Podczas korzystania z okna dialogowego Eksportuj jako obrazy lub obszary robocze są eksportowane w rozdzielczości różniącej się o jeden piksel

Użytkownik może napotkać ten problem, gdy zasób jest kadrowany lub skalowany, a skutkiem może być uzyskanie piksela w formie częściowej lub ułamkowej. Np. gdy dokument w rozdzielczości 100 px na 523 px jest eksportowany w skali 50%, 50% z 523 wynosi 261,5 i jest to piksel w formie ułamkowej. Ze względu na to, że nie jest możliwe, by rozdzielczość dokumentu obrazu obejmowała piksel częściowy, program Photoshop wykonuje zaokrąglenie, co powoduje, że pozostały wymiar zostaje błędnie powiększony o 1. Rozdzielczość powstałego wyeksportowanego obrazu wynosi 51 x 262, a nie 50 x 262. 

Rozwiązanie

Aby obejść ten problem, wypróbuj te opcje:

  1. Edytuj obraz oryginalny, aby mieć pewność, że zmniejszenie odbędzie się bez użycia pikseli w formie ułamkowej. W tym przykładzie możesz zastosować rozdzielczość 100 x 524.
  2. Użyj pól Rozmiar obszaru roboczego w oknie dialogowym Eksportuj jako. Po ustawieniu szerokości, wysokości lub skali obrazu wprowadź prawidłowe rozdzielczości w polach Szerokość obszaru roboczego i Wysokość obszaru roboczego. W tym przykładzie możesz zastosować rozdzielczość 50 x 262.
  3. Podczas kadrowania usuń zaznaczenie opcji „Usuń wykadrowane piksele” na pasku opcji Narzędzia kadrowania.
Nasz zespół inżynierów pracuje nad znalezieniem niezawodnego sposobu na rozwiązanie tego problemu.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online