanie zmianami — informacje dla klientów Adobe korzystających z planów dla przedsiębiorstw i dla zespołów
   2. Wdrażanie aktualizacji
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Omówienie narzędzia AUSST
   2. Konfigurowanie wewnętrznego serwera aktualizacji
   3. Konserwacja wewnętrznego serwera aktualizacji
   4. Najczęstsze scenariusze zastosowań narzędzia AUSST   
   5. Rozwiązywanie problemów z wewnętrznym serwerem aktualizacji
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Korzystanie z narzędzia Adobe Remote Update Manager
   2. Identyfikatory kanałów używane w połączeniu z programem Adobe Remote Update Manager
   3. Rozwiązywanie problemów z narzędziem RUM
  8. Rozwiązywanie problemów
   1. Rozwiązywanie problemów z instalacją i dezinstalacją aplikacji Creative Cloud
   2. Wysyłanie zapytań o status wdrożenia pakietu do komputerów klienckich
   3. Komunikat o błędzie „Niepowodzenie instalacji” w pakiecie Creative Cloud
  9. Tworzenie pakietów za pomocą Creative Cloud Packager (CC 2018 lub starsze aplikacje)
   1. Informacje o narzędziu Creative Cloud Packager
   2. Informacje o wydaniu Creative Cloud Packager
   3. Tworzenie pakietów aplikacji
   4. Tworzenie pakietów za pomocą narzędzia Creative Cloud Packager
   5. Tworzenie pakietów licencji imiennych
   6. Tworzenie pakietów licencji dla urządzeń
   7. Tworzenie pakietu licencji
   8. Tworzenie pakietów z licencjami opartymi na numerach seryjnych
   9. Automatyzacja narzędzia Packager
   10. Pakiety z produktami innymi niż Creative Cloud
   11. Edytowanie i zapisywanie konfiguracji
   12. Ustawianie ustawień regionalnych na poziomie systemu
 8. Zarządzanie kontem
  1. Zarządzanie kontem zespołu
   1. Omówienie
   2. Aktualizacja danych rozliczeniowych
   3. Zarządzanie fakturami
   4. Zmiana właściciela umowy
   5. Zmiana sprzedawcy
  2. Przypisywanie licencji użytkownikowi subskrypcji zespołowej
  3. Dodawanie produktów i licencji
  4. Odnawianie
   1. Subskrypcja dla zespołów: Odnawianie
   2. Plany dla przedsiębiorstw w programie VIP: Odnowienia i przestrzeganie warunków umowy
  5. Automatyczne etapy wygasania umów ETLA
  6. Zmiana typu umowy w istniejącej instancji Adobe Admin Console
  7. Realizacja wniosku o zakup
  8. Odnawianie licencji VIP (Value Incentive Plan) w Chinach
  9. Pomoc VIP Select
 9. Raporty i dzienniki
  1. Dziennik kontroli
  2. Raporty przypisań
  3. Dzienniki zawartości
 10. Uzyskaj pomoc
  1. Kontakt z działem obsługi klienta Adobe
  2. Opcje pomocy technicznej dla kont zespołów
  3. Opcje pomocy technicznej dla kont przedsiębiorstw
  4. Opcje pomocy technicznej do produktów Experience Cloud

Zarządzasz zespołami lub subskrypcją VIP? W każdej chwili możesz kupić więcej produktów i licencji.

Masz plan Creative Cloud dla zespołów kupiony w serwisie Adobe.com?

Otwórz stronę Admin Console > Przegląd i wybierz opcję Kup więcej, aby dodać produkty i licencje.

Opcja Kup więcej

Kolejne produkty i licencje można dokupić w dowolnym momencie.

Dodane licencje są rozliczane w ujęciu proporcjonalnym.

Masz plan Creative Cloud dla zespołów kupiony za pośrednictwem sprzedawcy-resellera?

Kolejne licencje możesz dodawać w dowolnym momencie. Zamówienie na takie licencje należy złożyć u sprzedawcy w ciągu 30 dni od daty rozliczenia.

Zakupy od sprzedawców

Jeśli nie złożysz zamówienia u sprzedawcy w ciągu 30 dni, dodawanie kolejnych licencji nie będzie możliwe. Nieopłacone licencje zostaną dezaktywowane. Dodatkowe licencje tracą ważność w dniu, w którym przypada data rocznicy oryginalnej umowy.Aby wyświetlić szczegółowe informacje o sprzedawcy, przejdź do serwisu Admin Console > Konto > Konto.

Uwaga:

W przypadku wszystkich zamówień Creative Cloud dla zespołów na całym świecie z planem rocznym z opłatą miesięczną (APM) generowana jest nowa faktura z naliczonymi opłatami proporcjonalnymi. Nowa faktura jest generowana niezależnie od użytej metody płatności (karta kredytowa, PayPal, polecenie zapłaty itd.).

Jeśli klient kupi licencje w ciągu ostatnich trzech dni bieżącego okresu rozliczeniowego lub przejdzie na plan Creative Cloud dla zespołów: Wszystkie aplikacje lub Pojedyncza aplikacja Pro, nie są naliczane żadne opłaty proporcjonalne.

 Licencje można usuwać z planu tylko w określonych przedziałach czasu. Zobacz Usuwanie produktów i licencji.

Instrukcje dodawania produktów i licencji

Twoja subskrypcja Creative Cloud obejmuje różne aplikacje i usługi, które w serwisie Admin Console są określane jako produkty. Wykonaj poniższe czynności, aby dodać produkty i licencje:

Zaloguj się do serwisu Admin Console jako administrator. W sekcji Przegląd kliknij opcję Kup więcej. Można także otworzyć stronę Konto > Konto i kliknąć opcję Dodaj produkty.

Zakupione produkty są wymienione nad innymi dostępnymi produktami.

Lista produktów

Kliknij ikonę , aby dodać produkty lub usługi. Dodane produkty i usługi są wyświetlane po prawej stronie. W razie potrzeby dodaj więcej licencji na produkty. Można dodać maksymalnie pięć licencji na każdy produkt naraz.

Dodawanie produktów

Jeśli masz zarówno subskrypcje dla zespołów, jak i dla przedsiębiorstw, wybierz odpowiedni typ planu.

Wybierz typ planu

 Kliknij opcję Przejrzyj zamówienie.

Jeśli subskrypcja została nabyta w serwisie Adobe.com, w dowolnej chwili można zmienić metodę płatności.

Uwaga: Jeśli z jedną kartą kredytową połączonych jest wiele subskrypcji, wszelkie zmiany w danych płatniczych wprowadzonych w jednej subskrypcji zostaną odzwierciedlone we wszystkich pozostałych.

Edytuj płatność

W przypadku zakupu od sprzedawcy wprowadź numer dokumentu zamówienia (PO), aby umożliwić menedżerowi konta zweryfikowanie tego zamówienia. Aby sfinalizować zakup, skontaktuj się z opiekunem konta.

 Prześlij zamówienie. Spowoduje to wygenerowanie zlecenia zakupu produktów lub licencji ze zobowiązaniem do zapłaty w ciągu 60 dni. Więcej informacji: Zakup dodatkowych licencji.

 Teraz można przypisać licencje użytkownikom w organizacji.

Instrukcje usuwania produktów i licencji

Program zakupowy Adobe VIP gwarantuje korzystne ceny subskrypcji Creative Cloud dla zespołów. W zamian za to Adobe oczekuje, że klient będzie przez cały okres subskrypcji utrzymywać określoną minimalną liczbę licencji.

Produkty i licencje można usuwać tylko w okresie odnawiania, który rozpoczyna się miesiąc przed datą rocznicy.

W tym okresie odnawiania można zarządzać licencjami samoobsługowo, za pomocą serwisu Admin Console, modyfikując produkty i licencje objęte subskrypcją. Więcej informacji: Odnawianie.

Uwaga:

Zmiany polegające na zwiększeniu lub zmniejszeniu liczby licencji albo produktów wchodzą w życie dopiero w dniu odnowienia, a nie natychmiast.

Jeśli licencje są potrzebne od razu, zobacz Dodawanie produktów i licencji.

Aby usunąć licencje przed okresem odnawiania, otwórz kartę Adobe Admin Console > Pomoc techniczna i skontaktuj się z nami. Zobacz więcej opcji wsparcia.

Uwaga:

Jeśli subskrypcja zespołowa została zakupiona od sprzedawcy (resellera), to w ciągu 14 dni od daty zakupu można skontaktować się z tym sprzedawcą, aby anulować lub zwrócić subskrypcję.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto