Podręcznik użytkownika Anuluj

Eksportowanie i udostępnianie zdjęć w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)

 1. Adobe Lightroom — podręcznik użytkownika
 2. Wprowadzenie
  1. Nowości w aplikacji Lightroom
  2. Lightroom — wymagania systemowe
  3. Lightroom | Często zadawane pytania
  4. Samouczki Lightroom
  5. Praca z programem Adobe Photoshop Lightroom dla urządzeń przenośnych
  6. Ustawianie preferencji
 3. Nauka w aplikacji
  1. Nauka i inspiracja w aplikacji
  2. Nauka i inspiracja w aplikacji | Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)
  3. Nauka i inspiracja w aplikacji | Lightroom na urządzenia mobilne (Android)
 4. Dodawanie, importowanie i wykonywanie zdjęć
  1. Dodawanie zdjęć
  2. Wykonywanie zdjęć w programie Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)
  3. Wykonywanie zdjęć w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (Android)
  4. Importowanie zdjęć w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)
  5. Importowanie zdjęć i filmów w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (Android)
 5. Organizacja zdjęć
  1. Organizacja zdjęć
  2. Wyszukiwanie i organizowanie zdjęć osób w Widoku osób
  3. Wyszukiwanie i porządkowanie zdjęć w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)
  4. Wyszukiwanie i organizowanie zdjęć w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (Android)
 6. Edytowanie zdjęć
  1. Edytowanie zdjęć
  2. Maskowanie w programie Lightroom
  3. Edycja zdjęć w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)
  4. Edycja zdjęć w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (Android)
  5. Scalanie zdjęć w celu tworzenia obrazów HDR, panoram i panoram HDR
  6. Łatwe poprawianie jakości obrazu w aplikacji Lightroom
 7. Edycja filmów
  1. Edycja filmów 
  2. Edycja filmów w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)
  3. Edycja filmów w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (Android) 
 8. Zapisywanie, udostępnianie i eksportowanie
  1. Eksportowanie lub udostępnianie zdjęć
  2. Eksportowanie i udostępnianie zdjęć w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)
  3. Zapisywanie, udostępnianie i eksportowanie zdjęć w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (Android)
 9. Lightroom na urządzenia mobilne, TV i w sieci
  1. Rozpoczęcie pracy z programem Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)
  2. Rozpoczęcie pracy z programem Lightroom na urządzenia mobilne (Android)
  3. Adobe Photoshop Lightroom w sieci
  4. Konfigurowanie aplikacji Lightroom na urządzenie Apple TV
  5. Używanie skrótów klawiaturowych w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (iOS i Android)
  6. Adobe Photoshop Lightroom na urządzenia mobilne i Apple TV | Często zadawane pytania
  7. Oglądanie zdjęć i filmów aplikacji Lightroom na ekranie telewizora
  8. Dodawanie/synchronizowanie ustawień predefiniowanych za pomocą urządzenia mobilnego
 10. Przenoszenie zdjęć
  1. Przenoszenie biblioteki zdjęć Apple do programu Lightroom
  2. Przenoszenie zdjęć i filmów z programu Lightroom Classic do aplikacji Lightroom
  3. Przenoszenie zdjęć z programu Photoshop Elements do programu Lightroom

Dowiedz się, jak eksportować zdjęcia i filmy oraz udostępniać albumy z aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (iOS). Udostępniaj zdjęcia z ich metadanymi i dodaj znak wodny, jeśli chcesz.

Użyj opcji Udostępnij w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (iOS), aby wysyłać zdjęcia pocztą e-mail, wydrukować je lub zapisywać je w folderze Rolka z aparatu. Udostępnij zdjęcie z widoku Lupa lub wybierz wiele zdjęć i udostępnij je z widoku Siatka. Możesz także udostępniać filmy z aplikacji.

Eksportowanie zdjęć w wybranym formacie

Począwszy od aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (iOS) w wersji 5.1, możesz eksportować zmodyfikowane zdjęcia w formacie JPEG, TIFlub Oryginał. Lightroom udostępnia również opcje eksportu dla Jakości JPG, Wyostrzania obrazu wynikowego, Przestrzeni kolorów itd.

Aby wyeksportować zdjęcia, wykonaj następujące czynności:

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Otwórz obraz, który chcesz eksportować, w widoku Lupa. Dotknij ikony udostępniania u góry ekranu.
  • W widoku Siatka naciśnij i przytrzymaj dowolne zdjęcie, aby je wybrać i wyświetlić widok wyboru wielu pozycji, po czym wybierz wszystkie zdjęcia, które chcesz eksportować. Dotknij ikony udostępniania u dołu ekranu.
 2. W wyświetlonym menu podręcznym dotknij opcji Eksportuj jako.

 3. W oknie dialogowym Eksport określ następujące opcje:

  Typ pliku

  Dostępne opcje to JPG, TIFOryginał (eksportuje zdjęcie jako oryginał w pełnym rozmiarze).

  Wymiary (tylko JPG i TIF)

  Do wyboru są następujące opcje:

  • Największe dostępne wymiary: eksportuje wybrane zdjęcia w najwyższej dostępnej jakości w formacie JPG i TIF.
  • Mały rozmiar (2048 pikseli): ogranicza długość zapisanych zdjęć JPEG do 2048 pikseli. Szerokość jest odpowiednio skalowana, aby zachować oryginalne proporcje.
  • Niestandardowe: stosuje określoną wartość pikseli do długiej krawędzi zdjęcia i wykorzystuje oryginalny współczynnik kształtu zdjęcia do obliczenia drugiej krawędzi. Wartość długiej krawędzi nie może przekraczać 15 000 pikseli.

  Jakość obrazu (tylko JPG)

  Wybierz opcję od 10% do 100%.

  Głębia bitowa (tylko TIF)

  Wybierz głębię bitową 8 bitów lub 16 bitów.

  Zapisz przezroczystość (tylko TIF)

  Wybierz tę opcję, aby zapisać przezroczystość eksportowanych zdjęć.

  Kompresja (tylko TIF)

  Wybierz metodę kompresji ZIP lub LZW, jeśli eksportowane zdjęcia mają być skompresowane.

  Dodaj znak wodny

  Włącz tę opcję, aby dodać tekstowy znak wodny do eksportowanych zdjęć.

  Opcje eksportu
  Opcje eksportu dla JPG.

  Dotknij pozycji Więcej opcji, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

  • Opcja Dołącz metadane.2
  • Opcja dołączenia Informacji o aparacie i Camera Raw oraz Informacji o lokalizacji.
  • Nazwa pliku: możesz wybrać nazwę eksportowanych zdjęć jako nazwę oryginalną, niestandardową lub w formacie „data-nazwa pliku”.
  • Wyostrzanie obrazu wynikowego: wybierz ustawienia wyostrzenia, uwzględniając nośnik, na którym chcesz oglądać zdjęcia, a także poziom wyostrzenia.
  • Przestrzeń kolorów: wybierz przestrzeń kolorów odpowiednio do zamierzonego obrazu wynikowego.
  Więcej opcji

 4. Dotknij ikony. Liczba wybranych zdjęć do wyeksportowania jest wyświetlana na górze ekranu.

Eksportowanie edytowanych zdjęć do folderu Rolka z aparatu

Po dokonaniu edycji zdjęcia można eksportować kopię edytowanego zdjęcia do folderu Rolka z aparatu. Aby to zrobić, wykonaj jedną z następujących czynności:

Eksportowanie wielu zdjęć

 1. W widoku Siatka (wyświetlanie zdjęć w albumie) naciśnij i przytrzymaj zdjęcie, aby wyświetlić widok wyboru wielu pozycji, po czym wybierz jedno lub więcej zdjęć. Dotknij ikony Udostępnij u dołu ekranu, a następnie dotknij opcji Zapisz do folderu Rolka z aparatu w menu podręcznym.
 2. W oknie dialogowym Rozmiar obrazu dotknij wybranej opcji:
  • Mały rozmiar (2048 pikseli) ogranicza długość eksportowanych zdjęć JPG do 2048 pikseli. Szerokość jest odpowiednio skalowana, aby zachować oryginalne proporcje.
  • Maksymalny dostępny eksportuje wybrane zdjęcia w najwyższej dostępnej jakości w formacie JPG.

Eksportowanie pojedynczego zdjęcia

 1. W widoku Lupa (wyświetlanie pojedynczego zdjęcia) dotknij ikony udostępniania (), a następnie dotknij opcji Zapisz do folderu Rolka z aparatu.
 2. W oknie dialogowym Rozmiar obrazu dotknij wybranej opcji:
  • Mały rozmiar (2048 pikseli) ogranicza długość eksportowanych zdjęć JPG do 2048 pikseli. Szerokość jest odpowiednio skalowana, aby zachować oryginalne proporcje.
  • Maksymalny dostępny eksportuje wybrane zdjęcia w najwyższej dostępnej jakości w formacie JPG.
 3. Dotknij opcji OK.
Uwaga:

Jeśli w albumach ustawiono funkcję automatycznego importowania zdjęć z Rolki z aparatu, zapisane obrazy są automatycznie dodawane do albumu i synchronizowane z aplikacją Lightroom.

Uwaga:

Lightroom umożliwia ponowne podjęcie próby zapisania zdjęć, jeśli proces eksportu się nie powiedzie. Jeśli w oknie dialogowym Eksport są wyświetlane te komunikaty o błędach, wykonaj następujące czynności:

 • Brak połączenia z Internetem: upewnij się, że urządzenie jest podłączone do Internetu. Wróć do aplikacji Adobe Photoshop Lightroom na aplikacje mobilne i dotknij opcji Ponów próbę.
 • Za mało miejsca do wykonania eksportu: zwolnij trochę miejsca w folderze Galeria na urządzeniu. Wróć do aplikacji Adobe Photoshop Lightroom na aplikacje mobilne i dotknij opcji Ponów próbę.
 • Lightroom nie ma uprawnień do zapisywania zdjęć w folderze Galeria: w ustawieniach urządzenia skonfiguruj uprawnienia Adobe Photoshop Lightroom na aplikacje mobilne dla swojego urządzenia. Wróć do aplikacji Adobe Photoshop Lightroom na aplikacje mobilne i dotknij opcji Ponów próbę.

Eksportowanie filmów do folderu Rolka z aparatu

W widoku Siatka lub Lupa wykonaj następujące czynności:

 1. Wybierz film, który chcesz eksportować lub udostępnić.

 2. Dotknij ikony Udostępnij ().

 3. W panelu Udostępnij wybierz jedną z następujących opcji:

  • Udostępnij do: dotknij tej opcji, aby udostępnić film za pomocą funkcji AirDrop, Poczta, Udostępnione albumy itd. Dostępne są również takie opcje jak m.in. Zapisz film, Kopiuj i Zapisz jako plik.
  • Eksportuj do rolki aparatu: dotknij tej opcji, aby eksportować film do albumu Lightroom w folderze Rolka z aparatu.
  • Eksportuj do plików: dotknij tej opcji, aby wyszukać pliki na dysku iCloud, w usłudze Creative Cloud i na urządzeniu mobilnym, gdzie chcesz zapisać film.
  Uwaga:

  Przed wybraniem opcji eksportowania lub udostępniania filmu dotknij ikony Ustawienia () obok opcji Udostępnij lub Zapisz do folderu Rolka z aparatu, aby wyświetlić ustawienia eksportu. Ustawienia te obejmują opcje dodawania znaku wodnego, metadanych, napisów itd.

Udostępnianie albumu

Tworzenie udostępnionego albumu i zapraszanie innych do jego edycji i współtworzenia

Możesz teraz udostępniać album i zapraszać innych do jego oglądania, edycji i współtworzenia. Możesz także wybrać zdjęcia, które nie są częścią żadnego albumu, udostępnić je poprzez zaproszenie i poprosić innych o edycję oraz współtworzenie albumu. W ten sposób można łatwo uzyskać dostęp do wszystkich zdjęć w jednym miejscu.

Aby udostępnić album i zaprosić inne osoby do jego współtworzenia, wykonaj następujące czynności:

 1. W panelu Biblioteka kliknij ikonę obok żądanego albumu i w menu podręcznym wybierz polecenie Udostępnij i zaproś.  Możesz także długo nacisnąć żądane zdjęcia w widoku siatki, które nie są częścią żadnego albumu, kliknąć ikonę Udostępnij w dolnym panelu i wybrać opcję Udostępnij i zaproś.

 2. Dotknij opcji Włącz udostępnianie, jeśli album jest prywatny.

 3. W wyświetlonym oknie dialogowym Bądź na bieżąco kliknij opcję Zezwalaj, aby otrzymywać powiadomienia, gdy widzowie będą dodawać komentarze lub polubienia do udostępnionych zdjęć.

 4. W panelu Udostępnij i zaproś można kliknąć ikonę , aby skopiować wygenerowane łącze i udostępnić je innym, a także określić następujące ustawienia:

  Udostępnianie i zapraszanie w aplikacji Lightroom dla systemu iOS

  Dostęp do łącza

  Dotknij, aby wyświetlić następujące opcje:

  Tylko zaproszeniepole Dostęp do łącza ma domyślnie ustawioną opcję Tylko zaproszenie. Spowoduje to utworzenie prywatnego łącza, które umożliwi przeglądanie lub współtworzenie albumu wyłącznie zaproszonym osobom.

  Każdy może wyświetlić: zmień ustawienie Dostęp do łącza na opcję Każdy może wyświetlić, aby umożliwić przeglądanie lub współtworzenie albumu przez każdą osobę dysponującą łączem.

  Zaproś osoby

  Dotknij tej pozycji, aby wprowadzić adresy e-mail osób, do których chcesz wysłać zaproszenie, a następnie kliknij przycisk Wyślij. Możesz również wyświetlić listę adresów e-mail, na które zostało już wysłane zaproszenie. Obok każdego adresu e-mail dotknij ikony , aby skonfigurować ustawienia dostępu do albumu dla danej osoby. Można wybrać jedno z następujących ustawień:

  Może wyświetlić: zaproszona osoba może tylko wyświetlać udostępniony album.

  Może współtworzyć: zaproszona osoba może dodawać zdjęcia do udostępnionego albumu.

  Może edytować i współtworzyć: zaproszona osoba może edytować zdjęcia w udostępnionym albumie i dodawać więcej zdjęć. Może również eksportować zdjęcie w formacie JPG.

  Usuń dostęp: usuwa zaproszoną osobę z listy udostępnionego albumu.

  Ustawienia łącza dotknij tej pozycji, aby określić następujące ustawienia łącza:

  Pokaż metadane: włącz tę opcję, aby umożliwić innym wyświetlanie metadanych zdjęć w udostępnionym albumie.

  Pokaż informacje o lokalizacji: włącz tę opcję, aby umożliwić innym wyświetlanie informacji o lokalizacji zdjęć w udostępnionym albumie.

  Zezwól na komentowanie i zostawianie polubień: włącz tę opcję, aby umożliwić innym dodawanie komentarzy i polubień zdjęć w udostępnionym albumie.

  Zezwalaj na pobieranie plików: włącz tę opcję, aby umożliwić innym pobieranie zdjęć z udostępnionego albumu.

  Zezwól na żądania dostępu: włącz tę opcję, aby umożliwić innym użytkownikom wnioskowanie o możliwość oglądania udostępnionego albumu.

  Dostosuj wyświetlanie

  Dotknij tej pozycji, aby określić następujące opcje wyświetlania:

  Pokaż tytuł: włącz tę opcję, aby tytuł albumu był widoczny w górnej części udostępnionego albumu.

  Pokaż autora: włącz tę opcję, aby nazwa autora była widoczna w udostępnionym albumie.

  Motyw: wybierz spośród opcji Siatka zdjęćJedno u góry lub Kolumna, aby określić układ zdjęć w udostępnionym albumie. Domyślnie wybrana jest opcja Siatka zdjęć.

  Wygląd: wybierz opcję Ciemny motyw lub Jasny motyw, aby wybrać tło zdjęć wyświetlanych w udostępnionym albumie. Domyślnie zaznaczona jest opcja Ciemny motyw.

 5. Kliknij przycisk Gotowe.

Uwaga:
 • Aby zmodyfikować ustawienia udostępniania albumu, otwórz udostępniony album w panelu Albumy i kliknij ikonę Udostępnij i zaproś  w górnym prawym rogu.
 • Ustawienia umożliwiające zaproszonym osobom edytowanie i współtworzenie wprowadzono w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne w wersji 6.3. Jeśli wiele osób edytuje samo zdjęcie, wszystkie różne edycje można znaleźć na karcie Auto w panelu Wersje.

Przeglądanie lub współtworzenie udostępnionego albumu jako osoba zaproszona

Jeśli otrzymasz łącze do udostępnionego albumu lub zaproszenie pocztą e-mail, wykonaj następujące czynności, aby przejść do tego albumu:

Uwaga:
 • Począwszy od aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (Android) w wersji 5.1, możesz dodawać zdjęcia za pomocą Lightroom na urządzenia mobilne (iOS), dodatkowo do aplikacji Lightroom w sieci, do dowolnego udostępnionego albumu, do którego otrzymasz zaproszenie jako współtwórca.
  Jeśli korzystasz z wcześniejszej wersji programu Lightroom na urządzenia mobilne (iOS), możesz dodawać zdjęcia do udostępnionych albumów, korzystając z łącza Lightroom w sieci otrzymanego w wiadomości e-mail z zaproszeniem.
 • Możesz wyświetlać i dodawać zdjęcia do udostępnionych albumów, nawet jeśli nie subskrybujesz płatnych funkcji. Jednak właściciel albumu musi posiadać ważną wersję próbną lub płatną subskrypcję funkcji Premium, aby zaprosić osoby do udostępnionych albumów.

  • Jeśli właściciel udostępnionego albumu Lightroom wysłał Ci zaproszenie e-mail, dotknij łącza Wyświetl album w treści wiadomości e-mail. Spowoduje to przejście do aplikacji Lightroom w sieci, gdzie możesz zalogować się do swojego konta Adobe i wyświetlić udostępniony album.
  • Jeśli otrzymany adres URL udostępnionego albumu Lightroom pochodzi z innego źródła, zaloguj się do swojego konta Adobe, aby wyświetlić udostępniony album za pomocą podanego łącza.

  Jeśli właściciel udostępnionego albumu ograniczył możliwość dodawania zdjęć, możesz poprosić o te uprawnienia po zalogowaniu się do swojego konta Adobe. Właściciel udostępnionego albumu zostanie powiadomiony o Twoim wniosku pocztą e-mail i może przydzielić Ci uprawnienia do współtworzenia albumu.

  Uwaga:

  Po zaakceptowaniu zaproszenia za pomocą wiadomości e-mail można utworzyć konto Adobe ID lub zalogować się do dowolnego już posiadanego takiego konta. Nie musi to być ten sam adres e-mail, na który wysłano zaproszenie.

 1. Po przyznaniu przez właściciela udostępnionego albumu możliwości współtworzenia, uruchom Lightroom na urządzenia mobilne (iOS) i dotknij ikony .

 2. Dotknij opcji Udostępnione Tobie, aby wyświetlić listę udostępnionych Ci albumów.

  Udostępnione Tobie
  Wyświetl albumy udostępnione Tobie

 3. Jeśli właściciel albumu grupowego przydzielił Ci uprawnienia Może współtworzyć, możesz dodać zdjęcia do albumu. Aby to zrobić, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W widoku listy Albumy dotknij ikony  obok nazwy albumu, a następnie wybierz opcję Dodaj zdjęcia.
  • Otwórz album, dotknij ikony  i wybierz opcję Dodaj zdjęcia.
  • Otwórz album i dotknij ikony Dodaj zdjęcia w dolnym prawym rogu ekranu.
 4. Jeśli właściciel albumu grupowego przydzielił Ci możliwość edytowania, możesz dodawać i edytować zdjęcia w albumie. Aby dowiedzieć się więcej na temat edycji, zobacz temat Edycja zdjęć w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (iOS).

Uwaga:
 • Po wybraniu opcji Dodaj zdjęcia z widoku Wszystkie zdjęcia możesz dodawać zdjęcia, które zostały już zaimportowane do katalogu Lightroom.
 • Jeśli wybierzesz opcję Dodaj zdjęcia > Z Rolki z aparatu, Z plików lub Z aparatu, zdjęcia lub filmy niebędące jeszcze częścią Twojego konta zostaną zaimportowane do katalogu Lightroom przed skopiowaniem ich do udostępnionego albumu. Po zsynchronizowaniu tych plików do udostępnionego albumu można je usunąć z katalogu, aby zaoszczędzić miejsce w pamięci masowej w chmurze przydzielonej do konta.
 • Wszystkie zdjęcia i filmy, które dodasz do udostępnionego albumu Lightroom, możesz usunąć w ciągu 48 godzin od ich dodania.

Dodawanie tekstowego znaku wodnego do zdjęcia

Można dodawać niestandardowy tekstowy znak wodny podczas udostępniania zdjęć oraz eksportowania zdjęć do Rolki z aparatu.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Otwórz eksportowane zdjęcie w widoku Lupa. Dotknij ikony Udostępnij  w górnym prawym rogu ekranu.
  • W widoku Siatka naciśnij i przytrzymaj dowolne zdjęcie, aby wyświetlić widok wyboru wielu pozycji, po czym wybierz wszystkie zdjęcia, które chcesz eksportować. Dotknij ikony Udostępnij  w dolnym panelu ekranu.
 2. W wyświetlonym menu podręcznym wybierz opcję Eksportuj jako.

 3. Na ekranie Eksportuj jako wybierz przełącznik Dodaj znak wodny, a następnie kliknij przycisk Dostosuj.

 4. Na ekranie Dostosuj znak wodny wybierz kartę Tekst.  W polu nad podglądem wprowadź tekst, który ma być użyty jako znak wodny. Następnie użyj dostępnych opcji, aby sformatować czcionkę, dostosować rozmiar tekstu, obrócić, zmienić kolor pomiędzy czarnym a białym, użyć cienia, zmienić krycie oraz wprowadzić przesunięcia w poziomie i w pionie, aby usytuować znak wodny. Na tym samym ekranie widać natychmiastowy podgląd ustawień znaku wodnego.

  Opcje tekstowego znaku wodnego w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)
  Ustawienia tekstowego znaku wodnego w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)

 5. Po dostosowaniu znaku wodnego dotknij ikony (<) w górnym lewym rogu, aby wrócić do ekranu Eksportuj jako. Następnie dotknij ikony (✓) w górnym prawym rogu, aby eksportować zdjęcie ze znakiem wodnym.

Dodawanie graficznego znaku wodnego do zdjęcia

Wprowadzono w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne 6.0 (wydanie z października 2020)

Lightroom na urządzenia mobilne obsługuje teraz graficzny znak wodny, który można dodać podczas eksportowania lub udostępniania zdjęć. Aby dodać graficzny znak wodny, wykonaj następujące czynności:

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Otwórz eksportowane zdjęcie w widoku Lupa. Dotknij ikony Udostępnij  w górnym prawym rogu ekranu.
  • W widoku Siatka naciśnij i przytrzymaj dowolne zdjęcie, aby wyświetlić widok wyboru wielu pozycji, po czym wybierz wszystkie zdjęcia, które chcesz eksportować. Dotknij ikony Udostępnij  w dolnym panelu ekranu.
 2. W wyświetlonym menu podręcznym wybierz opcję Eksportuj jako.

 3. Na ekranie Eksportuj jako wybierz przełącznik Dodaj znak wodny, a następnie kliknij przycisk Dostosuj.

 4. Na ekranie Dostosuj znak wodny wybierz kartę Grafika.  W polu nad podglądem dotknij ikony folderów, aby przesłać obraz, który ma być używany jako znak wodny. Następnie użyj ikony obracania poniżej podglądu, aby obrócić znak wodny. Można również dostosować rozmiar znaku wodnego, krycie oraz wprowadzić przesunięcia w poziomie i w pionie, aby usytuować znak wodny.

  Na tym samym ekranie widać natychmiastowy podgląd ustawień znaku wodnego.

  Ustawienia graficznego znaku wodnego w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)
  Ustawienia graficznego znaku wodnego w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)

 5. Po dostosowaniu znaku wodnego dotknij ikony (<) w górnym lewym rogu, aby wrócić do ekranu Eksportuj jako. Następnie dotknij ikony (✓) w górnym prawym rogu, aby eksportować zdjęcie ze znakiem wodnym.

Wysyłanie zdjęć w wiadomościach lub pocztą e-mail

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W widoku Lupa (wyświetlanie pojedynczego zdjęcia) dotknij ikony (), a następnie dotknij opcji Udostępnij do.
  • W widoku Siatka (wyświetlanie wszystkich zdjęć w albumie) naciśnij i przytrzymaj zdjęcie, aby wyświetlić widok wyboru wielu pozycji, po czym wybierz jedno lub więcej zdjęć. Dotknij ikony Udostępnij u dołu ekranu, a następnie dotknij opcji Udostępnij do.
 2. Kolejne wyświetlone okno dialogowe zawiera listę zainstalowanych aplikacji, których można użyć do udostępniania zdjęć.

  Wybierz aplikację, której chcesz użyć do udostępniania, po czym postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i podaj niezbędne informacje, aby wysłać wiadomość e-mail lub wiadomość zawierającą zdjęcia.

Eksportowanie oryginalnych zdjęć wykonanych za pomocą aparatu w aplikacji

Program Adobe Photoshop Lightroom na urządzenia mobilne umożliwia pobieranie/eksportowanie do Rolki z aparatu oryginalnego zdjęcia w formacie JPG lub DNG zarejestrowanego za pomocą aparatu w aplikacji.

Aby eksportować dowolne oryginalne zdjęcie do Rolki z aparatu:

 1. Otwórz oryginalny obraz (zarejestrowany za pomocą aparatu Adobe Photoshop Lightroom na urządzeniu mobilnym) w widoku Lupa.
 2. Dotknij ikony Udostępnij (), a następnie dotknij opcji Eksportuj oryginał.

Eksportowany obraz można wyświetlić w Rolce z aparatu urządzenia.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto