Podręcznik użytkownika Anuluj

Edytowanie zdjęć

 1. Adobe Lightroom — podręcznik użytkownika
 2. Wprowadzenie
  1. Nowości w aplikacji Lightroom
  2. Lightroom — wymagania systemowe
  3. Lightroom | Często zadawane pytania
  4. Samouczki Lightroom
  5. Praca z programem Adobe Photoshop Lightroom dla urządzeń mobilnych
  6. Ustawianie preferencji
 3. Nauka w aplikacji
  1. Nauka i inspiracja w aplikacji
  2. Nauka i inspiracja w aplikacji | Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)
  3. Nauka i inspiracja w aplikacji | Lightroom na urządzenia mobilne (Android)
 4. Dodawanie, importowanie i wykonywanie zdjęć
  1. Dodawanie zdjęć
  2. Wykonywanie zdjęć w programie Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)
  3. Wykonywanie zdjęć w programie Lightroom na urządzenia mobilne (Android)
  4. Importowanie zdjęć w programie Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)
  5. Importowanie zdjęć i filmów w programie Lightroom na urządzenia mobilne (Android)
 5. Organizacja zdjęć
  1. Organizacja zdjęć
  2. Wyszukiwanie i organizowanie zdjęć osób w Widoku osób
  3. Wyszukiwanie i organizowanie zdjęć w programie Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)
  4. Wyszukiwanie i organizowanie zdjęć w programie Lightroom na urządzenia mobilne (Android)
 6. Edycja zdjęć
  1. Ustawienia predefiniowane w programie Lightroom
  2. Edycja zdjęć
  3. Narzędzie Usuń w programie Lightroom
  4. Narzędzie Usuń w programie Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)
  5. Narzędzie Usuń w programie Lightroom na urządzenia mobilne (Android)
  6. Maskowanie w programie Lightroom
  7. Rozmycie obiektywu w programie Lightroom
  8. Edycja zdjęć w programie Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)
  9. Edycja zdjęć w programie Lightroom na urządzenia mobilne (Android)
  10. Scalanie zdjęć w celu tworzenia obrazów HDR, panoram i panoram HDR
  11. Edycja zdjęć HDR
  12. Edycja zdjęć w programie Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)
  13. Edycja zdjęć w programie Lightroom na urządzenia mobilne (Android)
  14. Łatwe poprawianie jakości obrazu w programie Lightroom
 7. Edycja filmów
  1. Edycja filmów 
  2. Edycja filmów w programie Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)
  3. Edycja filmów w programie Lightroom na urządzenia mobilne (Android)
 8. Zapisywanie, udostępnianie i eksportowanie
  1. Eksportowanie lub udostępnianie zdjęć
  2. Eksportowanie i udostępnianie zdjęć w programie Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)
  3. Zapisywanie, udostępnianie i eksportowanie zdjęć w programie Lightroom na urządzenia mobilne (Android)
 9. Lightroom na urządzenia mobilne, TV i w sieci
  1. Rozpoczęcie pracy z programem Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)
  2. Rozpoczęcie pracy z programem Lightroom na urządzenia mobilne (Android)
  3. Adobe Photoshop Lightroom w sieci
  4. Konfigurowanie aplikacji Lightroom na urządzenie Apple TV
  5. Używanie skrótów klawiaturowych w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (iOS i Android)
  6. Adobe Photoshop Lightroom na urządzenia mobilne i Apple TV | Często zadawane pytania
  7. Oglądanie zdjęć i filmów aplikacji Lightroom na ekranie telewizora
  8. Dodawanie/synchronizowanie ustawień predefiniowanych za pomocą urządzenia mobilnego
 10. Przenoszenie zdjęć
  1. Przenoszenie biblioteki zdjęć Apple do programu Lightroom
  2. Przenoszenie zdjęć i filmów z programu Lightroom Classic do programu Lightroom
  3. Migracja zdjęć z programu Photoshop Elements do programu Lightroom
 11. Rozwiązywanie problemów 
  1. Rozwiązane problemy 
  2. Znane problemy

 

Dowiedz się, jak edytować zdjęcia za pomocą różnych elementów sterujących i ustawień predefiniowanych w aplikacji Lightroom (na komputery).

Używanie elementów sterujących do edycji w aplikacji Lightroom CC

Aplikacja Lightroom zapewnia różne funkcje i narzędzia, które pomagają udoskonalać zdjęcia. Wypróbuj narzędzia edycji w aplikacji Lightroom, aby dokonać precyzyjnych poprawek zdjęć i osiągnąć kreatywny wynik. Możesz także udostępnić swoje edytowane zdjęcia innym fotografom, a także społeczności Lightroom. 

Uwaga:

Pracujesz z aplikacją Lightroom na swoich urządzeniach mobilnych? ZobaczEdycja zdjęć w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)Edycja zdjęć w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (Android).

Aby dowiedzieć się więcej o edycji filmów w programie Lightroom, zapoznaj się z sekcją Edycja filmów.

Aby rozpocząć edycję zdjęcia za pomocą dowolnego elementu sterującego w panelu Edycja, wykonaj następujące czynności:  

 1. Wybierz ikonę   po lewej stronie, aby wyświetlić panel Moje zdjęciaMożesz wybrać opcję Chmura lub Lokalne, aby wyświetlić zdjęcia. 

  Chmura

  Wybierz tę opcję, aby uzyskać dostęp do zdjęć, które są zsynchronizowane i przechowywane w chmurze Lightroom. 

  Lokalne

  Wybierz tę opcję, aby uzyskać bezpośredni dostęp do zdjęć przechowywanych lokalnie na urządzeniu. Nie musisz importować ani synchronizować obrazów. Program Lightroom automatycznie zapisze edycje lokalnie przechowywanych zdjęć. 

  Wskazówka:
 2. W widoku Siatka zdjęć () lub Siatka kwadratowa () wybierz zdjęcie, które chcesz edytować. Następnie wybierz ikonę () na pasku narzędzi w dolnej części, aby przejść do widoku Szczegóły.

  W widoku Szczegóły () wybierz zdjęcie do edycji z taśmy filmowej widocznej u dołu bieżącego zaznaczenia.

  Uwaga:

  Elementy sterujące w panelu Edycja są dostępne tylko w widoku Szczegóły. Począwszy od wersji programu Lightroom z października 2023 r. można skorzystać z funkcji Punkt koloru, aby dopasować określone kolory na zdjęciu. 

 3. Aby wyświetlić panel Edycja w widoku Szczegóły, wybierz ikonę () w górnym prawym rogu.

Wskaźniki przycinania cieni i podświetleń

W górnych narożnikach histogramu można wyświetlać wskaźniki przycinania podświetleń i cieni, aby podczas edycji sprawdzać obszary na zdjęciu, które są odpowiednio zbyt jasne lub zbyt ciemne.

Aby wyświetlić obcięte podświetlenia i cienie na zdjęciu, wykonaj następujące czynności:

 1. W widoku Szczegóły () wybierz zdjęcie, które chcesz edytować. Wybierz ikonę () w prawym górnym rogu, aby wyświetlić panel Edycja.

 2. W panelu Edycja kliknij ikonę menu z trzema kropkami i wybierz opcję Pokaż histogram.

 3. W histogramie:

  Wskaźnik przycinania cieni
  Wskaźnik przycinania cieni.

  Wskaźnik przycinania podświetleń
  Wskaźnik przycinania podświetleń.

  • Jeśli świeci górny lewy wskaźnik przycinania (trójkąt we wskaźniku ma kolor biały), oznacza to, że cienie na zdjęciu są obcinane. Kliknij podświetlony wskaźnik, aby wyświetlić cienie na zdjęciu. Cienie są wyświetlane jako niebieska maska nakładek.
  • Jeśli wskaźnik przycinania u góry po prawej stronie świeci (trójkąt we wskaźniku ma kolor biały), oznacza to, że podświetlenia na zdjęciu są obcinane. Kliknij podświetlony wskaźnik, aby wyświetlić podświetlenia na zdjęciu (podświetlenia są wyświetlane jako czerwona maska nakładek.
 4. Kliknij ponownie podświetlony wskaźnik u góry po lewej lub prawej stronie, aby ukryć odpowiednie przycinanie na zdjęciu.

  Uwaga:
  • Możesz także nacisnąć klawisz J, aby wyświetlić lub ukryć przycinanie cieni i podświetleń na zdjęciu.
  • Kliknij Histogram prawym przyciskiem myszy (Windows) lub z wciśniętym klawiszem Cmd (macOS) i usuń zaznaczenie opcji Pokaż obcięcie w histogramie, aby ukryć wskaźniki przycinania na histogramie.

W tym artykule można dowiedzieć się więcej na temat następujących funkcjach:

Profil

Uwaga:

Ustawienia predefiniowane i profile (w tym ustawienia i profile innych producentów oraz użytkownika) są automatycznie synchronizowane w aplikacji Lightroom na komputerach i urządzeniach mobilnych. Jednak niestandardowe ustawienia predefiniowane i profile użytkownika nie są synchronizowane z programem Lightroom Classic na komputery.

Profile umożliwiają kontrolowanie sposobu renderowania kolorów i tonów na zdjęciach. Profile dostępne w panelu Profil mają służyć jako punkt początkowy lub podstawa do edycji obrazów.

Zastosowanie profilu na zdjęciu nie zmienia ani nie nadpisuje wartości innych parametrów suwaków kontrolnych. Dzięki temu możesz dowolnie edytować zdjęcia, a następnie zdecydować, czy chcesz zastosować profil na zmodyfikowanym obrazie.

Przeglądanie i stosowanie profili

Aby przeglądać i stosować profile, wykonaj następujące czynności:

 1. W widoku Siatka zdjęć () lub Siatka kwadratowa () wybierz zdjęcie, które chcesz edytować. Następnie kliknij ikonę () na pasku narzędzi w dolnej części, aby przejść do widoku Szczegóły.

  W widoku Szczegóły () wybierz zdjęcie do edycji z taśmy filmowej widocznej u dołu bieżącego zaznaczenia.

  Kliknij ikonę () w prawym górnym rogu, aby wyświetlić panel Edycja.

  W panelu Profil u góry użyj menu podręcznego Profil, aby szybko przejść do profili Adobe Raw. Aby wyświetlić inne dostępne profile, kliknij opcję Przeglądaj.

  Typy profili dostępne na karcie Profile.
  Typy profili dostępne na karcie Profile.

  Uwaga:

  Po zaimportowaniu zdjęć profile Adobe ColorAdobe Monochrome są domyślnie stosowane do zdjęć kolorowych i czarno-białych.

 2. Rozwiń dowolną z grup profili (omówionych poniżej), aby wyświetlić profile dostępne w grupie.

  Uwaga:

  Przeglądając profile w panelu Profil, kliknij menu z trzema kropkami, aby uzyskać dostęp do opcji wyświetlania i filtrowania. Profile można wyświetlać jako następujące widoki: Lista, Siatka miniatur lub Duże miniatury. Można również filtrować wyświetlane profile według typu — Kolor lub Czarno-biały.

  Ulubione:

  Wyświetla profile, które zostały oznaczone jako ulubione. Patrz Dodawanie profilu do ulubionych.

  Profile Adobe Raw
  Profile Adobe Raw

  Kreatywne profile dla zdjęć w formacie RAW i pozostałych

  Kreatywne profile można stosować dla dowolnego typu plików, w tym zdjęć w formacie RAW, obrazów JPEG i TIFF. Profile te stosuje się w celu uzyskania określonych stylów lub efektów na zdjęciu.

  Artystyczne: użyj tych profili, jeżeli chcesz, aby renderowanie barw na zdjęciu było intensywniejsze, a przesunięcia kolorów bardziej wyraziste.

  Czarno-białe: użyj tych profili, aby uzyskać optymalne przesunięcia kolorów, odpowiednie dla czarno-białych obrazów.

  Nowoczesne: użyj tych profili, aby tworzyć wyjątkowe efekty wpisujące się w nowoczesny styl fotografowania.

  Vintage: użyj tych profili, aby uzyskać efekt starej fotografii.

  Profile dla zdjęć w formacie RAW

  Następujące grupy profili są wyświetlane podczas edycji zdjęć w formacie raw. 

  Adobe Raw: profile Adobe Raw znacznie poprawiają renderowanie barw i stanowią dobry punkt wyjścia do edycji obrazów raw. Profil Adobe Color, który zapewnia dobrą równowagę koloru/tonu dla każdego obrazu, jest domyślnie stosowany do zdjęć w formacie RAW importowanych w aplikacji Lightroom.

  Dopasowane do aparatu: wyświetla profile na podstawie marki/modelu aparatu, za pomocą którego zrobiono zdjęcie w formacie RAW. Użyj profili dopasowanych do aparatu, jeśli wolisz, aby renderowanie kolorów w plikach RAW odwzorowywało barwy widoczne na ekranie aparatu.

  Starsze: wyświetla starsze profile z wcześniejszych wersji aplikacji Lightroom.

  Profile artystyczne
  Profile artystyczne

  Uwaga:

  W przypadku stosowania profili Artystyczne, Czarno-białe, Nowoczesne i Vintage zostanie wyświetlony dodatkowy suwak Ilość, który umożliwia dostosowywanie intensywności profilu.

 3. Przesuń kursor nad dowolny profil, aby wyświetlić podgląd jego efektu na zdjęciu. Kliknij profil, aby zastosować go na zdjęciu. 

Dodawanie profilu do ulubionych

Aby dodać profil do grupy profili Ulubione:

 • Przeglądając profile w widoku Siatka, ustaw kursor na miniaturze profilu i kliknij ikonę gwiazdki, która pojawi się w prawym górnym rogu miniatury. 
 • Przeglądając profile w widoku Lista, kliknij ikonę gwiazdki przed nazwą profilu.

Importowanie profili

Profile aparatów innych producentów można importować w formacie XMP. Wykonaj następujące czynności: 

 1. W panelu Profil kliknij przycisk Przeglądaj.

 2. Kliknij ikonę trzech kropek w prawym górnym rogu panelu Profil. Następnie z menu podręcznego wybierz opcję Importuj profile.

 3. W wyświetlonym oknie dialogowym Importuj profile przejdź do wymaganej ścieżki i wybierz jeden lub więcej profili XMP.

 4. Kliknij przycisk Importuj.

Zarządzanie profilami

Lightroom umożliwia wyświetlanie lub ukrywanie różnych predefiniowanych grup wyświetlanych w przeglądarce ProfileAdobe Raw, Dopasowanie do aparatu, Starsze, Artystyczne, Czarno-białe, Nowoczesne, Vintage lub inne profile, które zostały zaimportowane.

Aby wyświetlić/ukryć grupy profili w aplikacji Lightroom, wykonaj następujące czynności:

Uwaga:

Ustawienia wyświetlania/ukrywania grup profili są specyficzne dla każdego komputera lub urządzenia. Na przykład można ukryć niektóre grupy profili w aplikacji Lightroom na komputerze, ale będą one nadal widoczne w aplikacji Lightroom na urządzeniach mobilnych i na odwrót. 

 1. Kliknij ikonę () w prawym górnym rogu, aby wyświetlić panel Edycja.

  W panelu Profil u góry kliknij przycisk Przeglądaj.

 2. Kliknij ikonę trzech kropek w prawym górnym rogu panelu Profil. Następnie z menu podręcznego wybierz opcję Zarządzaj profilami.

 3. W sekcji Zarządzaj wybierz grupy profili, które mają być wyświetlane w przeglądarce profili. Usuń zaznaczenie grup profili, które mają zostać ukryte w przeglądarce profili.

 4. Kliknij przycisk Wstecz, aby powrócić do przeglądarki Profile.

W przeglądarce Profile są teraz wyświetlane tylko te grupy profili, które zostały wybrane przy użyciu opcji Zarządzaj profilami.


Światło

Za pomocą suwaków w panelu Światło można dostosować ogólny zakres tonalny obrazu. Dowiedz się więcej o korektach lokalnych w narzędziu Światło.

Uwaga:

W panelu Światło kliknij przycisk AUTO, aby program Lightroom automatycznie stosował na zdjęciach najlepsze edycje dla następujących suwaków: Ekspozycja, Kontrast, Podświetlenia, Cienie, Biele, Czernie, NasycenieJaskrawość.

Dostrajanie skali odcieni za pomocą Krzywej

Narzędzie Krzywa w panelu Światło zapewnia większą kontrolę nad zakresem odcieni i kontrastem na zdjęciu.

Oś pozioma odpowiada oryginalnym wartościom tonów obrazu (wartości wejściowe), przy czym lewy koniec osi odpowiada czerni, a im bliżej prawego końca, tym jaśniejsze wartości. Oś pionowa odpowiada zmienionym wartościom tonów (wartości wyjściowe), gdzie dół osi odpowiada czerni, a wartości stopniowo rozjaśniają się do bieli na górze osi.

Jeśli punkt na krzywej przesuwa się w górę, staje się jaśniejszym tonem; jeśli przesuwa się w dół, staje się ciemniejszy. Linia prosta nachylona pod kątem 45 stopni oznacza krzywą brak zmiany skali tonalnej: oryginalne wartości wejściowe są dokładnie równe wartościom wyjściowym.

Krzywa tonalna w panelu Edycja
Edytowanie krzywej parametrycznej

 Aby dostosować krzywą, wybierz krzywą i przeciągnij ją w górę lub w dół. Podczas przesuwania w dolnym prawym rogu krzywej tonalnej widać odpowiedni obszar i nową wartość odcieni.

Krzywą punktową można dostosować w kanałach czerwonym, zielonym i niebieskim lub we wszystkich trzech kanałach jednocześnie. Aby wybrać Kanał i dostosować jego Krzywą punktową, wykonaj następujące czynności:

Krzywa punktowa w panelu Edycja
Reprezentatywny zrzut ekranu z krzywą punktową, przedstawiający punkty kontrolne.

 1. Wybierz opcję Krzywa punktowa: Kanały RGB, Kanał czerwony, Kanał zielony lub Kanał niebieski.
 2. Zaznacz krzywą, aby dodać punkt kontrolny. Aby usunąć punkt kontrolny na krzywej, kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub z naciśniętym klawiszem Control (macOS) i wybierz polecenie Usuń punkt kontrolny z menu. Przeciągnij punkt, aby go edytować.
 3. (Opcjonalnie) Wybierz opcję z listy rozwijanej Krzywa (w prawym dolnym rogu): Liniowa, Średni kontrast lub Duży kontrast.
 4. Aby w dowolnym momencie powrócić do krzywej liniowej, kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub z naciśniętym klawiszem Control (macOS) w dowolnym miejscu wykresu i wybierz polecenie Resetuj kanał.
 5. Użyj suwaka Popraw nasycenie w celu dopasowania nasycenia w Kanale RGB.

Kolor

Ukierunkowane edycje za pomocą Mieszalnika kolorów

Funkcja Mieszalnika kolorów zapewnia większą kontrolę nad wybranymi kolorami na zdjęciu. Dzięki temu możesz dostosować określone kolory z obszaru wybranego poprzez przeciągnięcie wskaźnika, umożliwiając dostosowanie barwy, nasycenia lub luminancji kolorów bezpośrednio pod wskaźnikiem.

Aby dostosować kolory za pomocą narzędzia Mieszalnik kolorów:

 1. Kliknij ikonę   na ruchomym pasku narzędzi, aby wyświetlić elementy sterujące Mieszalnika kolorów. Wybierz ustawienie, które chcesz dostosować: Barwa, Nasycenie lub Luminancja.
 2. Przesuń wskaźnik nad kolor, który chcesz dostosować. Następnie przeciągnij poziomo na zdjęciu, aby zwiększyć lub zmniejszyć wybrane ustawienie dla tego koloru. Przesunięcie w prawo zwiększa wartości; przesunięcie w lewo zmniejsza wartości.

Dostosowywanie poszczególnych kolorów na zdjęciu przy użyciu punktu koloru

Uzyskaj precyzyjne, dokładne i szczegółowe korekty kolorów na zdjęciu za pomocą punktu koloru. Teraz można wybrać i edytować pojedynczy kolor na zdjęciu w zakresie barwy, nasycenia i luminancji. Punkt koloru można również stosować z funkcją Maskowanie, co zapewnia większą kontrolę nad określonymi kolorami bez zmiany jaskrawości całego obrazu.

 1. Użyj próbnika, aby wybrać określony kolor na zdjęciu lub wybierz kolor z pola kolorów. Obok próbnika zostanie utworzona próbka wybranego koloru. Można utworzyć i zapisać do ośmiu próbek naraz.

 2. Na panelu dostosuj zaznaczenie przy użyciu suwaków Przesunięcie barwy, Przesunięcie nasyceniaoraz Przesunięcie luminancji. Zmiany przed i po można zobaczyć na obrazie odzwierciedlającym pasek kolorów poniżej pola kolorów. Oryginalny kolor jest wyświetlany na pierwszej połowie paska, a zmieniony kolor — na drugiej połowie.

 3. Suwak Zakres pozwala sterować zakresem wybranych kolorów. Można wprowadzać korekty określonych poprawek przy użyciu opcji Zakres barw, Zakres nasycenia oraz Zakres luminancji

 4. Możesz wybrać opcję Wizualizuj zakres, aby wyświetlić tylko obszary, na które wpływa wybrany kolor. 

Wskazówka:

Ustawienia suwaków można zresetować, wybierając opcję Resetuj lub klikając dwukrotnie zastosowane ustawienie. 

Dodawanie tinty półcieni do zdjęć za pomocą funkcji Gradacja kolorów

Funkcja Gradacja kolorów umożliwia dodanie tinty półcieni do cieni, półcieni i podświetleń zdjęcia. Tę opcję można wykorzystać do stylizacji obrazów, dodając kolor z przeciwnego koła kolorów, aby cienie i światła były bardziej widoczne. 

 1. Wybierz kolor, przeciągając koło kolorów. Gradację kolorów można dostosować ręcznie przy użyciu suwaków Półcienie, Cienie oraz Podświetlenia

 2. Możesz wybrać jedną z trzech opcji, wybierając określone ikony z paska menu i dokonując precyzyjnych korekt w wymaganych obszarach. 

 3. Wybierz opcję Globalne, jeśli chcesz dodać tintę do całego obrazu. Możesz ręcznie dostosować Barwę, Nasycenie oraz Luminancję.

 4. Skorzystaj z suwaków Mieszanie i Balans, aby utworzyć przejście między półcieniami, cieniami i podświetleniami.


Efekty

Tekstura:

Wygładza i uwydatnia szczegóły tekstury na zdjęciu. Przesuń suwak w lewo, aby wygładzić szczegóły; przesuń go w prawo, aby uwydatnić szczegóły. Po dostosowaniu suwaka Tekstura kolor lub tonacja nie ulegną zmianie.

Przejrzystość:

Zmienia kontrast wokół krawędzi obiektów na zdjęciu. Przesuń suwak w lewo, aby zmiękczyć krawędzie; przesuń suwak w prawo, aby zwiększyć kontrast krawędzi.

Usuwanie zamglenia:

Przesuń suwak w lewo, aby dodać symulowane zamglenie; przesuń suwak w prawo, aby usunąć zamglenie.

Winieta:

Rozjaśnia lub przyciemnia zewnętrzne krawędzie zdjęcia. Dostosuj suwaki Winieta:

 • Wtapianie: niższe wartości zmniejszają zmiękczenie między winietą a otaczającymi ją pikselami. Wyższe wartości zwiększają zmiękczenie.
 • Punkt środkowy: niższe wartości powodują zastosowanie ustawienia Ilość do większego obszaru z dala od narożników. Wyższe wartości ograniczają regulację do obszaru bliżej narożników.
 • Zaokrąglenie: niższe wartości dają bardziej owalny efekt winiety. Wyższe wartości dają bardziej okrągły efekt winiety.
 • Podświetlenia: kontroluje stopień zachowanego kontrastu podświetlenia, gdy ustawienie Ilość ma wartość ujemną. Nadaje się do zdjęć z małymi podświetleniami, takimi jak świece i lampy.

Szczegóły

Za pomocą suwaków znajdujących się w panelu Szczegóły można wyostrzyć zdjęcie, aby poprawić definicję krawędzi i wydobyć szczegóły, a także usunąć szumy obrazu, które mogą pogorszyć jego jakość. Szum obrazu obejmuje szum luminancji (w odcieniach szarości), który nadaje obrazowi ziarnisty wygląd, oraz szum chromatyczny (w kolorach), który na ogół przyjmuje postać kolorowych wtrętów na obrazie. Zdjęcia wykonane przy wysokich czułościach ISO mogą mieć zauważalny szum.

Wyostrzenie:

Przesuń suwak w prawo, aby wyostrzyć szczegóły.

 • Promień: dostosowuje rozmiar szczegółów, które podlegają wyostrzeniu. W zdjęciach o wyraźnych szczegółach przydatne może się okazać niższe ustawienie promienia. W zdjęciach o większych detalach powinno używać się większego promienia. Użycie zbyt dużego promienia może doprowadzić do tego, że obraz nie będzie wyglądał naturalnie.
 • Szczegóły: dostosowuje ilość informacji o wysokiej częstotliwości, jakie mają zostać wyostrzone w obrazie oraz to, jak bardzo proces wyostrzania ma podkreślać krawędzie. Niższe ustawienia wyostrzają głównie krawędzie, by usunąć rozmycia. Wyższych wartości używa się do podkreślenia wyrazistości tekstur obrazu.
 • Maskowanie: kontroluje maskę krawędzi. Przy wartości zero (0) cały obraz wyostrzony jest w takim samym stopniu. Przy wartości 100 wyostrzenie ograniczone jest do obszarów o najwyraźniejszych krawędziach.

Usuń szum

Usuwaj automatycznie szum z obrazów za pomocą opartej na sztucznej inteligencji funkcji Usuwanie szumu.

Redukcja szumu:

Przesuń suwak w prawo, aby ręcznie zmniejszyć szum luminancji.

 • Szczegóły: steruje progiem szumu luminancji. Jest to opcja przydatna w przypadku fotografii o dużym poziomie szumu. Im wyższa wartość, tym więcej szczegółów zostanie zachowanych — jednocześnie zwiększy się jednak poziom szumu. Niższe wartości dają mniejszy szum, ale mogą spowodować utratę niektórych szczegółów.
 • Kontrast: kontroluje kontrast luminancji. Jest to opcja przydatna w przypadku fotografii o dużym poziomie szumu. Wyższe wartości umożliwiają zachowanie kontrastu, ale mogą spowodować wystąpienie plam szumu lub efektu cętek. Niższe wartości zmniejszają szum, ale mogą również obniżyć kontrast.

Redukcja kolorowego szumu:

Przesuń suwak w prawo, aby zmniejszyć kolorowy szum.

 • Szczegóły: steruje progiem szumu kolorów. Wyższe wartości chronią cienkie, precyzyjne krawędzie w kolorze, ale mogą powodować powstanie kolorowych plam. Niższe wartości usuwają kolorowe plamki, ale mogą powodować rozmycie granic kolorów.
 • Gładkość: wyższe wartości dają efekt zmiękczenia tonów kolorów.

Ziarno:

Przesuń suwak w prawo, aby dodać ziarnistość filmu.

 • Rozmiar: kontroluje wielkość ziaren. Przy rozmiarach 25 lub większych zostaje dodany kolor niebieski, co zapewnia lepszy efekt z redukcją szumów.
 • Nierówność: kontroluje regularność ziaren. Przesunięcie w lewo powoduje, że ziarna są bardziej jednolite; przesunięcie w prawo powoduje, że ziarna stają się bardziej nierówne.

Optyka

Obiektywy aparatów fotograficznych mogą powodować różne zniekształcenia w zależności od ogniskowej, wielkości przesłony oraz głębi ostrości. Te problemy można skorygować i zminimalizować, korzystając z opcji dostępnych w panelu Optyka.

Korekcja aberracji chromatycznej

Aberracja chromatyczna pojawia się jako kolorowa otoczka wzdłuż krawędzi obiektów. Przyczyną jest niezdolność obiektywu do ustawienia ostrości na różne kolory w tym samym miejscu, aberracje w mikroobiektywach czujników oraz refleksy świetlne.

Aberracja chromatyczna:

Wybierz tę opcję, aby automatycznie skorygować niebieskie-żółte i czerwono-zielone poprzeczne otoczki na obrazie.

Włączenie korekcji obiektywu

Lightroom ma liczne profile obiektywów, z których można korzystać do korygowania typowych aberracji obiektywu, takich jak zniekształcenia geometryczne i winietowanie. Profile są oparte na metadanych, które identyfikują aparat i obiektyw użyte do wykonania zdjęcia, a następnie dokonują odpowiedniej kompensacji.

 1. W panelu Optyka zaznacz pole wyboru Włącz korekcje obiektywu.

  Włączanie korekcji obiektywu
  Włączanie korekcji obiektywu

  Lightroom automatycznie wybiera odpowiedni profil obiektywu w oparciu o model aparatu, ogniskową, przesłonę i informacje o odległości ogniskowania w metadanych zdjęcia.

  Obsługa profilu aparatów z wbudowanym obiektywem

  Korekcja obiektywu dla wszystkich obiektywów i aparatów Micro 4/3 (MFT), w tym dla aparatów Panasonic, Olympus i innych aparatów (Fuji X, Leica Q i wiele aparatów kompaktowych firmy Canon) odbywa się automatycznie bez żadnych działań ze strony użytkownika.

  Jeśli obiektyw jest obsługiwany automatycznie, Lightroom wyświetli komunikat „Zastosowano wbudowany profil obiektywu” w panelu Optyka. Kliknij ikonę Informacje, aby wyświetlić informacje o profilu obiektywu.

 2. (Opcjonalnie) Jeśli Lightroom nie może automatycznie znaleźć pasującego profilu obiektywu lub jeśli chcesz zmienić automatyczny wybór, wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij bieżący profil obiektywu, aby zmienić automatyczny wybór lub kliknij opcję Wybierz profil ręcznie, jeśli Lightroom nie może automatycznie znaleźć profilu obiektywu.
  2. W oknie dialogowym Wybierz profil obiektywu wybierz opcję Marka, Model i Profil.

  Dostępne profile obiektywu zależą od tego, czy dostosowywany plik jest plikiem RAW, czy innym. Listę obsługiwanych obiektywów można znaleźć w części Obsługiwane obiektywy.

  Okno dialogowe Wybierz profil obiektywu
  Okno dialogowe Wybierz profil obiektywu

  Ręczny wybór profilu obiektywu
  Ręczny wybór profilu

 3. W razie potrzeby dostosuj korekcję zastosowaną przez profil, korzystając z następujących suwaków:

  Korekcja zniekształceń:

  Wartość domyślna 100 oznacza 100% korekcji zniekształceń w profilu. Wartości powyżej 100 oznaczają większą korekcję zniekształceń; wartości poniżej 100 oznaczają mniejszą korekcję zniekształceń.

  Winietowanie obiektywu:

  Wartość domyślna 100 oznacza 100% winietowania w profilu. Wartości powyżej 100 oznaczają większe winietowanie; wartości poniżej 100 oznaczają mniejsze winietowanie.

Usuń otoczkę

Elementy sterujące Usuń otoczkę pomagają identyfikować i usuwać kolorowe obwódki wzdłuż krawędzi o wysokim kontraście. Można usunąć kolorowe otoczki spowodowane podłużnymi aberracjami chromatycznymi i zredukować pewne kolorowe artefakty, których nie da się usunąć za pomocą narzędzia Usuń aberrację chromatyczną. Aby użyć tego narzędzia, wykonaj następujące czynności:

 1. W panelu Optyka kliknij ikonę Usuń otoczkę (w górnym prawym rogu, aby wyświetlić elementy sterujące funkcji Usuń otoczkę.

  Ikona usuwania otoczki
  Kliknij ikonę usuwania otoczki.

 2. W zależności od barwy, którą chcesz usunąć, zaznacz fioletowy lub zielony przycisk radiowy i kliknij Selektor otoczki.

  Użyj narzędzia Selektor otoczki, aby usunąć fioletowe i zielone kolory otoczki.
  Użyj narzędzia Selektor otoczki, aby usunąć fioletowe i zielone barwy otoczki.

 3. Ustaw wskaźnik nad wybraną barwą na zdjęciu i kliknij, aby stłumić lub usunąć tę barwę.

  Można również użyć suwaka Ilość, aby określić, jaki poziom barwy ma zostać przytłumiony lub usunięty, a także suwaka Barwa, aby określić zakres wybranej barwy.


Rozmycie obiektywu

Dostosuj głębię zdjęcia w programie Lightroom, korzystając z opartego na SI narzędzia Rozmycie obiektywu. Za pomocą narzędzia Rozmycie obiektywu można rozmyć tło lub pierwszy plan, tworząc przy użyciu technologii Adobe Sensei mapę głębi zdjęcia. 

Dowiedz się więcej o rozmywaniu zdjęcia w programie Lightroom.


Geometria

Począwszy od grudniowego wydania programu Lightroom (wersja 7.1) panel Geometria można znaleźć w ramach narzędzia Kadrowanie. 

Fotografowanie obiektu z niewielkiej odległości lub przy użyciu niektórych typów obiektywów może prowadzić do zniekształcenia perspektywy, przez co linie proste na zdjęciach będą się wydawać zakrzywione, przechylone lub pochylone. Te problemy można skorygować i zminimalizować, korzystając z elementów sterujących dostępnych w panelu Geometria.

Tryby korekty perspektywy w panelu Geometria.
Tryby korekty perspektywy w panelu Geometria.

W trybach korekty perspektywy dostępne są cztery opcje automatycznej korekty perspektywy — Automatyczna, Pozioma, Pionowa i Pełna, a także opcja ręczna Z liniami pomocniczymi. Po zastosowaniu funkcji Korekta perspektywy można doprecyzować regulację za pomocą suwaków Przekształcenia ręczne.

Wybierz tryb korekty perspektywy, aby skorygować perspektywę

 1. Wybierz zdjęcie, które chcesz skorygować.

  Oryginalne zdjęcie ze zniekształconą geometrią.
  Oryginalne zdjęcie ze zniekształconą geometrią.

 2. (Zalecane) W widoku Szczegóły otwórz element sterujący Edycja i przejdź do panelu Optyka. Zaznacz pole wyboru Włącz korekcje obiektywu.

  Uwaga:

  Zdecydowanie zaleca się włączyć korekcję obiektywu przed przetworzeniem zdjęcia w trybach korekty perspektywy.

 3. Przejdź do panelu Geometria. W menu korekty perspektywy wybierz opcję zastosowania korekcji do zdjęcia.

  Z liniami pomocniczymi:

  Umożliwia narysowanie co najmniej dwóch linii pomocniczych na zdjęciu w celu dostosowania korekty perspektywy.

  Automatycznie:

  Koryguje perspektywę zarówno w pionie, jak i w poziomie, jednocześnie wyrównując ogólny obraz, zachowując jak największą część widocznego obszaru obrazu.

  Poziom:

  Koryguje perspektywę w poziomie.

  Pionowo:

  Koryguje perspektywę w pionie.

  Pełna:

  Łączy wszystkie rodzaje korekty perspektywy w celu automatycznego skorygowania perspektywy.

   

  Korzystanie z narzędzia korekty perspektywy z liniami pomocniczymi

  Jeśli chcesz wybrać tryb Korekta perspektywy z liniami pomocniczymi, wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij ikonę narzędzia Korekta perspektywy z liniami pomocniczymi, a następnie narysuj linie pomocnicze bezpośrednio na zdjęciu.

  Narzędzie korekty perspektywy z liniami pomocniczymi
  Narzędzie korekty perspektywy z liniami pomocniczymi

  2. Po narysowaniu co najmniej dwóch linii pomocniczych zdjęcie przekształci się interaktywnie.

 4. Przeglądaj tryby korekty perspektywy do momentu znalezienia najlepszego z nich.

  Wszystkie tryby korekty perspektywy korygują zniekształcenia i błędy perspektywy. Najlepsze ustawienie zależy od rodzaju zdjęcia. Poeksperymentuj z różnymi trybami przed wybraniem najlepszego dla swojego zdjęcia.

 5. (Opcjonalnie) Podczas korygowania perspektywy zdjęcia w pobliżu granic obrazu mogą się pojawić białe obszaru. Aby temu zapobiec, wybierz opcję Zachowaj kadrowanie, aby automatycznie kadrować zdjęcie zgodnie z oryginalnym wymiarem.

 6. Użyj suwaków Przekształcenia ręczne, aby dokonać precyzyjnej korekcji perspektywy — Pionowa, Pozioma, Obróć, Aspekt, Skala, Przesunięcie X i Przesunięcie Y.

  Oryginalne zdjęcie ze zniekształconą geometrią.
  Oryginalne zdjęcie ze zniekształconą geometrią.

  Obraz ze skorygowaną perspektywą.
  Obraz ze skorygowaną perspektywą.

  Przekształcenie ręczne
  Przekształcenie ręczne


Kopiowanie i wklejanie edycji

Lightroom umożliwia kopiowanie edycji, które zostały zastosowane na zdjęciu, a następnie wklejanie ich na wielu zdjęciach. Można również wybrać edycje, które mają zostać skopiowane ze zdjęcia.    

 1. Wybierz zdjęcie.

  W widoku Siatka zdjęć () lub Siatka kwadratowa () wybierz zdjęcie, z którego chcesz skopiować ustawienia edycji.

  W widoku Szczegóły () możesz skopiować ustawienia edycji z bieżącego zdjęcia lub wybrać żądane zdjęcie z taśmy filmowej widocznej u dołu bieżącego zaznaczenia.

  Uwaga:

  Począwszy od wydania programu Lightroom z kwietnia 2023 r. (wersja 6.3), aby skopiować ustawienia, możesz również wybrać opcję Kopiuj ustawienia edycji w dolnej części ekranu.

 2. Skopiuj wszystkie ustawienia edycji z wybranego zdjęcia.

  Aby skopiować ustawienia edycji bieżącego zdjęcia, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Na pasku menu wybierz Zdjęcie > Kopiuj ustawienia edycji.
  • Naciśnij klawisze Control + C (Win) lub Command + C (Mac).

  Wybierz, które ustawienia edycji mają zostać skopiowane z wybranego zdjęcia.

  Aby wybrać ustawienia edycji do skopiowania z wybranego zdjęcia:

  1. Na pasku menu wybierz Zdjęcie > Wybierz ustawienia edycji do skopiowania. Można również nacisnąć klawisze Control + Shift + C (Win) lub Shift + Command + C (Mac).
  2. W wyświetlonym oknie dialogowym Kopiuj ustawienia kliknij menu podręczne Wybierz u góry i wybierz jedną z następujących opcji:
   1. Wszystkie: wybiera wszystkie grupy ustawień edycji.
   2. Zmodyfikowane: umożliwia wybranie tylko tych ustawień edycji, które zostały zmodyfikowane lub zastosowane na wybranym zdjęciu.
   3. Domyślne: wybiera domyślny zestaw ustawień edycji. Ustawienia narzędzi i geometrii są domyślnie wykluczone.
   4.  Brak: usuwa zaznaczenie wszystkich ustawień edycji.
  3. Można również ręcznie wybrać lub usunąć zaznaczenie określonych ustawień, rozwijając grupy ustawień edycji.
  4. Po dokonaniu wyboru wybierz opcję Kopiuj.
  Wybierz opcję Ustawienia edycji do skopiowania
  Wybierz opcję Ustawienia edycji do skopiowania

 3. Wybierz jedno lub więcej zdjęć, do których chcesz wkleić skopiowane ustawienia edycji.

  W widoku Siatka zdjęć () lub Siatka kwadratowa () wybierz zdjęcia, do których chcesz wkleić ustawienia edycji.

  W widoku Szczegóły () wybierz jedno lub więcej zdjęć z taśmy filmowej.

 4. Wklej skopiowane ustawienia.

  Aby wkleić skopiowane ustawienia edycji do wybranych zdjęć, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Na pasku menu wybierz Zdjęcie > Wklej ustawienia edycji.
  • Naciśnij klawisze Control + V (Win) lub Command + V (Mac).

Resetowanie edycji zdjęć

Program Lightroom umożliwia przywrócenie oryginalnego stanu zdjęcia (z momentu zaimportowania) po edycji. Możesz także przywrócić edycje zdjęcia do stanu z jego ostatniego otwarcia w aplikacji Lightroom. Resetowanie edycji zdjęcia jest możliwe tylko w widoku Szczegóły.

 1. Przywracanie zdjęcia do pierwotnego stanu

  Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Na pasku menu wybierz Zdjęcie > Przywróć oryginał.
  • Naciśnij klawisze Shift + R.
 2. Przywracanie zdjęcia do stanu z ostatniego otwarcia

  Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Na pasku menu wybierz Zdjęcie > Resetuj do stanu z ostatniego otwarcia.
  • Naciśnij klawisze Shift + Command + R.

Narzędzie Koryguj w programie Lightroom

Za pomocą narzędzi korekty można usunąć ze zdjęcia niepotrzebne plamy, linie energetyczne, osoby, obiekty, czerwone oczy lub inne elementy rozpraszające uwagę.

W widoku Lupy kliknij ikonę panelu korygowania znajdującą się po prawej stronie ekranu.

Uwaga:

Począwszy od wydania programu Lightroom na komputery z października 2022 r. można szybko usunąć niechciane obiekty i przebarwienia za pomocą narzędzia Usuwanie z uwzględnieniem treści.

Pędzel korygujący

Wybierz jedno z następujących narzędzi Pędzel korygujący:

Usuwanie z uwzględnieniem treści: usuwa niepożądane plamy i wypełnia zaznaczenie zawartością wygenerowaną z obszaru próbkowania.

Koryguj: pobiera teksturę z obszaru źródłowego i dopasowuje ją do koloru i tonu obszaru docelowego na zdjęciu.

Klonuj: replikuje piksele z obszaru źródłowego na zdjęciu do obszaru docelowego.

Narzędzia te przenoszą teksturę pobraną z obszaru źródłowego do obszaru docelowego. Narzędzie Usuwanie z uwzględnieniem treści wykorzystuje treść z niestandardowego źródła, a narzędzie Koryguj uwzględnia kolory i odcienie otaczające obszar docelowy i łączy wszystko ze sobą. Narzędzie Klonuj dokładnie odwzorowuje piksele z obszaru źródłowego do obszaru docelowego.

healing-brush-tool
Narzędzie Pędzel korygujący w programie Lightroom na komputery.

W razie potrzeby zmień rozmiar, wtapianie lub nieprzezroczystość wybranego narzędzia Koryguj.

 • Rozmiar. Określa średnicę końcówki pędzla w pikselach.
 • Wtapianie. Steruje płynnym przejściem między obszarem poddawanym obróbce pędzlem a otaczającymi go pikselami w obszarze docelowym.
 • Krycie. Steruje nieprzezroczystością korekty stosowanej do obszaru docelowego.
Uwaga:

 Aby zmienić domyślnie wybrany obszar próbkowania, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Automatycznie – kliknij uchwyt zaznaczonego obszaru i naciśnij klawisz ukośnika (/). Próbkowany jest nowy obszar. Naciskaj klawisz ukośnika aż do znalezienia najlepiej pasującego obszaru próbkowania. Można również kliknąć przycisk Odśwież, aby automatycznie pobrać próbkę nowego obszaru.
 • Ręcznie – użyj uchwytu obszaru próbkowania, aby przeciągnąć i wybrać nowy obszar. Dotyczy to tylko narzędzi Koryguj i Klonuj. W przypadku usuwania z uwzględnieniem treści” naciśnij klawisz Cmd/Ctrl i przeciągnij obszar na obrazie z wybranym punktem usuwania.

Aby przesunąć i umieścić obszar źródłowy lub docelowy na zdjęciu, przeciągnij niebieski znacznik w środku tego obszaru.

Opcje korygowania

Długie naciśnięcie niebieskiego znacznika w środku obszaru docelowego lub źródłowego spowoduje wyświetlenie menu kontekstowego Opcje korygowania:

 • Z menu kontekstowego wybierz polecenie Usuwanie z uwzględnieniem treści, Koryguj lub Klonuj, aby przełączać się między narzędziami.
 • Usuń: usuwa wybraną parę obszar źródłowy-docelowy.
 • Resetuj pędzel korygujący: resetuje i usuwa wszystkie zmiany wprowadzone za pomocą narzędzi korygujących.

Skróty klawiaturowe i ich modyfikatory

Okrągła plamka:

 • Pojedyncze kliknięcie tworzy okrągłą plamkę i automatycznie odnajduje źródło.
 • Control/Command + kliknięcie, aby utworzyć okrągłą plamkę; przeciągnij, aby ustawić źródło plamki. Ta opcja jest dostępna tylko dla narzędzi Koryguj i Klonuj.
 • Command/Control + Option/Alt + kliknięcie, aby utworzyć okrągłą plamkę; przeciągnij, aby określić wielkość plamki.
 • Command/Control + Option/Alt + Shift + kliknięcie, aby utworzyć okrągłą plamkę; przeciągnij, aby określić wielkość plamki.

Usuwanie zaznaczonego obszaru lub plamki:

 • Wybierz pinezkę i naciśnij klawisz Delete, aby usunąć dopasowanie.
 • Wciśnij Option/Alt i kliknij plamę, aby ją usunąć.
 • Naciśnij klawisz Option/Alt i przeciągnij myszą, aby narysować ramkę, a następnie automatycznie usuń plamy znajdujące się w ramce.

Korekcja efektu czerwonych oczu

Szybko skoryguj efekt czerwonych oczu na zdjęciu za pomocą narzędzia Czerwone oczy w panelu Koryguj. Można wykonać jedną z następujących czynności:

Narzędzie korekcji czerwonych oczu w programie Lightroom na komputery stacjonarne
Narzędzie korekcji czerwonych oczu w programie Lightroom na komputery stacjonarne.

Autokorekta efektu czerwonych oczu — opcja Autokorekty w narzędziu Korekcja czerwonych oczu automatycznie koryguje czerwone oczy na zdjęciu.

Ręczne korygowanie efektu czerwonych oczu — jeśli chcesz ręcznie skorygować efekt czerwonych oczu na zdjęciu, kliknij ikonę Korekcja czerwonych oczu. Kliknij i przeciągnij od środka oka, aby skorygować efekt czerwonych oczu. Elementy sterujące Rozmiar źrenicy i Przyciemnianie można dostosować do własnych potrzeb.


Stosowanie dopasowań lokalnych

Komunikat:

Począwszy od aplikacji Lightroom 5.0 (wydanie z października 2021 r.), poniższe przepływy pracy nie mają już zastosowania. Aby uzyskać dostęp do najnowszych narzędzi do dopasowań lokalnych, zobacz Maskowanie w aplikacji Lightroom.

 1. Wybierz narzędzie do dopasowań lokalnych. Zostanie wyświetlony odpowiedni panel. 

  panel edycja w aplikacji lightroom na komputery stacjonarne
  Panel Edycja w programie Lightroom na komputery stacjonarne.

 2. Za pomocą suwaków w panelu można wprowadzić dopasowania w wybranych obszarach:

  • Temperatura — dopasowuje temperaturę koloru obszaru obrazu, dzięki czemu kolor staje się cieplejszy lub chłodniejszy. Efekt temperatury filtra stopniowego pozwala ulepszać zdjęcia zrobione w warunkach mieszanego oświetlenia.
  • Tinta — kompensuje poświatę koloru zielonego lub karmazynowego.
  • Ekspozycja — ustawia ogólną jasność obrazu. Zastosowanie korekcji lokalnej Ekspozycja pozwala osiągnąć efekty podobne do tradycyjnego rozświetlania lub przyciemniania.
  • Kontrast — dopasowuje kontrast obrazu, wpływając głównie na półcienie.
  • Podświetlenia — odzyskuje szczegóły w prześwietlonych obszarach obrazu.
  • Cienie — odzyskuje szczegóły w niedoświetlonych obszarach obrazu.
  • Biele — dopasowuje białe obszary na zdjęciu.
  • Czernie — dopasowuje czarne obszary na zdjęciu.
  • Tekstura — wygładza i uwydatnia szczegóły tekstury na zdjęciu. Przesuń suwak w lewo, aby wygładzić szczegóły; przesuń go w prawo, aby uwydatnić szczegóły. Po dostosowaniu suwaka Tekstura kolor lub tonacja nie ulegną zmianie.
  • Przejrzystość — zwiększa głębię obrazu poprzez miejscowe zwiększenie kontrastu.
  • Usuwanie zamglenia — zmniejsza lub zwiększa istniejące zamglenie na zdjęciu.
  • Barwa — zmienia kolory w określonych obszarach bez wpływu na pozostałą część zaznaczenia. Korygując szczegóły koloru, takie jak odcień skóry, zachowaj wybór opcji Zastosuj precyzyjne poprawki.
  • Nasycenie — dostosowuje jaskrawość koloru.
  • Ostrość — wzmacnia definicje krawędzi, aby uwypuklić szczegóły na zdjęciu. Wartość ujemna zmniejsza ostrość.
  • Szum — redukuje szum luminancji, który może stać się widoczny po otwarciu obszarów cieni.
  • Mora — usuwa artefakty mory lub aliasowanie kolorów.
  • Usuń otoczkę — usuwa kolory otoczki wzdłuż krawędzi.
  • Koloruj — powoduje nałożenie tinty na obszar, na który wpływa lokalna korekta. Wybierz barwę, klikając próbkę koloru. Efekt koloru zostanie zachowany po przekształceniu zdjęcia na czarno-białe. Użyj przycisku przełączania, aby włączyć ten suwak.
  Uwaga:

  Suwak Barwa dodano, począwszy od aplikacji Lightroom 3.3 (wydanie z czerwca 2020 r.). Barwa umożliwia łatwą lokalną zmianę koloru obiektów, a także bardziej subtelne dostosowanie, np. dostrajanie odcieni skóry, bez wpływu na kolory na pozostałej części zdjęcia.

 3. Przesuń suwak w lewo, aby zmniejszyć wartość; przesuń suwak w prawo, aby zwiększyć wartość.


Tworzenie, wyświetlanie i eksportowanie wersji

Uwaga:
 • Począwszy od wersji programu Lightroom z czerwca 2023 r. (wersja 6.4), panel Wersje jest dostępny w menu paska bocznego. 

Wersje umożliwiają szybkie przeglądanie i porównywanie różnych edycji tego samego zdjęcia. Można przeglądać wersje utworzone automatycznie, a także tworzyć własne. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz zdjęcie w widoku Szczegóły i zastosuj edycje, które lubisz, korzystając z panelu Edycja.

 2. Wybierz ikonę Wersje na pasku bocznym. 

 3. W panelu Wersje wybierz kartę Nazwane. Ta karta umożliwia zapisanie własnych wersji. Z kolei karta Auto zawiera listę wersji, które zostały automatycznie zapisane dla użytkownika z każdej sesji edycji.

  Panel Wersje
  Karta Nazwane w panelu Wersje

  Wyszukiwanie wersji automatycznych na karcie Auto
  Karta Auto w panelu Wersje

 4. Aby utworzyć wersję na karcie Nazwane, kliknij przycisk Utwórz wersję, wprowadź nazwę, a następnie kliknij przycisk Utwórz. Wersja ostatnich edycji zostanie dodana do karty Nazwane w panelu Wersje. Możesz kontynuować wprowadzanie dalszych edycji do zdjęcia i tworzyć w ten sposób kilka wersji.

  Łatwe tworzenie wersji w aplikacji Lightroom na komputery
  Łatwe tworzenie wersji w aplikacji Lightroom na komputery

 5. Aby wyświetlić edycje w wersji, wystarczy przytrzymać wskaźnik myszy nad wersją na karcie Nazwane lub Auto, aby wyświetlić podgląd na zdjęciu.

 6. Aby zmienić nazwę lub usunąć wersję, na karcie Nazwane kliknij ikonę z trzema kropkami.

  Zmiana nazwy lub usuwanie wersji
  Zmiana nazwy lub usuwanie wersji z poziomu menu z trzema kropkami

 7. Aby zapisać wersję Auto na karcie Nazwane, kliknij ikonę z trzema kropkami obok opcji Wersja na karcie Auto i wybierz opcję Zapisz jako nazwaną wersję. Menu z trzema kropkami zawiera również opcję usunięcia wersji.

  Szybkie zapisywanie wersji z karty Auto na karcie Nazwane
  Szybkie zapisywanie wersji z karty Auto na karcie Nazwane

 8. Aby wyeksportować preferowaną wersję zdjęcia, kliknij ikonę z trzema kropkami przed wersją, a następnie kliknij opcję Eksportuj z tymi ustawieniami. Dostosuj ustawienia eksportu zgodnie z wymaganiami i kliknij przycisk Eksportuj.

  eksportowanie-wersji
  Eksportowanie preferowanych wersji zdjęcia w programie Lightroom.

Często zadawane pytania

Instalacja niestandardowych ustawień predefiniowanych i profili innych firm

Zrób więcej z programem Lightroom

Lightroom to kompleksowa usługa fotograficzna zarówno dla profesjonalistów, jak i entuzjastów. Możesz łatwo tworzyć i edytować zdjęcia, używając ustawień predefiniowanych Lightroom, a także dostosować ustawienia do własnych upodobań w dowolnym miejscu dzięki możliwości zarządzania przechowywaniem zdjęć w chmurze.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online