Podsumowanie funkcji | Lightroom (wydanie z lutego 2019 r.)

Zapoznaj się z nowymi funkcjami i ulepszeniami w aplikacji Lightroom na komputery (wersja 2.2) i Lightroom na urządzenia mobilne (wersja 4.2) w wydaniach z lutego 2019 r.

Poprawianie szczegółów na obrazach RAW

Uzyskaj wyższą jakość i dokładniejsze odwzorowanie drobnych szczegółów na obrazach RAW.

Scalanie obrazu HDR, panoramy i panoramy HDR

Scalanie wielu ekspozycji lub wielu obrazów w celu utworzenia obrazu HDR lub panoramy.

Narzędzie do korekty ukierunkowanej

Skorzystaj z precyzyjnych elementów sterowania na obrazie dla funkcji Krzywa tonalna i Mieszalnik kolorów. Wybierz określoną część obrazu, aby wskazać, które właściwości światła lub koloru chcesz dostosować.

Wskaźniki przycinania na histogramie

Użyj tych wskaźników, aby zidentyfikować obszary czystej czerni i czystej bieli podczas wprowadzania zmian w obrazie.

Nowe funkcje w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)

Zapoznaj się z ulepszeniami wprowadzonymi w tym wydaniu Lightroom na platformie iOS.

Nowe funkcje w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (Android)

Zapoznaj się z ulepszeniami interfejsu użytkownika i poprawkami błędów w tym wydaniu Lightroom na platformie Android.

Obsługa nowych aparatów i obiektywów

Zobacz pełną listę obsługiwanych profili aparatów i obiektywów dla Lightroom na komputery oraz Lightroom na urządzenia mobilne (iOS i Android).

Pozostałe ulepszenia

Zapoznaj się z informacjami o innych ulepszeniach w tym wydaniu, takich jak poprawione opcje wyszukiwania i filtrowania oraz możliwość zmiany preferencji dla kategorii Widok Osoby.

Poprawianie szczegółów na obrazach RAW

Oparte na mechanizmie Adobe Sensei

Narzędzie Poprawianie szczegółów umożliwia poprawianie detali na obrazach RAW, w szczególności w plikach mozaiki typu Bayer i X-Trans. Dzięki funkcji Poprawianie szczegółów można uzyskać wyższą rozdzielczość, dokładniejsze odwzorowanie drobnych szczegółów, lepszą ochronę małych kolorów oraz zredukowane prążki mory i fałszywe kolory. 

Aby zastosować funkcję Poprawianie szczegółów, wykonaj następujące czynności:

 1. W folderze Wszystkie zdjęcia wybierz obraz RAW w widoku Szczegół (), który chcesz poprawić.

 2. Na pasku menu wybierz Zdjęcie > Poprawianie szczegółów.

 3. W wyświetlonym oknie dialogowym Poprawianie szczegółów można przeglądać obraz i zobaczyć podgląd poprawionej wersji. Można przytrzymać kursor, aby wyświetlić oryginał, a następnie zwolnić go, aby zobaczyć efekt poprawiania szczegółów.

 4. Kliknij przycisk Ulepsz, aby utworzyć nowy i poprawiony obraz DNG.

  Lightroom grupuje w stos poprawiony obraz DNG z oryginalnym plikiem. Poprawiony plik ma w nazwie przyrostek „Enhanced” dodany do oryginalnej nazwy pliku.

Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Poprawianie szczegółów w obrazach w formacie RAW.

Scalanie obrazu HDR, panoramy i panoramy HDR

Scalanie sekwencji zdjęć o różnej ekspozycji lub zdjęć o standardowej ekspozycji w panoramę.

Lightroom umożliwia łatwe scalanie wielu obrazów o różnej ekspozycji w jedno zdjęcie HDR i obrazów o standardowej ekspozycji w panoramę. Można także scalić wiele zdjęć o różnej ekspozycji, aby utworzyć panoramę HDR w jednym kroku.

Aby scalić zdjęcia i utworzyć panoramę, wykonaj następujące czynności:

 1. W folderze Wszystkie zdjęcia kliknij wybrane zdjęcie z naciśniętym klawiszem Cmd/Ctrl.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby utworzyć zdjęcie HDR, wybierz kolejno opcje Zdjęcie > Scalanie zdjęć > HDR (w przypadku zdjęć o różnej ekspozycji).
  • Aby utworzyć panoramę, wybierz kolejno opcje Zdjęcie > Scalanie zdjęć > Panorama (w przypadku serii zdjęć o standardowej ekspozycji).
  • Aby utworzyć panoramę HDR, wybierz kolejno Zdjęcie > Scalanie zdjęć > Panorama HDR (w przypadku spójnych zdjęć o różnej ekspozycji). Zapoznaj się z wymaganiami dotyczącymi scalania w panoramę HDR.
 3. Kliknij polecenie Scalaj.

Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Tworzenie obrazów HDR, panoram i panoram HDR.

Narzędzie do korekty ukierunkowanej

Skorzystaj z bardziej precyzyjnych elementów sterowania dla funkcji Krzywa tonalna i Mieszalnik kolorów.

Narzędzie Korekta ukierunkowana umożliwia dostosowanie elementów sterujących funkcji Krzywa tonalna lub Mieszalnik kolorów poprzez bezpośrednie przeciąganie na zdjęciu. Aby użyć narzędzia Korekta ukierunkowana:

 1. W widoku Szczegół () wybierz zdjęcie, które chcesz edytować. Kliknij ikonę () w górnym prawym rogu, aby wyświetlić panel Edycja.

 2. W panelu Edycja wykonaj jedną z następujących czynności.

  • Aby dostosować krzywą tonalną, rozwiń panel Światło. Kliknij ikonę  Krzywa tonalna. W obszarze Krzywa tonalna kliknij ikonę  Korekta ukierunkowana.
  • Aby dostosować mieszalnik kolorów, rozwiń panel Kolor. Kliknij ikonę  Mieszalnik kolorów. W oknie Mieszalnik kolorów kliknij ikonę  Korekta ukierunkowana.
 3. Gdy narzędzie Korekta ukierunkowana jest aktywne, u dołu zdjęcia jest wyświetlany ruchomy pasek narzędzi. Na pasku narzędzi kliknij ikonę  lub , aby przełączać między elementami sterującymi krzywej tonalnej i mieszalnika kolorów.

 4. Dostosowywanie krzywej tonalnej przy użyciu narzędzia Korekta ukierunkowana

  Narzędzie Korekta ukierunkowana
  Dostosowywanie mieszalnika kolorów przy użyciu narzędzia Korekta ukierunkowana

  1. Kliknij ikonę  na ruchomym pasku narzędzi, aby wyświetlić elementy sterujące krzywej tonalnej. Wybierz krzywą, którą chcesz dostosować: Krzywa parametryczna, Krzywa punktowa, Kanał czerwony, Kanał zielony lub Kanał niebieski.
  2. Przesuń wskaźnik nad obszar na zdjęciu, który chcesz dostosować. 
  3. Przeciągnij poziomo na zdjęciu, aby dostosować wartości dla wybranej krzywej. 

  Dostosowywanie mieszalnika kolorów przy użyciu narzędzia Korekta ukierunkowana

  Narzędzie Korekta ukierunkowana
  Dostosowywanie mieszalnika kolorów przy użyciu narzędzia Korekta ukierunkowana

  1. Kliknij ikonę  na ruchomym pasku narzędzi, aby wyświetlić elementy sterujące mieszalnika kolorów. Wybierz ustawienie, które chcesz dostosować: Barwa, Nasycenie lub Luminancja.
  2. Przesuń wskaźnik nad kolor, który chcesz dostosować. Następnie przeciągnij poziomo na zdjęciu, aby zwiększyć lub zmniejszyć wybrane ustawienie dla tego koloru. Przesunięcie w prawo zwiększa wartości; przesunięcie w lewo zmniejsza wartości.
 5. Aby zamknąć narzędzie Korekta ukierunkowana, kliknij ikonę krzyżyka (X) na pasku narzędzi.

Więcej informacji znajduje się w części Narzędzie Korekta ukierunkowana.

Wskaźniki przycinania na histogramie

Zobacz, gdzie znajdują się obcięte podświetlenia i cienie na zdjęciu, wykorzystując wskaźniki przycinania.

W górnych narożnikach histogramu można wyświetlać wskaźniki przycinania podświetleń i cieni, aby podczas edycji sprawdzać obszary na zdjęciu, które są odpowiednio zbyt jasne lub zbyt ciemne.

Aby wyświetlić obcięte podświetlenia i cienie na zdjęciu, wykonaj następujące czynności:

 1. W widoku Szczegół () wybierz zdjęcie, które chcesz edytować. Kliknij ikonę () w górnym prawym rogu, aby wyświetlić panel Edycja.

 2. W panelu Edycja kliknij ikonę menu z trzema kropkami i wybierz opcję Pokaż histogram.

 3. W histogramie:

  • Jeśli świeci górny lewy wskaźnik przycinania (trójkąt we wskaźniku ma kolor biały), oznacza to, że cienie na zdjęciu są obcinane. Kliknij podświetlony wskaźnik, aby wyświetlić cienie na zdjęciu (cienie są wyświetlane jako niebieska maska nakładek). 
  • Jeśli wskaźnik przycinania u góry po prawej stronie świeci (trójkąt we wskaźniku ma kolor biały), oznacza to, że podświetlenia na zdjęciu są obcinane. Kliknij podświetlony wskaźnik, aby wyświetlić podświetlenia na zdjęciu (podświetlenia są wyświetlane jako czerwony maska nakładek). 
  Wskaźnik przycinania cieni
  Wskaźnik przycinania cieni.

  Wskaźnik przycinania podświetleń
  Wskaźnik przycinania podświetleń.

 4. Kliknij ponownie podświetlony wskaźnik u góry po lewej lub prawej stronie, aby ukryć odpowiednie przycinanie na zdjęciu.

Aby dowiedzieć się więcej, patrz Wskaźniki przycinania cieni i podświetleń.

Nowe funkcje w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)

Udostępnianie zdjęć ad-hoc

Łatwe udostępnianie zdjęć, które nie są częścią albumu.

Począwszy od aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (iOS) w wersji 4.2, można wybrać udostępnianie wybranych zdjęć zamiast całego albumu. W tym celu wybierz żądane zdjęcia, dotknij ikony Udostępnij () na dolnym panelu, a następnie wybierz opcję Udostępnij w Internecie. Zdjęcia są wtedy dodawane do strony internetowej, na której można określić, czy widzowie mogą pobierać zdjęcia, dodawać komentarze, wyświetlać ustawienia aparatu lub zobaczyć, gdzie zrobiono zdjęcie. Po udostępnieniu zdjęć dotknij ikony () w górnym lewym rogu ekranu i wybierz opcję Zdjęcia, aby wyświetlić kolekcje udostępnionych zdjęć ad hoc.

Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Udostępnianie zdjęć w Internecie.

Obsługa rozszerzeń udostępniania w systemie iOS

Teraz możesz łatwo udostępniać zdjęcia z aplikacji dla systemu iOS innych producentów, takich jak Zdjęcia Google, Dropbox, a bardziej bezpośrednio Lightroom na urządzenia mobilne (iOS). Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Dodawanie zdjęć z aplikacji innych producentów.

Wyświetlanie częściowo zgodnych ustawień predefiniowanych

Częściowo zgodne ustawienia predefiniowane są teraz domyślnie wyświetlane w panelu Ustawienia predefiniowane. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Ukrywanie częściowo zgodnych ustawień predefiniowanych.

Aplikacja Lightroom na urządzenie Apple TV jest dołączona do aplikacji Lightroom na telefon iPhone

Aplikacja Lightroom na urządzenie Apple TV jest teraz dołączona do aplikacji Lightroom na telefon iPhone. Wystarczy wyszukać Adobe Lightroom w sklepie App Store na urządzeniu iPhone lub Apple TV, aby zainstalować aplikację na obu urządzeniach.

Aby dowiedzieć się więcej o aplikacji Lightroom na urządzenie Apple TV, zapoznaj się z sekcją Konfigurowanie aplikacji Lightroom na urządzenie Apple TVOglądanie zdjęć i filmów aplikacji Lightroom na ekranie telewizora.

Nowe funkcje w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (Android)

Wyświetlanie częściowo zgodnych ustawień predefiniowanych

Począwszy od wersji 4.2 aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (Android), częściowo zgodne ustawienia predefiniowane są domyślnie wyświetlane w panelu Ustawienia predefiniowane. Nazwy takich ustawień są wyświetlane kursywą w panelu Ustawienia predefiniowane.

Aby ukryć częściowo kompatybilne ustawienia predefiniowane, patrz Ukrywanie częściowo zgodnych ustawień predefiniowanych.

Obsługa nowych aparatów i obiektywów

Pełna lista obsługiwanych profili aparatów i obiektywów dla aplikacji Lightroom na komputery oraz Lightroom na urządzenia mobilne (iOS i Android) jest dostępna w następujących zasobach:

Pozostałe ulepszenia

Wyłączanie widoku Osoby

Aplikacje Lightroom na komputery i Lightroom na urządzenia mobilne (iOS i Android) analizują zdjęcia w chmurze, aby wykryć osoby i utworzyć klastry w widoku Osoby. Jeśli nie chcesz, aby aplikacja Lightroom analizowała zdjęcia, możesz wyłączyć widok Osoby, co spowoduje usunięcie wszystkich istniejących danych modelu twarzy z serwerów Lightroom. Wtedy aplikacja Lightroom nie będzie już analizować nowych zdjęć ani grupować ich automatycznie w klastry. Jeśli widok Osoby zawiera jakiekolwiek istniejące klastry, pozostają one takie same i nie są usuwane.

Aby dowiedzieć się, jak wyłączyć widok Osoby, zobacz temat Wyłączanie widoku Osoby.

Wyszukiwanie i filtrowanie

W aplikacji Lightroom na komputery można teraz korzystać z następujących udoskonaleń w zakresie wyszukiwania i filtrowania:

 • Wyszukiwanie zdjęć przy użyciu nowych aspektów, takich jak „rozszerzenie”, „album” i „osoby”. Możesz także wpisać „nie w żadnym albumie” na pasku wyszukiwania, aby wyświetlić zdjęcia, które nie są częścią albumu.
 • Możesz teraz filtrować zdjęcia w oparciu o osoby na fotografiach. Kliknij ikonę  obok paska wyszukiwania i wybierz opcję Osoby. Wybierz opcję z listy rozwijanej Osoby, aby filtrować zdjęcia na podstawie osób.

Aby dowiedzieć się więcej o tych ulepszeniach, zobacz temat Wyszukiwanie, filtrowanie i sortowanie zdjęć.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online