Tekst arabski i hebrajski

Do środkowowschodniej i północnoafrykańskiej wersji językowej oprogramowania wprowadzono nowe i ulepszone funkcje ułatwiające pracę z językami arabskim i hebrajskim.

Dwukierunkowy przepływ tekstu

W większości języków środkowowschodnich tekst zapisuje się od prawej do lewej strony (RTL). Najczęściej jednak spotykana forma to tekst dwukierunkowy (bidi) — jest to połączenie zapisu od lewej do prawej i od prawej do lewej. Przykład takiego tekstu stanowi akapit zawierający tekst arabski i angielski. W CS6 można używać programu Dreamweaver do wpisania tekstu w języku arabskim i hebrajskim lub w zapisie bidi — w widoku projektu i widoku kodu.

W środkowowschodniej wersji programu Dreamweaver atrybut kierunku od prawej do lewej można zastosować w dwóch obiektach pojęciowych: akapitach i znakach. Atrybut direction (kierunek) może być zastosowany w obsługiwanych znacznikach w specyfikacji HTML. Atrybut direction może mieć wartości: ltr (domyślna), rtl lub inherit.

Atrybut kierunku w CSS

Gdy wprowadzasz tekst mieszany lub napisany po arabsku albo hebrajsku, program Dreamweaver rozpoznaje języki jako pisane od prawej do lewej (RTL) i zgodnie z tym wyświetla tekst.

Edytor znaczników

Za pomocą Edytora znaczników można ustawiać kierunek i język tekstu.

Edytor znaczników

Kierunek tekstu i zapis Unicode-bidi w regułach CSS

Kierunek tekstu można określić jako regułę CSS. W oknie dialogowym Definicja reguły CSS określ atrybut Direction i opcje Unicode-bidi.

Opcje językowe w regułach CSS

Właściwości tabeli

Tabele w zapisie od prawej do lewej są umiejscowione po prawej, a kolumny uporządkowane od prawej do lewej. Po lewej stronie znajdują się suwaki do zmieniania wielkości. Podczas tabulacji kursor przesuwa się w kierunku RTL.

Za pomocą panelu Właściwości określ kierunek tabeli.

Tabela od prawej do lewej
Tabela od prawej do lewej

Właściwości Div

Użyj atrybutu Direction, aby określić we Właściwościach kierunek Div.

Kierunek Div

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?