Rozwiązywanie problemów z błędami, blokowaniem się i usterkami systemu w programie Photoshop Elements

Problemy

Symptomy wskazujące na błędy systemowe to między innymi:

 • Puste lub migoczące okno dialogowe
 • Niereagujący na polecenia kursor lub ekran
 • Niebieski ekran
 • Nieoczekiwany restart
 • Komunikat o błędzie

W celu rozwiązania tych problemów wykonaj opisane poniżej, ponumerowane zadania. Wykonaj zadania w podanej kolejności, aby uzyskać jak najlepsze rezultaty. Notuj, jakie zadania są wykonywane, i obserwuj ich skutki, w tym ewentualne błędy i inne problemy. W przypadku późniejszego kontaktu z działem pomocy technicznej firmy Adobe informacje te mogą być pomocne dla rozwiązania problemu. 

Ważne: Zadania w ramach rozwiązywania problemów odnoszą się do domyślnego interfejsu systemu Windows. W przypadku korzystania z niestandardowego interfejsu mogą wystąpić pewne różnice (np. ścieżka Start > Ustawienia > Panel sterowania zamiast Start > Panel sterowania). Ponadto zadania odnoszą się do klasycznego widoku Panelu sterowania.

W celu wyświetlenia Panelu sterowania w widoku klasycznym, kliknij polecenie Przełącz do widoku klasycznego (Windows XP), Wygląd klasyczny (Windows Vista i Windows 7). Przyciski te znajdują się na pasku nawigacyjnym Panelu sterowania, po lewej stronie okna.

W przypadku błędów w programie Photoshop Elements Editor zapoznaj się z tematem Rozwiązywanie problemów z błędami systemu i blokowaniem się programu | Windows | Oprogramowanie Adobe and Rozwiązywanie problemów z błędami systemu i blokowaniem się programu | Mac OS 10.x | Oprogramowanie Adobe.

Wykonaj kopię zapasową swoich plików

Przed wykonaniem któregokolwiek z tych zadań wykonaj kopie zapasowe wszystkich osobistych plików (np. utworzonych przez siebie plików programu Photoshop lub InDesign). Po wystąpieniu błędu systemowego należy zawsze restartować komputer, aby odświeżyć pamięć. Kontynuowanie pracy bez zrestartowania komputera może pogorszyć problem. W przypadku nie znalezienia rozwiązania problemu należy wypróbować rozwiązania dotyczące konkretnych produktów.

Uwaga: Niektóre z opisanych procedur wymagają zlokalizowania ukrytych plików lub ukrytych folderów. Niektóre procedury wymagają zlokalizowania plików na podstawie ich pełnej nazwy, włącznie z rozszerzeniem (np. nazwa_pliku.ini). Ukryte pliki, ukryte foldery i rozszerzenia rozpoznawanych nazw plików domyślnie nie są wyświetlane w Eksploratorze Windows. Zapoznaj się z tematem Wyświetlanie ukrytych plików, ukrytych folderów i rozszerzeń nazw plików | Windows XP, Vista, Windows 7 i Dostęp do ukrytych plików biblioteki użytkownika | Mac OS 10.7 Lion.

Sprawdź wymagania systemowe

Upewnij się, że system spełnia minimalne wymagania oprogramowania. W celu uzyskania jak najbardziej aktualnych informacji dotyczących wymagań systemowych wpisz w bazie wiedzy frazę „wymagania systemowe” wraz z nazwą produktu.

W celu sprawdzenia podstawowych informacji o systemie, takich jak szybkość procesora i ilość zainstalowanej pamięci RAM, wybierz polecenie Pomoc > Informacje o systemie, dostępne w większości aplikacji firmy Adobe. Jeśli Twoja aplikacja nie zawiera takiej opcji, wybierz polecenie Start > Panel sterowania > System.

Rozwiązywanie problemów dla początkujących

1.Zainstalowanie najnowszej wersji programu Photoshop Elements.

Najnowsza wersja oprogramowania firmy Adobe może być w większym stopniu zgodna z systemem operacyjnym i sterownikami. Przed zainstalowaniem aktualizacji lub uaktualnienia upewnij się, że system spełnia wymagania. W celu uzyskania najnowszych aktualizacji i uaktualnień produktów odwiedź stronę Adobe — Pliki do pobrania. Uaktualnienie może rozwiązać większy zakres problemów niż bezpłatna aktualizacja. Przed wykonaniem pozostałych zadań opisanych w niniejszym dokumencie zainstaluj wszystkie bezpłatne aktualizacje. Przed rozważeniem decyzji o zakupie uaktualnienia wykonaj opisane poniżej zadania.

2. Zainstalowanie bieżących dodatków Service Pack i innych aktualizacji systemu operacyjnego.

Zapoznaj się z tematem Zainstalowanie bieżących dodatków Service Pack i innych aktualizacji systemu operacyjnego..

Na komputerze Macintosh wybierz opcję Uaktualnienia programów z menu Apple.

3. Ponowne utworzenie pliku preferencji programu Elements Organizer.

Ponowne utworzenie pliku preferencji aplikacji firmy Adobe umożliwia usunięcie problemów powodowanych przez uszkodzony plik preferencji. 

 1. Przejdź do foldera ustawień programu Elements Organizer: 

  • Windows XP: C:\Documents and Settings\[nazwa użytkownika]\Application Data\Adobe\Elements Organizer\[wersja]\Organizer\
  • Win Vista/7/8: C:\Użytkownicy\[nazwa użytkownika]\AppData\Roaming\Adobe\Elements Organizer\[wersja]\Organizer\
  • Macintosh OS: //Users/[nazwa użytkownika]/Library/Application Support/Adobe/Elements Organizer/[wersja]/Organizer/

  Uwaga: Niektóre foldery w ścieżce mogą być ukryte. Aby je wyświetlić, zapoznaj się z tematem:

 2. Zmień nazwę pliku psa.prf na psa.old.

 3. Spróbuj ponownie uruchomić program Elements Organizer

4. Uruchomienie programu Elements Organizer bez żadnych aplikacji uruchomionych w tle.

Niektóre elementy startowe i usługi mogą powodować błędy systemowe lub zawieszać system, jeśli działają równolegle z programem Elements Organizer. (Elementy startowe uruchamiają się automatycznie wraz z systemem Windows, a usługi to specjalistyczne programy obsługujące inne aplikacje).W celu określenia, czy dany element startowy lub usługa wchodzą w konflikt z programem Organizer, przed jego uruchomieniem wyłącz wszystkie elementy startowe i usługi, które nie są niezbędne.

Aby wyłączyć elementy startowe i usługi, które nie są niezbędne, zapoznaj się z tematem Wyłączanie elementów startowych i usług | Windows i Uruchamianie w trybie bezpiecznego rozruchu | Mac OS X

5. Zmiana domyślnej drukarki systemowej.

Niezgodny sterownik drukarki może powodować błędy systemowe. W celu określenia, czy problem w programie Elements Organizer jest spowodowany sterownikiem bieżącej drukarki domyślnej, zmień drukarkę domyślną.

Zapoznaj się z tematem Zmiana domyślnej drukarki systemowej

Po zmianie drukarki domyślnej, spróbuj odtworzyć problem w programie Organizer. Następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Jeśli problem będzie nadal występował, oznacza to, że jego przyczyną nie jest sterownik drukarki. Przywróć poprzednią drukarkę domyślną i przejdź do kroku 6.
 • Jeśli problem zniknie, zainstaluj lub zainstaluj ponownie najnowszą wersję sterownika poprzedniej drukarki domyślnej. (Aby pobrać najnowszy sterownik, przejdź do witryny internetowej producenta drukarki). Po zainstalowaniu najnowszego sterownika otwórz sekcję Drukarki i faksy w Panelu sterowania i przywróć tę drukarkę jako domyślną. Następnie ponownie spróbuj odtworzyć problem w programie Elements Organizer. Jeśli problem powtórzy się, ponownie ustaw jako drukarkę domyślną inną drukarkę lub wirtualną drukarkę PostScript wybraną w krokach powyżej. Następnie, jeśli chcesz drukować na preferowanej drukarce w programie Elements Organizer, wybierz tę drukarkę w oknie dialogowym Drukowanie zdjęć.

6. Rozwiązywanie problemów z wtyczkami innych firm.

Zamknij program Elements Organizer, usuń wtyczki innych firm z folderu wtyczek — zlokalizowanego domyślnie w: C:/Program Files/Adobe/Photoshop Elements 7.0/Plug-Ins — a następnie uruchom ponownie program Organizer. Jeśli problem powtórzy się, przenieś wtyczki z powrotem do folderu wtyczek programu Elements Organizer i przejdź do sekcji Rozwiązywanie problemów dla średnio zaawansowanych. Jeśli problem się nie powtórzy, znajdź i napraw wtyczki powodujące konflikt.

Aby znaleźć i naprawić wtyczki powodujące konflikt:

 1. Przenieś jedną wtyczkę innej firmy z powrotem do folderu wtyczek programu Elements. Uruchom ponownie program Elements Organizer i spróbuj odtworzyć problem.
 2. Jeśli problem się nie powtórzy, powtórz poprzedni krok. Jeśli problem powtórzy się, skontaktuj się z twórcą wtyczki, która była ostatnio przeniesiona, aby zapytać o aktualizację.

Rozwiązywanie problemów dla średnio zaawansowanych

Jeśli metody opisane w poprzedniej sekcji nie zapewniły rozwiązania problemu, wypróbuj poniższe metody rozwiązywania problemów dla średnio zaawansowanych.

7. Rozwiązanie problemów z plikami katalogu.

Program Elements Organizer zapisuje informacje o zdjęciach i innych plikach multimedialnych w katalogu plików. Uszkodzenie bieżącego pliku katalogu lub jednego z plików go obsługujących powoduje błędy i blokowanie się systemu.

Instrukcje rozwiązywania problemów z plikami katalogu można znaleźć w temacie Rozwiązywanie problemów z katalogiem | Organizer | Elements 6 i nowsze wersje.

8. Wyłączenie automatycznej analizy.

 1. Przejdź do opcji Edycja (Windows) lub Elements Organizer (Mac) > Preferencje > Media-Analysis

  UWAGA: Opcje automatycznej analizy w programie Photoshop Elements 8

 2. Usuń zaznaczenie wszystkich opcji.
 3. Kliknij przycisk OK.

9. Optymalizacja obsługi plików tymczasowych przez system Windows.

System Windows i różne aplikacje przechowują dane w plikach tymczasowych (.tmp), które tworzą na dysku twardym. Zbyt liczne lub przestarzałe pliki tymczasowe mogą zakłócać działanie systemu Windows lub różnych aplikacji.

Odwiedź stronę:

10. Zaktualizowanie lub ponowna instalacja programu QuickTime.

Przestarzała wersja programu Apple QuickTime lub uszkodzony plik QuickTime może uniemożliwiać uruchamianie lub prawidłowe działanie programu Elements Organizer.

Aby zaktualizować program QuickTime, zainstaluj jego bieżącą wersję, dostępną w witrynie firmy Apple.

Aby zastąpić uszkodzone pliki programu QuickTime, zdeinstaluj program QuickTime i usuń wszelkie jego pliki i foldery, które pozostały w systemie, a następnie zainstaluj ponownie program QuickTime. Aby uzyskać pomoc w usunięciu programu QuickTime, zapoznaj się z tematem „Usuwanie programów iTunes i QuickTime oraz innych składników oprogramowania w systemie Windows XP" (Article HT1925) w witrynie firmy Apple.

11. Wyłączenie wtyczek FastCore, MMXCore i MultiProcessor Support.

Dzięki wtyczkom FastCore, MMXCore i MultiProcessor Support program Elements Organizer może korzystać z wielu procesorów i zaawansowanych technologii procesorów, takich jak MMX. Wyłącz te wtyczki, aby określić problemy związane z procesorem komputera.

Aby wyłączyć wtyczki FastCore, MMXCore i MultiProcessor Support:

 1. Zamknij program Photoshop Elements.
 2. W Eksploratorze Windows Explorer przejdź do opcji C:/Program Files/Adobe/Photoshop Elements 7.0/Locales/en_US/Plug-Ins/Extensions. (Jeśli program Photoshop Elements zainstalowano w lokalizacji innej niż domyślna C:/Program Files/Adobe/Photoshop Elements 7.0, zmodyfikuj tę ścieżkę pliku zgodnie ze swoją lokalizacją).
 3. Zmień nazwy rozszerzeń plików w plikach wtyczek FastCore, MMXCore i MultiProcessor Support (np. zmień nazwę pliku MMXCore.8BX na MMXCore.old).

Po wyłączeniu wtyczek uruchom program Elements 7 Organizer i spróbuj odtworzyć problem. Następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Jeśli problem przestanie występować, pozostaw te wtyczki wyłączone. Mimo że program Elements Organizer może działać bez wtyczek FastCore, MMXCore i MultiProcessor Support, niektóre jego funkcje mogą być wolniejsze. Skontaktuj się z producentem komputera, aby uzyskać pomoc z określeniem możliwych problemów z procesorem.
 • Jeśli program będzie nadal występował, przyczyną może nie być procesor komputera. Zamknij program Organizer i ponownie włącz wtyczki, zmieniając nazwy rozszerzeń plików ponownie na .8BX.

12. Ponowne zainstalowanie programu Photoshop Elements z pulpitu po wyłączeniu elementów startowych i usług.

Uszkodzona lub nieukończona instalacja programu Photoshop Elements może powodować błędy systemowe. Usuń aplikację, a następnie ponownie zainstaluj program Photoshop Elements z pulpitu po wyłączeniu elementów startowych i usług, które nie są niezbędne.

Usu program Photoshop Elements:

 1. Kliknij polecenie Start > Panel sterowania > Dodaj lub usuń programy.
 2. Wybierz pozycję Adobe Photoshop Elements <version>.
 3. Kliknij polecenie Zmień/Usuń.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby usunąć program Photoshop Elements.
 5. Gdy instalator zakończy działanie, przejdź w Eksploratorze Windows do C:/Program Files/Adobe/Photoshop Elements (lub niestandardowej lokalizacji instalacji).
 6. Usuń wszystkie pliki i foldery pozostające w folderze Photoshop Elements.

Aby wyłączyć elementy startowe i usługi, które nie są niezbędne, zapoznaj się z instrukcjami w zadaniu 4 w tym dokumencie.

Aby ponownie uruchomić program Photoshop Elements, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Jeśli program Photoshop Elements został zakupiony jako oprogramowanie do pobrania, kliknij dwukrotnie pobrany plik instalatora i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować aplikację.
 • Jeśli program Photoshop Elements został zakupiony jako wersja pudełkowa, skopiuj folder Adobe Photoshop Elements z instalacyjnego dysku CD-ROM programu Photoshop Elements na pulpit. Otwórz folder Adobe Photoshop Elements na pulpicie. Dwukrotnie kliknij plik Setup.exe i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ponownie zainstalować aplikację.

13. Zaktualizuj sterownik karty wideo.

Wielu producentów kart wideo często aktualizuje sterowniki do swoich produktów. Jeśli sterownik karty wideo nie był dawno aktualizowany, skontaktuj się z producentem karty wideo, aby otrzymać zaktualizowany sterownik. Możesz też pobrać go z witryny producenta. (Informacje na temat producenta karty wideo znajdziesz we właściwościach karty w Menedżerze urządzeń).

14. Zaktualizowanie sterownika karty graficznej.

Wielu producentów kart graficznych często aktualizuje sterowniki do swoich produktów. Jeśli sterownik karty graficznej nie był dawno aktualizowany, skontaktuj się z producentem karty graficznej, aby otrzymać zaktualizowany sterownik. Możesz też pobrać go z witryny producenta. (Informacje na temat producenta karty znajdziesz we właściwościach karty w Menedżerze urządzeń).

15. Uruchomienie programu Elements Organizer na nowym koncie użytkownika.

Utwórz konto użytkownika o tych samych uprawnieniach, co konto używane w chwili wystąpienia problemu, lub utwórz konto administratora lokalnego. Spróbuj odtworzyć problem po zalogowaniu na nowe konto.

Aby uzyskać informacje dotyczące konfigurowania konta użytkownika, przejdź do sekcji „Tworzenie konta nowego użytkownika" w Pomocy i obsłudze systemu Windows, lub skontaktuj się z administratorem sieci.

Jeśli problem nie wystąpi ponownie po zalogowaniu na nowe konto, oznacza to, że pierwotne konto użytkownika jest uszkodzone.

Jeśli problem nie wystąpi ponownie po zalogowaniu na konto administratora lokalnego, wypróbuj poniższe sposoby:

 • Jeśli wcześniej zalogowano jako użytkownik standardowy, zaktualizuj uprawnienia użytkownika do plików lub folderów na komputerze. Skontaktuj się z firmą Microsoft lub administratorem systemu, aby uzyskać wskazówki.
 • Jeśli wcześniej zalogowano na koncie użytkownika będącego częścią domeny sieciowej, skontaktuj się z działem IT lub administratorem sieci.

16. Przejrzenie dziennika programu Elements Organizer

Program Elements Organizer generuje dziennik czynności wykonywanych podczas uruchamiania. Dzięki analizie tego dziennika można poznać przyczynę niepowodzenia uruchamiania aplikacji. Plik dziennika nosi nazwę Log.txt i można go znaleźć w folderze ustawień programu Elements Organizer: 

 • Windows XP: C:\Documents and Settings\[nazwa użytkownika]\Application Data\Adobe\Elements Organizer\[wersja]\Organizer\
 • Win Vista/7/8: C:\Użytkownicy\[nazwa użytkownika]\AppData\Roaming\Adobe\Elements Organizer\[wersja]\Organizer\
 • Macintosh OS: //Users/[nazwa użytkownika]/Library/Application Support/Adobe/Elements Organizer/[wersja]/Organizer/

Rozwiązywanie problemów dla zaawansowanych

Jeśli problem nie został rozwiązany po wykonaniu zadań opisanych w poprzednich sekcjach, czasami skuteczne okazuje się naprawienie systemu Windows XP i ponowne zainstalowanie programu Photoshop Elements. Możesz także sformatować dysk i ponownie zainstalować system Windows XP oraz program Photoshop Elements. Możesz wreszcie spróbować określić, czy nie ma konfliktu między sprzętem a programem Photoshop Elements.

Zastrzeżenie: Firma Adobe nie udziela pomocy do sprzętu i podaje te metody wyłącznie dla wygody użytkowników. Pomoc można uzyskać, kontaktując się z producentem sprzętu lub jego autoryzowanym sprzedawcą. Samodzielne usuwanie problemów ze sprzętem może spowodować unieważnienie gwarancji na komputer.

Uwaga: Przed odłączeniem lub zmianą sposobu podłączenia jakichkolwiek urządzeń należy wyłączyć zasilanie komputera i urządzeń peryferyjnych.

17. Sprawdzenie, czy sterowniki innych urządzeń są zgodne z systemem Windows XP.

18. Rozwiązanie problemów z koderami-dekoderami.

Kodery-dekodery niezgodne z używanym systemem operacyjnym lub aplikacjami mogą powodować problemy podczas uruchamiania i odtwarzania. Problemy można rozwiązywać poprzez usunięcie ostatnio zainstalowanych koderów-dekoderów lub pojedyncze ich wyłączanie w celu odtworzenia problemu.

Uwaga: Zdeinstalowanie kodera-dekodera może spowodować, że nie będzie można odczytać pewnych plików wideo lub audio lub niektóre aplikacje przestaną działać. Deinstalując kodery-dekodery, należy zachowywać ostrożność. Jeśli nie masz pewności, które kodery-dekodery pozostawić w systemie, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Adobe w celu uzyskania pomocy.

Aby tymczasowo wyłączyć koder-dekoder wideo lub audio, zapoznaj się z tematem Tymczasowe wyłączanie kodera-dekodera (Windows XP).

19. Sprawdzenie, czy nie występują problemy z czcionkami.

20. Przywrócenie domyślnej wielkości pliku stronicowania pamięci wirtualnej.

21. Naprawienie i defragmentacja dysków twardych.

22. Sprawdzenie, czy w systemie nie ma wirusów.

Użyj aktualnego oprogramowania antywirusowego (np. Symantec Norton Antivirus lub McAfee VirusScan), aby sprawdzić, czy w systemie nie ma wirusów. Infekcje wirusowe mogą uszkadzać oprogramowanie i powodować błędy systemowe. Więcej informacji zawiera dokumentacja programu antywirusowego.

23. Naprawienie systemu Windows XP i ponowne zainstalowanie programu Photoshop Elements.

Usuń program Photoshop Elements, napraw system Windows XP, a następnie zainstaluj program Photoshop Elements z oryginalnego nośnika instalacyjnego. Ta procedura jest zalecana zwłaszcza w sytuacji, gdy system Windows XP został uaktualniony z wcześniejszej wersji systemu Windows.

Usu program Photoshop Elements:

 1. Kliknij polecenie Start > Panel sterowania > Dodaj lub usuń programy.
 2. Wybierz pozycję Adobe Photoshop Elements.
 3. Kliknij polecenie Zmień/Usuń.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby usunąć program Photoshop Elements.
 5. Gdy instalator zakończy działanie, przejdź w Eksploratorze Windows do C:/Program Files/Adobe/Photoshop Elements 7.0 (lub niestandardowej lokalizacji instalacji).
 6. Usuń wszystkie pliki i foldery pozostające w folderze Photoshop Elements 7.0.

Aby naprawić system Windows XP, zapoznaj się z artykułem „Jak przeprowadzić uaktualnienie w miejscu (ponowną instalację) systemu Windows XP” (artykuł 315341) w witrynie pomocy firmy Microsoft.

Po naprawieniu systemu Windows XP i ponownym zainstalowaniu programu Photoshop Elements spróbuj odtworzyć problem. Następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Jeśli problem nie wystąpi, instaluj kolejno pozostałe aplikacje, za każdym razem próbując odtworzyć problem. Jeśli po zainstalowaniu jednej z aplikacji problem wystąpi, jego prawdopodobną przyczyną jest ta właśnie aplikacja.
 • Jeśli problem występuje tylko po zainstalowaniu systemu Windows XP i programu Photoshop Elements, przejdź do zadania 24.

24. Sprawdzenie problemów z interfejsem SCSI.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?