Podręcznik użytkownika Anuluj

Importowanie zdjęć z aparatu lub czytnika kart

 1. Lightroom Classic — podręcznik użytkownika
 2. Wprowadzenie do programu Lightroom Classic
  1. Nowości w programie Lightroom Classic
  2. Lightroom Classic — wymagania systemowe
  3. Lightroom Classic | Typowe pytania
  4. Lightroom Classic — podstawowe pojęcia
  5. Samouczki programu Lightroom Classic
  6. Podsumowanie funkcji | Lightroom CC 2015.x/Lightroom 6.x
 3. Program Lightroom i usługi firmy Adobe
  1. Biblioteki Creative Cloud
  2. Korzystanie z usługi Adobe Stock w aplikacjach Creative Cloud
 4. Lightroom na urządzenia przenośne, dla telewizji i Internetu
  1. Adobe Photoshop Lightroom na urządzenia przenośne i Apple TV | Często zadawane pytania
  2. Synchronizizacja programu Lightroom Classic z ekosystemem Lightroom
  3. Rodzina aplikacji Photoshop na urządzenia przenośne
 5. Importowanie zdjęć
  1. Importowanie zdjęć z aparatu lub czytnika kart
  2. Importowanie zdjęć z folderu na dysku twardym
  3. Automatyczne importowanie zdjęć
  4. Importuj zdjęcia z programu Photoshop Elements
  5. Importowanie zdjęć z połączonego aparatu
  6. Określanie opcji importu
  7. Ustawianie preferencji importu
  8. Edytor szablonu nazwy pliku i edytor szablonu tekstu
 6. Obiegi pracy
  1. Stosowanie maskowania na zdjęciach
  2. Eksportowanie i zapisywanie zdjęć jako plików JPEG
  3. Eksportowanie i oznaczanie zdjęć znakiem wodnym
  4. Importowanie zdjęć
  5. Pędzel dopasowania: podstawy
  6. Regulacja za pomocą krzywej tonalnej
  7. Zaawansowane pokazy slajdów wideo
  8. Kontrola balansu bieli
  9. Tworzenie stykówki
  10. Poprawa obiegu pracy w programie Lightroom Classic
  11. Dopasowania za pomocą funkcji Rozmycie obiektywu
  12. Edycja i eksportowanie w trybie HDR
 7. Przestrzeń robocza
  1. Podstawy przestrzeni roboczej
  2. Ustawianie preferencji pracy w programie Lightroom Classic
  3. Wyświetlanie biblioteki na drugim monitorze
  4. Personalizacja tabliczek identyfikacyjnych i przycisków modułu
  5. Oznaczanie zdjęć znakiem wodnym w programie Lightroom Classic
  6. Zarządzanie kolorami
 8. Wyświetlanie zdjęć
  1. Wyświetlanie zdjęć
  2. Przeglądanie i porównywanie zdjęć
  3. Ustawianie opcji widoku biblioteki
  4. Udostępnianie zdjęć w celu uzyskania komentarzy i opinii
  5. Podglądy inteligentne
 9. Zarządzanie katalogami i plikami
  1. Często zadawane pytania dotyczące katalogu Lightroom Classic
  2. Jak działają katalogi Lightroom Classic
  3. Tworzenie katalogów i zarządzanie nimi
  4. Tworzenie kopii zapasowej katalogu
  5. Znajdowanie brakujących zdjęć
  6. Tworzenie folderów i zarządzanie nimi
  7. Zarządzanie zdjęciami w folderze
 10. Mapy
  1. Praca z modułem Mapa
 11. Organizowanie zdjęć w programie Lightroom Classic
  1. Rozpoznawanie twarzy
  2. Praca z kolekcjami zdjęć
  3. Grupowanie zdjęć w stosy
  4. Flagowanie, nadawanie etykiet i ocenianie zdjęć
  5. Używanie słów kluczowych
  6. Podstawy i działania dotyczące metadanych
  7. Znajdowanie zdjęć w katalogu
  8. Praca z filmami w programie Lightroom Classic
  9. Zaawansowane działania dotyczące metadanych
  10. Używanie panelu szybkiej obróbki
 12. Przetwarzanie i obróbka zdjęć
  1. Podstawy modułu obróbki
  2. Tworzenie panoram i panoram HDR
  3. Korekcja pola płaskiego
  4. Korygowanie zniekształceń perspektywy na zdjęciach za pomocą funkcji Upright
  5. Poprawianie jakości obrazu za pomocą funkcji Popraw jakość
  6. Praca z odcieniem i kolorem obrazu
  7. Maskowanie
  8. Wprowadzanie korekt lokalnych
  9. Scalanie zdjęć do HDR (High Dynamic Range)
  10. Opcje modułu obróbki
  11. Retuszowanie zdjęć
  12. Usuwanie efektu czerwonych oczu i oczu zwierząt
  13. Korzystanie z narzędzia Filtr promieniowy
  14. Korzystanie z ulepszonego narzędzia Usuwanie plam
 13. Eksportowanie zdjęć
  1. Eksportowanie plików na dysk lub dysk CD
  2. Eksportowanie zdjęć z programu Lightroom Classic
  3. Publikowanie zdjęć online
  4. Eksportowanie na dysk twardy przy użyciu usług publikowania
  5. Ustawienia predefiniowane dla eksportu i inne ustawienia
 14. Praca z edytorami zewnętrznymi
  1. Preferencje edycji zewnętrznej
  2. Otwieranie i edytowanie zdjęć Lightroom Classic w programie Photoshop lub Photoshop Elements
 15. Pokazy slajdów
  1. Tworzenie pokazów slajdów
  2. Panele i narzędzia modułu pokazu slajdów
  3. Określanie układu slajdów
  4. Dodawanie nakładek do slajdów
  5. Odtwarzanie i eksportowanie pokazów slajdów
 16. Drukowanie zdjęć
  1. Podstawy modułu drukowania
  2. Drukowanie układów modułów i szablonów
  3. Praca z opcjami i ustawieniami zadań drukowania
 17. Książki zdjęć
  1. Tworzenie książek zdjęć
 18. Galerie internetowe
  1. Tworzenie galerii internetowych
  2. Używanie paneli i narzędzi modułu internetowego
  3. Praca z układami galerii internetowych
  4. Praca z szablonami i ustawieniami galerii internetowych
  5. Podgląd, eksportowanie i przesyłanie internetowych galerii zdjęć
 19. Skróty klawiaturowe
  1. Skróty klawiaturowe

Podczas importowania zdjęć do programu Lightroom Classic tworzy się łącze między samym zdjęciem a zapisem zdjęcia w katalogu. W przypadku importowania z aparatu lub czytnika kart program Lightroom Classic kopiuje zdjęcia na dysk twardy i dodaje łącza do zdjęć w katalogu.

Podczas importowania przechodzisz od lewej do prawej strony w oknie importu. Najpierw po lewej stronie określ, które pliki chcesz zaimportować (pliki źródłowe). Następnie w środkowej części okna wybierz sposób importowania ich do katalogu (podczas importowania z aparatu lub karty skopiujesz je). Na koniec, po prawej stronie, określ miejsce przechowywania plików (folder docelowy) i inne opcje dla importowanych plików.

Okno importu w programie Lightroom Classic
Okno importu w programie Lightroom Classic

A. Podgląd obszaru B. Panel źródłowy C. Przełącz minimalny import D. Panele opcji i miejsc docelowych 

Uwaga:

Ważne: podczas pierwszego importowania zastanów się, w jaki sposób chcesz uporządkować zdjęcia i w którym miejscu je zapisać, zanim zaczniesz. Planowanie z wyprzedzeniem może pomóc zminimalizować konieczność późniejszego przenoszenia zdjęć i ewentualnego zgubienia ich w katalogu.

1. Podłącz aparat fotograficzny lub czytnik kart aparatu do komputera.

W razie potrzeby zapoznaj się z dokumentacją aparatu, aby uzyskać instrukcje dotyczące podłączania aparatu do komputera.

Uwaga:
 • Pamiętaj, aby odblokować iPhone/iPad, jeśli importujesz zdjęcia z iPhone’a/iPada w systemie macOS. 
 • Aby program Lightroom Classic uruchamiał się automatycznie po podłączeniu aparatu lub czytnika kart, wybierz kolejno Lightroom Classic > Preferencje (macOS) lub Edytuj > Preferencje (Windows). W obszarze Ogólne znajdź Opcje importu i wybierz opcję Pokaż okno dialogowe importu po wykryciu karty pamięci.

2. Otwórz program Lightroom Classic i okno importu.

W programie Lightroom Classic kliknij przycisk Importuj w module Biblioteka lub wybierz Plik > Importuj zdjęcia i filmy, aby otworzyć okno importu.

3. Wskaż aparat lub czytnik kart w programie Lightroom Classic.

Po lewej stronie okna importowania użyj panelu Źródło, aby przejść do urządzenia lub karty zawierającej zdjęcia, które chcesz zaimportować: Kliknij opcję Od lub Wybierz źródło A, aby znaleźć urządzenie.

Panel źródłowy w programie Lightroom Classic CC Source z wybranym aparatem.
Aparat wybrany jako źródło importu

Uwaga:

Jeśli importujesz z podłączonej karty aparatu, wybierz opcję Wysuń po zaimportowaniu, aby automatycznie odłączyć kartę po zakończeniu importowania zdjęć przez program Lightroom Classic.

4. Wyświetl podgląd i wybierz zdjęcia.

W środkowej części okna importu kliknij jedną z następujących opcji:

Kopiuj

Kopiuje pliki ze zdjęciami do wybranego folderu, w tym do dowolnych plików z kopiami.

Kopiuj jako DNG

Kopiuje zdjęcia do wybranego folderu i konwertuje pliki RAW aparatu do formatu cyfrowego negatywu (DNG).

Uwaga:

Metody importu Dodaj i Przenieś nie są dostępne podczas importowania z aparatu lub karty aparatu.

Następnie wybierz zdjęcia, które chcesz zaimportować. Użyj opcji powyżej i poniżej obszaru podglądu, aby ułatwić wybór.

Wszystkie zdjęcia

Wyświetla wszystkie zdjęcia w wybranej lokalizacji źródłowej.

Nowe zdjęcia

Wyświetla zdjęcia w wybranej lokalizacji źródłowej, które są nowe od czasu ostatniego zaimportowania z tej lokalizacji do programu Lightroom Classic, i ignoruje potencjalne duplikaty.

Potencjalne duplikaty są ciemniejsze niż inne zdjęcia w widoku siatki i nie można ich wybrać.

Ikona widoku siatki () i ikona widoku lupy () Przełączanie pomiędzy widokiem siatki i lupy w obszarze podglądu.

Zaznacz wszystkie i Usuń zaznaczenie wszystkich Umożliwia wybranie lub usunięcie wyboru wszystkich zdjęć w obszarze podglądu.

SortujPozwala sortować podgląd według godziny wykonania, wybranego stanu, nazwy pliku lub typu nośnika (zdjęcia i filmy).

Można również użyć standardowych poleceń klawiszy, aby wybrać wiele zdjęć w widoku siatki: kliknij z wciśniętym klawiszem Shift, aby wybrać ciągłe zdjęcia, lub kliknij z wciśniętym klawiszem Ctrl (Windows) lub kliknij z wciśniętym klawiszem Command (Mac OS), aby wybrać oddzielne zdjęcia. Po zaznaczeniu zdjęć, zgodnie z jasnoszarym obramowaniem, kliknij pole wyboru na dowolnym obramowaniu zdjęcia, aby je zaznaczyć. Program Lightroom Classic zaimportuje zaznaczone zdjęcia.

Uwaga:

Program Lightroom Classic obsługuje obrazy o długości lub szerokości do 65 tys. pikseli oraz rozdzielczości do 512 megapikseli. Pełna lista obsługiwanych formatów plików znajduje się w części Obsługiwane formaty plików.

5. Powiedz programowi Lightroom Classic, gdzie umieścić zdjęcia.

Po prawej stronie okna importu kliknij Do, aby określić miejsce zapisu skopiowanych zdjęć. Możesz wybrać lokalizację na dysku twardym, na podłączonym dysku zewnętrznym lub na dysku sieciowym.

Możesz również otworzyć panel Miejsce docelowe po prawej stronie okna importu, aby utworzyć podfolder w wybranej lokalizacji.

Panel Miejsce docelowe okna importu w programie Lightroom Classic CC
Panel Miejsce docelowe importu

W widoku siatki opcja Foldery docelowe nad obszarem podglądu pokazuje ścieżkę do folderu lub folderów wybranych do zapisania zdjęć.

6. Określ obsługę plików i inne opcje importu.

Aby dostosować sposób importowania zdjęć, należy użyć paneli Obsługa plików, Zmiana nazwy pliku i Zastosuj podczas importu, znajdujących się po prawej stronie okna importu. Aby uzyskać objaśnienia dotyczące wszystkich opcji importu w tych panelach, patrz Określanie opcji importu.

7. Kliknij opcję Importuj.

Program Lightroom Classic wyświetla pasek postępu w lewym górnym rogu okna podczas importu zdjęć. Następnie wyświetlane są tu miniatury w module Biblioteka. Jeśli nie chcesz teraz importować danych, ale chcesz zapisać wprowadzone zmiany w ustawieniach importu, kliknij przycisk Gotowe.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?