Podręcznik użytkownika Anuluj

Edycja zdjęć w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)

 1. Adobe Lightroom — podręcznik użytkownika
 2. Wprowadzenie
  1. Nowości w aplikacji Lightroom
  2. Lightroom — wymagania systemowe
  3. Lightroom | Często zadawane pytania
  4. Samouczki Lightroom
  5. Praca z programem Adobe Photoshop Lightroom dla urządzeń przenośnych
  6. Ustawianie preferencji
 3. Nauka w aplikacji
  1. Nauka i inspiracja w aplikacji
  2. Nauka i inspiracja w aplikacji | Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)
  3. Nauka i inspiracja w aplikacji | Lightroom na urządzenia mobilne (Android)
 4. Dodawanie, importowanie i wykonywanie zdjęć
  1. Dodawanie zdjęć
  2. Wykonywanie zdjęć w programie Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)
  3. Wykonywanie zdjęć w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (Android)
  4. Importowanie zdjęć w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)
  5. Importowanie zdjęć i filmów w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (Android)
 5. Organizacja zdjęć
  1. Organizacja zdjęć
  2. Wyszukiwanie i organizowanie zdjęć osób w Widoku osób
  3. Wyszukiwanie i porządkowanie zdjęć w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)
  4. Wyszukiwanie i organizowanie zdjęć w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (Android)
 6. Edytowanie zdjęć
  1. Edytowanie zdjęć
  2. Maskowanie w programie Lightroom
  3. Edycja zdjęć w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)
  4. Edycja zdjęć w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (Android)
  5. Scalanie zdjęć w celu tworzenia obrazów HDR, panoram i panoram HDR
  6. Łatwe poprawianie jakości obrazu w aplikacji Lightroom
 7. Edycja filmów
  1. Edycja filmów 
  2. Edycja filmów w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)
  3. Edycja filmów w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (Android) 
 8. Zapisywanie, udostępnianie i eksportowanie
  1. Eksportowanie lub udostępnianie zdjęć
  2. Eksportowanie i udostępnianie zdjęć w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)
  3. Zapisywanie, udostępnianie i eksportowanie zdjęć w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (Android)
 9. Lightroom na urządzenia mobilne, TV i w sieci
  1. Rozpoczęcie pracy z programem Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)
  2. Rozpoczęcie pracy z programem Lightroom na urządzenia mobilne (Android)
  3. Adobe Photoshop Lightroom w sieci
  4. Konfigurowanie aplikacji Lightroom na urządzenie Apple TV
  5. Używanie skrótów klawiaturowych w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (iOS i Android)
  6. Adobe Photoshop Lightroom na urządzenia mobilne i Apple TV | Często zadawane pytania
  7. Oglądanie zdjęć i filmów aplikacji Lightroom na ekranie telewizora
  8. Dodawanie/synchronizowanie ustawień predefiniowanych za pomocą urządzenia mobilnego
 10. Przenoszenie zdjęć
  1. Przenoszenie biblioteki zdjęć Apple do programu Lightroom
  2. Przenoszenie zdjęć i filmów z programu Lightroom Classic do aplikacji Lightroom
  3. Przenoszenie zdjęć z programu Photoshop Elements do programu Lightroom

Dowiedz się, jak edytować zdjęcia przy użyciu niestandardowych ustawień predefiniowanych, stosować filtry promieniowe i stopniowe, wprowadzać dopasowania lokalne, edytować prawa autorskie do zdjęć i albumów itd. Można także retuszować, usuwać zamglenie oraz poprawiać swoje zdjęcia zgodnie z upodobaniami.

Panele w widoku Lupa

Na urządzeniu iPhone lub iPad po otwarciu zdjęcia w widoku Lupa w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (iOS) można pracować w następujących panelach:

Edycja

Ręcznie edytuj zdjęcie za pomocą różnych suwaków, takich jak Balans bieli, Temperatura, Ekspozycja, Kontrast itd. Kadruj zdjęcia i stosuj dopasowania lokalne przy użyciu narzędzi do maskowania w określonych częściach zdjęcia.

Ocena i recenzja (tylko iPhone)

Przejrzyj zdjęcia w albumie, aby je szybko ocenić i oznaczyć flagą. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Panel Ocena i recenzja.

Informacje

Zmień tytuł, podpis i prawa autorskie swoich zdjęć. Oceniaj i flaguj zdjęcie. Wyświetlaj metadane powiązane ze zdjęciem. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Panel informacji.

Stosowanie selektywnych edycji

Począwszy od aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne 7.0 (wydanie z października 2021 r.), poniższe przepływy pracy nie mają już zastosowania. Aby uzyskać dostęp do najnowszych narzędzi do dopasowań lokalnych, zobacz Maskowanie w aplikacji Lightroom dla systemu iOS.

Elementy sterujące Selektywne edycje w panelu Edycja umożliwiają wprowadzanie poprawek na określonym obszarze zdjęcia. Na przykład można rozjaśnić twarz, aby uwydatnić ją na portrecie. Aby wprowadzić korekty lokalne, można zastosować dopasowania za pomocą jednego z następujących narzędzi wyboru:

 • Narzędzie Wybór pędzla umożliwia wybór określonych części obrazu przez nasuwanie ich i stosowanie takich ustawień, jak Ekspozycja, Przejrzystość, Jasność itp., do wybranego obszaru zdjęcia.
 • Narzędzie zaznaczenia promieniowego  umożliwia selektywne stosowanie takich ustawień, jak Ekspozycja, Przejrzystość, Jasność itp., do określonego obszaru zdjęć. Można kontrolować kształt i wymiar tego obszaru.
 • Narzędzie Zaznaczanie liniowe  pozwala na stopniowe stosowanie tych korekt w całym obszarze zdjęcia. Obszar ten może być tak szeroki lub tak wąski, jak chce tego użytkownik.
 • (Podgląd technologii) Narzędzie wyboru głębi  pozwala szybko przekształcić mapę głębi w wybór, który można zmodyfikować za pomocą pędzla. To narzędzie wyboru działa tylko w przypadku obrazów HEIC z danymi mapy głębi zarejestrowanymi za pomocą aparatu w aplikacji Lightroom (tryb rejestrowania głębi) lub innych narzędzi do rejestrowania. Aby użyć tego narzędzia wyboru, włącz opcję Tworzenie maski głębi w menu Zapowiedzi technologii w menu Ustawienia aplikacji.

Selektywne edycje nie mają charakteru nieodwracalnego i nie są trwale stosowane do zdjęcia.

 1. W panelu Edycja w widoku Lupa dotknij ikony Selektywne u dołu ekranu.

 2. Dotknij znaku „+”, który pojawi się w lewym górnym rogu, a następnie wybierz jedno z narzędzi selektywnej edycji — Wybór pędzla, Zaznaczenie promieniowe, Zaznaczenie liniowe lub Wybór głębi (Zapowiedzi technologii).

 3. Dotknij zdjęcia, aby wyświetlić nakładkę wyboru.

  Zaznaczanie przy użyciu pędzla

  • Aby przesunąć i umieścić nakładkę na zdjęciu, przeciągnij niebieski znacznik w środku nakładki.
  • Użyj narzędzia Gumka, aby wymazać żądany obszar wyboru pędzla.
  • Aby zmienić rozmiar, wtapianie lub przepływ narzędzia Wybór pędzla/Gumka, dotknij odpowiedniego elementu sterującego po lewej stronie, a następnie przeciągnij ekran w górę lub w dół, aby dostosować wartość.
   • Rozmiar. Określa średnicę końcówki pędzla w pikselach.
   • Wtapianie. Tworzy łagodne przejścia między obszarem malowania pędzlem a sąsiednimi pikselami.
   • Przepływ. Kontroluje tempo nakładania dopasowania.
  Uwaga:

  Czerwone maskowanie wskazuje obszar, na którym zostaną zastosowane selektywne edycje. Aby usunąć czerwone maskowanie, naciśnij i przytrzymaj niebieską pinezkę na środku nakładki wyboru i z menu podręcznego wybierz polecenie Nigdy nie pokazuj czerwonej nakładki.

  Zaznaczanie liniowe

  • Aby przesunąć i umieścić nakładkę na zdjęciu, przeciągnij niebieski kwadratowy znacznik w środku nakładki.
  • Dotknij białej linii na środku i obróć ją, aby wyregulować nachylenie (kąt) nakładki.
  • Dotknij i przeciągnij jedną z zewnętrznych białych linii w kierunku krawędzi zdjęcia, aby zwiększyć efekt na tym końcu spektrum; przeciągnij w kierunku środka zdjęcia, aby zakotwiczyć efekt na tym końcu spektrum.
  • Użyj narzędzia Gumka, aby wymazać żądany obszar wyboru. 
  Uwaga:

  Czerwone maskowanie wskazuje obszar, na którym zostaną zastosowane selektywne edycje. Aby usunąć czerwone maskowanie, naciśnij i przytrzymaj niebieską pinezkę na środku nakładki wyboru i z menu podręcznego wybierz polecenie Nigdy nie pokazuj czerwonej nakładki.

  Wybór radialny

  • Aby przesunąć i umieścić nakładkę na zdjęciu, przeciągnij znacznik w środku nakładki wyboru.
  • Aby dostosować rozmiar i kształt, przeciągnij białe pinezki po lewej, prawej i dolnej stronie nakładki.
  • Aby dostosować wtapianie w nakładce zaznaczenia promieniowego, dotknij ikony sterowania piórkiem po lewej stronie, a następnie przeciągnij ekran w górę lub w dół. W trakcie przeciągania wartość wtapiania (%) jest wyświetlana w górnej części ekranu.
  • Aby zastosować zmiany poza nakładką zaznaczania promieniowego, dotknij ikony po lewej stronie. Dotknij ikony ponownie, aby przełączyć.
  • Użyj narzędzia Gumka, aby wymazać żądany obszar wyboru.  
  Uwaga:

  Czerwone maskowanie wskazuje obszar, na którym zostaną zastosowane selektywne edycje. Aby usunąć czerwone maskowanie, naciśnij i przytrzymaj niebieską pinezkę na środku nakładki wyboru i z menu podręcznego wybierz polecenie Nigdy nie pokazuj czerwonej nakładki.

 4. Wybór głębi

  • Aby zmodyfikować maskę głębi, przeciągnij białe pinezki sterujące na mapie głębi.
  • Aby wybrać maskę głębi, dotknij ikony u góry. Dotknij ikony ponownie, aby przełączyć.
  (iPhone) Stosowanie selektywnych edycji przy użyciu narzędzia Zaznaczanie głębi
  (iPhone) Stosowanie selektywnych edycji przy użyciu narzędzia Zaznaczanie głębi

  Uwaga:

  Czerwone maskowanie wskazuje obszar, na którym zostaną zastosowane selektywne edycje.

 5. Aby usunąć lub powielić nakładkę wyboru, naciśnij i przytrzymaj niebieski znacznik w środku nakładki wyboru, a następnie wybierz żądaną opcję z wyświetlonego menu podręcznego.

 6. Po umieszczeniu nakładki Zaznaczanie przy użyciu pędzla, Wybór liniowy, Wybór radialny lub Wybór głębi dotknij dowolnego kafelka edycji w menu — Światło, Kolor, Efekty, Szczegóły i Optyka. Użyj suwaków w menu podręcznym, aby zastosować edycje w określonej części zdjęcia.

 7. Dotknij i przytrzymaj zdjęcie jednym palcem, aby wyświetlić widok Przed.

Usuwanie plamek i niepożądanych obiektów

Za pomocą narzędzi Pędzel korygujący można usunąć ze zdjęcia niepotrzebne plamy, linie energetyczne, osoby, obiekty lub inne elementy rozpraszające uwagę.

 1. W panelu Edycja w widoku Lupa dotknij ikony Korygowanie u dołu ekranu.

 2. Wybierz jedno z następujących narzędzi Pędzel korygujący:

  Usuń: usuwa obiekty, elementy rozpraszające uwagę itd. i automatycznie wypełnia wybrane obiekty wygenerowanymi treściami na zdjęciu.

  Korygowanie: pobiera teksturę z obszaru źródłowego i dopasowuje ją do koloru i tonu obszaru docelowego na zdjęciu.

  Powiel: replikuje piksele z obszaru źródłowego na zdjęciu do obszaru docelowego.

  Narzędzia te przenoszą teksturę pobraną z obszaru źródłowego do obszaru docelowego. Narzędzie Usuń wykorzystuje zawartość z niestandardowego źródła, a narzędzie Korygowanie uwzględnia kolory i odcienie otaczające obszar docelowy i łączy wszystko ze sobą. Narzędzie Powiel dokładnie odwzorowuje piksele z obszaru źródłowego do obszaru docelowego.

  Po wybraniu narzędzia Usuń przesuwaj pędzle nad obiektem na zdjęciu, który chcesz usunąć lub wyretuszować.

  W razie potrzeby zmień rozmiar lub nieprzezroczystość wybranego narzędzia Korygowanie.

  • Rozmiar. Określa średnicę końcówki pędzla w pikselach.
  • Krycie. Steruje nieprzezroczystością korekty stosowanej do obszaru docelowego.

  (iPhone) Dotknij elementów sterujących po lewej stronie, a następnie przeciągnij ekran w górę lub w dół, aby dostosować wartość. (iPad) Dostosuj wartości za pomocą suwaków sterujących.

  Korzystanie z narzędzia Korygowanie w celu usunięcia niechcianego obiektu ze zdjęcia
  (iPhone) Korzystanie z narzędzia Usuń w celu usunięcia niechcianego obiektu ze zdjęcia.

  Po wybraniu narzędzia Korygowanie lub Powiel przesuwaj pędzle nad obiektem na zdjęciu, który chcesz usunąć lub wyretuszować. Po ustawieniu kursora na obiekcie na zdjęciu zauważysz dwa białe obszary zaznaczenia. Jeden biały obszar zaznaczenia wokół namalowanego obiektu oznacza obszar docelowy. Drugi biały obszar zaznaczenia ze strzałką wskazującą na obszar docelowy oznacza obszar źródłowy.

  W razie potrzeby zmień rozmiar, wtapianie lub nieprzezroczystość wybranego narzędzia Korygowanie.

  • Rozmiar. Określa średnicę końcówki pędzla w pikselach.
  • Wtapianie. Steruje płynnym przejściem między obszarem poddawanym obróbce pędzlem a otaczającymi go pikselami w obszarze docelowym.
  • Krycie. Steruje nieprzezroczystością korekty stosowanej do obszaru docelowego.
  (iPhone) Dotknij elementów sterujących po lewej stronie, a następnie przeciągnij ekran w górę lub w dół, aby dostosować wartość. (iPad) Dostosuj wartości za pomocą suwaków sterujących.
  Korzystanie z narzędzia Korygowanie w celu usunięcia niechcianego obiektu ze zdjęcia
  (iPhone) Korzystanie z narzędzia Powiel w celu usunięcia niechcianego obiektu ze zdjęcia.

 3. Aby przesunąć i umieścić obszar źródłowy lub docelowy na zdjęciu, przeciągnij niebieską pinezkę na środku obszaru.

  Dotknij ikony () w prawym górnym rogu, aby wyświetlić edycję zdjęć na pełnym ekranie, ukrywając elementy sterujące ekranu i białe obszary źródłowe/docelowe zaznaczenia.

  Opcje korekty

  Długie naciśnięcie niebieskiej pinezki na środku obszaru docelowego lub źródłowego spowoduje wyświetlenie menu kontekstowego Opcje korekty:

  • Z menu kontekstowego wybierz polecenie Korekta lub Klonuj, aby przełączać się między narzędziami.
  • Usuń: usuwa wybraną parę obszar źródłowy-docelowy.
  • Resetuj pędzel korygujący: resetuje i usuwa wszystkie zmiany wprowadzone za pomocą narzędzi korygujących.
 4. Naciśnij i przytrzymaj zdjęcie, aby wyświetlić widok Przed.

Uwaga:

Począwszy od aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (iOS) w wersji 8.2 przycisk „Gotowe” nie jest już dostępny ani wymagany podczas wprowadzania zmian za pomocą narzędzi Korygowanie lub Powielanie.

Kadrowanie zdjęć

 1. W panelu Edytuj w widoku lupy dotknij ikony Kadruj u dołu ekranu.

 2. Dostępne opcje kadrowania są wyświetlane w postaci kafelków w dolnej części ekranu. Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby wyświetlić wszystkie kafelki. Dotknij wybranego kafelka, aby zastosować odpowiednią opcję.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności, aby uzyskać dodatkowe opcje:

  • Dotknij kafelka Proporcje, aby wybrać jeden z dostępnych współczynników proporcji kadrowania.
  • Dotknij kafelka z zablokowanymi proporcjami, aby przyciąć bez predefiniowanego współczynnika proporcji.
  • Dotknij kafelka Wyprostuj, aby automatycznie wyprostować zdjęcie.
  • Dotknij kafelka Obróć w lewo, aby obrócić zdjęcie o 90 stopni w lewo.
  • Dotknij kafelka Obróć w prawo, aby obrócić zdjęcie o 90 stopni w prawo.
  • Dotknij kafelka Obróć w poziomie, aby obrócić zdjęcie w poziomie.
   Dotknij kafelka Obróć w pionie, aby obrócić zdjęcie w pionie.
  • Przeciągnij krawędzie i narożniki linii pomocniczej kadrowania, aby zmienić kształt i rozmiar kadrowania.
  • Przeciągnij kółko kadrowania, aby przyciąć zdjęcie pod określonym kątem. Kółko kadrowania można przeciągnąć w zakresie od -45 do 45 stopni.
  • Dotknij linii pomocniczej kadrowania i przeciągnij ją, aby zmienić jej położenie.
 4. Dotknij i przytrzymaj zdjęcie jednym palcem, aby wyświetlić widok Przed.

  Aby potwierdzić edycje, dotknij ikony (iPhone)/Gotowe (iPad).

Korzystanie z profili przy pracy nad zdjęciem

Profile umożliwiają kontrolowanie sposobu renderowania kolorów i tonów na zdjęciach. Mają one służyć jako punkt początkowy lub podstawa do edycji obrazów.

Stosowanie profili

Uwaga:

Począwszy od aplikacji Lightroom CC na urządzenia mobilne z systemem iOS 3.3 i Lightroom na komputery 1.4 (wydania z czerwca 2018 r.), ustawienia predefiniowane i profile (w tym ustawienia i profile innych producentów oraz użytkownika) są automatycznie synchronizowane w aplikacji Lightroom na komputerach i urządzeniach mobilnych.

Jednak niestandardowe ustawienia predefiniowane i profile użytkownika nie są synchronizowane z programem Lightroom Classic na komputery.

Profile umożliwiają kontrolowanie sposobu renderowania kolorów i tonów na zdjęciach. Mają one służyć jako punkt początkowy lub podstawa do edycji obrazów.

Zastosowanie profilu na zdjęciu nie zmienia ani nie nadpisuje wartości innych suwaków edycji. Dzięki temu możesz dowolnie edytować zdjęcia, a następnie zdecydować, czy chcesz zastosować profil na zmodyfikowanym obrazie.

Aby przeglądać i stosować profile, wykonaj następujące czynności:

 1. (iPhone) W panelu Edycja w widoku Lupa dotknij ikony Profile u dołu ekranu.

  • Profil Adobe Color, który jest aktualnie stosowany do zdjęcia, jest wyświetlany w górnej części ekranu.
  • Dotknięcie opcji Adobe Raw powoduje wyświetlenie menu grup profili.

  (iPad) W menu panelu Edycja w widoku Lupa dotknij opcji Przeglądaj w panelu Profile w górnej części ekranu.

  Uwaga:

  Po zaimportowaniu zdjęć profile Adobe Color i Adobe Monochrome są domyślnie stosowane do zdjęć kolorowych i czarno-białych.

 2. (iPhone) Dotknij, aby wybrać dowolną grupę profili z menu, aby wyświetlić profile dostępne w tej grupie.

  (iPad) (Rozwiń dowolną z grup profili (omówionych poniżej), aby wyświetlić profile dostępne w grupie.

  Ulubione:

  Wyświetla profile, które zostały oznaczone jako ulubione. Patrz Dodawanie profilu do ulubionych.

  Podstawowe:

  Ta grupa profili jest dostępna tylko dla zdjęć RAW i zawiera dwie opcje profilu — Kolorowy i Monochromatyczny.

  Profile dla zdjęć raw

  Następujące grupy profili są wyświetlane podczas edycji zdjęć w formacie raw.

  Adobe Raw: profile Adobe Raw znacznie poprawiają renderowanie barw i stanowią dobry punkt wyjścia do edycji obrazów raw. Profil Adobe Color, który zapewnia dobrą równowagę koloru/tonu dla każdego obrazu, jest domyślnie stosowany do zdjęć RAW importowanych w aplikacji Lightroom.

  Dopasowane do aparatu: wyświetla profile na podstawie marki/modelu aparatu, za pomocą którego zrobiono zdjęcie raw. Użyj profili dopasowanych do aparatu, jeśli wolisz, aby renderowanie kolorów w plikach RAW odwzorowywało barwy widoczne na ekranie aparatu.

  Starsze profile: wyświetla starsze profile z wcześniejszych wersji programu Lightroom.

  Kreatywne profile dla zdjęć raw i pozostałych

  Kreatywne profile można stosować dla dowolnego typu plików, w tym zdjęć raw, obrazów JPEG i TIFF. Profile te stosuje się w celu uzyskania określonych stylów lub efektów na zdjęciu.

  Artystyczne: użyj tych profili, jeżeli chcesz, aby renderowanie barw na zdjęciu było intensywniejsze, a przesunięcia kolorów bardziej wyraziste.

  Czarno-białe: użyj tych profili, aby uzyskać optymalne przesunięcia kolorów, odpowiednie dla czarno-białych obrazów.

  Nowoczesne: użyj tych profili, aby tworzyć wyjątkowe efekty wpisujące się w nowoczesny styl fotografowania.

  Vintage: użyj tych profili, aby uzyskać efekt starej fotografii.

  Uwaga:

  W przypadku stosowania profili Artystyczne, Czarno-białe, Nowoczesne i Vintage Lightroom na urządzenia mobilne ma dodatkowy suwak Ilość, który umożliwia dostosowywanie intensywności profilu.

 3. Możesz przesunąć palcem w poziomie w prawo lub w lewo po miniaturach profili, aby przeglądać wszystkie profile dostępne w wybranej grupie profili.

  Dotknij profilu, aby zastosować go na zdjęciu.  

 4. Dotknij i przytrzymaj zdjęcie jednym palcem, aby wyświetlić widok Przed.

  Dotknij ikon Cofnij lub Ponów, aby przejść krok po kroku do przodu lub do tyłu w edycji.

Dodawanie profilu do ulubionych

Aby dodać profil do grupy ulubionych profili, naciśnij i przytrzymaj miniaturę profilu. Jeśli profil jest aktualnie wybrany, możesz również dotknąć ikony szarej gwiazdki widocznej w prawym górnym rogu miniatury profilu.

Biała ikona gwiazdki w górnym prawym rogu miniatury profilu wskazuje ulubiony profil.

Korzystanie z ustawień predefiniowanych przy pracy nad zdjęciem

Ustawienie predefiniowane umożliwia wstępne określenie pozycji wszystkich lub wybranych suwaków i zastosowanie ich do zdjęcia. Można także edytować zdjęcie zgodnie z upodobaniem i zapisać tę dokładną kombinację pozycji suwaków, która ma być zastosowana do innych zdjęć.

Stosowanie ustawień predefiniowanych

Uwaga:
 • Począwszy od wersji programu Lightroom na urządzenia mobilne (iOS) z października 2022 r. można uzyskać dostęp do inteligentnych, opartych na SI adaptacyjnych ustawień predefiniowanych w panelu ustawień predefiniowanych Premium, które umożliwiają poprawienie osób, obiektów i nieba na zdjęciu. 
 • Zalecane ustawienia predefiniowane są dostępne począwszy od aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne 7.0 (wydanie z października 2021 r.).
 • Ustawienia predefiniowane Premium wprowadzono w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne 6.3. Nie przegap nowych grup Ustawienia predefiniowane Premium i Ustawienia predefiniowane, które zostaną dodane w przyszłych wydaniach.
 1. Otwórz zdjęcie w widoku Lupa i dotknij opcji Ustawienia predefiniowane w panelu Edycja.

 2. Ustawienia predefiniowane są pogrupowane w następujące karty:

  • Zalecane: te ustawienia predefiniowane są przedstawiane automatycznie na podstawie zdjęcia przy wsparciu technologii Adobe Sensei. Z upływem czasu wyniki mogą się zmieniać nawet dla tego samego zdjęcia. Można wybrać jedną z opcji ustawień predefiniowanych, takich jak Silne, Czarno-białe, Chłodne, Ciepłe itd.
  • Premium: te ustawienia predefiniowane są aktualizowane z każdym wydaniem i obejmują kategorie, takie jak Adaptacyjne ustawienia predefiniowane (Portret, Obiekt i Niebo), Portrety, Podróże, Kinowe, Jedzenie, Krajobraz, ustawienia predefiniowane związane z obiektem, a także ustawienia Sezonowe z ponad 40 ustawieniami predefiniowanymi premium na zimę, wiosnę, lato, jesień, aby uzyskać doskonały wygląd przez cały rok.
  • Twoje: są to wszystkie ustawienia predefiniowane utworzone lub zapisane przez użytkownika, a także wszystkie domyślne ustawienia predefiniowane dołączone do aplikacji Lightroom.
  Uwaga:
  • W obszarze Zalecane ustawienia predefiniowane dotknij miniatury ustawienia i kliknij opcję Więcej podobnych, aby wyświetlić więcej podobnych ustawień predefiniowanych. Można również kliknąć ikonę z trzema kropkami w miniaturze, aby zobaczyć, od kogo pochodzi ustawienie predefiniowane, obserwować autora i zapisać ustawienie predefiniowane.
  • Nie można przenosić ustawień predefiniowanych utworzonych przez użytkownika z programu Lightroom Classic do aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne.
  • Ustawienia predefiniowane Premium są dostępne po wykupieniu subskrypcji. Aby dokonać aktualizacji, zobacz Uaktualnianie do płatnej subskrypcji Lightroom.
  Zalecane ustawienia predefiniowane oraz ustawienia predefiniowane Premium w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)
  Panel ustawień predefiniowanych w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)

  Zalecane ustawienia predefiniowane oraz ustawienia predefiniowane Premium w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)
  Panel ustawień predefiniowanych w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)

 3. Dotknij i przytrzymaj zdjęcie, aby zobaczyć, jak wygląda ono bez zastosowania ustawienia predefiniowanego.

  Dotknij ikony Cofnij lub Ponów, aby przesunąć się o krok w tył lub w przód z edycjami.

 4. Użyj suwaka Intensywność, aby dostosować intensywność ustawienia predefiniowanego. Zakres obejmuje wartości od 0 do 100.

  Uwaga:

  Opcja suwaka Intensywność jest obecnie dostępna w odniesieniu do niektórych ustawień wstępnych Premium i Twoje.

  Suwak intensywności ustawienia predefiniowanego w programie Lightroom dla systemu iOS
  Opcja suwaka intensywności ustawienia predefiniowanego w programie Lightroom dla systemu iOS

  Suwak intensywności w panelu Ustawienia predefiniowane
  Suwak intensywności w panelu Ustawienia predefiniowane.

Tworzenie ustawień predefiniowanych użytkownika

Uwaga:

Począwszy od aplikacji Lightroom CC na urządzenia mobilne z systemem iOS 3.3 i Lightroom na komputery 1.4 (wydania z czerwca 2018 r.), ustawienia predefiniowane i profile (w tym ustawienia i profile innych producentów oraz użytkownika) są automatycznie synchronizowane w aplikacji Lightroom na komputerach i urządzeniach mobilnych.

Jednak niestandardowe ustawienia predefiniowane i profile użytkownika nie są synchronizowane z programem Lightroom Classic na komputery.

 1. W widoku Lupa otwórz zdjęcie, na podstawie którego chcesz utworzyć ustawienie predefiniowane użytkownika. Wykonaj dowolną z poniższych czynności:

  • W widoku lupy dotknij ikony trzech kropek () w prawym górnym rogu ekranu, aby wyświetlić menu opcji. Następnie wybierz opcję Utwórz ustawienie predefiniowane.
  • (iPhone) W panelu Edycja w widoku lupy dotknij ikony Ustawienia predefiniowane u dołu ekranu. Dotknij ikony trzech punktów () w prawym górnym rogu ekranu podręcznego Ustawienia predefiniowane i wybierz opcję Utwórz ustawienie predefiniowane.
  • (iPad) W widoku Lupa dotknij ikony trzech kropek () w górnym prawym rogu wyświetlonego ekranu Ustawienia predefiniowane i wybierz opcję Utwórz ustawienie predefiniowane.
 2. Na ekranie Nowe ustawienie predefiniowane określ następujące opcje:

  Nazwa ustawienia predefiniowanego: wpisz żądaną nazwę ustawienia predefiniowanego.

  Grupa ustawień predefiniowanych: własne ustawienia predefiniowane są domyślnie zapisywane w grupie Ustawienie predefiniowane użytkownika. Można również utworzyć nową grupę, korzystając z opcji Utwórz nową grupę ustawień predefiniowanych.

 3. Teraz wybierz ustawienia edycji, które chcesz zapisać jako ustawienie predefiniowane.

  Kliknij menu podręczne Wybierz i wybierz jedną z następujących opcji:

  • Wszystkie: wybiera wszystkie grupy ustawień edycji.
  • Zmodyfikowane: wybiera tylko ustawienia edycji stosowane do wybranych zdjęć.
  • Domyślne: wybiera domyślny zestaw ustawień edycji. Ustawienia narzędzi, optyki i geometrii są domyślnie wykluczone.
  • Brak: usuwa zaznaczenie wszystkich ustawień edycji.
  Aby ręcznie zaznaczyć lub usunąć zaznaczenie określonych ustawień, dotknij pola wyboru obok grup ustawień edycji. Można również dotknąć ikony (>), aby poruszać się po grupie ustawień edycji, a następnie wybrać określone ustawienia z menu podrzędnego. Na przykład można poruszać się po grupie ustawień Światło, a następnie włączyć dowolne z ustawień w menu podrzędnym — Ekspozycja, Kontrast, Podświetlenia, Cienie, Biele, Czernie, Krzywa tonalna.
 4. Po wybraniu wymaganych ustawień edycji dotknij opcji Zapisz w prawym górnym rogu.

  Nowe ustawienie predefiniowane jest teraz dostępne w menu Ustawienia predefiniowane.

Aktualizacja lub usuwanie ustawień predefiniowanych użytkownika

 1. (iPhone) W panelu Edycja w widoku lupy dotknij ikony Ustawienia predefiniowane u dołu ekranu.

  (iPad) W widoku lupy dotknij ikony () po prawej stronie.

 2. W menu podręcznym Ustawienia predefiniowane odszukaj ustawienie predefiniowane użytkownika, które ma zostać zaktualizowane lub usunięte. Dotknij ikony trzech kropek () obok tego ustawienia predefiniowanego użytkownika i wybierz jedną z następujących opcji:

  Aktualizuj przy użyciu bieżących ustawień: na ekranie Aktualizuj ustawienia predefiniowane zmodyfikuj ustawienia edycji tak, aby uwzględnić niezbędne ustawienia w ustawieniu predefiniowanym użytkownika.

  Kliknij menu podręczne Wybierz i wybierz jedną z następujących opcji:

  • Wszystkie: wybiera wszystkie grupy ustawień edycji.
  • Domyślne: wybiera domyślny zestaw ustawień edycji. Ustawienia narzędzi, optyki i geometrii są domyślnie wykluczone.
  • Brak: usuwa zaznaczenie wszystkich ustawień edycji.
  Aby ręcznie zaznaczyć lub usunąć zaznaczenie określonych ustawień, dotknij pola wyboru obok grup ustawień edycji. Można również dotknąć ikony (>), aby poruszać się po grupie ustawień edycji, a następnie wybrać określone ustawienia z menu podrzędnego. Na przykład można poruszać się po grupie ustawień Światło, a następnie włączyć dowolne z ustawień w menu podrzędnym — Ekspozycja, Kontrast, Podświetlenia, Cienie, Biele, Czernie, Krzywa tonalna.

  Po zmianie wymaganych ustawień edycji dotknij opcji Zapisz w prawym górnym rogu.

  Zmień nazwę: na ekranie Zmień nazwę ustawienia predefiniowanego w razie potrzeby zmień nazwę ustawienia predefiniowanego.

  Po zmianie nazwy ustawienia predefiniowanego dotknij opcji Zapisz w prawym górnym rogu.

  Usuń: wybierz tę opcję, aby trwale usunąć ustawienia predefiniowane użytkownika ze wszystkich zsynchronizowanych urządzeń.

Zarządzanie ustawieniami predefiniowanymi

Opcja Zarządzaj ustawieniami predefiniowanymi umożliwia wyświetlanie lub ukrywanie różnych grup ustawień predefiniowanych wyświetlanych w menu Ustawienia predefiniowane — Kolor, Twórcze, Czarno-białe, Krzywa, Ziarno, Wyostrzanie, Winietowanie i Użytkownika.

Możesz również użyć opcji Zarządzaj ustawieniami predefiniowanymi, aby wyświetlić starsze grupy ustawień predefiniowanych Lightroom, które są domyślnie ukryte.

Aby wyświetlić/ukryć grupy ustawień predefiniowanych, wykonaj następujące czynności:

Uwaga:

Ustawienia wyświetlania/ukrywania grup ustawień predefiniowanych grup są specyficzne dla każdego urządzenia lub komputera. Na przykład można ukryć niektóre grupy ustawień predefiniowanych Lightroom na urządzeniu mobilnym, ale będą one nadal widoczne w aplikacji Lightroom na innych urządzeniach mobilnych/komputerach i na odwrót.  

 1. (iPhone) W panelu Edycja w widoku lupy dotknij ikony Ustawienia predefiniowane u dołu ekranu.

  (iPad) W widoku lupy dotknij ikony () po prawej stronie.

 2. Dotknij ikony trzech punktów () w prawym górnym rogu ekranu i wybierz opcję Zarządzaj ustawieniami predefiniowanymi.

 3. Na ekranie Zarządzanie ustawieniami predefiniowanymi włącz grupy ustawień predefiniowanych, które mają być wyświetlane w menu Ustawienia predefiniowane. Wyłącz grupy ustawień predefiniowanych, które chcesz ukryć w menu Ustawienia predefiniowane.

  Dotknij opcji Gotowe w górnym prawym rogu.

Ukrywanie częściowo zgodnych ustawień predefiniowanych

Niektóre ustawienia predefiniowane w panelu Ustawienia predefiniowane są zapisane kursywą, ponieważ są to częściowo zgodne ustawienia predefiniowane. Oznacza to, że profile powiązane z tymi ustawieniami predefiniowanymi są przeznaczone dla innego aparatu. Można wybrać opcję ukrycia tych częściowo zgodnych ustawień predefiniowanych w panelu Ustawienia predefiniowane.

Aby ukryć wszystkie ustawienia predefiniowane, które nie są zgodne z bieżącym zdjęciem, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz zdjęcie w widoku Lupa i w panelu Edycja dotknij opcji Ustawienia predefiniowane.

 2. Dotknij ikony trzech kropek w górnym prawym rogu panelu Ustawienia predefiniowane, aby wyświetlić menu opcji.

 3. Dotknij opcjiPokaż częściowo niezgodne, aby ją wyłączyć. Częściowo niezgodne ustawienia predefiniowane nie będą już widoczne w panelu Ustawienia predefiniowane.

  Opcja wyświetlania lub ukrywania częściowo niezgodnych ustawień predefiniowanych
  Dotknij, aby wyłączyć opcję Pokaż częściowo niezgodne.

Dostosowywanie zakresu tonalnego zdjęcia

Uwaga:

Oprócz istniejącego widoku zdjęcia przed i po edycji można teraz wyświetlić wersje przed i po wprowadzeniu określonych edycji, np. — Kolor, Kontrast, Cień itd., które zastosowano na zdjęciu. Począwszy od Lightroom na urządzenia mobilne z systemem iOS 7.2 (wydanie z lutego 2022) naciśnij i przytrzymaj panele na pasku narzędzi, aby zobaczyć, jak wygląda zdjęcie z konkretną edycją i bez niej.

Stosowanie ustawień automatycznych

W panelu Edycja w widoku Lupa kliknij ikonę Auto u dołu, aby program Lightroom automatycznie stosował najlepsze edycje dla tych suwaków na zdjęciach: Ekspozycja, Kontrast, Podświetlenia, Cienie, Biele, Czernie, Nasycenie i Jaskrawość.

Funkcja Ustawienia automatyczne w aplikacji Lightroom używa technologii Adobe Sensei w celu inteligentnego zastosowania dopasowań na podstawie charakterystyki światła i kolorów na zdjęciu.

 • Ponadto funkcja Ustawienia automatyczne umożliwia optymalizację poprawek — nawet po wykadrowaniu zdjęcia.
 • Podczas wykonywania zdjęcia HDR za pomocą aparatu w aplikacji program Lightroom na urządzenia mobilne automatycznie stosuje ustawienia automatyczne do przetworzonego zdjęcia.     

Dostosowywanie skali tonalnej zdjęcia

Ogólną skalę tonalną obrazu można dostosować za pomocą elementów sterowania tonami w menu Światło. Podczas pracy zwracaj uwagę na punkty końcowe histogramu.

 1. (iPhone) W panelu Edycja w widoku lupy dotknij ikony Światło u dołu ekranu, aby wyświetlić elementy sterujące tonami.

  (iPad) W menu panelu Edycja w widoku lupy dotknij harmonijki Światło.

 2. (Opcjonalnie) Dotknij opcji Auto, aby ustawić ogólną skalę tonalną. Program Adobe Photoshop Lightroom na urządzenia mobilne automatycznie ustawia suwaki, aby maksymalnie zwiększyć skalę tonalną i zminimalizować podświetlenia oraz cienie.

 3. Regulacja suwaków sterujących tonem:

  Uwaga:

  Dotknij zdjęcia dwoma palcami, aby wyświetlić histogram. Obserwuj histogram podczas regulacji ustawień tonalnych.  

  Ekspozycja

  Ustawia ogólną jasność obrazu. Przesuwaj suwak do momentu, w którym zdjęcie będzie wyglądać dobrze, a jego jasność będzie odpowiednia.  

  Kontrast

  Zwiększanie lub zmniejszanie kontrastu obrazu wpływa głównie na półcienie. Gdy zwiększasz kontrast, obszary obrazu od średnich od ciemnych stają się ciemniejsze, a od średnich od jasnych stają się jaśniejsze. Zwiększanie kontrastu obrazu wpływa w sposób odwrotnie proporcjonalny na tony obrazu.  

  Podświetlenia

  Dopasowuje jasne obszary obrazu. Przeciągnij w lewo, aby przyciemnić światła i odzyskać szczegóły z obszarów „prześwietlonych”. Przeciągnij w prawo, aby rozjaśnić podświetlenia.

  Cienie

  Dopasowuje ciemne obszary obrazu. Przeciągnij w lewo, aby przyciemnić cienie. Przeciągnij w prawo, aby rozjaśnić cienie i odzyskać szczegóły z obszarów cieni.

  Biele

  Dopasowuje odcięcie bieli. Przeciągnij w lewo, aby zmniejszyć odcięcie świateł. Przeciągnij w prawo, aby zwiększyć odcięcie świateł. (Zwiększone odcięcie może być konieczne w przypadku odbłysków światła, na przykład gdy światło odbija się od metalowych powierzchni).

  Czerń

  Dopasowuje odcięcie czerni. Przeciągnij w lewo, aby zwiększyć odcięcie czerni (mapuj więcej cieni na czystą czerń). Przeciągnij w prawo, aby zmniejszyć odcięcie cieni.

Dostrajanie skali odcieni za pomocą krzywej tonalnej

Wykres Krzywa tonalna w menu Światło przedstawia zmiany w skali tonalnej zdjęcia.

(iPad) W menu panelu Edycja w widoku lupy dotknij harmonijki Światło, a następnie dotknij pozycji KRZYWA.

(iPhone) W panelu Edycja w widoku lupy dotknij ikony Światło u dołu ekranu, a następnie dotknij ikony KRZYWA , aby wyświetlić nakładkę wykresu Krzywa tonalna na zdjęciu.

Oś pozioma odpowiada oryginalnym wartościom tonów (wartości wejściowe), przy czym czerń jest z lewej strony, a w prawą stronę są coraz jaśniejsze wartości. Oś pionowa odpowiada wartościom tonów zmienionych (wartości wyjściowe), z czernią na dole i jaśniejszymi wartościami przechodzącymi do bieli na górze. Skorzystaj z krzywej tonalnej, aby dostosować tony na zdjęciu.

Można również indywidualnie dostosować poszczególne punkty na krzywej tonalnej w kanałach czerwonym, zielonym lub niebieskim albo we wszystkich trzech kanałach jednocześnie.

 • Dotknij, aby dodać punkt. Aby usunąć punkt, dotknij go dwukrotnie.
 • Przeciągnij punkt, aby go edytować. 

Dostosowywanie koloru na zdjęciu

Zaktualizowano w wydaniu z października 2020 r. (wersja 6.0)

W panelu Edycja w widoku Lupa menu Kolor umożliwia sterowanie następującymi funkcjami:

 • Balans bieli odnosi się do koloru utworzonego na zdjęciu z temperatury źródła światła. Na przykład światło słoneczne w południe ma bardzo ciepłą, żółtą barwę, podczas gdy niektóre żarówki dają bardzo chłodny, niebieski kolor na zdjęciu. Ustaw Balans bieli, wybierając wstępnie opcję ustawienia predefiniowanego lub określając neutralne miejsce na zdjęciu za pomocą selektora balansu bieli.
 • Dostosuj balans bieli za pomocą elementów sterujących Temperatura i TintaTemperatura określa, jak żółte/ciepłe lub niebieskie/chłodne ma być zdjęcie. Tinta natomiast określa, jak zielony lub purpurowe ma być zdjęcie.
 • Dostosuj nasycenie kolorów (jaskrawość), używając elementów sterujących Jaskrawość oraz NasycenieJaskrawość zwiększa intensywność wyciszonych kolorów, natomiast Nasycenie zwiększa intensywność wszystkich kolorów na zdjęciu.
 • Fotografia czarno-biała to ulubione narzędzie fotografów, które pomaga widzom zagłębiać się w szczegóły zdjęcia. Zmień zdjęcie na czarno-białe za pomocą opcji Czarno-białe.
 • Dostosuj poszczególne kolory za pomocą suwaków BarwaNasycenieLuminancja (HSL). Odcień dostosowuje odcień poszczególnych kolorów, a Nasycenie dostosowuje poziom szarości w kolorze, dzięki czemu jest on bardziej stonowany lub jasny.Luminancja pomaga dostosować poziom bieli w kolorze, aby był jaśniejszy lub ciemniejszy. Użyj narzędzia Korekta ukierunkowana, aby dostosować określony kolor na zdjęciu. Dotknij i przeciągnij obraz, aby zmienić zakres kolorów pod opuszką palca.
 • Począwszy od Lightroom na urządzenia mobilne (iOS) w wersji 6.0 można dostosować kolory cieni, półcieni i podświetleń przy użyciu suwaków Gradacja kolorów. Dostępny jest także suwak Globalne, za pomocą którego można dostosować ogólne kolory zdjęcia bez wpływu na ustawienia cieni, półcieni i podświetleń. Ponadto za pomocą odpowiednich suwaków można dostosować wartości ustawień LuminancjaMieszanieBalans kolorów dla cieni, półcieni i podświetleń.
Suwaki Gradacja kolorów. Dotknij ikon w podświetlonej sekcji, aby wyświetlić poszczególne suwaki: Cienie, Półcienie, Podświetlenia i Globalne.
Suwaki Gradacja kolorów. Dotknij ikon w podświetlonej sekcji, aby wyświetlić poszczególne suwaki: Cienie, Półcienie, Podświetlenia i Globalne.

Stosowanie efektów do zdjęcia

 1. (iPhone) W panelu Edycja w widoku Lupa dotknij ikony Efekty u dołu ekranu, aby wyświetlić elementy sterujące.

  (iPad) W menu panelu Edycja w widoku lupy dotknij harmonijki Efekty.

 2. Dostosuj suwaki efektów:

  Tekstura

  Wygładza i uwydatnia szczegóły tekstury na zdjęciu. Przesuń suwak w lewo, aby wygładzić szczegóły; przesuń go w prawo, aby uwydatnić szczegóły. Po dostosowaniu suwaka Tekstura kolor lub tonacja nie ulegną zmianie.

  Przejrzystość

  Zwiększa głębię obrazu poprzez miejscowe zwiększenie kontrastu. Aby uzyskać maksymalny efekt, zwiększ to ustawienie tak, by przy szczegółach na krawędzi obrazu zobaczyć otoczki, a następnie lekko je zmniejsz.

  Korzystając z tego ustawienia, dobrze jest używać powiększenia 100% lub większego. Aby powiększyć zdjęcie, dotknij dwukrotnie zdjęcia lub użyj gestu rozsunięcia palców.

  Usuwanie zamglenia

  Steruje on ilością zamglenia na zdjęciu. Przeciągnij w prawo, aby usunąć zamglenie; przeciągnij w lewo, aby dodać zamglenie.

  Wartość winietowania

  Stosuje ciemną lub jasną winietę w celu uzyskania artystycznego efektu na zdjęciu. Wartości ujemne przyciemniają narożniki zdjęcia. Wartości dodatnie rozjaśniają narożniki.

  Więcej informacji można znaleźć w sekcji Efekty winietowania, ziarna i usuwania zamglenia.

  Ziarno

  Dodaje do zdjęć realistyczny efekt ziarnistości filmu. Aby wzmocnić ziarnistość, przeciągnij suwak w prawo. Podczas dodawania ziarna można również kontrolować wielkość i chropowatość ziarna przy użyciu suwaków Rozmiar i Chropowatość.

Stosowanie redukcji szumów i wyostrzanie zdjęcia

W aplikacji Adobe Photoshop Lightroom na urządzenia mobilne można wyostrzyć zdjęcie, aby wzmocnić definicje krawędzi i uwypuklić szczegóły na zdjęciu.

Można zmniejszyć zakłócenia obrazu, usuwając zbędne widoczne artefakty, które pogarszają jakość obrazu. Szum obrazu obejmuje szum luminancji (w odcieniach szarości), który nadaje obrazowi ziarnisty wygląd, oraz szum chromatyczny (w kolorach), który na ogół przyjmuje postać kolorowych wtrętów na obrazie. Zdjęcia wykonane przy wysokich czułościach ISO mogą mieć zauważalny szum.

 1. (iPhone) W panelu Edycja w widoku lupy dotknij ikony Szczegóły u dołu ekranu.

  (iPad) W menu panelu Edycja w widoku lupy dotknij harmonijki Szczegóły.

 2. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat dostępnych suwaków, zobacz Wyostrzanie i redukcja szumów.

Korygowanie typowych wad obiektywu aparatu

Obiektywy aparatów fotograficznych mogą powodować różne zniekształcenia w zależności od ogniskowej, wielkości przesłony oraz głębi ostrości. Opcja Optyka umożliwia automatyczną korekcję tych widocznych zniekształceń obiektywu.

 1. (iPhone) W panelu Edycja w widoku lupy dotknij ikony Optyka u dołu ekranu.

  (iPad) W menu panelu Edycja w widoku lupy dotknij harmonijki Optyka.

 2. Aberracja chromatyczna ma postać barwnej otoczki wzdłuż krawędzi obiektów. Jest ona spowodowana brakiem zdolności obiektywu do ogniskowania różnych kolorów w tym samym miejscu, aberracjami w mikrosoczewkach matrycy oraz oślepieniem.

  Aberracja chromatyczna: włącz, aby automatycznie skorygować niebieskie i czerwono-zielone otoczki na obrazie.

  Obiektywy aparatów fotograficznych mogą powodować różne zniekształcenia w zależności od ogniskowej, wielkości przesłony oraz głębi ostrości.  

  Włącz korekcję obiektywu: włącz tę opcję, aby zastosować korekcję obiektywu na zdjęciu.

Poprawianie perspektywy geometrycznej

Robienie zdjęć obiektu z niewielkiej odległości lub przy użyciu niektórych typów obiektywów może prowadzić do zniekształcenia perspektywy, przez co linie proste na zdjęciach będą się wydawać zakrzywione, przechylone lub pochylone. Na przykład, wykonanie zdjęcia wysokiego budynku od dołu może sprawić, że budynek będzie wyglądać tak, jakby odchylał się od Ciebie. Można łatwo naprawić i dostosować perspektywę za pomocą trybów Upright i suwaków w panelu Geometria.

W trybach Upright dostępne są cztery opcje automatycznej korekcji perspektywy — Automatyczna, Poziom, Pion i Pełna, a także opcja ręczna Z liniami pomocniczymi. Można również udoskonalić regulację przy użyciu suwaków geometrii.

 1. Wybierz zdjęcie z przekrzywioną geometrią.

  (Zalecane) W panelu Optyka włącz opcję Korekcje profilu obiektywu.

  Zdjęcie z przekrzywioną geometrią
  Zdjęcie z przekrzywioną geometrią

 2. (iPhone) W panelu Edycja w widoku lupy dotknij ikony Geometria u dołu ekranu.

  (iPad) W menu panelu Edycja w widoku lupy dotknij harmonijki Geometria.

  Z menu Upright wybierz opcję, aby zastosować korektę do zdjęcia:

  • Z liniami pomocniczymi: umożliwia narysowanie dwóch do czterech linii pomocniczych na zdjęciu w celu korekty perspektywy.
  • Automatyczne: koryguje perspektywę w pionie, jak i w poziomie, jednocześnie wyrównując ogólny obraz i zachowując jak największą część widocznego obszaru obrazu.
  • Poziome: koryguje perspektywę w poziomie i sprawia, że linie poziome są wyświetlane jako równoległe.
  • Pionowe: pozwala na korektę perspektywy w pionie, zniekształconej wskutek pochylenia aparatu w górę lub w dół. Sprawia, że pionowe linie na zdjęciu stają się równoległe.
  • Pełna: łączy tryby korekcji automatycznej, poziomej i pionowej w celu automatycznego skorygowania perspektywy.

  Przeglądaj tryby Upright do momentu znalezienia najlepszego z nich.

  Wszystkie tryby Upright korygują zniekształcenia i błędy perspektywy. Najlepsze ustawienie zależy od rodzaju zdjęcia. Poeksperymentuj z trybami przed wybraniem najlepszego dla swojego zdjęcia.

 3. Tryb Upright z liniami pomocniczymi

  W przypadku wybrania trybu Upright z liniami pomocniczymi wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij ikonę narzędzia Upright z liniami pomocniczymi (), a następnie narysuj od dwóch do czterech linii pomocniczych, przesuwając palcem po zdjęciu.

  2. Po narysowaniu co najmniej dwóch linii pomocniczych zdjęcie przekształci się interaktywnie. Na zdjęciu można narysować maksymalnie cztery linie pomocnicze w dowolnej z następujących kombinacji:

   • Tylko dwie poziome linie pomocnicze lub tylko dwie pionowe linie pomocnicze
   • Dwie poziome linie pomocnicze i dwie pionowe linie pomocnicze
   • Dwie poziome linie pomocnicze i jedna pionowa linia pomocnicza
   • Dwie linie pionowe i jedna linia pozioma
   • Jedna linia pionowa i jedna linia pozioma

   W przypadku dowolnej innej kombinacji aplikacja Lightroom na urządzenia mobilne wyświetli komunikat Nieprawidłowa linia pomocnicza.

  3. Jeśli chcesz usunąć linię pomocniczą, dotknij jej, aby ją wybrać, a następnie dotknij ikony usuwania.

   Aby dodać kolejną linię pomocniczą, dotknij ikony +, aby ją zaznaczyć, a następnie narysuj linię pomocniczą na zdjęciu. Ikona dodawania jest domyślnie podświetlona, chyba że zostanie wyłączona.

  4. Kliknij przycisk Gotowe.

   Zdjęcie z przekrzywioną geometrią
   (Przed) Zdjęcie z przekrzywioną geometrią

   (Po) Perspektywa poprawiona przy użyciu narzędzia Upright z liniami pomocniczymi
   (Po) Perspektywa poprawiona przy użyciu narzędzia Upright z liniami pomocniczymi

 4. (Opcjonalnie) Podczas korygowania perspektywy zdjęcia mogą powstawać białe obszary w pobliżu granic obrazu. Aby usunąć biały obszar, włącz opcję Ogranicz kadrowanie, która automatycznie kadruje zdjęcie zgodnie z oryginalnym wymiarem.

  Uwaga:

  Niektóre z trybów Upright mogą przycinać piksele na zdjęciu, aby poprawić jego perspektywy, nawet jeśli opcja Ogranicz kadrowanie jest wyłączona. Późniejsze odzyskanie przyciętych pikseli w trybie Kadrowanie może okazać się niemożliwe.

 5. Użyj suwaków geometrii, aby dokonać precyzyjnej korekcji perspektywy — Zniekształcenia, Pionowe, Poziome, Obróć, Aspekt, Skala, Przesunięcie X i Przesunięcie Y.

  • Zniekształcenia: koryguje zniekształcenia beczkowe (linie proste wydają się wyginać na zewnątrz) i zniekształcenia poduszkowe (linie proste wydają się wyginać do wewnątrz). Przesuń suwak w prawo, aby skorygować zniekształcenie beczkowe na zdjęciu; przesuń suwak w prawo, aby skorygować zniekształcenie poduszkowe.
  • Pionowe: sprawia, że linie pionowe stają się równoległe. Jeśli pionowe linie rozchodzą się przy dolnej krawędzi, przesuń suwak w lewo, aby odsunąć piksele od tej krawędzi; jeśli pionowe linie rozchodzą się przy górnej krawędzi, przesuń suwak w prawo, aby odsunąć piksele od tej krawędzi.
  • Poziome: sprawia, że linie poziome stają się równoległe. Przesuń suwak w lewo, aby odsunąć piksele od prawej krawędzi; przesuń suwak w prawo, aby odsunąć piksele od lewej krawędzi.
  • Obróć: obraca obraz w celu skorygowania przechylenia aparatu. Przesuń suwak w lewo, aby obrócić obraz w lewo; przesuń suwak w prawo, aby obrócić obraz w prawo.
  • Aspekt: przesuń suwak w lewo, aby poszerzyć perspektywę zdjęcia; przesuń suwak w prawo, aby zawęzić perspektywę zdjęcia.
  • Skala: umożliwia dostosowanie skali zdjęcia w górę lub w dół przy zachowaniu proporcji obrazu. Przesuń suwak w lewo, aby zmniejszyć skalę; przesuń suwak w prawo, aby zwiększyć skalę.
  • Przesunięcie X: przesuń suwak w lewo, aby przesunąć piksele obrazu w lewo na osi x, pozostawiając biały obszar na prawej krawędzi; przesuń suwak w prawo, aby przesunąć piksele obrazu w prawo na osi x, pozostawiając biały obszar na lewej krawędzi.
  • Przesunięcie Y: przesuń suwak w lewo, aby przesunąć piksele obrazu w dół na osi Y, pozostawiając biały obszar na górnej krawędzi; przesuń suwak w prawo, aby przesunąć piksele obrazu w górę na osi Y, pozostawiając biały obszar na dolnej krawędzi.

Kopiowanie i wklejanie edycji

Począwszy od aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne 5.0, można kopiować edycje zastosowane do zdjęcia i wkleić je do wielu wybranych zdjęć. Można również wybrać edycje, które mają zostać skopiowane ze zdjęcia.

 1. Otwórz zdjęcie w widoku Lupa.

 2. Dotknij ikony trzech kropek () w górnym prawym rogu i wybierz opcję Kopiuj ustawienia.

 3. W panelu Kopiuj ustawienia wybierz zmiany, które chcesz skopiować. Można wybrać między innymi grupy ustawień edycji, takie jak Profil: Kolor, Narzędzia, Światło. Opcjonalnie dotknij listy rozwijanej Wybierz i wybierz jedną z następujących opcji:

  • Wszystkie: wybiera wszystkie grupy ustawień edycji.
  • Zmodyfikowane: umożliwia wybranie tylko tych ustawień edycji, które zostały zmodyfikowane lub zastosowane na wybranym zdjęciu.
  • Domyślne: wybiera domyślny zestaw ustawień edycji. Ustawienia narzędzi i geometrii są domyślnie wykluczone.
  • Brak: usuwa zaznaczenie wszystkich ustawień edycji.

  Można również wybrać lub usunąć zaznaczenie określonych ustawień w każdej grupie ustawień edycji. Dotknij ikony strzałki obok poszczególnych grup ustawień edycji, aby wyświetlić ich określone ustawienia.

  Panel Kopiuj ustawienia
  Panel Kopiuj ustawienia

 4. Po dokonaniu wyboru dotknij ikony .

 5. W widoku siatki folderu Wszystkie zdjęcia lub żądanego albumu wybierz zdjęcia, do których chcesz wkleić skopiowane ustawienia.

  Uwaga:

  Jeśli skopiowane ustawienia mają zostać wklejone tylko do jednego zdjęcia, otwórz je w widoku Lupa, dotknij ikony () i wybierz polecenie Wklej ustawienia.

 6. Dotknij opcji Wklej w dolnym panelu.

 7. W wyświetlonym oknie dialogowym potwierdzenia Wklej ustawienia dotknij opcji Zastosuj.

  Skopiowane ustawienia zostaną wtedy zastosowane do wybranych zdjęć.

Uwaga:

Aby skopiować domyślne ustawienia edytowanego zdjęcia z widoku siatki w folderze Wszystkie zdjęcia lub albumie, możesz również wykonać następujące czynności:

1. Wybierz edytowane zdjęcie w widoku Siatka.

2. Dotknij opcji Kopiuj w dolnym panelu, aby skopiować domyślne ustawienia edycji wybranego zdjęcia.

3. Wybierz zdjęcia w siatce, do których chcesz wkleić skopiowane ustawienia.

4. Dotknij opcji Wklej w dolnym panelu. W oknie dialogowym potwierdzenia kliknij przycisk Zastosuj.

Tworzenie wersji edycji

Zaktualizowano w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne 6.0 (wydanie z października 2020 r.)

Wersje umożliwiają szybkie zapisywanie różnych edycji tego samego zdjęcia, co ułatwia eksperymentowanie z edycją i porównywanie różnych wersji. Aby utworzyć wersję:

 1. Otwórz zdjęcie w widoku Edycja i zastosuj żądane edycje.

 2. Przewiń dolny panel i dotknij opcji Wersje.

  Wersje

 3. Można tu zobaczyć Oryginał, czyli zaimportowane zdjęcie. Jeśli dokonano jakichkolwiek edycji w zdjęciu, można je zobaczyć w sekcji Bieżące. Aby zapisać bieżące edycje jako wersję, dotknij opcji Utwórz wersję.

  Tworzenie wersji

 4. Wprowadź nazwę wersji i dotknij opcji Utwórz. W ten sposób można zastosować różne edycje i zapisać je jako wersje.

 5. Wybierz Wersję i dotknij ikony z trzema kropkami, aby zmienić nazwę lub usunąć tę wersję.

Uwaga:
 • Utworzone wersje są synchronizowane z aplikacjami Lightroom na urządzenia mobilne (iOS i Android) i Lightroom na komputery.
 • Począwszy od Lightroom na urządzenia mobilne 6.0 panelWersjeautomatycznie zapisuje znaczące edycje w zdjęciu jako Wersję. Automatycznie zapisane Wersje możesz przeglądać za każdym razem, gdy dokonasz znaczącej edycji, zamkniesz widok Edycja, a następnie powrócisz do panelu Wersje.

Wysyłanie zdjęć do programu Photoshop na urządzeniu iPad

Wprowadzono w aplikacji Lightroom na urządzenie iPad w wersji 5.3

 1. W aplikacji Lightroom na urządzeniu iPad otwórz żądane zdjęcie i dotknij ikony Udostępnij.

 2. Wybierz opcję Edytuj w programie Photoshop.

  Menu Udostępnij w aplikacji Lightroom na urządzeniu iPad.
  Menu Udostępnij w aplikacji Lightroom na urządzeniu iPad.

 3. Dokonaj edycji w programie Photoshop na urządzeniu iPad.

  Aby odesłać zdjęcie z powrotem do aplikacji Lightroom, wybierz opcję Wyślij do aplikacji Lightroom w górnym panelu.

  Wyślij do aplikacji Lightroom z programu Photoshop na urządzeniu iPad.
  Wyślij do aplikacji Lightroom z programu Photoshop na urządzeniu iPad.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto