Podręcznik użytkownika Anuluj

Podstawowe informacje dotyczące filtrów

 1. Podręcznik użytkownika programu Photoshop
 2. Wprowadzenie do programu Photoshop
  1. Dream it. Make it.
  2. Nowości w programie Photoshop
  3. Edytowanie pierwszego zdjęcia
  4. Tworzenie dokumentów
  5. Photoshop | Częste pytania
  6. Wymagania systemowe programu Photoshop
  7. Poznaj program Photoshop
 3. Program Photoshop a inne produkty i usługi firmy Adobe
  1. Korzystanie z kompozycji programu Illustrator w programie Photoshop
  2. Korzystanie z plików programu Photoshop w programie InDesign
  3. Materiały Substance 3D w programie Photoshop
  4. Używanie rozszerzenia Capture w programie Photoshop
 4. Photoshop na tablet iPad (brak dostępu w Chinach)
  1. Photoshop na tablet iPad | Częste pytania
  2. Zapoznanie z przestrzenią roboczą
  3. Wymagania systemowe | Photoshop na tablet iPad
  4. Tworzenie, otwieranie i eksportowanie dokumentów
  5. Dodawanie zdjęć
  6. Korzystanie z warstw
  7. Rysowanie i malowanie przy użyciu pędzli
  8. Tworzenie zaznaczeń i dodawanie masek
  9. Retuszowanie kompozycji
  10. Korzystanie z warstw dopasowania
  11. Dopasowanie odcieni kompozytów przy użyciu krzywych
  12. Stosowanie przekształceń
  13. Kadrowanie i obracanie obrazów kompozytowych
  14. Obracanie, przesuwanie, powiększanie i zerowanie obszaru roboczego
  15. Korzystanie z warstw tekstowych
  16. Korzystanie z programów Photoshop i Lightroom
  17. Pobieranie brakujących czcionek w programie Photoshop na tablecie iPad
  18. Tekst w języku japońskim w programie Photoshop na tablecie iPad
  19. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
  20. Skróty i gesty dotykowe
  21. Skróty klawiaturowe
  22. Edytowanie rozmiaru obrazu
  23. Nadawanie na żywo podczas tworzenia w programie Photoshop na tablecie iPad
  24. Retuszowanie niedoskonałości za pomocą narzędzia Pędzel korygujący
  25. Tworzenie pędzli w rozszerzeniu Capture i używanie ich w programie Photoshop
  26. Praca z plikami Camera Raw
  27. Tworzenie i używanie obiektów inteligentnych
  28. Modyfikowanie ekspozycji obrazów przy użyciu funkcji rozjaśniania i ściemniania
 5. Photoshop w Internecie (brak dostępu w Chinach)
  1. Częste pytania
  2. Wymagania systemowe
  3. Skróty klawiaturowe
  4. Obsługiwane typy plików
  5. Wprowadzenie do przestrzeni roboczej
  6. Otwieranie plików w chmurze i korzystanie z nich
  7. Funkcje oparte na generatywnej sztucznej inteligencji
  8. Podstawowe pojęcia związane z edytowaniem
  9. Szybkie operacje
  10. Korzystanie z warstw
  11. Retuszowanie obrazów i usuwanie niedoskonałości
  12. Szybkie zaznaczanie
  13. Ulepszenia obrazów dzięki warstwom dopasowania
  14. Przesuwanie, przekształcanie i kadrowanie obrazów
  15. Rysowanie i malowanie
  16. Korzystanie z warstw tekstowych
  17. Współpraca z innymi przez Internet
  18. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
 6. Photoshop (beta) (brak dostępu w Chinach)
  1. Pierwsze kroki z wersjami beta aplikacji Creative Cloud
  2. Photoshop (beta) na komputer
 7. Generatywna sztuczna inteligencja (brak dostępu w Chinach)
  1. Częste pytania dotyczące generatywnej sztucznej inteligencji w programie Photoshop
  2. Wypełnienie generatywne w programie Photoshop na komputer
  3. Rozszerzanie generatywne w programie Photoshop na komputer
  4. Funkcje oparte na SI w programie Photoshop w Internecie
  5. Warianty generatywne w programie Photoshop na tablet iPad
 8. Autentyczność zawartości (brak dostępu w Chinach)
  1. Poświadczenia zawartości w programie Photoshop
  2. Identyfikacja i pochodzenie tokenów NFT
  3. Łączenie kont na potrzeby uznania udziału w pracy twórczej
 9. Pliki w chmurze (brak dostępu w Chinach)
  1. Pliki w chmurze — Photoshop | Częste pytania
  2. Pliki w chmurze — Photoshop | Pytania dotyczące obiegów pracy
  3. Zarządzanie plikami w chmurze i korzystanie z nich w programie Photoshop
  4. Zwiększanie ilości przestrzeni dyskowej dla programu Photoshop
  5. Nie można utworzyć ani zapisać pliku w chmurze
  6. Rozwiązywanie błędów z plikami w chmurze programu Photoshop
  7. Zbieranie dzienników synchronizacji plików w chmurze
  8. Zapraszanie innych do edytowania plików w chmurze
  9. Udostępnianie plików i komentowanie w aplikacji
 10. Przestrzeń robocza
  1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
  2. Preferencje
  3. Szybsza nauka dzięki panelowi Odkrywanie w programie Photoshop
  4. Tworzenie dokumentów
  5. Umieszczanie plików
  6. Domyślne skróty klawiaturowe
  7. Dostosowywanie skrótów klawiszowych
  8. Galerie narzędzi
  9. Preferencje wydajności
  10. Korzystanie z narzędzi
  11. Ustawienia predefiniowane
  12. Siatka i linie pomocnicze
  13. Gesty dotykowe
  14. Używanie paska Touch Bar w programie Photoshop
  15. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  16. Zapowiedzi technologii
  17. Metadane i uwagi
  18. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  19. Umieszczanie obrazów programu Photoshop w innych aplikacjach
  20. Miarki
  21. Pokazywanie i ukrywanie dodatków niedrukowanych
  22. Określanie kolumn dla obrazu
  23. Cofanie i historia
  24. Panele i menu
  25. Rozmieszczanie elementów za pomocą przyciągania
  26. Określanie położenia przy użyciu narzędzia Miarka
 11. Projektowanie stron internetowych, materiałów ekranowych i aplikacji
  1. Photoshop dla projektantów
  2. Obszary kompozycji
  3. Podgląd urządzenia
  4. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  5. Cięcie stron internetowych na plasterki
  6. Opcje HTML dotyczące plasterków
  7. Modyfikowanie układu plasterków
  8. Korzystanie z grafiki internetowej
  9. Tworzenie internetowych galerii zdjęć
 12. Podstawowe informacje o obrazie i kolorach
  1. Zmienianie rozmiarów obrazów
  2. Korzystanie z obrazów rastrowych i wektorowych
  3. Rozmiar a rozdzielczość obrazu
  4. Pozyskiwanie obrazów z aparatów fotograficznych i skanerów
  5. Tworzenie, otwieranie i importowanie obrazów
  6. Wyświetlanie obrazów
  7. Błąd nieprawidłowego znacznika JPEG | Otwieranie obrazów
  8. Wyświetlanie wielu obrazów
  9. Dostosowywanie próbników kolorów i próbek
  10. Obrazy HDR
  11. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  12. Konwertowanie obrazów z jednego trybu kolorów na inny
  13. Tryby kolorów
  14. Wymazywanie części obrazu
  15. Tryby mieszania
  16. Wybieranie kolorów
  17. Dostosowywanie tablic kolorów indeksowanych
  18. Informacje o obrazie
  19. Filtry zniekształcania są niedostępne
  20. Informacje o kolorach
  21. Dopasowania kolorowe i monochromatyczne przy użyciu kanałów
  22. Wybieranie kolorów w panelach Kolor i Próbki
  23. Próbka
  24. Tryb kolorów (tryb obrazu)
  25. Poświata kolorowa
  26. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  27. Dodawanie próbek z arkuszy CSS HTML i plików SVG
  28. Głębia bitowa i preferencje
 13. Warstwy
  1. Podstawy pracy z warstwami
  2. Bezpieczna edycja
  3. Tworzenie warstw i grup oraz zarządzanie nimi
  4. Zaznaczanie, grupowanie i łączenie warstw
  5. Umieszczanie obrazów w ramkach
  6. Krycie warstw i mieszanie
  7. Warstwy masek
  8. Stosowanie filtrów inteligentnych
  9. Kompozycje warstw
  10. Przenoszenie, układanie i blokowanie warstw
  11. Maskowanie warstw przy użyciu masek wektorowych
  12. Zarządzanie warstwami i grupami
  13. Efekty i style warstw
  14. Edytowanie masek warstw
  15. Wyodrębnianie zasobów
  16. Odsłanianie warstw przy użyciu masek przycinających
  17. Generowanie zasobów obrazów z warstw
  18. Korzystanie z obiektów inteligentnych
  19. Tryby mieszania
  20. Łączenie kilku obrazów w portret grupowy
  21. Łączenie obrazów przy użyciu automatycznego mieszania warstw
  22. Wyrównywanie i rozmieszczanie warstw
  23. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  24. Wczytywanie zaznaczeń z warstwy lub obramowania maski warstw
  25. Odcinanie w celu odkrycia zawartości innych warstw
 14. Zaznaczenia
  1. Podstawy zaznaczania
  2. Zaznaczanie elementów kompozycji
  3. Przestrzeń robocza zaznaczania i maskowania
  4. Zaznaczanie narzędziami do zaznaczania prostokątnego
  5. Zaznaczanie przy użyciu narzędzi Lasso
  6. Dopasowywanie zaznaczeń pikseli
  7. Przenoszenie, kopiowanie i usuwanie zaznaczonych pikseli
  8. Tworzenie tymczasowej szybkiej maski
  9. Zaznaczanie zakresu kolorów na obrazie
  10. Konwertowanie pomiędzy ścieżkami i krawędziami zaznaczenia
  11. Podstawy stosowania kanałów
  12. Zapisywanie zaznaczeń i masek kanału alfa
  13. Zaznaczanie ostrych obszarów obrazu
  14. Powielanie, dzielenie i scalanie kanałów
  15. Obliczenia dotyczące kanałów
 15. Dopasowywanie obrazów
  1. Zastępowanie kolorów obiektu
  2. Wypaczenie perspektywy
  3. Redukcja rozmyć wywołanych potrząśnięciami aparatu
  4. Przykłady użycia narzędzia Pędzel korygujący
  5. Eksportowanie tablic wyszukiwania kolorów
  6. Dopasowywanie ostrości i rozmycia obrazu
  7. Omówienie dopasowań kolorów
  8. Stosowanie dopasowania Jasność/Kontrast
  9. Dopasowywanie szczegółów cieni i obszarów oświetlonych
  10. Dopasowanie Poziomy
  11. Dopasowywanie barwy i nasycenia
  12. Dopasowanie jaskrawości
  13. Dopasowywanie nasycenia koloru na obszarach obrazu
  14. Szybkie dopasowania tonalne
  15. Stosowanie do obrazów specjalnych efektów kolorów
  16. Ulepszanie obrazu przy użyciu korekt balansu kolorów
  17. Obrazy HDR
  18. Wyświetlanie histogramów i wartości pikseli
  19. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  20. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  21. Konwertowanie obrazów kolorowych na czarno-białe
  22. Warstwy dopasowań i wypełnień
  23. Dopasowywanie krzywych
  24. Tryby mieszania
  25. Przygotowywanie obrazów do druku
  26. Dopasowywanie kolorów i odcieni obrazu przy użyciu kroplomierzy Poziomy i Krzywe
  27. Dopasowywanie ekspozycji i tonowania obrazu HDR
  28. Rozjaśnianie lub ściemnianie obszarów obrazu
  29. Dopasowania koloru selektywnego
 16. Adobe Camera Raw
  1. Wymagania systemowe wtyczki Camera Raw
  2. Nowości we wtyczce Camera Raw
  3. Wprowadzenie do wtyczki Camera Raw
  4. Tworzenie obrazów panoramicznych
  5. Obsługiwane obiektywy
  6. Efekty winiety, ziarnu i usuwania zmętnienia atmosferycznego we wtyczce Camera Raw
  7. Domyślne skróty klawiaturowe
  8. Automatyczna korekcja perspektywy we wtyczce Camera Raw
  9. Filtr promieniowy we wtyczce Camera Raw
  10. Zarządzanie ustawieniami wtyczki Camera Raw
  11. Otwieranie, przetwarzanie i zapisywanie obrazów we wtyczce Camera Raw
  12. Naprawa obrazów za pomocą ulepszonego narzędzia Usuwanie plam we wtyczce Camera Raw
  13. Obracanie, kadrowanie i dopasowywanie obrazów
  14. Dopasowywanie renderowania koloru we wtyczce Camera Raw
  15. Wersje procesu we wtyczce Camera Raw
  16. Wprowadzanie lokalnych dopasowań we wtyczce Camera Raw
 17. Naprawianie i przywracanie obrazów
  1. Usuwanie obiektów ze zdjęć przy użyciu funkcji Wypełnij z uwzględnieniem zawartości
  2. Uwzględniające zawartość narzędzia Łatka i Przesuwanie
  3. Retuszowanie i naprawianie zdjęć
  4. Korygowanie zniekształceń i szumu na obrazie
  5. Podstawowe czynności pozwalające rozwiązać większość problemów
 18. Ulepszanie i przekształcanie obrazów
  1. Zastępowanie nieba na obrazach
  2. Przekształcanie obiektów
  3. Dopasowywanie kadrowania, obrotów i obszaru roboczego
  4. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  5. Tworzenie i edytowanie obrazów panoramicznych
  6. Wypaczanie obrazów, kształtów i ścieżek
  7. Punkt zbiegu
  8. Skalowanie z uwzględnieniem zawartości
  9. Przekształcanie obrazów, kształtów i ścieżek
 19. Rysowanie i malowanie
  1. Malowanie wzorków symetrycznych
  2. Rysowanie prostokątów i modyfikowanie opcji obrysu
  3. Informacje o rysowaniu
  4. Rysowanie i edytowanie kształtów
  5. Narzędzia do malowania
  6. Tworzenie i modyfikowanie pędzli
  7. Tryby mieszania
  8. Dodawanie koloru do ścieżek
  9. Edytowanie ścieżek
  10. Malowanie za pomocą pędzla mieszającego
  11. Pędzle predefiniowane
  12. Gradienty
  13. Interpolacja gradientów
  14. Wypełnianie oraz obrysowywanie zaznaczeń, warstw i ścieżek
  15. Rysowanie narzędziami Pióro
  16. Tworzenie wzorków
  17. Generowanie wzorku przy użyciu wtyczki Tworzenie wzorku
  18. Zarządzanie ścieżkami
  19. Zarządzanie bibliotekami i wzorkami predefiniowanymi
  20. Rysowanie lub malowanie przy użyciu tabletów graficznych
  21. Tworzenie pędzli z teksturami
  22. Dodawanie dynamicznych elementów do pędzli
  23. Gradient
  24. Malowanie stylizowanych pociągnięć pędzlem przy użyciu narzędzia Artystyczny pędzel historii
  25. Malowanie wzorkiem
  26. Synchronizacja ustawień predefiniowanych między urządzeniami
  27. Migracja ustawień predefiniowanych, operacji i ustawień
 20. Tekst
  1. Dodawanie i edytowanie tekstu
  2. Jednolity mechanizm tekstowy
  3. Korzystanie z czcionek SVG OpenType
  4. Formatowanie znaków
  5. Formatowanie akapitów
  6. Tworzenie efektów tekstowych
  7. Edytowanie tekstu
  8. Odstępy między wierszami i między znakami
  9. Tekst arabski i hebrajski
  10. Czcionki
  11. Rozwiązanie problemów z czcionkami
  12. Tekst azjatycki
  13. Tworzenie tekstu
 21. Filtry i efekty
  1. Korzystanie z filtra Formowanie
  2. Korzystanie z galerii rozmyć
  3. Podstawowe informacje dotyczące filtrów
  4. Dokumentacja efektów filtrów
  5. Dodawanie efektów świetlnych
  6. Korzystanie z filtra Adaptacyjny szeroki kąt
  7. Korzystanie z filtra Farba olejna
  8. Korzystanie z filtra Formowanie
  9. Efekty i style warstw
  10. Stosowanie określonych filtrów
  11. Smużenie obszarów obrazu
 22. Zapisywanie i eksportowanie
  1. Zapisywanie plików w programie Photoshop
  2. Eksportowanie plików w programie Photoshop
  3. Obsługiwane formaty plików
  4. Zapisywanie plików w formatach graficznych
  5. Przenoszenie projektów między programami Photoshop i Illustrator
  6. Zapisywanie i eksportowanie materiałów wideo i animacji
  7. Zapisywanie plików PDF
  8. Technologia ochrony praw autorskich Digimarc
 23. Zarządzanie kolorami
  1. Omówienie zarządzania kolorami
  2. Utrzymywanie spójności kolorów
  3. Ustawienia kolorów
  4. Bichromia
  5. Korzystanie z profilów kolorów
  6. Zarządzanie kolorami dokumentów przeznaczonych do wyświetlania w Internecie
  7. Zarządzanie kolorami w dokumentach podczas drukowania
  8. Zarządzanie kolorami w przypadku obrazów importowanych
  9. Próby kolorów
 24. Projektowanie stron internetowych, materiałów ekranowych i aplikacji
  1. Photoshop dla projektantów
  2. Obszary kompozycji
  3. Podgląd urządzenia
  4. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  5. Cięcie stron internetowych na plasterki
  6. Opcje HTML dotyczące plasterków
  7. Modyfikowanie układu plasterków
  8. Korzystanie z grafiki internetowej
  9. Tworzenie internetowych galerii zdjęć
 25. Wideo i animacja
  1. Edytowanie materiałów wideo w programie Photoshop
  2. Edytowanie warstw wideo i animacji
  3. Omówienie zagadnień dotyczących wideo i animacji
  4. Wyświetlanie podglądu wideo i animacji
  5. Malowanie klatek na warstwach wideo
  6. Importowanie plików wideo i sekwencji obrazów
  7. Tworzenie animacji poklatkowych
  8. Creative Cloud 3D Animation (zapowiedź)
  9. Tworzenie animacji z osią czasu
  10. Tworzenie obrazów do materiałów wideo
 26. Drukowanie
  1. Drukowanie obiektów 3D
  2. Drukowanie w programie Photoshop
  3. Drukowanie z zastosowaniem zarządzania kolorami
  4. Stykówki i prezentacje PDF
  5. Drukowanie zdjęć w układzie pakietu obrazów
  6. Drukowanie kolorów dodatkowych
  7. Profesjonalne drukowanie obrazów
  8. Poprawianie jakości wydruków w kolorze z programu Photoshop
  9. Rozwiązywanie problemów z drukowaniem | Photoshop
 27. Automatyzacja
  1. Tworzenie operacji
  2. Tworzenie grafiki zależnej od danych
  3. Korzystanie ze skryptów
  4. Przetwarzanie wsadowe plików
  5. Odtwarzanie operacji i zarządzanie nimi
  6. Dodawanie operacji warunkowych
  7. Informacje o operacjach i panelu Operacje
  8. Nagrywanie narzędzi w operacjach
  9. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  10. Zestaw narzędzi do tworzenia wtyczek i skryptów interfejsu programu Photoshop
 28. Rozwiązywanie problemów
  1. Rozwiązane problemy 
  2. Znane problemy
  3. Optymalizacja wydajności programu Photoshop
  4. Podstawowe rozwiązywanie problemów
  5. Rozwiązywanie problemów z awariami i zawieszeniami
  6. Usuwanie błędów programu
  7. Rozwiązywanie problemu z zapełnionym dyskiem magazynującym
  8. Rozwiązywanie problemów z GPU i sterownikiem graficznym
  9. Znajdowanie brakujących narzędzi
  10. Photoshop — 3D | Często zadawane pytania dotyczące wycofanych funkcji

Używanie filtrów

Dlaczego niektóre filtry są wyszarzone (niedostępne)? Tutaj znajdziesz rozwiązanie

Filtry mogą być używane do czyszczenia lub retuszu zdjęć, stosowania specjalnych efektów artystycznych tworzących na przykład efekt szkicu lub obrazu impresjonistycznego lub do tworzenia niepowtarzalnych przekształceń opartych na zniekształcaniu i efektach świetlnych. Filtry zapewniane przez firmę Adobe są dostępne w menu Filtry. Niektóre filtry oferowane przez inne firmy są dostępne jako wtyczki. Po zainstalowaniu są one wyświetlane u dołu menu Filtry.

Filtry inteligentne stosowane do obiektów inteligentnych umożliwiają korzystanie z filtrów w sposób bezpieczny. Filtry inteligentne są przechowywane w postaci efektów warstw w panelu Warstwy i mogą być dopasowywane w dowolnym czasie, w trakcie pracy z danymi obrazu oryginalnego w obiekcie inteligentnym. Dodatkowe informacje na temat efektów filtrów inteligentnych i edycji bezpiecznej znajdują się w artykule Bezpieczna edycja.

Aby zastosować filtr, należy wybrać polecenie z odpowiedniego podmenu podręcznego z menu Filtr. Podane wskazówki pomagają w wyborze filtrów:

 • Filtry są stosowane do aktywnej, widocznej warstwy albo do zaznaczenia.

 • W przypadku obrazów o 8 bitach na kanał większość filtrów można stosować kumulacyjnie, za pomocą galerii filtrów. Wszystkie filtry można stosować indywidualnie.

 • Filtry nie mogą być stosowane do obrazów w trybie Bitmapa lub Kolory indeksowane.

 • Niektóre filtry działają jedynie na obrazach RGB.

 • Do obrazów 8‑bitowych można stosować wszystkie filtry.

 • Do obrazów 16-bitowych można stosować tylko następujące filtry: Formowanie, Punkt zbiegu, Rozmycie uśrednione, Rozmycie, Rozmycie silniejsze, Rozmycie polowe, Rozmycie gaussowskie, Rozmycie soczewkowe, Poruszenie, Rozmycie radialne, Rozmycie powierzchniowe, Rozmycie kształtu, Korekcja obiektywu, Dodawanie szumu, Usuwanie szumu i ziarna, Kurz i rysy, Mediana, Redukcja szumu, Włókna, Chmury, Chmury różnicowe, Flara obiektywu, Wyostrzanie, Wyostrzanie krawędzi, Silniejsze wyostrzanie, Inteligentne wyostrzanie, Maska wyostrzająca, Płaskorzeźba, Szukanie krawędzi, Solaryzacja, Usuwanie przeplotu, Kolory NTSC, Własny, Górnoprzepustowy, Maksymalny, Minimalny i Przesunięcie.

 • Do obrazów 32-bitowych można stosować tylko następujące filtry: Rozmycie uśrednione, Rozmycie polowe, Rozmycie gaussowskie, Poruszenie, Rozmycie promieniste, Rozmycie kształtu, Rozmycie powierzchniowe, Dodaj szum, Chmury, Flara obiektywu, Inteligentne wyostrzanie, Maska wyostrzająca, Usuwanie przeplotu, Kolory NTSC, Płaskorzeźba, Górnoprzepustowy, Maksimum, Minimum i Przesunięcie.

 • Niektóre filtry są stosowane wyłącznie w pamięci RAM. Jeżeli komputer nie dysponuje zasobami RAM wymaganymi dla przetworzenia efektu filtra, to system może wyświetlić komunikat o błędzie.

Stosowanie filtra z menu Filtry

Filtr może być stosowany do aktywnej warstwy lub do obiektu inteligentnego. Filtry stosowane do obiektów inteligentnych są bezpieczne i mogą być dopasowywane w dowolnym czasie.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby zastosować filtr do całej warstwy, uaktywnij lub zaznacz tę warstwę.

  • Jeśli filtr ma być zastosowany do określonego fragmentu obrazu, zaznacz ten fragment.

  • Aby zastosować filtr bezpieczny w sposób umożliwiający późniejsze zmienianie jego ustawień, zaznacz obiekt inteligentny z zawartością obrazu, do której ma zostać zastosowany filtr.

 2. Wybierz jeden z filtrów z podmenu w menu Filtr.

  Jeżeli z działaniem filtra nie wiąże się otwieranie okna dialogowego, to zostanie zastosowany efekt filtra.

 3. Jeżeli zostanie wyświetlone okno dialogowe lub okno Galeria filtrów, wprowadź odpowiednie wartości lub ustaw opcje, a następnie kliknij przycisk OK.
Uwaga:

Stosowanie filtrów do dużych obrazów może być czasochłonne, ale w oknie dialogowym filtra można wyświetlić podgląd jego efektu. Aby wyświetlić określony obszar obrazu na środku okna podglądu, przeciągnij go w oknie podglądu. W niektórych filtrach kliknięcie obrazu powoduje wyśrodkowanie go w miejscu kliknięcia. Powiększanie oraz zmniejszanie podglądu umożliwiają przyciski + i – umieszczone pod oknem podglądu.

Galeria filtrów zawiera podgląd wielu filtrów efektów specjalnych. W trakcie pracy można stosować kilka filtrów, włączać lub wyłączać wybrany efekt filtra, zerować opcje filtra i zmieniać kolejność stosowania filtrów. Po uzyskaniu zadowalającego efektu można zastosować go do wybranego obrazu. Nie wszystkie filtry zawarte w menu Filtr są dostępne w Galerii filtrów.

Okno dialogowe Galeria filtrów

A. Podgląd B. Kategoria filtra C. Miniaturka zaznaczonego filtra D. Wyświetlanie/Ukrywanie miniaturek filtrów E. Menu podręczne Filtry F. Opcje zaznaczonego filtra G. Lista efektów filtra do zastosowania lub rozmieszczenia H. Zaznaczony, ale nie zastosowany efekt filtra I. Efekty zastosowane łącznie, ale nie zaznaczone J. Ukryty efekt filtra 

 1. Wybierz polecenie Filtr > Galeria filtrów. Kliknięcie nazwy kategorii filtra powoduje wyświetlenie miniaturek dostępnych efektów filtra.

Powiększanie i zmniejszanie obrazu podglądu

 1. Kliknij przycisk + lub – poniżej obszaru podglądu albo wybierz wartość procentową powiększenia.

Wyświetlanie innego obszaru podglądu

 1. Przeciągnij po obszarze podglądu przy użyciu narzędzia Rączka.

Ukrywanie miniaturek filtrów

 1. Kliknij przycisk Pokaż/Ukryj  w górnej części galerii.

Filtry są stosowane w takiej kolejności, w jakiej się je wybierze. Po zastosowaniu filtrów można zmienić ich kolejność na liście. W tym celu przeciągnij nazwy wybranych filtrów w nowe miejsca. Zmiana uporządkowania efektów można istotnie zmienić wygląd obrazu. Aby ukryć efekt filtra na obrazie podglądu, kliknij ikonę oka obok tego filtra. Zastosowane filtry można również usunąć, zaznaczając filtr i klikając ikonę Usuń warstwę .

Uwaga:

Eksperymentując z efektami różnych filtrów możesz zaoszczędzić czas, zaznaczając mały, reprezentatywny fragment obrazu.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby zastosować filtr do całej warstwy, uaktywnij lub zaznacz tę warstwę.

  • Jeśli filtr ma być zastosowany do określonego fragmentu obrazu, zaznacz ten fragment.

  • Aby zastosować filtr bezpieczny w sposób umożliwiający późniejsze zmienianie jego ustawień, zaznacz Inteligentny obiekt z zawartością obrazu, do której ma zostać zastosowany filtr.

 2. Wybierz polecenie Filtr > Galeria filtrów.
 3. Dodaj pierwszy filtr, klikając na jego nazwie. Listę wszystkich filtrów z danej kategorii możesz wyświetlić, klikając odwrócony trójkąt obok nazwy kategorii. Po dodaniu filtra pojawi się on na liście zastosowanych filtrów w prawym dolnym rogu okna dialogowego Galeria filtrów.
 4. Wprowadź wartości lub ustaw opcje wybranego filtra.
 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby zastosować filtry zbiorczo, kliknij ikonę Warstwa z nowym efektem i wybierz dodatkowy filtry do zastosowania. Czynność tę powtórz dla wszystkich dodatkowych filtrów.

  • Aby ponownie rozmieścić zastosowane filtry, przeciągnij filtr do nowej pozycji na liście zastosowanych filtrów w prawym dolnym rogu okna dialogowego Galeria filtrów.

  • Aby usunąć zastosowane filtry, zaznacz filtr na liście zastosowanych filtrów i kliknij ikonę Usuń warstwę .

 6. Po uzyskaniu odpowiedniego efektu kliknij przycisk OK.

Efekty filtra mieszania i tonowania

Polecenie Stonuj służy do zmiany sposobu krycia i mieszania efektów filtrów, narzędzi do malowania, Gumki lub korekty koloru. Tryby mieszania z okna dialogowego Stonuj są podzbiorem zestawu trybów narzędzi do malowania i edycji (w oknie dialogowym Zanik nie ma trybów mieszania Z tyłu i Wymaż). Zastosowanie polecenia Stonuj daje efekt podobny do zastosowania filtra na osobnej warstwie, a następnie użycia obiektów sterujących kryciem warstwy i trybem mieszania.

Uwaga:

Polecenie Stonuj może także modyfikować efekty użycia polecenia Formowanie i filtrów Pociągnięcia pędzlem.

 1. Zastosuj filtr, narzędzie do malowania lub korektę koloru do obrazu lub zaznaczenia.
 2. Wybierz polecenie Edycja > Stonuj. Zaznaczenie opcji Podgląd umożliwia obejrzenie podglądu efektu.
 3. Dopasuj krycie, przeciągając suwak na wartość z zakresu od 0% (przezroczyste) do 100%.
 4. Wybierz tryb mieszania z menu Tryb.
  Uwaga:

  W przypadku obrazów o kolorach z przestrzeni Lab nie można używać trybów Rozjaśnianie, Ściemnianie, Jaśniej, Ciemniej, Różnica oraz Wykluczenie.

 5. Kliknij przycisk OK.

Wskazówki dotyczące efektów specjalnych

Tworzenie efektów brzegowych

Użytkownik ma do dyspozycji różne techniki mieszania efektów filtra z obrazem pierwotnym (w szczególności z jego brzegami). Aby uzyskać wyraźną krawędź kontrastującą z resztą obrazu, zastosuj filtr bez dodatków. Aby uzyskać krawędzie miękkie, wtop brzegi, a dopiero potem zastosuj filtr. Aby uzyskać efekt przezroczystości, zastosuj filtr, a potem użyj polecenia Stonuj i w ten sposób dopasuj tryb mieszania oraz krycie zaznaczenia.

Stosowanie filtrów do warstw

Innym sposobem różnicowania efektów działania filtrów jest stosowanie ich do pojedynczej warstwy lub po kolei do kilku warstw. Aby zastosować filtr do wybranej warstwy, należy ją wyświetlić i umieścić w niej piksele (wystarczy wypełnienie kolorem neutralnym).

Stosowanie filtrów do pojedynczych kanałów

Można zastosować filtr do pojedynczego kanału obrazu, zastosować różne efekty do różnych kanałów, a także zastosować ten sam filtr z różnymi parametrami.

Tworzenie tła

Stosując efekty do kształtów w jednolitym kolorze albo w odcieniach szarości, można utworzyć wiele różnych teł i tekstur. Tekstury te można potem rozmywać. Niektóre filtry mają niewielki wpływ na jednolite kolory (np. filtr Szkło), inne jednak pozwalają uzyskać interesujące efekty.

Łączenie efektów przy użyciu masek lub powielonych obrazów

Definiowanie obszarów zaznaczeń za pomocą masek zwiększa kontrolę nad przejściami od jednego efektu do innego. Maski mogą na przykład służyć do definiowania zaznaczenia podlegającego filtrowaniu.

Korzystając z Pędzla historii, można zastosować wybrany efekt filtra tylko do fragmentu obrazu. Najpierw zastosuj filtr do całego obrazu. Następnie użyj panelu Historia, aby wrócić do stanu obrazu przed zastosowaniem filtra, po czym ustaw źródło pędzla historii na stan filtrowany, klikając w magazynie z lewej strony stanu historii. Następnie pomaluj obraz.

Zwiększanie jakości i spójności obrazów

Stosując do różnych obrazów ten sam filtr, można ukryć ich wady, zmienić lub uwydatnić ich wygląd, a także upodobnić je do siebie. Panel Operacje umożliwia zapisanie procesu modyfikacji danego obrazu i zastosowanie zapisanych działań do innych obrazów.

Zwiększanie wydajności filtrów

Niektóre filtry wymagają znacznych ilości pamięci, zwłaszcza gdy są stosowane do obrazów o wysokiej rozdzielczości.

 1. Następujące techniki mogą usprawnić działanie filtrów:
  • Filtry i ich ustawienia powinny być testowane na małych fragmentach obrazu.

  • Filtry powinny być stosowane do pojedynczych kanałów. Jeśli zastosowanie filtra do całego obrazu przysparza trudności, można przefiltrować oddzielnie poszczególne kanały RGB. (W przypadku niektórych filtrów — szczególnie tych, które losowo modyfikują piksele — wynik będzie inny niż w przypadku zastosowania filtra do kanału złożonego).

  • Przed uruchomieniem filtra zwolnij pamięć za pomocą polecenia Wyczyść.

  • Przydziel więcej pamięci RAM dla programu Photoshop. Jeżeli jest to konieczne, zakończ działanie innych programów, aby zwolnić pamięć dla programu Photoshop.

  • Działanie filtrów intensywnie korzystających z pamięci, takich jak Efekty świetlne, Wycinanka, Witraż, Chrom, Falowanie, Bryzganie, Napylone linie i Szkło, można przyspieszyć, zmieniając ich ustawienia. (W przypadku filtra Witraż można na przykład zwiększyć wielkość komórki. W przypadku filtra Wycinanka można zwiększyć wartość opcji Prostota krawędzi lub Dokładność krawędzi albo obu tych opcji).

  • Jeśli jest planowany wydruk czarno-biały, przed zastosowaniem filtrów warto przekonwertować kopię obrazu na obraz w skali szarości. Zastosowanie filtra do obrazu kolorowego i przekonwertowanie na skalę szarości może dać inny wynik niż zastosowanie filtra do wersji obrazu w skali szarości.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto