Podręcznik użytkownika Anuluj

Edycja zdjęć w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)

 1. Adobe Lightroom — podręcznik użytkownika
 2. Wprowadzenie
  1. Nowości w aplikacji Lightroom
  2. Lightroom — wymagania systemowe
  3. Lightroom | Często zadawane pytania
  4. Samouczki Lightroom
  5. Praca z programem Adobe Photoshop Lightroom dla urządzeń przenośnych
  6. Ustawianie preferencji
 3. Nauka w aplikacji
  1. Nauka i inspiracja w aplikacji
  2. Nauka i inspiracja w aplikacji | Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)
  3. Nauka i inspiracja w aplikacji | Lightroom na urządzenia mobilne (Android)
 4. Dodawanie, importowanie i wykonywanie zdjęć
  1. Dodawanie zdjęć
  2. Wykonywanie zdjęć w programie Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)
  3. Wykonywanie zdjęć w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (Android)
  4. Importowanie zdjęć w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)
  5. Importowanie zdjęć i filmów w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (Android)
 5. Organizacja zdjęć
  1. Organizacja zdjęć
  2. Wyszukiwanie i organizowanie zdjęć osób w Widoku osób
  3. Wyszukiwanie i porządkowanie zdjęć w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)
  4. Wyszukiwanie i organizowanie zdjęć w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (Android)
 6. Edytowanie zdjęć
  1. Edytowanie zdjęć
  2. Maskowanie w programie Lightroom
  3. Rozmycie obiektywu w aplikacji Lightroom
  4. Edycja zdjęć w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)
  5. Edycja zdjęć w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (Android)
  6. Scalanie zdjęć w celu tworzenia obrazów HDR, panoram i panoram HDR
  7. Edycja zdjęć HDR
  8. Edycja zdjęć w aplikacji mobilnej Lightroom (iOS)
  9. Edycja zdjęć w aplikacji mobilnej Lightroom (Android)
  10. Łatwe poprawianie jakości obrazu w aplikacji Lightroom
 7. Edycja filmów
  1. Edycja filmów 
  2. Edycja filmów w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)
  3. Edycja filmów w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (Android)
 8. Zapisywanie, udostępnianie i eksportowanie
  1. Eksportowanie lub udostępnianie zdjęć
  2. Eksportowanie i udostępnianie zdjęć w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)
  3. Zapisywanie, udostępnianie i eksportowanie zdjęć w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (Android)
 9. Lightroom na urządzenia mobilne, TV i w sieci
  1. Rozpoczęcie pracy z programem Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)
  2. Rozpoczęcie pracy z programem Lightroom na urządzenia mobilne (Android)
  3. Adobe Photoshop Lightroom w sieci
  4. Konfigurowanie aplikacji Lightroom na urządzenie Apple TV
  5. Używanie skrótów klawiaturowych w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (iOS i Android)
  6. Adobe Photoshop Lightroom na urządzenia mobilne i Apple TV | Często zadawane pytania
  7. Oglądanie zdjęć i filmów aplikacji Lightroom na ekranie telewizora
  8. Dodawanie/synchronizowanie ustawień predefiniowanych za pomocą urządzenia mobilnego
 10. Przenoszenie zdjęć
  1. Przenoszenie biblioteki zdjęć Apple do programu Lightroom
  2. Przenoszenie zdjęć i filmów z programu Lightroom Classic do aplikacji Lightroom
  3. Migracja zdjęć z programu Photoshop Elements do programu Lightroom
 11. Rozwiązywanie problemów 
  1. Rozwiązane problemy 
  2. Znane problemy

 

Dowiedz się, jak edytować zdjęcia za pomocą niestandardowych ustawień predefiniowanych, stosować rozmycie, wprowadzać lokalne korekty za pomocą maskowania, usuwać obiekty, stosować filtry radialne i stopniowe, edytować prawa autorskie do zdjęć i albumów i nie tylko. Można także retuszować i poprawiać swoje zdjęcia oraz usuwać zamglenie w trybie HDR.

Panele w widoku Lupa

Począwszy od aplikacji mobilnej Lightroom (iOS) w wersji 9.0, nowa obsługa edycji jest domyślnie włączona i nie jest już dostępna w trybie wczesnego dostępu. Nowy ulepszony interfejs ułatwia edycję zdjęć, jest bardziej intuicyjny i szybszy.

Na iPhonie lub iPadzie wybierz Lightroom lub Edycje i dotknij zdjęcia do edycji w widoku Lupa. Masz teraz możliwość wyboru i pracy w następujących panelach:

Wskazówka:

Używaj gestów, aby szybko przechodzić między menu. Przesuń palcem w górę w dowolnym miejscu na zdjęciu, aby wyświetlić odpowiednie podmenu, a następnie przesuń palcem w dół, aby zamknąć menu. Możesz przesunąć palcem w dół jeszcze dalej, aby zamknąć widok lupy.

Edycja

Dokładnie edytuj zdjęcie, korzystając z różnych łatwo dostępnych suwaków, takich jak Balans bieli, Temperatura, Ekspozycja, Kontrast, Rozmycie i inne.

Zrzut ekranu panelu edycji
Dotknij opcji Edytuj, aby uzyskać dostęp do paneli dopasowań.

Stosowanie ustawień automatycznych

W panelu Edycja w widoku lupy dotknij ikony Automatycznie po lewej stronie ułożonego panelu, aby program Lightroom automatycznie zastosowały najlepsze zmiany w tych suwakach na zdjęciach: Ekspozycja, Kontrast, Podświetlenie, Cienie, Biele, Czernie, Nasycenie i Jaskrawość.

Funkcja Ustawienia automatyczne w aplikacji Lightroom używa technologii Adobe Sensei w celu inteligentnego zastosowania dopasowań na podstawie charakterystyki światła i kolorów na zdjęciu.

 • Ponadto funkcja ustawień automatycznych umożliwia wprowadzenie poprawek.
 • Podczas wykonywania zdjęcia HDR za pomocą aparatu w aplikacji mobilnej Lightroom (iOS) automatycznie zastosuje ustawienia automatyczne do przetworzonego zdjęcia.

Dostosowywanie zakresu tonalnego zdjęcia

Światło: dostosuj ogólny zakres tonalny obrazu i miej możliwość edycji i udostępniania w trybie HDR.

 1. (iPhone) W panelu Edycja w widoku lupy dotknij ikony Światło.

  (iPad) W menu panelu Edycja w widoku lupy dotknij harmonijki Światło.

  Wskazówka:

  Przesuń palcem do końca panelu Światło, aby włączyć tryb Edycja w trybie HDR.

 2. Dostosuj suwaki sterowania tonami:

  Uwaga:

  Dotknij zdjęcia dwoma palcami, aby wyświetlić histogram. Obserwuj histogram podczas regulacji ustawień tonalnych.  

  Ekspozycja

  Ustawia ogólną jasność obrazu. Przesuwaj suwak do momentu, w którym zdjęcie będzie wyglądać dobrze, a jego jasność będzie odpowiednia.  

  Kontrast

  Zwiększanie lub zmniejszanie kontrastu obrazu wpływa głównie na półcienie. Gdy zwiększasz kontrast, obszary obrazu od średnich od ciemnych stają się ciemniejsze, a od średnich od jasnych stają się jaśniejsze. Zwiększanie kontrastu obrazu wpływa w sposób odwrotnie proporcjonalny na tony obrazu.  

  Podświetlenia

  Dopasowuje jasne obszary obrazu. Przeciągnij w lewo, aby przyciemnić światła i odzyskać szczegóły z obszarów „prześwietlonych”. Przeciągnij w prawo, aby rozjaśnić podświetlenia.

  Cienie

  Dopasowuje ciemne obszary obrazu. Przeciągnij w lewo, aby przyciemnić cienie. Przeciągnij w prawo, aby rozjaśnić cienie i odzyskać szczegóły z obszarów cieni.

  Biele

  Dopasowuje odcięcie bieli. Przeciągnij w lewo, aby zmniejszyć odcięcie świateł. Przeciągnij w prawo, aby zwiększyć odcięcie świateł. (Zwiększone odcięcie może być konieczne w przypadku odbłysków światła, na przykład gdy światło odbija się od metalowych powierzchni).

  Czerń

  Dopasowuje odcięcie czerni. Przeciągnij w lewo, aby zwiększyć odcięcie czerni (mapuj więcej cieni na czystą czerń). Przeciągnij w prawo, aby zmniejszyć odcięcie cieni.

Dostrajanie zakresu odcieni za pomocą krzywej tonalnej

Wykres Krzywa w menu Światło przedstawia zmiany w zakresie tonalnym zdjęcia.

(iPhone) W menu Edytuj w widoku lupy dotknij ikony Światło >  Krzywa, aby wyświetlić nakładkę wykresu krzywej tonalnej na zdjęciu.

(iPad) W menu panelu Edycja w widoku lupy dotknij harmonijki Światło, a następnie dotknij pozycji Krzywa.

Oś pozioma odpowiada oryginalnym wartościom tonów (wartości wejściowe), przy czym czerń jest z lewej strony, a w prawą stronę są coraz jaśniejsze wartości. Oś pionowa odpowiada wartościom tonów zmienionych (wartości wyjściowe), z czernią na dole i jaśniejszymi wartościami przechodzącymi do bieli na górze. Skorzystaj z krzywej tonalnej, aby dostosować ustawienia zdjęcia. Krzywa tonalna automatycznie dostosowuje się i rozszerza, gdy włączony jest tryb HDR, zapewniając większą kontrolę nad obrazem.

Można również indywidualnie dostosować poszczególne punkty na krzywej tonalnej kanału czerwonego, zielonego lub niebieskiego lub wszystkich trzech kanałów jednocześnie.

 • Dotknij, aby dodać punkt lub dotknij dwukrotnie, aby go usunąć.
 • Przeciągnij punkt, aby edytować obraz.

Optymalizacja HDR

Począwszy od aplikacji mobilnej Lightroom (iOS) w wersji 9.0, można edytować i udostępniać obrazy w trybie HDR (High Dynamic Range). Aby włączyć HDR, dotknij Edytuj > Światło i przełącz opcję Edytuj w trybie HDR. Zobacz Optymalizacja HDR w aplikacji mobilnej Lightroom (iOS), aby dowiedzieć się więcej.

Zrzut ekranu przełączania w trybie HDR
Przełączanie edycji w trybie HDR

Dostosowywanie koloru na zdjęciu

W panelu Edycja w widoku Lupa menu Kolor umożliwia sterowanie następującymi funkcjami:

 • Balans bieli odnosi się do koloru utworzonego na zdjęciu z temperatury źródła światła. Na przykład światło słoneczne w południe ma bardzo ciepłą, żółtą barwę, podczas gdy niektóre żarówki dają bardzo chłodny, niebieski kolor na zdjęciu. Ustaw Balans bieli, wybierając wstępnie opcję ustawienia predefiniowanego lub określając neutralne miejsce na zdjęciu za pomocą selektora balansu bieli.
 • Dostosuj balans bieli za pomocą elementów sterujących Temperatura i TintaTemperatura określa, jak żółte/ciepłe lub niebieskie/chłodne ma być zdjęcie. Tinta natomiast określa, jak zielone lub purpurowe ma być zdjęcie.
 • Dostosuj nasycenie kolorów (jaskrawość), używając elementów sterujących Jaskrawość oraz NasycenieJaskrawość zwiększa intensywność wytłumionych kolorów, natomiast Nasycenie zwiększa intensywność wszystkich kolorów na zdjęciu.
 • Fotografia czarno-biała to ulubione narzędzie fotografów, które pomaga widzom zagłębiać się w szczegóły zdjęcia. Zmień zdjęcie na czarno-białe za pomocą opcji Czarno-białe.
 • Dostosuj poszczególne kolory za pomocą suwaków BarwaNasycenieLuminancja (HSL). Odcień dostosowuje odcień poszczególnych kolorów, a Nasycenie dostosowuje poziom szarości w kolorze, dzięki czemu jest on bardziej stonowany lub jasny.Luminancja pomaga dostosować poziom bieli w kolorze, aby był jaśniejszy lub ciemniejszy. Użyj narzędzia Korekta ukierunkowana, aby dostosować określony kolor na zdjęciu. Dotknij i przeciągnij obraz, aby zmienić zakres kolorów pod opuszką palca.
 • Mieszanie umożliwia dostosowanie lub zmianę wybranego koloru. Wybierz odcień koloru i dotknij ikony Mieszanie , aby dostroić poszczególne kolory za pomocą suwaków BarwyNasycenieLuminancja.
 • Począwszy od aplikacji mobilnej Lightroom (iOS) w wersji 6.0 można dostosować kolory cieni, półcieni i podświetleń przy użyciu suwaków Gradacja kolorów. Dostępny jest także suwak Globalne, za pomocą którego można dostosować ogólne kolory zdjęcia bez wpływu na ustawienia cieni, półcieni i podświetleń. Ponadto za pomocą odpowiednich suwaków można dostosować wartości ustawień LuminancjaMieszanieBalans kolorów dla cieni, półcieni i podświetleń.
Suwaki Gradacja kolorów. Dotknij ikon w podświetlonej sekcji, aby wyświetlić poszczególne suwaki: Cienie, Półcienie, Podświetlenia i Globalne.
Suwaki Gradacja kolorów. Dotknij ikon w podświetlonej sekcji, aby wyświetlić poszczególne suwaki: Cienie, Półcienie, Podświetlenia i Globalne.

Rozmycie obiektywu

Od wersji 9.0 aplikacji mobilnej Lightroom (iOS), funkcja Rozmycie obiektywu umożliwia dodanie kreatywnego akcentu do zdjęcia za pomocą jednego dotknięcia. Rozmycie obiektywu umożliwia dodanie głębi do zdjęcia i uzyskanie kreatywnego wyglądu. Co więcej, pozwala również nadać zdjęciu portretowy wygląd, nawet jeśli nie zostało ono zrobione w trybie portretowym. Rozmycie obiektywu najlepiej sprawdza się w przypadku wyraźnego obiektu, pierwszego planu i tła.

Aby włączyć Rozmycie obiektywu, dotknij Edytuj > Rozmycie i wybierz efekt bokeh, który chcesz zastosować. Intensywność i Zakres ogniskowej obrazu można łatwo dostosować. Zobacz Rozmycie obiektywu w aplikacji mobilnej Lightroom (iOS), aby dowiedzieć się więcej.

zrzut ekranu panelu rozmycie obiektywu
Wybierz typ efektu bokeh i dostosuj intensywność rozmycia obiektywu za pomocą suwaka

Uwaga:

Funkcja Rozmycie obiektywu jest obecnie dostępna jako wcześniejszy dostęp w aplikacji mobilnej Lightroom (iOS). Możesz wypróbować tę funkcję i podzielić się swoimi opiniami z zespołem Lightroom. Aby podzielić się swoimi przemyśleniami i doświadczeniami, dotknij menu z trzema kropkami w prawym górnym rogu, dotknij Ustawienia aplikacji > Wczesny dostęp > Wyślij opinię
Poniżej znajduje się lista urządzeń kompatybilnych z funkcją Rozmycie obiektywu.

Stosowanie efektów do zdjęcia

 1. (iPhone) W panelu Edycja w widoku lupy dotknij ikony Efekty, aby wyświetlić elementy sterujące.

  (iPad) W menu panelu Edycja w widoku lupy dotknij harmonijki Efekty.

 2. Dostosuj suwaki efektów:

  Tekstura

  Wygładza i uwydatnia szczegóły tekstury na zdjęciu. Przesuń suwak w lewo, aby wygładzić szczegóły; przesuń go w prawo, aby uwydatnić szczegóły. Po dostosowaniu suwaka Tekstura kolor lub tonacja nie ulegną zmianie.

  Przejrzystość

  Zwiększa głębię obrazu poprzez miejscowe zwiększenie kontrastu. Aby uzyskać maksymalny efekt, zwiększ to ustawienie tak, by przy szczegółach na krawędzi obrazu zobaczyć otoczki, a następnie lekko je zmniejsz.

  Korzystając z tego ustawienia, dobrze jest używać powiększenia 100% lub większego. Aby powiększyć zdjęcie, dotknij dwukrotnie zdjęcia lub użyj gestu rozsunięcia palców.

  Usuwanie zamglenia

  Steruje on ilością zamglenia na zdjęciu. Przeciągnij w prawo, aby usunąć zamglenie; przeciągnij w lewo, aby dodać zamglenie.

  Winieta

  Stosuje ciemną lub jasną winietę w celu uzyskania artystycznego efektu na zdjęciu. Wartości ujemne przyciemniają narożniki zdjęcia. Wartości dodatnie rozjaśniają narożniki.

  Więcej informacji można znaleźć w sekcji Efekty winietowania, ziarna i usuwania zamglenia.

  Ziarno

  Dodaje do zdjęć realistyczny efekt ziarnistości filmu. Aby wzmocnić ziarnistość, przeciągnij suwak w prawo. Podczas dodawania ziarna można również kontrolować wielkość i chropowatość ziarna przy użyciu suwaków Rozmiar i Chropowatość.

Stosowanie redukcji szumów i wyostrzanie zdjęcia

W panelu Szczegół w aplikacji mobilnej Lightroom (iOS) można wyostrzyć zdjęcie, aby poprawić jego wyrazistość i uwidocznić szczegóły.

Zdjęcia wykonane z wysokimi prędkościami ISO mogą mieć zauważalne szumy. Można zmniejszyć szum obrazu, usuwając zewnętrzne widoczne artefakty, które pogarszają jakość obrazu. Użyj suwaków dopasowania w sekcjach Wyostrzanie, Szumoraz Kolorowy szum panelu Szczegół, aby poprawić obraz.

Korygowanie typowych wad obiektywu aparatu

Wybierz Edytuj > Optyka w aplikacji mobilnej Lightroom (iOS), aby skorygować różne typy defektów przy określonych ogniskowych, wartościach przysłony i odległościach ogniskowania. Opcja Optyka umożliwia automatyczną korekcję tych zniekształceń obiektywu.

Aberracja chromatyczna ma postać barwnej otoczki wzdłuż krawędzi obiektów. Jest ona spowodowana brakiem zdolności obiektywu do ogniskowania różnych kolorów w tym samym miejscu, aberracjami w mikrosoczewkach matrycy oraz oślepieniem.

Aberracja chromatyczna: włącz, aby automatycznie skorygować niebieskie i czerwono-zielone otoczki na obrazie.

Obiektywy aparatów fotograficznych mogą powodować różne zniekształcenia w zależności od ogniskowej, wielkości przesłony oraz głębi ostrości.  

Włącz korekcję obiektywu: włącz tę opcję, aby zastosować korekcję obiektywu na zdjęciu.

Korzystanie z profili przy pracy nad zdjęciem

Profile umożliwiają kontrolowanie sposobu renderowania kolorów i tonów na zdjęciach. Mają one służyć jako punkt początkowy lub podstawa do edycji obrazów.

Stosowanie profili

Uwaga:

Począwszy od aplikacji Lightroom CC na urządzenia mobilne z systemem iOS 3.3 i Lightroom na komputery 1.4 (wydania z czerwca 2018 r.), ustawienia predefiniowane i profile (w tym ustawienia i profile innych producentów oraz użytkownika) są automatycznie synchronizowane w aplikacji Lightroom na komputerach i urządzeniach mobilnych.

Jednak niestandardowe ustawienia predefiniowane i profile użytkownika nie są synchronizowane z programem Lightroom Classic na komputery.

Profile umożliwiają kontrolowanie sposobu renderowania kolorów i tonów na zdjęciach. Mają one służyć jako punkt początkowy lub podstawa do edycji obrazów.

Zastosowanie profilu na zdjęciu nie zmienia ani nie nadpisuje wartości innych suwaków edycji. Dzięki temu możesz dowolnie edytować zdjęcia, a następnie zdecydować, czy chcesz zastosować profil na zmodyfikowanym obrazie.

Aby przeglądać i stosować profile, wykonaj następujące czynności:

 1. (iPhone) W panelu Edytuj w widoku lupy, dotknij ikony Profile.

  • Profil Adobe Color, który jest aktualnie stosowany do zdjęcia, jest wyświetlany w górnej części ekranu.
  • Dotknięcie opcji Adobe Raw powoduje wyświetlenie menu grup profili.

  (iPad) W menu panelu Edycja w widoku Lupa dotknij opcji Przeglądaj w panelu Profile w górnej części ekranu.

  Uwaga:

  Po zaimportowaniu zdjęć profile Adobe Color i Adobe Monochrome są domyślnie stosowane do zdjęć kolorowych i czarno-białych.

 2. (iPhone) Dotknij, aby wybrać dowolną grupę profili z menu, aby wyświetlić profile dostępne w tej grupie.

  (iPad) (Rozwiń dowolną z grup profili (omówionych poniżej), aby wyświetlić profile dostępne w grupie.

  Ulubione:

  Wyświetla profile, które zostały oznaczone jako ulubione. Patrz Dodawanie profilu do ulubionych.

  Podstawowe:

  Ta grupa profili jest dostępna tylko dla zdjęć RAW i zawiera dwie opcje profilu — Kolorowy i Monochromatyczny.

  Profile dla zdjęć raw

  Następujące grupy profili są wyświetlane podczas edycji zdjęć w formacie raw.

  Adobe Raw: profile Adobe Raw znacznie poprawiają renderowanie barw i stanowią dobry punkt wyjścia do edycji obrazów raw. Profil Adobe Color, który zapewnia dobrą równowagę koloru/tonu dla każdego obrazu, jest domyślnie stosowany do zdjęć RAW importowanych w aplikacji Lightroom.

  Dopasowane do aparatu: wyświetla profile na podstawie marki/modelu aparatu, za pomocą którego zrobiono zdjęcie raw. Użyj profili dopasowanych do aparatu, jeśli wolisz, aby renderowanie kolorów w plikach RAW odwzorowywało barwy widoczne na ekranie aparatu.

  Starsze profile: wyświetla starsze profile z wcześniejszych wersji programu Lightroom.

  Kreatywne profile dla zdjęć w formacie RAW i pozostałych

  Kreatywne profile można stosować dla dowolnego typu plików, w tym zdjęć w formacie RAW, obrazów JPEG i TIFF. Profile te stosuje się w celu uzyskania określonych stylów lub efektów na zdjęciu.

  Artystyczne: użyj tych profili, jeżeli chcesz, aby renderowanie barw na zdjęciu było intensywniejsze, a przesunięcia kolorów bardziej wyraziste.

  Czarno-białe: użyj tych profili, aby uzyskać optymalne przesunięcia kolorów, odpowiednie dla czarno-białych obrazów.

  Nowoczesne: użyj tych profili, aby tworzyć wyjątkowe efekty wpisujące się w nowoczesny styl fotografowania.

  Vintage: użyj tych profili, aby uzyskać efekt starej fotografii.

  Uwaga:

  W przypadku stosowania profili Artystyczne, Czarno-białe, Nowoczesne i Vintage Lightroom na urządzenia mobilne ma dodatkowy suwak Ilość, który umożliwia dostosowywanie intensywności profilu.

 3. Możesz przesunąć palcem w poziomie w prawo lub w lewo po miniaturach profili, aby przeglądać wszystkie profile dostępne w wybranej grupie profili.

  Dotknij profilu, aby zastosować go na zdjęciu.  

 4. Dotknij i przytrzymaj zdjęcie jednym palcem, aby wyświetlić widok Przed.

  Dotknij ikon Cofnij lub Ponów, aby przejść krok po kroku do przodu lub do tyłu w edycji.

Dodawanie profilu do ulubionych

Aby dodać profil do grupy ulubionych profili, naciśnij i przytrzymaj miniaturę profilu. Jeśli profil jest aktualnie wybrany, możesz również dotknąć ikony szarej gwiazdki widocznej w prawym górnym rogu miniatury profilu.

Biała ikona gwiazdki w górnym prawym rogu miniatury profilu wskazuje ulubiony profil.

Korzystanie z ustawień predefiniowanych przy pracy nad zdjęciem

Ustawienie predefiniowane umożliwia wstępne określenie pozycji wszystkich lub wybranych suwaków i zastosowanie ich do zdjęcia. Można także edytować zdjęcie zgodnie z upodobaniem i zapisać tę dokładną kombinację pozycji suwaków, która ma być zastosowana do innych zdjęć.

Stosowanie ustawień predefiniowanych

Uwaga:
 • Nowe ustawienia Adaptacyjne: portret dodano ustawienia predefiniowane, takie jak Dopracowany portretUlepszone ubrania Przyciemnij brodę.
 • Można uzyskać dostęp do inteligentnych, opartych na SI adaptacyjnych ustawień predefiniowanych w panelu ustawień predefiniowanych Premium, które umożliwiają poprawienie osób, obiektów i nieba na zdjęciu.
 1. Otwórz zdjęcie w widoku lupy i dotknij Ustawienia predefiniowane.

 2. Ustawienia predefiniowane są pogrupowane w następujące karty:

  • Zalecane: te ustawienia predefiniowane są przedstawiane automatycznie na podstawie zdjęcia przy wsparciu technologii Adobe Sensei. Z upływem czasu wyniki mogą się zmieniać nawet dla tego samego zdjęcia. Można wybrać jedną z opcji ustawień predefiniowanych, takich jak Silne, Czarno-białe, Chłodne, Ciepłe itd.
  • Premium: te ustawienia predefiniowane są aktualizowane z każdym dużym wydaniem i obejmują kategorie, takie jak Adaptacyjne ustawienia predefiniowane (Portret, Obiekt i Niebo), Portrety, Podróże, Kinowe, Jedzenie, Krajobraz, ustawienia predefiniowane związane z obiektem, a także ustawienia Sezonowe z ponad 40 ustawieniami predefiniowanymi premium na zimę, wiosnę, lato, jesień, aby uzyskać doskonały wygląd przez cały rok.
  • Twoje: są to wszystkie ustawienia predefiniowane utworzone lub zapisane przez użytkownika, a także wszystkie domyślne ustawienia predefiniowane dołączone do aplikacji Lightroom.
  Uwaga:
  • W obszarze Zalecane ustawienia predefiniowane dotknij miniatury ustawienia i kliknij opcję Więcej materiałów tego typu, aby wyświetlić więcej podobnych ustawień predefiniowanych. Można również kliknąć ikonę z trzema kropkami w miniaturze, aby zobaczyć, od kogo pochodzi ustawienie predefiniowane, obserwować autora i zapisać ustawienie predefiniowane.
  • Nie można przenosić ustawień predefiniowanych utworzonych przez użytkownika z programu Lightroom Classic do aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne.
  • Ustawienia predefiniowane Premium są dostępne po wykupieniu subskrypcji. Aby dokonać aktualizacji, zobacz Uaktualnianie do płatnej subskrypcji Lightroom.
  Zalecane ustawienia predefiniowane oraz ustawienia predefiniowane Premium w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)
  Dotknij ustawień predefiniowanych, które chcesz zastosować.

 3. Dotknij i przytrzymaj zdjęcie, aby zobaczyć, jak wygląda ono bez zastosowania ustawienia predefiniowanego.

  Dotknij ikony Cofnij lub Ponów, aby przesunąć się o krok w tył lub w przód z edycjami.

 4. Użyj suwaka Intensywność, aby dostosować intensywność ustawienia predefiniowanego. Zakres obejmuje wartości od 0 do 100.

  Uwaga:

  Opcja suwaka Intensywność jest obecnie dostępna w odniesieniu do niektórych ustawień wstępnych Premium i Twoje.

  Zrzut ekranu suwaka intensywności ustawień predefiniowanych panelu
  Dotknij ikony suwaka, aby dostosować intensywność ustawienia predefiniowanego.

Tworzenie ustawień predefiniowanych użytkownika

Uwaga:

Począwszy od aplikacji Lightroom CC na urządzenia mobilne z systemem iOS 3.3 i Lightroom na komputery 1.4 (wydania z czerwca 2018 r.), ustawienia predefiniowane i profile (w tym ustawienia i profile innych producentów oraz użytkownika) są automatycznie synchronizowane w aplikacji Lightroom na komputerach i urządzeniach mobilnych.

Jednak niestandardowe ustawienia predefiniowane i profile użytkownika nie są synchronizowane z programem Lightroom Classic na komputery.

 1. W widoku Lupa otwórz zdjęcie, na podstawie którego chcesz utworzyć ustawienie predefiniowane użytkownika. Wykonaj dowolną z poniższych czynności:

  • W widoku lupy dotknij ikony trzech kropek () w prawym górnym rogu ekranu, aby wyświetlić menu opcji. Następnie wybierz opcję Utwórz ustawienie predefiniowane.
  • (iPhone) W panelu Edycja w widoku lupy dotknij ikony Ustawienia predefiniowane u dołu ekranu. Dotknij ikony trzech punktów () w prawym górnym rogu ekranu podręcznego Ustawienia predefiniowane i wybierz opcję Utwórz ustawienie predefiniowane.
  • (iPad) W widoku Lupa dotknij ikony trzech kropek () w górnym prawym rogu wyświetlonego ekranu Ustawienia predefiniowane i wybierz opcję Utwórz ustawienie predefiniowane.
 2. Na ekranie Nowe ustawienie predefiniowane określ następujące opcje:

  Nazwa ustawienia predefiniowanego: wpisz żądaną nazwę ustawienia predefiniowanego.

  Grupa ustawień predefiniowanych: własne ustawienia predefiniowane są domyślnie zapisywane w grupie Ustawienie predefiniowane użytkownika. Można również utworzyć nową grupę, korzystając z opcji Utwórz nową grupę ustawień predefiniowanych.

 3. Teraz wybierz ustawienia edycji, które chcesz zapisać jako ustawienie predefiniowane.

  Kliknij menu podręczne Wybierz i wybierz jedną z następujących opcji:

  • Wszystkie: wybiera wszystkie grupy ustawień edycji.
  • Zmodyfikowane: wybiera tylko ustawienia edycji stosowane do wybranych zdjęć.
  • Domyślne: wybiera domyślny zestaw ustawień edycji. Ustawienia narzędzi, optyki i geometrii są domyślnie wykluczone.
  • Brak: usuwa zaznaczenie wszystkich ustawień edycji.
  Aby ręcznie zaznaczyć lub usunąć zaznaczenie określonych ustawień, dotknij pola wyboru obok grup ustawień edycji. Można również dotknąć ikony (>), aby poruszać się po grupie ustawień edycji, a następnie wybrać określone ustawienia z menu podrzędnego. Na przykład można poruszać się po grupie ustawień Światło, a następnie włączyć dowolne z ustawień w menu podrzędnym — Ekspozycja, Kontrast, Podświetlenia, Cienie, Biele, Czernie, Krzywa tonalna.
 4. Po wybraniu wymaganych ustawień edycji dotknij opcji Zapisz w prawym górnym rogu.

  Nowe ustawienie predefiniowane jest teraz dostępne w menu Ustawienia predefiniowane.

Aktualizacja lub usuwanie ustawień predefiniowanych użytkownika

 1. (iPhone) W widoku lupy dotknij ikony Ustawienia predefiniowane u dołu ekranu.

  (iPad) W widoku lupy dotknij ikonyUstawienia predefiniowane po prawej stronie.

 2. W menu podręcznym Ustawienia predefiniowane odszukaj ustawienie predefiniowane użytkownika, które ma zostać zaktualizowane lub usunięte. Dotknij ikony trzech kropek () obok tego ustawienia predefiniowanego użytkownika i wybierz jedną z następujących opcji:

  Aktualizuj przy użyciu bieżących ustawień: na ekranie Aktualizuj ustawienia predefiniowane zmodyfikuj ustawienia edycji tak, aby uwzględnić niezbędne ustawienia w ustawieniu predefiniowanym użytkownika.

  Kliknij menu podręczne Wybierz i wybierz jedną z następujących opcji:

  • Wszystkie: wybiera wszystkie grupy ustawień edycji.
  • Domyślne: wybiera domyślny zestaw ustawień edycji. Ustawienia narzędzi, optyki i geometrii są domyślnie wykluczone.
  • Brak: usuwa zaznaczenie wszystkich ustawień edycji.
  Aby ręcznie zaznaczyć lub usunąć zaznaczenie określonych ustawień, dotknij pola wyboru obok grup ustawień edycji. Można również dotknąć ikony (>), aby poruszać się po grupie ustawień edycji, a następnie wybrać określone ustawienia z menu podrzędnego. Na przykład można poruszać się po grupie ustawień Światło, a następnie włączyć dowolne z ustawień w menu podrzędnym — Ekspozycja, Kontrast, Podświetlenia, Cienie, Biele, Czernie, Krzywa tonalna.

  Po zmianie wymaganych ustawień edycji dotknij opcji Zapisz w prawym górnym rogu.

  Zmień nazwę: na ekranie Zmień nazwę ustawienia predefiniowanego w razie potrzeby zmień nazwę ustawienia predefiniowanego.

  Po zmianie nazwy ustawienia predefiniowanego dotknij opcji Zapisz w prawym górnym rogu.

  Usuń: wybierz tę opcję, aby trwale usunąć ustawienia predefiniowane użytkownika ze wszystkich zsynchronizowanych urządzeń.

Zarządzanie ustawieniami predefiniowanymi

Opcja Zarządzaj ustawieniami predefiniowanymi umożliwia wyświetlanie lub ukrywanie różnych grup ustawień predefiniowanych wyświetlanych w menu Ustawienia predefiniowane — Kolor, Twórcze, Czarno-białe, Krzywa, Ziarno, Wyostrzanie, Winietowanie i Użytkownika.

Możesz również użyć opcji Zarządzaj ustawieniami predefiniowanymi, aby wyświetlić starsze grupy ustawień predefiniowanych Lightroom, które są domyślnie ukryte.

Aby wyświetlić/ukryć grupy ustawień predefiniowanych, wykonaj następujące czynności:

Uwaga:

Uwaga:

Ustawienia wyświetlania/ukrywania grup ustawień predefiniowanych grup są specyficzne dla każdego urządzenia lub komputera. Na przykład można ukryć niektóre grupy ustawień predefiniowanych Lightroom na urządzeniu mobilnym, ale będą one nadal widoczne w aplikacji Lightroom na innych urządzeniach mobilnych/komputerach i na odwrót.  

 1. (iPhone) W widoku lupy dotknij ikony Ustawienia predefiniowane u dołu ekranu.

  (iPad) W widoku lupy dotknij ikonyUstawienia predefiniowane po prawej stronie.

 2. Dotknij ikony trzech punktów () w prawym górnym rogu ekranu i wybierz opcję Zarządzaj ustawieniami predefiniowanymi.

 3. Na ekranie Zarządzanie ustawieniami predefiniowanymi włącz grupy ustawień predefiniowanych, które mają być wyświetlane w menu Ustawienia predefiniowane. Wyłącz grupy ustawień predefiniowanych, które chcesz ukryć w menu Ustawienia predefiniowane.

  Dotknij opcji Gotowe w górnym prawym rogu.

Ukrywanie częściowo zgodnych ustawień predefiniowanych

Niektóre ustawienia predefiniowane w panelu Ustawienia predefiniowane są zapisane kursywą, ponieważ są to częściowo zgodne ustawienia predefiniowane. Oznacza to, że profile powiązane z tymi ustawieniami predefiniowanymi są przeznaczone dla innego aparatu. Można wybrać opcję ukrycia tych częściowo zgodnych ustawień predefiniowanych w panelu Ustawienia predefiniowane.

Aby ukryć wszystkie ustawienia predefiniowane, które nie są zgodne z bieżącym zdjęciem, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz zdjęcie w widoku Lupa i w panelu Edycja dotknij opcji Ustawienia predefiniowane.

 2. Dotknij ikony trzech kropek w górnym prawym rogu panelu Ustawienia predefiniowane, aby wyświetlić menu opcji.

 3. Dotknij opcji Pokaż częściowo zgodne ustawienia predefiniowane, aby wyświetlić wszystkie ustawienia predefiniowane, w tym niezgodne ustawienia predefiniowane.

  zrzut ekranu menu w celu wyświetlenia częściowo zgodnych ustawień predefiniowanych
  Dotknij, aby wyświetlić częściowo zgodne ustawienia predefiniowane

Kadrowanie zdjęć

 1. W widoku lupy dotknij ikony Kadrowanie u dołu ekranu.

 2. Dostępne opcje kadrowania są wyświetlane w postaci kafelków w dolnej części ekranu. Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby wyświetlić wszystkie kafelki. Dotknij wybranego kafelka, aby zastosować odpowiednią opcję.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności, aby uzyskać dodatkowe opcje:

  • Dotknij kafelka Proporcje, aby wybrać jeden z dostępnych współczynników proporcji kadrowania.
  • Dotknij kafelka z zablokowanymi proporcjami, aby przyciąć bez predefiniowanego współczynnika proporcji.
  • Dotknij kafelka Wyprostuj, aby automatycznie wyprostować zdjęcie.
  • Dotknij kafelka Obróć, aby obrócić zdjęcie o 90 stopni w prawo.
  • Dotknij kafelka Obróć w poziomie, aby obrócić zdjęcie w poziomie.
   Dotknij kafelka Obróć w pionie, aby obrócić zdjęcie w pionie.
  • Przeciągnij krawędzie i narożniki linii pomocniczej kadrowania, aby zmienić kształt i rozmiar kadrowania.
  • Przeciągnij kółko kadrowania, aby przyciąć zdjęcie pod określonym kątem. Kółko kadrowania można przeciągnąć w zakresie od -45 do 45 stopni.
  • Dotknij linii pomocniczej kadrowania i przeciągnij ją, aby zmienić jej położenie.
 4. Dotknij i przytrzymaj zdjęcie jednym palcem, aby wyświetlić widok Przed.

  Aby potwierdzić zmiany, dotknij ikony (iPhone)/Gotowe (iPad).

Poprawianie perspektywy geometrycznej

Robienie zdjęć obiektu z niewielkiej odległości lub przy użyciu niektórych typów obiektywów może prowadzić do zniekształcenia perspektywy, przez co linie proste na zdjęciach będą się wydawać zakrzywione, przechylone lub pochylone. Na przykład, wykonanie zdjęcia wysokiego budynku od dołu może sprawić, że budynek będzie wyglądać tak, jakby odchylał się od Ciebie. Można łatwo naprawić i dostosować perspektywę za pomocą trybów korekty perspektywy i suwaków w panelu Geometria.

W trybach korekty perspektywy dostępne są cztery opcje automatycznej korekcji perspektywy — Automatyczna, Poziom, Pion i Pełna, a także opcja ręczna Z liniami pomocniczymi. Można również udoskonalić regulację przy użyciu suwaków geometrii.

 1. Wybierz zdjęcie z przekrzywioną geometrią.

  (Zalecane) W panelu Optyka włącz opcję Korekcje profilu obiektywu.

 2. (iPhone) W panelu Kadrowanie w widoku lupy dotknij ikony ołówka obok ikony Automatyczna geometria.

  (iPad) W menu panelu Edycja w widoku lupy dotknij harmonijki Geometria.

  Z menu korekty perspektywy wybierz opcję, aby zastosować korektę do zdjęcia:

  • Z liniami pomocniczymi: umożliwia narysowanie dwóch do czterech linii pomocniczych na zdjęciu w celu korekty perspektywy.
  • Automatyczne: koryguje perspektywę w pionie, jak i w poziomie, jednocześnie wyrównując ogólny obraz i zachowując jak największą część widocznego obszaru obrazu.
  • Poziome: koryguje perspektywę w poziomie i sprawia, że linie poziome są wyświetlane jako równoległe.
  • Pionowe: pozwala na korektę perspektywy w pionie, zniekształconej wskutek pochylenia aparatu w górę lub w dół. Sprawia, że pionowe linie na zdjęciu stają się równoległe.
  • Pełna: łączy tryby korekcji automatycznej, poziomej i pionowej w celu automatycznego skorygowania perspektywy.

  Przeglądaj tryby korekty perspektywy do momentu znalezienia najlepszego z nich.

  Wszystkie tryby korekty perspektywy korygują zniekształcenia i błędy perspektywy. Najlepsze ustawienie zależy od rodzaju zdjęcia. Poeksperymentuj z trybami przed wybraniem najlepszego dla swojego zdjęcia.

 3. Tryb korekty perspektywy z liniami pomocniczymi

  W przypadku wybrania trybu korekty perspektywy z liniami pomocniczymi wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij ikonę narzędzia Korekta perspektywy z liniami pomocniczymi (), a następnie narysuj od dwóch do czterech linii pomocniczych, przesuwając palcem po zdjęciu.

  2. Po narysowaniu co najmniej dwóch linii pomocniczych zdjęcie przekształci się interaktywnie. Na zdjęciu można narysować maksymalnie cztery linie pomocnicze w dowolnej z następujących kombinacji:

   • Tylko dwie poziome linie pomocnicze lub tylko dwie pionowe linie pomocnicze
   • Dwie poziome linie pomocnicze i dwie pionowe linie pomocnicze
   • Dwie poziome linie pomocnicze i jedna pionowa linia pomocnicza
   • Dwie linie pionowe i jedna linia pozioma
   • Jedna linia pionowa i jedna linia pozioma

   W przypadku dowolnej innej kombinacji aplikacja Lightroom na urządzenia mobilne wyświetli komunikat Nieprawidłowa linia pomocnicza.

  3. Jeśli chcesz usunąć linię pomocniczą, dotknij jej, aby ją wybrać, a następnie dotknij ikony usuwania.

   Aby dodać kolejną linię pomocniczą, dotknij ikony +, aby ją zaznaczyć, a następnie narysuj linię pomocniczą na zdjęciu. Ikona dodawania jest domyślnie podświetlona, chyba że zostanie wyłączona.

  4. Kliknij przycisk Gotowe.

   Zdjęcie z przekrzywioną geometrią
   (Przed) Zdjęcie z przekrzywioną geometrią

   (Po) Perspektywa poprawiona przy użyciu narzędzia Korekta perspektywy z liniami pomocniczymi
   (Po) Perspektywa poprawiona przy użyciu narzędzia Korekta perspektywy z liniami pomocniczymi

 4. (Opcjonalnie) Podczas korygowania perspektywy zdjęcia mogą powstawać białe obszary w pobliżu granic obrazu. Aby usunąć biały obszar, włącz opcję Ogranicz kadrowanie, która automatycznie kadruje zdjęcie zgodnie z oryginalnym wymiarem.

  Uwaga:

  Niektóre z trybów korekty perspektywy mogą przycinać piksele na zdjęciu, aby poprawić jego perspektywy, nawet jeśli opcja Ogranicz kadrowanie jest wyłączona. Późniejsze odzyskanie przyciętych pikseli w trybie Kadrowanie może okazać się niemożliwe.

 5. Użyj suwaków geometrii, aby dokonać precyzyjnej korekcji perspektywy — Zniekształcenia, Pionowe, Poziome, Obróć, Aspekt, Skala, Przesunięcie X i Przesunięcie Y.

  • Zniekształcenia: koryguje zniekształcenia beczkowe (linie proste wydają się wyginać na zewnątrz) i zniekształcenia poduszkowe (linie proste wydają się wyginać do wewnątrz). Przesuń suwak w prawo, aby skorygować zniekształcenie beczkowe na zdjęciu; przesuń suwak w prawo, aby skorygować zniekształcenie poduszkowe.
  • Pionowe: sprawia, że linie pionowe stają się równoległe. Jeśli pionowe linie rozchodzą się przy dolnej krawędzi, przesuń suwak w lewo, aby odsunąć piksele od tej krawędzi; jeśli pionowe linie rozchodzą się przy górnej krawędzi, przesuń suwak w prawo, aby odsunąć piksele od tej krawędzi.
  • Poziome: sprawia, że linie poziome stają się równoległe. Przesuń suwak w lewo, aby odsunąć piksele od prawej krawędzi; przesuń suwak w prawo, aby odsunąć piksele od lewej krawędzi.
  • Obróć: obraca obraz w celu skorygowania przechylenia aparatu. Przesuń suwak w lewo, aby obrócić obraz w lewo; przesuń suwak w prawo, aby obrócić obraz w prawo.
  • Aspekt: przesuń suwak w lewo, aby poszerzyć perspektywę zdjęcia; przesuń suwak w prawo, aby zawęzić perspektywę zdjęcia.
  • Skala: umożliwia dostosowanie skali zdjęcia w górę lub w dół przy zachowaniu proporcji obrazu. Przesuń suwak w lewo, aby zmniejszyć skalę; przesuń suwak w prawo, aby zwiększyć skalę.
  • Przesunięcie X: przesuń suwak w lewo, aby przesunąć piksele obrazu w lewo na osi x, pozostawiając biały obszar na prawej krawędzi; przesuń suwak w prawo, aby przesunąć piksele obrazu w prawo na osi x, pozostawiając biały obszar na lewej krawędzi.
  • Przesunięcie Y: przesuń suwak w lewo, aby przesunąć piksele obrazu w dół na osi y, pozostawiając biały obszar na górnej krawędzi; przesuń suwak w prawo, aby przesunąć piksele obrazu w górę na osi y, pozostawiając biały obszar na dolnej krawędzi.

Maskowanie

Edytuj określone części zdjęcia z większą precyzją i większą kreatywną kontrolą. Funkcje oparte na SI, takie jak Wybierz obiekt i Wybierz niebo, umożliwiają automatyczne wybranie obiektu lub nieba na zdjęciu w celu szybkiego dokonywania korekt tylko w tych obszarach. Ożyw swoją wyobraźnię za pomocą narzędzi maskowania, takich jak PędzelGradient liniowy i Gradient radialnyZakres kolorówZakres luminancjiZakres głębi.

Stuknij ikonę maskowania w widoku lupy, aby wyświetlić lokalne opcje regulacji. Zobacz Stosowanie maskowania w aplikacji Lightroom dla systemu iOS, aby dowiedzieć się więcej.

Usuwanie plam i niechcianych obiektów

Za pomocą narzędzi Pędzel korygujący można usunąć ze zdjęcia niepotrzebne plamy, linie energetyczne, osoby, obiekty lub inne rozpraszające obiekty.

 1. W widoku lupy dotknij ikony Korygowanie u dołu ekranu.

 2. Wybierz jedno z następujących narzędzi Pędzel korygujący:

  Usuń: usuwa obiekty, elementy rozpraszające uwagę itd. i automatycznie wypełnia wybrane obiekty wygenerowanymi treściami na zdjęciu.

  Korygowanie: pobiera teksturę z obszaru źródłowego i dopasowuje ją do koloru i tonu obszaru docelowego na zdjęciu.

  Powiel: replikuje piksele z obszaru źródłowego na zdjęciu do obszaru docelowego.

  Narzędzia te przenoszą teksturę pobraną z obszaru źródłowego do obszaru docelowego. Narzędzie Usuń wykorzystuje zawartość z niestandardowego źródła, a narzędzie Korygowanie uwzględnia kolory i odcienie otaczające obszar docelowy i łączy wszystko ze sobą. Narzędzie Powiel dokładnie odwzorowuje piksele z obszaru źródłowego do obszaru docelowego.

  Po wybraniu narzędzia Usuń przesuwaj pędzle nad obiektem na zdjęciu, który chcesz usunąć lub wyretuszować.

  W razie potrzeby zmień rozmiar lub nieprzezroczystość wybranego narzędzia Korygowanie.

  • Rozmiar. Określa średnicę końcówki pędzla w pikselach.
  • Krycie. Steruje nieprzezroczystością korekty stosowanej do obszaru docelowego.

  (iPhone) Dotknij elementów sterujących po lewej stronie, a następnie przeciągnij ekran w górę lub w dół, aby dostosować wartość. (iPad) Dostosuj wartości za pomocą suwaków sterujących.

  Korzystanie z narzędzia Korygowanie w celu usunięcia niechcianego obiektu ze zdjęcia
  (iPhone) Korzystanie z narzędzia Usuń w celu usunięcia niechcianego obiektu ze zdjęcia.

  Po wybraniu narzędzia Korygowanie lub Powiel przesuwaj pędzle nad obiektem na zdjęciu, który chcesz usunąć lub wyretuszować. Po ustawieniu kursora na obiekcie na zdjęciu zauważysz dwa białe obszary zaznaczenia. Jeden biały obszar zaznaczenia wokół namalowanego obiektu oznacza obszar docelowy. Drugi biały obszar zaznaczenia ze strzałką wskazującą na obszar docelowy oznacza obszar źródłowy.

  W razie potrzeby zmień rozmiar, wtapianie lub nieprzezroczystość wybranego narzędzia Korygowanie.

  • Rozmiar. Określa średnicę końcówki pędzla w pikselach.
  • Wtapianie. Steruje płynnym przejściem między obszarem poddawanym obróbce pędzlem a otaczającymi go pikselami w obszarze docelowym.
  • Krycie. Steruje nieprzezroczystością korekty stosowanej do obszaru docelowego.
  (iPhone) Dotknij elementów sterujących po lewej stronie, a następnie przeciągnij ekran w górę lub w dół, aby dostosować wartość. (iPad) Dostosuj wartości za pomocą suwaków sterujących.
  Korzystanie z narzędzia Korygowanie w celu usunięcia niechcianego obiektu ze zdjęcia
  (iPhone) Korzystanie z narzędzia Powiel w celu usunięcia niechcianego obiektu ze zdjęcia.

 3. Aby przesunąć i umieścić obszar źródłowy lub docelowy na zdjęciu, przeciągnij niebieską pinezkę na środku obszaru.

  Dotknij ikony () w prawym górnym rogu, aby wyświetlić edycję zdjęć na pełnym ekranie, ukrywając elementy sterujące ekranu i białe obszary źródłowe/docelowe zaznaczenia.

  Opcje korekty

  Długie naciśnięcie niebieskiej pinezki na środku obszaru docelowego lub źródłowego spowoduje wyświetlenie menu kontekstowego Opcje korekty:

  • Z menu kontekstowego wybierz polecenie Korekta lub Klonuj, aby przełączać się między narzędziami.
  • Usuń: usuwa wybraną parę obszar źródłowy-docelowy.
  • Resetuj pędzel korygujący: resetuje i usuwa wszystkie zmiany wprowadzone za pomocą narzędzi korygujących.
 4. Naciśnij i przytrzymaj zdjęcie, aby wyświetlić widok Przed.

Kopiowanie i wklejanie edycji

Skopiuj edycje zastosowane do zdjęcia i wklej je do wielu wybranych zdjęć. Można również wybrać edycje, które mają zostać skopiowane ze zdjęcia.

 1. Otwórz zdjęcie w widoku Lupa.

 2. Dotknij ikony trzech kropek () w górnym prawym rogu i wybierz opcję Kopiuj ustawienia.

 3. W panelu Kopiuj ustawienia wybierz zmiany, które chcesz skopiować. Można wybrać między innymi grupy ustawień edycji, takie jak Profil: Kolor, Narzędzia, Światło. Opcjonalnie dotknij listy rozwijanej Wybierz i wybierz jedną z następujących opcji:

  • Wszystkie: wybiera wszystkie grupy ustawień edycji.
  • Zmodyfikowane: umożliwia wybranie tylko tych ustawień edycji, które zostały zmodyfikowane lub zastosowane na wybranym zdjęciu.
  • Domyślne: wybiera domyślny zestaw ustawień edycji. Ustawienia narzędzi i geometrii są domyślnie wykluczone.
  • Brak: usuwa zaznaczenie wszystkich ustawień edycji.

  Można również wybrać lub usunąć zaznaczenie określonych ustawień w każdej grupie ustawień edycji. Dotknij ikony strzałki obok poszczególnych grup ustawień edycji, aby wyświetlić ich określone ustawienia.

 4. Po dokonaniu wyboru dotknij ikony .

 5. W widoku Lightroom wybierz zdjęcia lub album, do którego chcesz wkleić skopiowane ustawienia.

  Uwaga:

  Jeśli skopiowane ustawienia mają zostać wklejone tylko do jednego zdjęcia, otwórz je w widoku Lupa, dotknij ikony () i wybierz polecenie Wklej ustawienia.

 6. Dotknij opcji Wklej w dolnym panelu.

 7. W wyświetlonym oknie dialogowym potwierdzenia Wklej ustawienia dotknij opcji Zastosuj.

  Skopiowane ustawienia zostaną wtedy zastosowane do wybranych zdjęć.

Tworzenie wersji edycji

Zaktualizowano w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne 6.0 (wydanie z października 2020 r.)

Wersje umożliwiają szybkie zapisywanie różnych edycji tego samego zdjęcia, co ułatwia eksperymentowanie z edycją i porównywanie różnych wersji. Aby utworzyć wersję:

 1. Otwórz zdjęcie i zastosuj żądane edycje.

 2. Wybierz ikonę Wersje w górnym panelu.

  Wersje
  Dotknij ikony Wersje.

 3. Dotknij opcji Wersje, aby wyświetlić zaimportowane zdjęcie Oryginalne lub jeśli dokonano jakichkolwiek zmian na zdjęciu, możesz je wyświetlić w sekcji Bieżące. Aby zapisać bieżące edycje jako wersję, dotknij opcji NazwaneUtwórz wersję.

  Tworzenie wersji
  Dotknij, aby utworzyć wersję

 4. Wprowadź nazwę wersji i dotknij opcji Utwórz. W ten sposób można zastosować różne edycje i zapisać je jako wersje.

 5. Wybierz Wersję i dotknij ikony z trzema kropkami, aby zmienić nazwę lub usunąć tę wersję.

Uwaga:
 • Utworzone wersje są synchronizowane z aplikacjami Lightroom na urządzenia mobilne (iOS i Android) i Lightroom na komputery.
 • Począwszy od Lightroom na urządzenia mobilne 6.0 panelWersjeautomatycznie zapisuje znaczące edycje w zdjęciu jako Wersję. Automatycznie zapisane Wersje możesz przeglądać za każdym razem, gdy dokonasz znaczącej edycji, zamkniesz widok Edycja, a następnie powrócisz do panelu Wersje.

Wysyłanie zdjęć do programu Photoshop na urządzeniu iPad

Wprowadzono w aplikacji Lightroom na urządzenie iPad w wersji 5.3

 1. W aplikacji Lightroom na urządzeniu iPad otwórz żądane zdjęcie i dotknij ikony Udostępnij.

 2. Wybierz opcję Edytuj w programie Photoshop.

  Menu Udostępnij w aplikacji Lightroom na urządzeniu iPad.
  Menu Udostępnij w aplikacji Lightroom na urządzeniu iPad.

 3. Dokonaj edycji w programie Photoshop na urządzeniu iPad.

  Aby odesłać zdjęcie z powrotem do aplikacji Lightroom, wybierz opcję Wyślij do aplikacji Lightroom w górnym panelu.

  Wyślij do aplikacji Lightroom z programu Photoshop na urządzeniu iPad.
  Wyślij do aplikacji Lightroom z programu Photoshop na urządzeniu iPad.

Zgodność z urządzeniami z systemem iOS

Dostępne na urządzeniach z systemem iOS, które mają co najmniej 4 GB pamięci RAM:

 • iPhone XS/XS MAX i nowsze (z wyjątkiem iPhone XR i SE2)
 • iPad 10. generacji i nowsze
 • iPad Air 4. generacji i nowsze
 • iPad Mini 6. generacji i nowsze
 • iPad Pro 2. generacji i nowsze
Uwaga:

Na technologii Adobe Sensei są oparte inteligentne funkcje wszystkich produktów firmy Adobe, które pozwalają o wiele szybciej projektować i dostarczać materiały cyfrowe. Wspólną platformę tych rozwiązań tworzą mechanizmy sztucznej inteligencji i samouczenia.

Masz pytanie lub pomysł?

Zapytaj społeczność

Jeśli masz pytanie lub chcesz się podzielić pomysłem, dołącz do społeczności programu Adobe Lightroom. Zachęcamy do dzielenia się opiniami.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?