Dodawanie produktów i licencji w ramach umów VIP (produkty dla przedsiębiorstw i zespołów)

Jeśli jesteś administratorem umowy VIP, możesz kupować dodatkowe produkty i licencje bezpośrednio z serwisu Admin Console. Potem użytkownicy zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną, gdy tylko uzyskają dostęp do zakupionych produktów.

 

Uwaga:

Jeśli nie masz umowy VIP, dodatkowych zakupów można dokonywać tylko za pośrednictwem opiekuna konta. Skontaktuj się z tym opiekunem, a jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy, zadzwoń do działu obsługi klienta Adobe: 1-800-833-6687.

Zakup dodatkowych produktów

Wykonaj następujące czynności, aby kupić dodatkowe produkty w ramach umów VIP (plany dla przedsiębiorstw i zespołów):

 1. Zaloguj się w serwisie Admin Console i przejdź do sekcji Przegląd albo Konta.

 2. Kliknij opcję Dodaj produkty.

 3. Na ekranie Dodaj produkty wybierz odpowiedni plan z rozwijanego menu Typ planu.

  Uwaga:

  Jeśli wybrano opcję Dla przedsiębiorstw (ETLA), zostanie wyświetlony następujący komunikat:

  Zakup produktów dla przedsiębiorstw (ETLA)

  Jeśli wybierzesz plan Dla przedsiębiorstw (VIP) lub Dla zespołów (VIP), to na początku listy zostaną wyświetlone produkty już nabyte przez Twoją organizację w ramach wybranego planu. Za nimi będzie widoczna lista dostępnych produktów.

 4. DODAJ LICENCJE do istniejących produktów w ramach wybranego planu. Możesz także DODAĆ LICENCJE na dostępne produkty. Dodanie licencji na dostępne produkty spowoduje również dodanie tych produktów do planu.

  Dodawanie produktów do wybranego planu
 5. Po dokonaniu wyborów (w ramach bieżącego planu) kliknij opcję Dalej.

  Uwaga:

  Podczas wybierania produktów i licencji nie można zmienić wybranego planu.

  Zmiana planu spowoduje, że wybrane licencje nie zostaną zapamiętane
 6. Jeśli masz już numer zamówienia, możesz go opcjonalnie wpisać.

  Wpisz numer zamówienia

  Uwaga:

  Podawanie numeru zamówienia w tym kroku jest opcjonalne. Pozwala to złożyć zlecenie na produkty, a użytkownikom końcowym od razu z nich korzystać, gdy tylko uzyskają dostęp. Nadal trzeba jednak skontaktować się z opiekunem konta, aby sfinalizować zakup.

 7. W razie potrzeby dodaj kolejne produkty do bieżącego zamówienia za pomocą opcji Dodaj więcej produktów.

 8. Przejrzyj dane i kliknij opcję Złóż zamówienie.

Możesz teraz umożliwić użytkownikom końcowym w swojej organizacji używanie nowo dodanych produktów.

Zakup dodatkowych licencji

Jeśli zarządzasz umowami VIP (dla przedsiębiorstw i dla zespołów), to możesz dodawać licencje na istniejące produkty w swojej organizacji.

Wykonaj następujące czynności, aby kupić dodatkowe licencje w ramach umów VIP:

 1. Zaloguj się w serwisie Admin Console i przejdź do sekcji Produkty.

  Zostanie wyświetlona lista wszystkich planów produktowych Adobe, których jesteś administratorem.

 2. Kliknij produkt, do którego chcesz dodać licencje.

 3. Kliknij opcję Dodaje licencje

 4. Na ekranie Dodaj licencje wpisz odpowiednią liczbę licencji na wybrany produkt.

  Dodawanie licencji na wybrany produkt

  Jeśli masz już numer zamówienia, możesz go opcjonalnie podać na tym etapie.

  Uwaga:

  Podawanie numeru zamówienia w tym kroku jest opcjonalne. Pozwala to złożyć zlecenie na produkty, a użytkownikom końcowym od razu z nich korzystać, gdy tylko uzyskają dostęp. Nadal trzeba jednak skontaktować się z opiekunem konta, aby sfinalizować zakup.

 5. Kliknij opcję Autoryzuj zakup.

  W tym obiegu pracy można wysyłać wniosek o produkt lub licencję z obietnicą zapłaty w ciągu 60 dni od daty wniosku. Po złożeniu wniosku o zakup użytkownicy zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną, gdy tylko uzyskają dostęp do zakupionych produktów. Więcej informacji: Zakup dodatkowych licencji.

Można teraz umożliwić użytkownikom końcowym w swojej organizacji korzystanie z nowo dodanych licencji.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online