Podręcznik użytkownika Anuluj

Edytowanie zdjęć

 1. Adobe Lightroom — podręcznik użytkownika
 2. Wprowadzenie
  1. Nowości w aplikacji Lightroom
  2. Lightroom — wymagania systemowe
  3. Lightroom | Często zadawane pytania
  4. Samouczki Lightroom
  5. Praca z programem Adobe Photoshop Lightroom dla urządzeń przenośnych
  6. Ustawianie preferencji
 3. Nauka w aplikacji
  1. Nauka i inspiracja w aplikacji
  2. Nauka i inspiracja w aplikacji | Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)
  3. Nauka i inspiracja w aplikacji | Lightroom na urządzenia mobilne (Android)
 4. Dodawanie, importowanie i wykonywanie zdjęć
  1. Dodawanie zdjęć
  2. Wykonywanie zdjęć w programie Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)
  3. Wykonywanie zdjęć w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (Android)
  4. Importowanie zdjęć w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)
  5. Importowanie zdjęć i filmów w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (Android)
 5. Organizacja zdjęć
  1. Organizacja zdjęć
  2. Wyszukiwanie i organizowanie zdjęć osób w Widoku osób
  3. Wyszukiwanie i porządkowanie zdjęć w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)
  4. Wyszukiwanie i organizowanie zdjęć w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (Android)
 6. Edytowanie zdjęć
  1. Edytowanie zdjęć
  2. Maskowanie w programie Lightroom
  3. Edycja zdjęć w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)
  4. Edycja zdjęć w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (Android)
  5. Scalanie zdjęć w celu tworzenia obrazów HDR, panoram i panoram HDR
  6. Łatwe poprawianie jakości obrazu w aplikacji Lightroom
 7. Edycja filmów
  1. Edycja filmów 
  2. Edycja filmów w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)
  3. Edycja filmów w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (Android) 
 8. Zapisywanie, udostępnianie i eksportowanie
  1. Eksportowanie lub udostępnianie zdjęć
  2. Eksportowanie i udostępnianie zdjęć w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)
  3. Zapisywanie, udostępnianie i eksportowanie zdjęć w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (Android)
 9. Lightroom na urządzenia mobilne, TV i w sieci
  1. Rozpoczęcie pracy z programem Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)
  2. Rozpoczęcie pracy z programem Lightroom na urządzenia mobilne (Android)
  3. Adobe Photoshop Lightroom w sieci
  4. Konfigurowanie aplikacji Lightroom na urządzenie Apple TV
  5. Używanie skrótów klawiaturowych w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (iOS i Android)
  6. Adobe Photoshop Lightroom na urządzenia mobilne i Apple TV | Często zadawane pytania
  7. Oglądanie zdjęć i filmów aplikacji Lightroom na ekranie telewizora
  8. Dodawanie/synchronizowanie ustawień predefiniowanych za pomocą urządzenia mobilnego
 10. Przenoszenie zdjęć
  1. Przenoszenie biblioteki zdjęć Apple do programu Lightroom
  2. Przenoszenie zdjęć i filmów z programu Lightroom Classic do aplikacji Lightroom
  3. Przenoszenie zdjęć z programu Photoshop Elements do programu Lightroom

Dowiedz się, jak edytować zdjęcia za pomocą różnych elementów sterujących i ustawień predefiniowanych w aplikacji Lightroom (na komputery).

Używanie elementów sterujących do edycji w aplikacji Lightroom CC

Elementy sterujące do edycji są dostępne w widoku Szczegół. Elementy sterujące w panelu Edycja są zorganizowane w różne panele, które można rozwinąć/zwinąć, aby uzyskać dostęp do tych elementów sterujących — ProfilŚwiatło, Kolor, Efekty, Szczegół, OptykaGeometria. Aby wizualnie pomóc w zrozumieniu efektu, jaki poszczególne elementy sterujące wywierają na dane zdjęcie, niniejszy artykuł zawiera animacje i elementy graficzne, które ilustrują te koncepcje.

Uwaga:

Pracujesz z aplikacją Lightroom na swoich urządzeniach mobilnych? ZobaczEdycja zdjęć w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)Edycja zdjęć w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (Android).

Aby dowiedzieć się więcej o edycji filmów w programie Lightroom, zapoznaj się z sekcją Edycja filmów.

Aby rozpocząć edycję zdjęcia za pomocą dowolnego elementu sterującego w panelu Edycja, wykonaj następujące czynności:  

 1. Kliknij ikonę ( ) po lewej stronie, aby wyświetlić panel Moje zdjęcia.

  W panelu Moje zdjęcia wybierz album zawierający zdjęcie, które chcesz edytować.

 2. W widoku Siatka zdjęć () lub Siatka kwadratowa () wybierz zdjęcie, które chcesz edytować. Następnie kliknij ikonę () na pasku narzędzi w dolnej części, aby przejść do widoku Szczegół.

  W widoku Szczegół () wybierz zdjęcie do edycji z taśmy filmowej widocznej u dołu bieżącego zaznaczenia.

  Uwaga:

  Elementy sterujące w panelu Edycja są dostępne tylko w widoku Szczegół.

 3. Aby wyświetlić panel Edycja w widoku Szczegół, kliknij ikonę () w górnym prawym rogu.

  Można teraz rozwinąć/zwinąć panele, aby uzyskać dostęp do zorganizowanych w nich elementów sterujących — ProfilŚwiatło, Kolor, Efekty, Szczegół, OptykaGeometria. Te elementy sterujące do edycji opisano szczegółowo poniżej.

Wskaźniki przycinania cieni i podświetleń

W górnych narożnikach histogramu można wyświetlać wskaźniki przycinania podświetleń i cieni, aby podczas edycji sprawdzać obszary na zdjęciu, które są odpowiednio zbyt jasne lub zbyt ciemne.

Aby wyświetlić obcięte podświetlenia i cienie na zdjęciu, wykonaj następujące czynności:

 1. W widoku Szczegół () wybierz zdjęcie, które chcesz edytować. Kliknij ikonę () w górnym prawym rogu, aby wyświetlić panel Edycja.

 2. W panelu Edycja kliknij ikonę menu z trzema kropkami i wybierz opcję Pokaż histogram.

 3. W histogramie:

  Wskaźnik przycinania cieni
  Wskaźnik przycinania cieni.

  Wskaźnik przycinania podświetleń
  Wskaźnik przycinania podświetleń.

  • Jeśli świeci górny lewy wskaźnik przycinania (trójkąt we wskaźniku ma kolor biały), oznacza to, że cienie na zdjęciu są obcinane. Kliknij podświetlony wskaźnik, aby wyświetlić cienie na zdjęciu. Cienie są wyświetlane jako niebieska maska nakładek.
  • Jeśli wskaźnik przycinania u góry po prawej stronie świeci (trójkąt we wskaźniku ma kolor biały), oznacza to, że podświetlenia na zdjęciu są obcinane. Kliknij podświetlony wskaźnik, aby wyświetlić podświetlenia na zdjęciu (podświetlenia są wyświetlane jako czerwona maska nakładek.
  Obszary z obciętymi cieniami na zdjęciu
  Niebieska maska nakładki wskazuje obszary na zdjęciu, w których cienie są obcinane.

  Obszary z obciętymi podświetleniami na zdjęciu
  Czerwona maska nakładki wskazuje obszary na zdjęciu, w których podświetlenia są obcinane.

 4. Kliknij ponownie podświetlony wskaźnik u góry po lewej lub prawej stronie, aby ukryć odpowiednie przycinanie na zdjęciu.

  Uwaga:
  • Możesz także nacisnąć klawisz J, aby wyświetlić lub ukryć przycinanie cieni i podświetleń na zdjęciu.
  • Kliknij Histogram prawym przyciskiem myszy (Windows) lub z wciśniętym klawiszem Cmd (macOS) i usuń zaznaczenie opcji Pokaż obcięcie w histogramie, aby ukryć wskaźniki przycinania na histogramie.

Profil

Uwaga:

Ustawienia predefiniowane i profile (w tym ustawienia i profile innych producentów oraz użytkownika) są automatycznie synchronizowane w aplikacji Lightroom na komputerach i urządzeniach mobilnych. Jednak niestandardowe ustawienia predefiniowane i profile użytkownika nie są synchronizowane z programem Lightroom Classic na komputery.

Profile umożliwiają kontrolowanie sposobu renderowania kolorów i tonów na zdjęciach. Profile dostępne w panelu Profil mają służyć jako punkt początkowy lub podstawa do edycji obrazów.

Zastosowanie profilu na zdjęciu nie zmienia ani nie nadpisuje wartości innych parametrów suwaków kontrolnych. Dzięki temu możesz dowolnie edytować zdjęcia, a następnie zdecydować, czy chcesz zastosować profil na zmodyfikowanym obrazie.

Przeglądanie i stosowanie profili

Aby przeglądać i stosować profile, wykonaj następujące czynności:

 1. W widoku Siatka zdjęć () lub Siatka kwadratowa () wybierz zdjęcie, które chcesz edytować. Następnie kliknij ikonę () na pasku narzędzi w dolnej części, aby przejść do widoku Szczegół.

  W widoku Szczegół () wybierz zdjęcie do edycji z taśmy filmowej widocznej u dołu bieżącego zaznaczenia.

  Kliknij ikonę () w górnym prawym rogu, aby wyświetlić panel Edycja.

  W panelu Profil u góry użyj menu podręcznego Profil, aby szybko przejść do profili Adobe Raw. Aby wyświetlić inne dostępne profile, kliknij opcję Przeglądaj.

  Przeglądanie profili w panelu Profil.
  Przeglądanie profili w panelu Profil.

  Grupy profili dla zdjęć RAW.
  Grupy profili dla zdjęć.

  Uwaga:

  Po zaimportowaniu zdjęć profile Adobe ColorAdobe Monochrome są domyślnie stosowane do zdjęć kolorowych i czarno-białych.

 2. Rozwiń dowolną z grup profili (omówionych poniżej), aby wyświetlić profile dostępne w grupie.

  Uwaga:

  Przeglądając profile w panelu Profil, kliknij menu z trzema kropkami, aby uzyskać dostęp do opcji wyświetlania i filtrowania. Profile można wyświetlać jako następujące widoki: Lista, Siatka miniatur lub Duże miniatury. Można również filtrować wyświetlane profile według typu — Kolor lub Czarno-biały.

  Ulubione:

  Wyświetla profile, które zostały oznaczone jako ulubione. Patrz Dodawanie profilu do ulubionych.

  Profile Adobe Raw
  Profile Adobe Raw

  Kreatywne profile dla zdjęć raw i pozostałych

  Kreatywne profile można stosować dla dowolnego typu plików, w tym zdjęć raw, obrazów JPEG i TIFF. Profile te stosuje się w celu uzyskania określonych stylów lub efektów na zdjęciu.

  Artystyczne: użyj tych profili, jeżeli chcesz, aby renderowanie barw na zdjęciu było intensywniejsze, a przesunięcia kolorów bardziej wyraziste.

  Czarno-białe: użyj tych profili, aby uzyskać optymalne przesunięcia kolorów, odpowiednie dla czarno-białych obrazów.

  Nowoczesne: użyj tych profili, aby tworzyć wyjątkowe efekty wpisujące się w nowoczesny styl fotografowania.

  Vintage: użyj tych profili, aby uzyskać efekt starej fotografii.

  Profile dla zdjęć raw

  Następujące grupy profili są wyświetlane podczas edycji zdjęć w formacie raw. 

  Adobe Raw: profile Adobe Raw znacznie poprawiają renderowanie barw i stanowią dobry punkt wyjścia do edycji obrazów raw. Profil Adobe Color, który zapewnia dobrą równowagę koloru/tonu dla każdego obrazu, jest domyślnie stosowany do zdjęć RAW importowanych w aplikacji Lightroom.

  Dopasowane do aparatu: wyświetla profile na podstawie marki/modelu aparatu, za pomocą którego zrobiono zdjęcie raw. Użyj profili dopasowanych do aparatu, jeśli wolisz, aby renderowanie kolorów w plikach RAW odwzorowywało barwy widoczne na ekranie aparatu.

  Starsze: wyświetla starsze profile z wcześniejszych wersji aplikacji Lightroom.

  Profile artystyczne
  Profile artystyczne

  Uwaga:

  W przypadku stosowania profili Artystyczne, Czarno-białe, Nowoczesne i Vintage zostanie wyświetlony dodatkowy suwak Ilość, który umożliwia dostosowywanie intensywności profilu.

 3. Przesuń kursor nad dowolny profil, aby wyświetlić podgląd jego efektu na zdjęciu. Kliknij profil, aby zastosować go na zdjęciu. 

Dodawanie profilu do ulubionych

Aby dodać profil do grupy profili Ulubione:

 • Przeglądając profile w widoku Siatka, ustaw kursor na miniaturze profilu i kliknij ikonę gwiazdki, która pojawi się w górnym prawym rogu miniatury. 
 • Przeglądając profile w widoku Lista, kliknij ikonę gwiazdki przed nazwą profilu.

Importowanie profili

Profile aparatów innych producentów można importować w formacie XMP. Wykonaj następujące czynności: 

 1. W panelu Profil kliknij przycisk Przeglądaj.

 2. Kliknij ikonę trzech kropek w górnym prawym rogu panelu Profil. Następnie z menu podręcznego wybierz opcję Importuj profile.

 3. W wyświetlonym oknie dialogowym Importuj profile przejdź do wymaganej ścieżki i wybierz jeden lub więcej profili XMP.

 4. Kliknij przycisk Importuj.

Zarządzanie profilami

Lightroom umożliwia wyświetlanie lub ukrywanie różnych predefiniowanych grup wyświetlanych w przeglądarce ProfileAdobe Raw, Dopasowanie do aparatu, Starsze, Artystyczne, Czarno-białe, Nowoczesne, Vintage lub inne profile, które zostały zaimportowane.

Aby wyświetlić/ukryć grupy profili w aplikacji Lightroom, wykonaj następujące czynności:

Uwaga:

Ustawienia wyświetlania/ukrywania grup profili są specyficzne dla każdego komputera lub urządzenia. Na przykład można ukryć niektóre grupy profili w aplikacji Lightroom na komputerze, ale będą one nadal widoczne w aplikacji Lightroom na urządzeniach mobilnych i na odwrót. 

 1. Kliknij ikonę () w górnym prawym rogu, aby wyświetlić panel Edycja.

  W panelu Profil u góry kliknij przycisk Przeglądaj.

 2. Kliknij ikonę trzech kropek w górnym prawym rogu panelu Profil. Następnie z menu podręcznego wybierz opcję Zarządzaj profilami.

 3. W sekcji Zarządzaj wybierz grupy profili, które mają być wyświetlane w przeglądarce profili. Usuń zaznaczenie grup profili, które mają zostać ukryte w przeglądarce profili.

 4. Kliknij przycisk Wstecz, aby powrócić do przeglądarki Profile.

W przeglądarce Profile są teraz wyświetlane tylko te grupy profili, które zostały wybrane przy użyciu opcji Zarządzaj profilami.

Światło

Dostosuj zakres tonalny obrazu.

Za pomocą suwaków w panelu Światło można dostosować ogólny zakres tonalny obrazu.

Ekspozycja

Kontrast

Podświetlenia

Uwaga:

W panelu Światło kliknij przycisk AUTO, aby program Lightroom automatycznie stosował na zdjęciach najlepsze edycje dla następujących suwaków: Ekspozycja, Kontrast, Podświetlenia, Cienie, Biele, Czernie, NasycenieJaskrawość.

Ekspozycja:

Reguluje jasność zdjęcia. Przesuń suwak w lewo, aby przyciemnić obraz; przesuń suwak w prawo, aby rozjaśnić obraz.

Kontrast:

Określa kontrast pomiędzy jasnymi i ciemnymi kolorami. Przesunięcie suwaka w lewo tonuje kontrast, a przesunięcie suwaka w prawo zwiększa dramatyzm kontrastu. 

Podświetlenia:

Reguluje jasność jaśniejszych elementów zdjęcia. Przesuń suwak w lewo, aby przyciemnić podświetlenia i odzyskać szczegóły; przesuń suwak w prawo, aby je rozjaśnić i zmniejszyć szczegóły. 

Cienie

Biele

Czernie

Cienie:

Reguluje jasność jaśniejszych elementów zdjęcia. Przesuń suwak w lewo, aby pogłębić cienie; przesuń go w prawo, aby uwydatnić szczegóły.

Biele:

Ustawia punkt bieli obrazu. Przesuń suwak w prawo, aby więcej kolorów zmieniło się całkowicie w kolor biały.

Czernie:

Ustawia czarny punkt obrazu. Przesuń suwak w lewo, aby więcej kolorów zmieniło się całkowicie w kolor czarny.

Dostrajanie skali tonalnej przy użyciu krzywej tonalnej

Uwaga:

W aplikacji Lightroom CC 1.4 (wydanie z czerwca 2018) wprowadzono następujące zmiany:

 • Opcje krzywej tonalnej Średni kontrast i Duży kontrast zostały usunięte.
 • Usunięto możliwość zapisywania krzywych tonalnych i stosowania zapisanych krzywych w panelu Krzywa tonalna.

Idąc dalej, krzywe tonalne powinny być zapisywane jako ustawienia predefiniowane, tak aby mogły synchronizować się z całym ekosystemem aplikacji Lightroom. Szczegóły można znaleźć w następującej Nocie technicznej.

Narzędzie Krzywa tonalna w panelu Światło zapewnia większą kontrolę nad zakresem tonów i kontrastem na zdjęciu.

Oś pozioma odpowiada oryginalnym wartościom tonów obrazu (wartości wejściowe), przy czym lewy koniec osi odpowiada czerni, a im bliżej prawego końca, tym jaśniejsze wartości. Oś pionowa odpowiada zmienionym wartościom tonów (wartości wyjściowe), gdzie dół osi odpowiada czerni, a wartości stopniowo rozjaśniają się do bieli na górze osi.

Jeśli punkt na krzywej przesuwa się w górę, staje się jaśniejszym tonem; jeśli przesuwa się w dół, staje się ciemniejszy. Linia prosta nachylona pod kątem 45 stopni oznacza krzywą brak zmiany skali tonalnej: oryginalne wartości wejściowe są dokładnie równe wartościom wyjściowym.

Krzywa tonalna w panelu Edycja
Edytowanie krzywej parametrycznej

 Aby dokonać regulacji krzywej tonalnej, kliknij krzywą i przeciągnij ją w górę lub w dół. Podczas przesuwania w dolnym prawym rogu krzywej tonalnej widać odpowiedni obszar i nową wartość tonów.  

Można również wybrać opcję dostosowania Krzywej punktowej w kanałach czerwonym, zielonym lub niebieskim indywidualnie lub we wszystkich trzech kanałach jednocześnie. Aby wybrać Kanał i dostosować jego Krzywą punktową, wykonaj następujące czynności:

Krzywa punktowa w panelu Edycja
Reprezentatywny zrzut ekranu krzywej punktowej przedstawiający punkty kontrolne w kanale czerwonym.

 1. Wybierz opcję Krzywa punktowa dostępną powyżej krzywej: Kanały RGB, Kanał czerwony, Kanał zielony lub Kanał niebieski.
 2. Kliknij krzywą, aby dodać Punkt kontrolny. Aby usunąć punkt kontrolny na krzywej, kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub z naciśniętym klawiszem Control (macOS) i wybierz polecenie Usuń punkt kontrolny z menu.
 3. Przeciągnij punkt, aby go edytować.
 4. (Opcjonalnie) Wybierz opcję z listy rozwijanej Krzywa (w dolnym prawym rogu): Liniowa, Średni kontrast lub Duży kontrast.
 5. Aby w dowolnym momencie powrócić do krzywej liniowej, kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub z naciśniętym klawiszem Control (macOS) w dowolnym miejscu wykresu i wybierz polecenie Resetuj kanał.

Kolor

Dostrajanie kolorów na zdjęciu.

Za pomocą suwaków w panelu Kolor można dostosować kolory na zdjęciu.

 • Balans bieli odnosi się do koloru utworzonego na zdjęciu z temperatury źródła światła. Na przykład światło słoneczne w południe ma bardzo ciepłą, żółtą barwę, podczas gdy niektóre żarówki dają bardzo chłodny, niebieski kolor na zdjęciu. Ustaw Balans bieli, wybierając wstępnie opcję ustawienia predefiniowanego lub określając neutralne miejsce na zdjęciu za pomocą selektora balansu bieli.
 • Dostosuj balans bieli za pomocą elementów sterujących TemperaturaTinta. Temperatura określa, jak żółte/ciepłe lub niebieskie/chłodne ma być zdjęcie. Tinta natomiast określa, jak zielony lub purpurowe ma być zdjęcie.
 • Dostosuj nasycenie kolorów (jaskrawość), używając elementów sterujących Jaskrawość oraz Nasycenie. Jaskrawość zwiększa intensywność wyciszonych kolorów, natomiast Nasycenie zwiększa intensywność wszystkich kolorów na zdjęciu.
 • Fotografia czarno-biała to ulubione narzędzie fotografów, które pomaga widzom zagłębiać się w szczegóły zdjęcia. Zmień zdjęcie na czarno-białe za pomocą opcji Czarno-białe.
 • Dostosuj poszczególne kolory za pomocą suwaków BarwaNasycenieLuminancja (HSL). Odcień dostosowuje odcień poszczególnych kolorów, a Nasycenie dostosowuje poziom szarości w kolorze, dzięki czemu jest on bardziej stonowany lub jasny. Luminancja pomaga dostosować poziom bieli w kolorze, aby był jaśniejszy lub ciemniejszy.
 • Począwszy od Lightroom na komputery w wersji 4.0 można dostosować kolory cieni, półcieni i podświetleń przy użyciu suwaków Gradacja kolorów. Dostępny jest także suwak Globalne, za pomocą którego można dostosować ogólne kolory zdjęcia bez wpływu na ustawienia cieni, półcieni i podświetleń. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Elementy sterujące funkcji Gradacja kolorów.

Temperatura

Tinta

Jaskrawość

Temperatura:

Określa ciepło lub chłód kolorów na zdjęciu. Przesuń suwak w lewo, jeśli kolory są zbyt żółte; przesuń go w prawo, jeśli kolory są zbyt niebieskie.

Tinta:

Określa zieleń lub fiolet kolorów na zdjęciu. Przesuń suwak w lewo, jeśli kolory są zbyt purpurowe; przesuń go w prawo, jeśli kolory są zbyt zielone.

Jaskrawość:

Zwiększa nasycenie kolorów o niższym nasyceniu bardziej niż kolory o wyższym nasyceniu, co może pomóc w zapobieganiu powstawaniu nienaturalnych odcieni skóry.

Nasycenie:

Równomiernie zwiększa nasycenie wszystkich kolorów. Przesuń suwak w lewo, aby zmniejszyć nasycenie kolorów; przesuń suwak w prawo, aby wzmocnić nasycenie.

Narzędzie Korekta ukierunkowana

Narzędzie Korekta ukierunkowana umożliwia dostosowanie Krzywej tonalnej (w panelu Światło) lub Mieszalnika kolorów (w panelu Kolor) poprzez bezpośrednie przeciąganie na zdjęciu. Na przykład można przeciągnąć w lewo na niebieskim tle, aby zmniejszyć jego nasycenie, lub przeciągnąć w prawo na czerwonym obiekcie, aby zintensyfikować jego barwę.

Aby użyć narzędzia Korekta ukierunkowana:

 1. W widoku Siatka zdjęć () lub Siatka kwadratowa () wybierz zdjęcie, które chcesz edytować. Następnie kliknij ikonę () na pasku narzędzi w dolnej części, aby przejść do widoku Szczegół.

  W widoku Szczegół () wybierz zdjęcie do edycji z taśmy filmowej widocznej u dołu bieżącego zaznaczenia.

  Kliknij ikonę () w górnym prawym rogu, aby wyświetlić panel Edycja.

 2. W panelu Edycja wykonaj jedną z następujących czynności.

  • Aby dostosować krzywą tonalną, rozwiń panel Światło. Kliknij ikonę  Krzywa tonalna. W obszarze Krzywa tonalna kliknij ikonę  Korekta ukierunkowana.
  • Aby dostosować mieszalnik kolorów, rozwiń panel Kolor. Kliknij ikonę Mieszalnik kolorów. W oknie Mieszalnik kolorów kliknij ikonę  Korekta ukierunkowana.
 3. Gdy narzędzie Korekta ukierunkowana jest aktywne, u dołu zdjęcia jest wyświetlany ruchomy pasek narzędzi. Na pasku narzędzi kliknij ikonę   lub  , aby przełączać między elementami sterującymi krzywej tonalnej i mieszalnika kolorów.

  Narzędzie Korekta ukierunkowana w aplikacji Lightroom
  Pasek narzędzi Korekta ukierunkowana z elementami sterującymi Krzywa tonalna.

 4. Dostosowywanie krzywej tonalnej przy użyciu narzędzia Korekta ukierunkowana

  Narzędzie Korekta ukierunkowana
  Dostosowywanie krzywej tonalnej przy użyciu narzędzia Korekta ukierunkowana

  Narzędzie Korekta ukierunkowana umożliwia dostosowanie krzywej parametrycznej i krzywej punktowej poprzez przeciąganie na zdjęciu. Można również indywidualnie dostosować krzywą punktową dla kanałów czerwonego, zielonego i niebieskiego.

  • W przypadku krzywej parametrycznej narzędzie Korekta ukierunkowana dostosowuje obszary podświetleń, świateł, ciemności lub cieni w oparciu o miejsce przeciągnięcia wskaźnika na zdjęciu.
  • W przypadku krzywej punktowej i indywidualnych kanałów czerwonego, zielonego i niebieskiego narzędzie Korekta ukierunkowana dostosowuje punkty kontrolne krzywej w oparciu o miejsce przeciągnięcia wskaźnika na zdjęciu.

  Aby dostosować wartości tonów za pomocą narzędzia Korekta ukierunkowana:

  1. Kliknij ikonę   na ruchomym pasku narzędzi, aby wyświetlić elementy sterujące krzywej tonalnej. Wybierz krzywą, którą chcesz dostosować: Krzywa parametryczna, Krzywa punktowa, Kanał czerwony, Kanał zielony lub Kanał niebieski.
  2. Przesuń wskaźnik nad obszar na zdjęciu, który chcesz dostosować. 
  3. Przeciągnij poziomo na zdjęciu, aby dostosować wartości dla wybranej krzywej. 

  Dostosowywanie mieszalnika kolorów przy użyciu narzędzia Korekta ukierunkowana

  Narzędzie Korekta ukierunkowana
  Dostosowywanie mieszalnika kolorów przy użyciu narzędzia Korekta ukierunkowana

  Narzędzie Korekta ukierunkowana dostosowuje określone kolory z obszaru wybranego poprzez przeciągnięcie wskaźnika, umożliwiając dostosowanie barwy, nasycenia lub luminancji kolorów bezpośrednio pod wskaźnikiem.

  Aby dostosować kolory za pomocą narzędzia Korekta ukierunkowana:

  1. Kliknij ikonę   na ruchomym pasku narzędzi, aby wyświetlić elementy sterujące mieszalnika kolorów. Wybierz ustawienie, które chcesz dostosować: Barwa, Nasycenie lub Luminancja.
  2. Przesuń wskaźnik nad kolor, który chcesz dostosować. Następnie przeciągnij poziomo na zdjęciu, aby zwiększyć lub zmniejszyć wybrane ustawienie dla tego koloru. Przesunięcie w prawo zwiększa wartości; przesunięcie w lewo zmniejsza wartości.
 5. Aby zamknąć lub wyłączyć narzędzie Korekta ukierunkowana, kliknij ikonę krzyżyka (X) na pasku narzędzi.

Efekty

Stosowanie efektów do obrazu — Tekstura, Przejrzystość, Usuwanie zamglenia i Winieta

Przejrzystość

Usuwanie zamglenia

Winieta

Tekstura:

Wygładza i uwydatnia szczegóły tekstury na zdjęciu. Przesuń suwak w lewo, aby wygładzić szczegóły; przesuń go w prawo, aby uwydatnić szczegóły. Po dostosowaniu suwaka Tekstura kolor lub tonacja nie ulegną zmianie.

Przejrzystość:

Zmienia kontrast wokół krawędzi obiektów na zdjęciu. Przesuń suwak w lewo, aby zmiękczyć krawędzie; przesuń suwak w prawo, aby zwiększyć kontrast krawędzi.

Usuwanie zamglenia:

Przesuń suwak w lewo, aby dodać symulowane zamglenie; przesuń suwak w prawo, aby usunąć zamglenie.

Winieta:

Rozjaśnia lub przyciemnia zewnętrzne krawędzie zdjęcia. Dostosuj suwaki Winieta:

 • Wtapianie: niższe wartości zmniejszają zmiękczenie między winietą a otaczającymi ją pikselami. Wyższe wartości zwiększają zmiękczenie.
 • Punkt środkowy: niższe wartości powodują zastosowanie ustawienia Ilość do większego obszaru z dala od narożników. Wyższe wartości ograniczają regulację do obszaru bliżej narożników.
 • Zaokrąglenie: niższe wartości dają bardziej owalny efekt winiety. Wyższe wartości dają bardziej okrągły efekt winiety.
 • Podświetlenia: kontroluje stopień zachowanego kontrastu podświetlenia, gdy ustawienie Ilość ma wartość ujemną. Nadaje się do zdjęć z małymi podświetleniami, takimi jak świece i lampy.

Szczegół

Wyostrz, zmniejsz szumy obrazu i zastosuj efekty ziarnistości filmu

Za pomocą suwaków znajdujących się w panelu Szczegół można wyostrzyć zdjęcie, aby poprawić definicję krawędzi i wydobyć szczegóły, a także usunąć szumy obrazu, które mogą pogorszyć jego jakość. Szum obrazu obejmuje szum luminancji (w odcieniach szarości), który nadaje obrazowi ziarnisty wygląd, oraz szum chromatyczny (w kolorach), który na ogół przyjmuje postać kolorowych wtrętów na obrazie. Zdjęcia wykonane przy wysokich czułościach ISO mogą mieć zauważalne szumy.

Wyostrzenie

Redukcja szumu

Redukcja kolorowego szumu

Wyostrzenie:

Przesuń suwak w prawo, aby wyostrzyć szczegóły.

 • Promień: dostosowuje rozmiar szczegółów, które podlegają wyostrzeniu. W zdjęciach o wyraźnych szczegółach przydatne może się okazać niższe ustawienie promienia. W zdjęciach o większych detalach powinno używać się większego promienia. Użycie zbyt dużego promienia może doprowadzić do tego, że obraz nie będzie wyglądał naturalnie.
 • Szczegół: dostosowuje ilość informacji o wysokiej częstotliwości, jakie mają zostać wyostrzone w obrazie oraz to, jak bardzo proces wyostrzania ma podkreślać krawędzie. Niższe ustawienia wyostrzają głównie krawędzie, by usunąć rozmycia. Wyższych wartości używa się do podkreślenia wyrazistości tekstur obrazu.
 • Maskowanie: kontroluje maskę krawędzi. Przy wartości zero (0) cały obraz wyostrzony jest w takim samym stopniu. Przy wartości 100 wyostrzenie ograniczone jest do obszarów o najwyraźniejszych krawędziach.

Usuń szum

Usuwaj automatycznie szum z obrazów za pomocą opartej na sztucznej inteligencji funkcji Usuwanie szumu.

Redukcja szumu:

Przesuń suwak w prawo, aby ręcznie zmniejszyć szum luminancji.

 • Szczegół: steruje progiem szumu luminancji. Jest to opcja przydatna w przypadku fotografii o dużym poziomie szumu. Im wyższa wartość, tym więcej szczegółów zostanie zachowanych — jednocześnie zwiększy się jednak poziom szumu. Niższe wartości dają mniejszy szum, ale mogą spowodować utratę niektórych szczegółów.
 • Kontrast: kontroluje kontrast luminancji. Jest to opcja przydatna w przypadku fotografii o dużym poziomie szumu. Wyższe wartości umożliwiają zachowanie kontrastu, ale mogą spowodować wystąpienie plam szumu lub efektu cętek. Niższe wartości zmniejszają szum, ale mogą również obniżyć kontrast.

Redukcja kolorowego szumu:

Przesuń suwak w prawo, aby zmniejszyć kolorowy szum.

 • Szczegół: steruje progiem szumu kolorów. Wyższe wartości chronią cienkie, precyzyjne krawędzie w kolorze, ale mogą powodować powstanie kolorowych plam. Niższe wartości usuwają kolorowe plamki, ale mogą powodować rozmycie granic kolorów.
 • Gładkość: wyższe wartości dają efekt zmiękczenia tonów kolorów.

Ziarno:

Przesuń suwak w prawo, aby dodać ziarnistość filmu.

 • Rozmiar: kontroluje wielkość ziaren. Przy rozmiarach 25 lub większych zostaje dodany kolor niebieski, co zapewnia lepszy efekt z redukcją szumów.
 • Nierówność: kontroluje regularność ziaren. Przesunięcie w lewo powoduje, że ziarna są bardziej jednolite; przesunięcie w prawo powoduje, że ziarna stają się bardziej nierówne.

Optyka

Skoryguj typowe wady obiektywu aparatu.

Obiektywy aparatów fotograficznych mogą powodować różne zniekształcenia w zależności od ogniskowej, wielkości przesłony oraz głębi ostrości. Te problemy można skorygować i zminimalizować, korzystając z opcji dostępnych w panelu Optyka.

Korekcja aberracji chromatycznej

Aberracja chromatyczna pojawia się jako kolorowa otoczka wzdłuż krawędzi obiektów. Przyczyną jest niezdolność obiektywu do ustawienia ostrości na różne kolory w tym samym miejscu, aberracje w mikroobiektywach czujników oraz refleksy świetlne.

Aberracja chromatyczna:

Wybierz tę opcję, aby automatycznie skorygować niebieskie-żółte i czerwono-zielone poprzeczne otoczki na obrazie.

Panel Optyka
Panel Optyka

Korekcja aberracji chromatycznej
(Po lewej) Oryginalne zdjęcie, (po prawej stronie u góry) powiększony obszar zdjęcia z niebieską/żółtą otoczką i (po prawej stronie u dołu) po skorygowaniu aberracji chromatycznej.

Włączenie korekcji obiektywu

Lightroom ma liczne profile obiektywów, z których można korzystać do korygowania typowych aberracji obiektywu, takich jak zniekształcenia geometryczne i winietowanie. Profile są oparte na metadanych, które identyfikują aparat i obiektyw użyte do wykonania zdjęcia, a następnie dokonują odpowiedniej kompensacji.

 1. W panelu Optyka zaznacz pole wyboru Włącz korekcje obiektywu.

  Lightroom automatycznie wybiera odpowiedni profil obiektywu w oparciu o model aparatu, ogniskową, przesłonę i informacje o odległości ogniskowania w metadanych zdjęcia.

  Obsługa profilu aparatów z wbudowanym obiektywem

  Korekcja obiektywu dla wszystkich obiektywów i aparatów Micro 4/3 (MFT), w tym dla aparatów Panasonic, Olympus i innych aparatów (Fuji X, Leica Q i wiele aparatów kompaktowych firmy Canon) odbywa się automatycznie bez żadnych działań ze strony użytkownika.

  Jeśli obiektyw jest obsługiwany automatycznie, Lightroom wyświetli komunikat „Zastosowano wbudowany profil obiektywu” w panelu Optyka. Kliknij ikonę Informacje, aby wyświetlić informacje o profilu obiektywu.

 2. (Opcjonalnie) Jeśli Lightroom nie może automatycznie znaleźć pasującego profilu obiektywu lub jeśli chcesz zmienić automatyczny wybór, wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij bieżący profil obiektywu, aby zmienić automatyczny wybór lub kliknij opcję Wybierz profil ręcznie, jeśli Lightroom nie może automatycznie znaleźć profilu obiektywu.
  2. W oknie dialogowym Wybierz profil obiektywu wybierz opcję Marka, Model i Profil.

  Dostępne profile obiektywu zależą od tego, czy dostosowywany plik jest plikiem RAW, czy innym. Listę obsługiwanych obiektywów można znaleźć w części Obsługiwane obiektywy.

  Okno dialogowe Wybierz profil obiektywu
  Okno dialogowe Wybierz profil obiektywu

  Ręczny wybór profilu obiektywu
  Ręczny wybór profilu

 3. W razie potrzeby dostosuj korekcję zastosowaną przez profil, korzystając z następujących suwaków:

  Korekcja zniekształceń:

  Wartość domyślna 100 oznacza 100% korekcji zniekształceń w profilu. Wartości powyżej 100 oznaczają większą korekcję zniekształceń; wartości poniżej 100 oznaczają mniejszą korekcję zniekształceń.

  Winietowanie obiektywu:

  Wartość domyślna 100 oznacza 100% winietowania w profilu. Wartości powyżej 100 oznaczają większe winietowanie; wartości poniżej 100 oznaczają mniejsze winietowanie.

Usuń otoczkę

Elementy sterujące Usuń otoczkę pomagają identyfikować i usuwać kolorowe obwódki wzdłuż krawędzi o wysokim kontraście. Można usunąć kolorowe otoczki spowodowane podłużnymi aberracjami chromatycznymi i zredukować pewne kolorowe artefakty, których nie da się usunąć za pomocą narzędzia Usuń aberrację chromatyczną. Aby użyć tego narzędzia, wykonaj następujące czynności:

 1. W panelu Optyka kliknij ikonę Usuń otoczkę (w górnym prawym rogu, aby wyświetlić elementy sterujące funkcji Usuń otoczkę.

  Ikona usuwania otoczki
  Kliknij ikonę usuwania otoczki.

 2. W zależności od barwy, którą chcesz usunąć, zaznacz fioletowy lub zielony przycisk radiowy i kliknij Selektor otoczki.

  Użyj narzędzia Selektor otoczki, aby usunąć fioletowe i zielone kolory otoczki.
  Użyj narzędzia Selektor otoczki, aby usunąć fioletowe i zielone barwy otoczki.

 3. Ustaw wskaźnik nad wybraną barwą na zdjęciu i kliknij, aby stłumić lub usunąć tę barwę.

  Można również użyć suwaka Ilość, aby określić, jaki poziom barwy ma zostać przytłumiony lub usunięty, a także suwaka Barwa, aby określić zakres wybranej barwy.

Geometria

Dostosuj perspektywę geometryczną na zdjęciach

Fotografowanie obiektu z niewielkiej odległości lub przy użyciu niektórych typów obiektywów może prowadzić do zniekształcenia perspektywy, przez co linie proste na zdjęciach będą się wydawać zakrzywione, przechylone lub pochylone. Te problemy można skorygować i zminimalizować, korzystając z elementów sterujących dostępnych w panelu Geometria.

Tryby Upright w panelu Geometria.
Tryby Upright w panelu Geometria.

W trybach Upright dostępne są cztery opcje automatycznej korekcji perspektywy — Automatyczna, Poziom, Pion i Pełna, a także opcja ręczna Z liniami pomocniczymi. Po zastosowaniu funkcji Upright można doprecyzować regulację za pomocą suwaków Przekształcenia ręczne.

Wybierz tryb Upright, aby skorygować perspektywę

 1. Wybierz zdjęcie, które chcesz skorygować.

  Oryginalne zdjęcie ze zniekształconą geometrią.
  Oryginalne zdjęcie ze zniekształconą geometrią.

 2. (Zalecane) W widoku Szczegół otwórz element sterujący Edycja i przejdź do panelu Optyka. Zaznacz pole wyboru Włącz korekcje obiektywu.

  Uwaga:

  Zdecydowanie zaleca się włączyć korekcję obiektywu przed przetworzeniem zdjęcia w trybach Upright.

 3. Przejdź do panelu Geometria. W menu Upright wybierz opcję zastosowania korekcji do zdjęcia.

  Z liniami pomocniczymi:

  Umożliwia narysowanie co najmniej dwóch linii pomocniczych na zdjęciu w celu dostosowania korekty perspektywy.

  Automatycznie:

  Koryguje perspektywę zarówno w pionie, jak i w poziomie, jednocześnie wyrównując ogólny obraz, zachowując jak największą część widocznego obszaru obrazu.

  Poziom:

  Koryguje perspektywę w poziomie.

  Pionowo:

  Koryguje perspektywę w pionie.

  Pełna:

  Łączy wszystkie rodzaje korekcji Upright w celu automatycznego skorygowania perspektywy.

   

  Korzystanie z narzędzia Upright z liniami pomocniczymi

  Jeśli chcesz wybrać tryb Upright z liniami pomocniczymi, wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij ikonę narzędzia Upright z liniami pomocniczymi, a następnie narysuj linie pomocnicze bezpośrednio na zdjęciu.

  Narzędzie Upright z liniami pomocniczymi
  Narzędzie Upright z liniami pomocniczymi

  2. Po narysowaniu co najmniej dwóch linii pomocniczych zdjęcie przekształci się interaktywnie.

  Trzy linie pomocnicze narysowane na zdjęciu przy użyciu narzędzia Upright z liniami pomocniczymi
  Trzy linie pomocnicze narysowane na zdjęciu przy użyciu narzędzia Upright z liniami pomocniczymi.

 4. Przeglądaj tryby Upright do momentu znalezienia najlepszego z nich.

  Wszystkie tryby Upright korygują zniekształcenia i błędy perspektywy. Najlepsze ustawienie zależy od rodzaju zdjęcia. Poeksperymentuj z różnymi trybami przed wybraniem najlepszego dla swojego zdjęcia.

 5. (Opcjonalnie) Podczas korygowania perspektywy zdjęcia w pobliżu granic obrazu mogą się pojawić białe obszaru. Aby temu zapobiec, wybierz opcję Zachowaj kadrowanie, aby automatycznie kadrować zdjęcie zgodnie z oryginalnym wymiarem.

 6. Użyj suwaków Przekształcenia ręczne, aby dokonać precyzyjnej korekcji perspektywy — Pionowa, Pozioma, Obróć, Aspekt, Skala, Przesunięcie X i Przesunięcie Y.

  Oryginalne zdjęcie ze zniekształconą geometrią.
  Oryginalne zdjęcie ze zniekształconą geometrią.

  Obraz ze skorygowaną perspektywą.
  Obraz ze skorygowaną perspektywą.

  Przekształcenie ręczne
  Przekształcenie ręczne

Kopiowanie i wklejanie edycji

Lightroom umożliwia kopiowanie edycji, które zostały zastosowane na zdjęciu, a następnie wklejanie ich na wielu zdjęciach. Można również wybrać edycje, które mają zostać skopiowane ze zdjęcia.    

 1. Wybierz zdjęcie.

  W widoku Siatka zdjęć () lub Siatka kwadratowa () wybierz zdjęcie, z którego chcesz skopiować ustawienia edycji.

  W widoku Szczegół () możesz skopiować ustawienia edycji z bieżącego zdjęcia lub wybrać żądane zdjęcie z taśmy filmowej widocznej u dołu bieżącego zaznaczenia.

  Uwaga:

  Począwszy od wydania programu Lightroom z kwietnia 2023 r. (wersja 6.3), aby skopiować ustawienia, możesz również wybrać opcję Kopiuj ustawienia edycji w dolnej części ekranu.

 2. Skopiuj wszystkie ustawienia edycji z wybranego zdjęcia.

  Aby skopiować ustawienia edycji bieżącego zdjęcia, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Na pasku menu wybierz Zdjęcie > Kopiuj ustawienia edycji.
  • Naciśnij klawisze Control + C (Win) lub Command + C (Mac).

  Wybierz, które ustawienia edycji mają zostać skopiowane z wybranego zdjęcia.

  Aby wybrać ustawienia edycji do skopiowania z wybranego zdjęcia:

  1. Na pasku menu wybierz Zdjęcie > Wybierz ustawienia edycji do skopiowania. Można również nacisnąć klawisze Control + Shift + C (Win) lub Shift + Command + C (Mac).
  2. W wyświetlonym oknie dialogowym Kopiuj ustawienia kliknij menu podręczne Wybierz u góry i wybierz jedną z następujących opcji:
   1. Wszystkie: wybiera wszystkie grupy ustawień edycji.
   2. Zmodyfikowane: umożliwia wybranie tylko tych ustawień edycji, które zostały zmodyfikowane lub zastosowane na wybranym zdjęciu.
   3. Domyślne: wybiera domyślny zestaw ustawień edycji. Ustawienia narzędzi i geometrii są domyślnie wykluczone.
   4.  Brak: usuwa zaznaczenie wszystkich ustawień edycji.
  3. Można również ręcznie wybrać lub usunąć zaznaczenie określonych ustawień, rozwijając grupy ustawień edycji.
  4. Po dokonaniu wyboru wybierz opcję Kopiuj.
  Wybierz opcję Ustawienia edycji do skopiowania
  Wybierz opcję Ustawienia edycji do skopiowania

 3. Wybierz jedno lub więcej zdjęć, do których chcesz wkleić skopiowane ustawienia edycji.

  W widoku Siatka zdjęć () lub Siatka kwadratowa () wybierz zdjęcia, do których chcesz wkleić ustawienia edycji.

  W widoku Szczegół () wybierz jedno lub więcej zdjęć z taśmy filmowej.

 4. Wklej skopiowane ustawienia.

  Aby wkleić skopiowane ustawienia edycji do wybranych zdjęć, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Na pasku menu wybierz Zdjęcie > Wklej ustawienia edycji.
  • Naciśnij klawisze Control + V (Win) lub Command + V (Mac).

Ustawienia predefiniowane

Uwaga:
 • Ustawienia predefiniowane i profile (w tym ustawienia i profile innych producentów oraz użytkownika) są automatycznie synchronizowane w aplikacji Lightroom na komputerach i urządzeniach mobilnych. Niestandardowe ustawienia predefiniowane i profile użytkownika nie są synchronizowane z programem Lightroom Classic.
 • Ustawienia predefiniowane Premium są dostępne począwszy od aplikacji Lightroom 4.3 (wydanie z czerwca 2021 r.)
 • Zalecane ustawienia predefiniowane są dostępne począwszy od aplikacji Lightroom 5.0 (wydanie z października 2021 r.)

Podgląd i stosowanie ustawień predefiniowanych, w tym zalecanych i Premium

 1. Otwórz zdjęcie w widoku Szczegół.

 2. Kliknij ikonę Edytuj () w prawym panelu, a następnie kliknij opcję Ustawienia predefiniowane.

 3. W panelu Ustawienia predefiniowane dostępne są karty Zalecane, Premium oraz Twoje.

  • Zalecane: te ustawienia predefiniowane są przedstawiane automatycznie na podstawie zdjęcia przy wsparciu technologii Adobe Sensei. Z upływem czasu wyniki mogą się zmieniać nawet dla tego samego zdjęcia. Użyj dostępnych opcji karuzeli, takich jak Delikatne, Silne, Czarno-białe itd., aby z łatwością filtrować te ustawienia predefiniowane.
  • Premium: te ustawienia predefiniowane są aktualizowane z każdym wydaniem i obejmują takie kategorie jak Podróże, Kinowe, Adaptacyjne ustawienia predefiniowane (PortretyObiekt i Niebo), Sezonowe, ustawienia predefiniowane związane z obiektem itd.
  • Twoje: są to wszystkie ustawienia predefiniowane utworzone lub zapisane przez użytkownika, a także wszystkie domyślne ustawienia predefiniowane dołączone do aplikacji Lightroom.
  Panel Ustawienia predefiniowane w aplikacji Lightroom na komputery
  Panel Ustawienia predefiniowane w aplikacji Lightroom na komputery

  Uwaga:
  • Panel obejmuje częściowo zgodne ustawienia predefiniowane.
  • W obszarze Zalecane ustawienia predefiniowane przesuń wskaźnik nad miniaturą ustawienia i kliknij opcję Więcej podobnych, aby wyświetlić więcej podobnych ustawień predefiniowanych. Można również kliknąć ikonę z trzema kropkami w miniaturze, aby zobaczyć, od kogo pochodzi ustawienie predefiniowane, obserwować autora, zapisać ustawienie predefiniowane lub utworzyć Wersję edycji.
 4. Aby wyświetlić podgląd efektu ustawienia predefiniowanego, przytrzymać wskaźnik nad miniaturą w panelu Ustawienia predefiniowaneAby zastosować ustawienie predefiniowane do zdjęcia, wystarczy kliknąć ustawienie predefiniowane.

 5. Użyj suwaka Ilość, aby dostosować intensywność ustawienia predefiniowanego. Zakres obejmuje wartości od 0 do 200.

  Suwak intensywności ustawienia predefiniowanego
  Suwak intensywności ustawienia predefiniowanego

Tworzenie ustawień predefiniowanych użytkownika

Użytkownik może tworzyć i zapisywać własne ustawienia predefiniowane na podstawie bieżących ustawień elementów sterujących edycji (w panelu Edycja) wybranego zdjęcia.

 1. W widoku Szczegół wybierz zdjęcie, na podstawie którego chcesz utworzyć ustawienie predefiniowane.

 2. Kliknij ikonę Edytuj () w prawym panelu, a następnie kliknij opcję Ustawienia predefiniowane.

 3. W panelu Ustawienia predefiniowane kliknij ikonę trzech kropek () i w menu podręcznym wybierz polecenie Utwórz ustawienie predefiniowane.

 4. W wyświetlonym oknie dialogowym Nowe ustawienie predefiniowane określ nazwę tego ustawienia. Kliknij opcję Zapisz.

  Zapisane ustawienie predefiniowane zostanie dodane do listy Ustawienia predefiniowane użytkownika w panelu Ustawienia predefiniowane.

Uwaga:

Jeśli chcesz przenieść swoje ustawienia opracowane w aplikacji Lightroom Classic do aplikacji Lightroom, zobacz Migrowanie ustawień predefiniowanych.

Aktualizacja ustawień predefiniowanych użytkownika

Aby zaktualizować zapisane ustawienia predefiniowane użytkownika, wykonaj następujące czynności:

 1. W widoku Szczegół kliknij ikonę Edytuj (), a następnie kliknij opcję Ustawienia predefiniowane.

 2. W panelu Ustawienia predefiniowane rozwiń grupę Ustawienia predefiniowane użytkownika.

 3. Wybierz ustawienie predefiniowane użytkownika, aby zastosować je na zdjęciu, po czym w razie potrzeby zmień ustawienia edycji (w panelu Edycja).

 4. Teraz kliknij prawym przyciskiem myszy ustawienie predefiniowane użytkownika i w wyświetlonym menu podręcznym wybierz opcjęAktualizuj przy użyciu bieżących ustawień.

Usuwanie ustawień predefiniowanych użytkownika

Nie można usunąć wbudowanych ustawień predefiniowanych Lightroom. Można usunąć tylko ustawienia predefiniowane użytkownika.

 1. W widoku Szczegół kliknij ikonę Edytuj (), a następnie kliknij opcję Ustawienia predefiniowane.

 2. W panelu Ustawienia predefiniowane kliknij prawym przyciskiem myszy ustawienie predefiniowane użytkownika i w menu podręcznym wybierz opcję Usuń.

 3. W oknie dialogowym Usuń ustawienie predefiniowane kliknij przycisk Usuń, aby potwierdzić operację. W przeciwnym razie kliknij przycisk Anuluj.

Zarządzanie ustawieniami predefiniowanymi

Lightroom umożliwia wyświetlanie lub ukrywanie różnych grup ustawień predefiniowanych w panelu Ustawienia predefiniowane.

Uwaga:

Ustawienia wyświetlania/ukrywania grup ustawień predefiniowanych są specyficzne dla każdego komputera lub urządzenia. Na przykład można ukryć niektóre grupy ustawień predefiniowanych w aplikacji Lightroom na komputerze, ale będą one nadal widoczne w aplikacji Lightroom na urządzeniu mobilnym i na odwrót. 

Począwszy od wydania programu Lightroom z grudnia 2022 r. (wersja 6.1) można również eksportować grupy ustawień predefiniowanych. 

 1. W widoku Szczegół kliknij ikonę Edytuj (), a następnie kliknij opcję Ustawienia predefiniowane.

 2. W panelu Ustawienia predefiniowane kliknij ikonę trzech kropek () i w menu podręcznym wybierz polecenie Zarządzaj ustawieniami predefiniowanymi.

 3. W sekcji Zarządzaj wybierz grupy ustawień predefiniowanych, które mają być wyświetlane w panelu Ustawienia predefiniowane. Usuń zaznaczenie grup ustawień predefiniowanych, które mają zostać ukryte w panelu Ustawienia predefiniowane.

 4. Kliknij przycisk Wstecz, aby powrócić do panelu Ustawienia predefiniowane.

Resetowanie edycji zdjęć

Program Lightroom umożliwia przywrócenie oryginalnego stanu zdjęcia (z momentu zaimportowania) po edycji. Możesz także przywrócić edycje zdjęcia do stanu z jego ostatniego otwarcia w aplikacji Lightroom. Resetowanie edycji zdjęcia jest możliwe tylko w widoku Szczegół.

 1. Otwórz zdjęcie w widoku Szczegół.

  W widoku Siatka zdjęć () lub Siatka kwadratowa () wybierz edytowane zdjęcie, które chcesz zresetować. Następnie kliknij ikonę () na pasku narzędzi w dolnej części, aby przejść do widoku Szczegół.

  W widoku Szczegół () wybierz zdjęcie do zresetowania z taśmy filmowej widocznej u dołu bieżącego zaznaczenia.

 2. Przywracanie zdjęcia do pierwotnego stanu

  Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Na pasku menu wybierz Zdjęcie > Przywróć oryginał.
  • Naciśnij klawisze Shift + R.

  Przywracanie zdjęcia do stanu z ostatniego otwarcia

  Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Na pasku menu wybierz Zdjęcie > Resetuj do stanu z ostatniego otwarcia.
  • Naciśnij klawisze Shift + Command + R.
Zalecane ustawienia predefiniowane oraz ustawienia predefiniowane Premium w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)
Panel ustawień predefiniowanych w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)

Usuwanie plamek i niepożądanych obiektów

Za pomocą narzędzi Korekty można usunąć ze zdjęcia niepotrzebne plamy, linie energetyczne, osoby, obiekty, czerwone oczy lub inne elementy rozpraszające uwagę.

W widoku Lupy kliknij ikonę panelu Korekta znajdującą się po prawej stronie ekranu.

Uwaga:

Począwszy od wydania programu Lightroom na komputery z października 2022 r. można szybko usunąć niechciane obiekty i przebarwienia za pomocą narzędzia Usuwanie z uwzględnieniem treści.

Pędzel korygujący

Wybierz jedno z następujących narzędzi Pędzel korygujący:

Usuwanie z uwzględnieniem treści: usuwa niepożądane plamy i wypełnia zaznaczenie zawartością wygenerowaną z obszaru próbkowania.

Korygowanie: pobiera teksturę z obszaru źródłowego i dopasowuje ją do koloru i tonu obszaru docelowego na zdjęciu.

Powiel: replikuje piksele z obszaru źródłowego na zdjęciu do obszaru docelowego.

Narzędzia te przenoszą teksturę pobraną z obszaru źródłowego do obszaru docelowego. Narzędzie Usuwanie z uwzględnieniem treści wykorzystuje treść z niestandardowego źródła, a narzędzie Korygowanie uwzględnia kolory i odcienie otaczające obszar docelowy i łączy wszystko ze sobą. Narzędzie Powiel dokładnie odwzorowuje piksele z obszaru źródłowego do obszaru docelowego.

healing-brush-tool
Narzędzie Pędzel korygujący w programie Lightroom na komputery.

W razie potrzeby zmień rozmiar, wtapianie lub nieprzezroczystość wybranego narzędzia Korygowanie.

 • Rozmiar. Określa średnicę końcówki pędzla w pikselach.
 • Wtapianie. Steruje płynnym przejściem między obszarem poddawanym obróbce pędzlem a otaczającymi go pikselami w obszarze docelowym.
 • Krycie. Steruje nieprzezroczystością korekty stosowanej do obszaru docelowego.
Uwaga:

 Aby zmienić domyślnie wybrany obszar próbkowania, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Automatycznie – kliknij uchwyt zaznaczonego obszaru i naciśnij klawisz ukośnika (/). Próbkowany jest nowy obszar. Naciskaj klawisz ukośnika aż do znalezienia najlepiej pasującego obszaru próbkowania. Można również kliknąć przycisk Odśwież, aby automatycznie pobrać próbkę nowego obszaru.
 • Ręcznie – użyj uchwytu obszaru próbkowania, aby przeciągnąć i wybrać nowy obszar. Dotyczy to tylko narzędzi Korygowanie i Powielanie. W przypadku usuwania z uwzględnieniem treści” naciśnij klawisz Cmd/Ctrl i przeciągnij obszar na obrazie z wybranym punktem usuwania. 

Aby przesunąć i umieścić obszar źródłowy lub docelowy na zdjęciu, przeciągnij niebieski znacznik w środku tego obszaru.

Opcje korygowania

Długie naciśnięcie niebieskiego znacznika w środku obszaru docelowego lub źródłowego spowoduje wyświetlenie menu kontekstowego Opcje korygowania:

 • Z menu kontekstowego wybierz polecenie Usuwanie z uwzględnieniem treści, Korygowanie lub Powiel, aby przełączać się między narzędziami.
 • Usuń: usuwa wybraną parę obszar źródłowy-docelowy.
 • Resetuj pędzel korygujący: resetuje i usuwa wszystkie zmiany wprowadzone za pomocą narzędzi korygujących.

Skróty klawiaturowe i ich modyfikatory

Okrągła plamka:

 • Pojedyncze kliknięcie tworzy okrągłą plamkę i automatycznie odnajduje źródło.
 • Control/Command + kliknięcie, aby utworzyć okrągłą plamkę; przeciągnij, aby ustawić źródło plamki. Ta opcja jest dostępna tylko dla narzędzi Korygowanie i Powiel.
 • Command/Control + Option/Alt + kliknięcie, aby utworzyć okrągłą plamkę; przeciągnij, aby określić wielkość plamki.
 • Command/Control + Option/Alt + Shift + kliknięcie, aby utworzyć okrągłą plamkę; przeciągnij, aby określić wielkość plamki.

Usuwanie zaznaczonego obszaru lub plamki:

 • Wybierz pinezkę i naciśnij klawisz Delete, aby usunąć dopasowanie.
 • Wciśnij Option/Alt i kliknij plamę, aby ją usunąć.
 • Naciśnij klawisz Option/Alt i przeciągnij myszą, aby narysować ramkę, a następnie automatycznie usuń plamy znajdujące się w ramce.

Korekcja efektu czerwonych oczu

Szybko skoryguj efekt czerwonych oczu na zdjęciu za pomocą narzędzia Czerwone oczy w panelu Korekta. Można wykonać jedną z następujących czynności:

red-eye-tool-in-lightroom
Narzędzie korekcji efektu oczu w programie Lightroom na komputery.

Autokorekta efektu czerwonych oczu — opcja Autokorekty w narzędziu Korekcja czerwonych oczu automatycznie koryguje czerwone oczy na zdjęciu.

Ręczne korygowanie efektu czerwonych oczu — jeśli chcesz ręcznie skorygować efekt czerwonych oczu na zdjęciu, kliknij ikonę Korekcja czerwonych oczu. Kliknij i przeciągnij od środka oka, aby skorygować efekt czerwonych oczu. Elementy sterujące Rozmiar źrenicy i Przyciemnianie można dostosować do własnych potrzeb.

Stosowanie dopasowań lokalnych

Komunikat:

Począwszy od aplikacji Lightroom 5.0 (wydanie z października 2021 r.), poniższe przepływy pracy nie mają już zastosowania. Aby uzyskać dostęp do najnowszych narzędzi do dopasowań lokalnych, zobacz Maskowanie w aplikacji Lightroom.

Korzystając z narzędzi Pędzel, Gradient liniowy lub Gradient radialny, można edytować określone obszary zdjęcia. Dostęp do tych narzędzi można uzyskać w prawym panelu w widoku Moje zdjęcia lub Udostępnianie.

Narzędzie Pędzel umożliwia selektywne stosowanie dopasowań do zdjęć poprzez przesuwanie pędzla po określonym obszarze zdjęcia.

Narzędzia Gradient liniowy i Gradient radialny umożliwiają wprowadzanie dopasowań w całym obszarze zdjęcia. Obszar ten może być tak szeroki lub tak wąski, jak chce tego użytkownik.

 1. Kliknij narzędzie do dopasować lokalnych. Zostanie wyświetlony odpowiedni panel. 

  Pędzel
  Panel edycji

  • W przypadku narzędzia Pędzel dostosuj rozmiar pędzla za pomocą suwaka Rozmiar i dokonaj wyboru. Kliknij opcję Gumka, aby usunąć obszar zaznaczenia.
  • W przypadku narzędzia Gradient liniowy kliknij i przeciągnij narzędzie do obszaru, który chcesz edytować. Zostanie wyświetlony wybór wyznaczony równoległymi liniami. Kliknij niebieski znacznik w zaznaczeniu, aby przesunąć zaznaczenie na zdjęciu. Użyj narzędzia Pędzel, aby stopniowo rozciągnąć zaznaczenie na inne części zdjęcia.
  • W przypadku narzędzia Gradient radialny kliknij i przeciągnij narzędzie do obszaru, w którym chcesz wprowadzić dopasowania. Zostanie zaznaczony wybór radialny. Kliknij niebieski znacznik w zaznaczeniu, aby przesunąć zaznaczenie. Użyj narzędzia Pędzel, aby stopniowo rozciągnąć zaznaczenie na inne części zdjęcia. Użyj narzędzia Wtapianie, aby utworzyć łagodne przejścia między obszarem malowania pędzlem a sąsiednimi pikselami.
 2. Za pomocą suwaków w panelu można wprowadzić dopasowania w wybranych obszarach:

  • Temperatura — dopasowuje temperaturę koloru obszaru obrazu, dzięki czemu kolor staje się cieplejszy lub chłodniejszy. Efekt temperatury filtra stopniowego pozwala ulepszać zdjęcia zrobione w warunkach mieszanego oświetlenia.
  • Tinta — kompensuje poświatę koloru zielonego lub karmazynowego.
  • Ekspozycja — ustawia ogólną jasność obrazu. Zastosowanie korekcji lokalnej Ekspozycja pozwala osiągnąć efekty podobne do tradycyjnego rozświetlania lub przyciemniania.
  • Kontrast — dopasowuje kontrast obrazu, wpływając głównie na półcienie.
  • Podświetlenia — odzyskuje szczegóły w prześwietlonych obszarach obrazu.
  • Cienie — odzyskuje szczegóły w niedoświetlonych obszarach obrazu.
  • Biele — dopasowuje białe obszary na zdjęciu.
  • Czernie — dopasowuje czarne obszary na zdjęciu.
  • Tekstura — wygładza i uwydatnia szczegóły tekstury na zdjęciu. Przesuń suwak w lewo, aby wygładzić szczegóły; przesuń go w prawo, aby uwydatnić szczegóły. Po dostosowaniu suwaka Tekstura kolor lub tonacja nie ulegną zmianie.
  • Przejrzystość — zwiększa głębię obrazu poprzez miejscowe zwiększenie kontrastu.
  • Usuwanie zamglenia — zmniejsza lub zwiększa istniejące zamglenie na zdjęciu.
  • Barwa — zmienia kolory w określonych obszarach bez wpływu na pozostałą część zaznaczenia. Korygując szczegóły koloru, takie jak odcień skóry, zachowaj wybór opcji Zastosuj precyzyjne poprawki.
  • Nasycenie — dostosowuje jaskrawość koloru.
  • Ostrość — wzmacnia definicje krawędzi, aby uwypuklić szczegóły na zdjęciu. Wartość ujemna zmniejsza ostrość.
  • Szum — redukuje szum luminancji, który może stać się widoczny po otwarciu obszarów cieni.
  • Mora — usuwa artefakty mory lub aliasowanie kolorów.
  • Usuń otoczkę — usuwa kolory otoczki wzdłuż krawędzi.
  • Koloruj — powoduje nałożenie tinty na obszar, na który wpływa lokalna korekta. Wybierz barwę, klikając próbkę koloru. Efekt koloru zostanie zachowany po przekształceniu zdjęcia na czarno-białe. Użyj przycisku przełączania, aby włączyć ten suwak.
  Uwaga:

  Suwak Barwa dodano, począwszy od aplikacji Lightroom 3.3 (wydanie z czerwca 2020 r.). Barwa umożliwia łatwą lokalną zmianę koloru obiektów, a także bardziej subtelne dostosowanie, np. dostrajanie odcieni skóry, bez wpływu na kolory na pozostałej części zdjęcia.

 3. Przesuń suwak w lewo, aby zmniejszyć wartość; przesuń suwak w prawo, aby zwiększyć wartość.

Tworzenie, wyświetlanie i eksportowanie wersji

Uwaga:

Począwszy od Lightroom 5.2 można eksportować określone wersje zdjęć z preferowanymi ustawieniami eksportu.

Wersje umożliwiają szybkie przeglądanie i porównywanie różnych edycji tego samego zdjęcia. Można przeglądać wersje utworzone automatycznie, a także tworzyć własne. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz zdjęcie w widoku Szczegół i zastosuj edycje, które lubisz, korzystając z panelu Edycja.

 2. Kliknij opcję Wersje w dolnej części panelu Edycja.

  Wersje w panelu Edycja

 3. W panelu Wersje wybierz kartę Nazwane. Ta karta umożliwia zapisanie własnych wersji. Z kolei karta Auto zawiera listę wersji, które zostały automatycznie zapisane dla użytkownika z każdej sesji edycji.

  Panel Wersje
  Karta Nazwane w panelu Wersje

  Wyszukiwanie wersji automatycznych na karcie Auto
  Karta Auto w panelu Wersje

 4. Aby utworzyć wersję na karcie Nazwane, kliknij przycisk Utwórz wersję, wprowadź nazwę, a następnie kliknij przycisk Utwórz. Wersja ostatnich edycji zostanie dodana do karty Nazwane w panelu Wersje. Możesz kontynuować wprowadzanie dalszych edycji do zdjęcia i tworzyć w ten sposób kilka wersji.

  Łatwe tworzenie wersji w aplikacji Lightroom na komputery
  Łatwe tworzenie wersji w aplikacji Lightroom na komputery

 5. Aby wyświetlić edycje w wersji, wystarczy przytrzymać wskaźnik myszy nad wersją na karcie Nazwane lub Auto, aby wyświetlić podgląd na zdjęciu.

 6. Aby zmienić nazwę lub usunąć wersję, na karcie Nazwane kliknij ikonę z trzema kropkami.

  Zmiana nazwy lub usuwanie wersji
  Zmiana nazwy lub usuwanie wersji z poziomu menu z trzema kropkami

 7. Aby zapisać wersję Auto na karcie Nazwane, kliknij ikonę z trzema kropkami obok opcji Wersja na karcie Auto i wybierz opcję Zapisz jako nazwaną wersję. Menu z trzema kropkami zawiera również opcję usunięcia wersji.

  Szybkie zapisywanie wersji z karty Auto na karcie Nazwane
  Szybkie zapisywanie wersji z karty Auto na karcie Nazwane

 8. Aby wyeksportować preferowaną wersję zdjęcia, kliknij ikonę z trzema kropkami przed wersją, a następnie kliknij opcję Eksportuj z tymi ustawieniami. Dostosuj ustawienia eksportu zgodnie z wymaganiami i kliknij przycisk Eksportuj.

  eksportowanie-wersji
  Eksportowanie preferowanych wersji zdjęcia w programie Lightroom.

Często zadawane pytania

Instalacja niestandardowych ustawień predefiniowanych i profili innych firm

Zrób więcej z programem Lightroom

Lightroom to kompleksowa usługa fotograficzna zarówno dla profesjonalistów, jak i entuzjastów. Możesz łatwo tworzyć i edytować zdjęcia, używając ustawień predefiniowanych Lightroom, a także dostosować ustawienia do własnych upodobań w dowolnym miejscu dzięki możliwości zarządzania przechowywaniem zdjęć w chmurze.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto