Podręcznik użytkownika Anuluj

Łatwe poprawianie jakości obrazu w aplikacji Lightroom

 1. Adobe Lightroom — podręcznik użytkownika
 2. Wprowadzenie
  1. Nowości w aplikacji Lightroom
  2. Lightroom — wymagania systemowe
  3. Lightroom | Często zadawane pytania
  4. Samouczki Lightroom
  5. Praca z programem Adobe Photoshop Lightroom dla urządzeń przenośnych
  6. Ustawianie preferencji
 3. Nauka w aplikacji
  1. Nauka i inspiracja w aplikacji
  2. Nauka i inspiracja w aplikacji | Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)
  3. Nauka i inspiracja w aplikacji | Lightroom na urządzenia mobilne (Android)
 4. Dodawanie, importowanie i wykonywanie zdjęć
  1. Dodawanie zdjęć
  2. Wykonywanie zdjęć w programie Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)
  3. Wykonywanie zdjęć w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (Android)
  4. Importowanie zdjęć w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)
  5. Importowanie zdjęć i filmów w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (Android)
 5. Organizacja zdjęć
  1. Organizacja zdjęć
  2. Wyszukiwanie i organizowanie zdjęć osób w Widoku osób
  3. Wyszukiwanie i porządkowanie zdjęć w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)
  4. Wyszukiwanie i organizowanie zdjęć w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (Android)
 6. Edytowanie zdjęć
  1. Edytowanie zdjęć
  2. Maskowanie w programie Lightroom
  3. Rozmycie obiektywu w aplikacji Lightroom
  4. Edycja zdjęć w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)
  5. Edycja zdjęć w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (Android)
  6. Scalanie zdjęć w celu tworzenia obrazów HDR, panoram i panoram HDR
  7. Edycja zdjęć HDR
  8. Edycja zdjęć w aplikacji mobilnej Lightroom (iOS)
  9. Edycja zdjęć w aplikacji mobilnej Lightroom (Android)
  10. Łatwe poprawianie jakości obrazu w aplikacji Lightroom
 7. Edycja filmów
  1. Edycja filmów 
  2. Edycja filmów w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)
  3. Edycja filmów w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (Android)
 8. Zapisywanie, udostępnianie i eksportowanie
  1. Eksportowanie lub udostępnianie zdjęć
  2. Eksportowanie i udostępnianie zdjęć w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)
  3. Zapisywanie, udostępnianie i eksportowanie zdjęć w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (Android)
 9. Lightroom na urządzenia mobilne, TV i w sieci
  1. Rozpoczęcie pracy z programem Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)
  2. Rozpoczęcie pracy z programem Lightroom na urządzenia mobilne (Android)
  3. Adobe Photoshop Lightroom w sieci
  4. Konfigurowanie aplikacji Lightroom na urządzenie Apple TV
  5. Używanie skrótów klawiaturowych w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (iOS i Android)
  6. Adobe Photoshop Lightroom na urządzenia mobilne i Apple TV | Często zadawane pytania
  7. Oglądanie zdjęć i filmów aplikacji Lightroom na ekranie telewizora
  8. Dodawanie/synchronizowanie ustawień predefiniowanych za pomocą urządzenia mobilnego
 10. Przenoszenie zdjęć
  1. Przenoszenie biblioteki zdjęć Apple do programu Lightroom
  2. Przenoszenie zdjęć i filmów z programu Lightroom Classic do aplikacji Lightroom
  3. Przenoszenie zdjęć z programu Photoshop Elements do programu Lightroom

Uzyskaj wyraźniejsze szczegóły i ulepszone renderowanie kolorów w obrazach w formacie RAW. Szybko zwiększ – nawet 4-krotnie – rozdzielczość obrazów w formacie RAW i innych, takich jak JPEG i TIFF.

Uwaga:

Począwszy od wydania Lightroom na komputer w wersji 4.3 (wydanie z czerwca 2021 r.) funkcja Poprawianie szczegółów zmienia nazwę na Szczegóły RAW.

Funkcja Usuwanie szumu redukuje szum, zachowując szczegóły. Jest to idealne rozwiązanie w przypadku zdjęć wykonywanych przy słabym oświetleniu lub przy ustawieniu o wysokiej wartości ISO. Obecnie funkcja Usuwanie szumu ma zastosowanie do plików RAW wykonanych przy użyciu czujników obrazu Bayer lub X-Trans.

Funkcja Szczegóły RAW, wcześniej Poprawianie szczegółów, pozwala uzyskać wyraźne szczegóły, dokładniejsze odwzorowanie krawędzi i lepsze renderowanie kolorów oraz umożliwia usuwanie artefaktów. Rozdzielczość poprawionego obrazu pozostaje taka sama jak obrazu oryginalnego. Ta funkcja jest przydatna w przypadku dużych ekranów i wydruków, które zwiększają widoczność szczegółów. Obsługiwane typy plików to pliki mozaiki w formacie RAW z aparatów z czujnikami Bayer (np. Canon, Nikon, Sony itd.) oraz z czujnikami Fujifilm X-Trans.

Funkcja Super Resolution (wysoka rozdzielczość) umożliwia uzyskanie podobnych efektów korekty obrazu jak Szczegóły RAW, ale z dwukrotnie większą rozdzielczością liniową. Oznacza to, że ulepszony obraz będzie dwa razy szerszy i dwa razy wyższy niż jego oryginalna wersja, czyli będzie w sumie składał się z cztery razy większej liczby pikseli. Ta funkcja obsługuje takie same typy plików, jak Szczegóły RAW oraz dodatkowo pliki w formacie JPEG i TIFF. Funkcja Super Resolution (wysoka rozdzielczość) jest szczególnie przydatna do zwiększania rozdzielczości wykadrowanego obrazu.

Minimalne wymagania systemowe

Aby można było korzystać z funkcji Usuwanie szumu,  Szczegóły RAWoraz Super Resolution (wysoka rozdzielczość), komputer musi spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:

System operacyjny

GPU

Funkcja Ulepsz w znacznym stopniu korzysta z dostępnego procesora GPU. Zobacz wymagania dotyczące przyspieszenia procesora graficznego w sekcji Wymagania systemowe programu Lightroom.

Zastosuj Usuwanie szumu

 1. W menu wybierz kolejno Zdjęcie > Ulepsz lub Usuwanie szumu w panelu Szczegół.

 2. Wybierz Usuwanie szumu, aby ulepszyć obraz. 

 3. Za pomocą suwaka dostosuj intensywność Usuwania szumu. Wyświetl podgląd korekty, klikając ikonę Podgląd.

  Podgląd ulepszenia po zastosowaniu funkcji Usuwanie szumu do obrazu RAW z szumami.
  Podgląd ulepszenia po zastosowaniu funkcji Usuwanie szumu.

 4. Naciśnięcie i przytrzymanie obszaru podglądu umożliwia wyświetlenie zmian wprowadzonych w obrazie.

 5. Wybierz Ulepsz, aby włączyć funkcję Usuwanie szumu. Wynik zostanie zapisany jako nowy plik DNG z rozszerzeniem „Ulepszone-NR.dng” dodanym do nazwy pliku źródłowego.

Stosowanie funkcji Szczegóły RAW

Aby zastosować funkcję Szczegóły RAW na zdjęciu, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz plik RAW Bayer lub X-Trans w widoku Lupa.

 2. Na pasku menu wybierz Zdjęcie > Ulepsz.

  Można również kliknąć obraz z wciśniętym klawiszem Control (Mac) lub kliknąć obraz prawym przyciskiem myszy (Windows) i wybrać Ulepsz.

 3. W oknie dialogowym Ulepsz zaznacz opcję Szczegóły RAW. Kliknij i przytrzymaj podgląd, aby zobaczyć, jak obraz wyglądał przed ulepszeniem. Możesz również kliknąć i przeciągnąć kursor na podglądzie, aby zobaczyć inne obszary ulepszonego obrazu.

 4. Kliknij przycisk Ulepsz, aby utworzyć poprawioną wersję wybranego obrazu w formacie DNG.

  Uwaga:

  Ulepszony obraz jest zapisywany jako nowy plik DNG o nazwie w tym formacie: „Oryginalna nazwa pliku-Ulepszone.dng” i zostaje umieszczony obok oryginalnego obrazu.

Formaty obrazów obsługiwane przez funkcję Szczegóły RAW

Funkcja Szczegóły RAW jest dostępna tylko w przypadku plików mozaiki w formacie RAW z aparatów z czujnikami Bayer oraz X-Trans.

Formaty obrazów nieobsługiwane przez funkcję Szczegóły RAW

Z funkcji Szczegóły RAW nie można korzystać w przypadku następujących typów obrazów źródłowych:

 • Pliki w formatach innych niż RAW, takie jak JPEG, TIFF czy HEIC
 • Linearne pliki DNG (w tym obrazy HDR i panoramy w formacie DNG utworzone wcześniej w programie Lightroom i wtyczce Camera Raw)
 • Pliki proxy w formacie DNG i inteligentne podglądy
 • Monochromatyczne pliki w formacie RAW (np. Leica M MONOCHROM)
 • Czterokolorowe aparaty
 • Obrazy wykonane przy użyciu czujnika Foveon
 • Aparaty Fujifilm z przetwornikami mozaikowymi SR, EXR lub 2x4
 • Pliki Canon S-RAW/M-RAW
 • Małe pliki Nikon RAW
 • Pliki Pentax Pixel Shift Resolution (PSR)
 • Pliki Sony ARQ
 • Pliki wideo

Stosowanie funkcji Super Resolution (wysoka rozdzielczość)

Wykonaj poniższe kroki, aby zastosować funkcję Super Resolution (wysoka rozdzielczość):

 1. Otwórz obraz w formacie RAW, JPEG lub TIFF w widoku Lupa.

 2. Na pasku menu wybierz Zdjęcie > Ulepsz.

  Można również kliknąć obraz z wciśniętym klawiszem Control (Mac) lub kliknąć obraz prawym przyciskiem myszy (Windows) i wybrać Ulepsz.

 3. W oknie dialogowym Ulepsz wybierz opcję Super Resolution (wysoka rozdzielczość). Kliknij i przytrzymaj podgląd, aby zobaczyć, jak obraz wyglądał przed ulepszeniem. Możesz również kliknąć i przeciągnąć kursor na podglądzie, aby zobaczyć inne obszary ulepszonego obrazu.

  Funkcja Super Resolution (wysoka rozdzielczość) zastosowana w celu podwojenia rozdzielczości obrazu

 4. Kliknij przycisk Ulepsz, aby utworzyć poprawioną wersję wybranego obrazu w formacie DNG.

  Uwaga:
  • Ulepszony obraz jest zapisywany jako nowy plik DNG o nazwie w tym formacie: „Oryginalna nazwa pliku-Ulepszone.dng” i zostaje umieszczony obok oryginalnego obrazu.
  • Obraz można ulepszyć w ten sposób tylko raz, co oznacza, że nie można zastosować funkcji Super Resolution (wysoka rozdzielczość) dwa razy na jednym zdjęciu.
  • Podgląd funkcji Super Resolution (wysoka rozdzielczość) wyświetla się w dwukrotnym powiększeniu liniowym.
  • Aby uzyskać lepszą jakość obrazu, zaleca się korzystanie z obrazu wysokiej jakości.

Poprawianie wielu obrazów naraz

Można szybko poprawić wiele obrazów naraz. Aby to zrobić, zaznacz obrazy i wybierz kolejno Zdjęcie > Ulepsz. Ostatnio wybrana opcja w Ulepsz (Szczegóły RAW lub Super Resolution (wysoka rozdzielczość)) zostanie zastosowana do zaznaczonych obrazów.

Za pomocą skrótu klawiaturowego

Aby szybko wyświetlić okno dialogowe Ulepsz z podglądem ulepszenia, naciśnij klawisz:

 • (Mac) Control + Option + E 
 • (Windows) Ctrl + Alt + E 
Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto