Program Photoshop pozwala obejrzeć listę wszystkich skrótów, a ponadto pozwala tworzyć i edytować skróty. Okno dialogowe Skróty klawiaturowe pełni funkcję edytora skrótów; zawiera polecenia dotyczące skrótów — nie tylko tych, które należą do domyślnego zestawu skrótów.

Uwaga:

Oprócz stosowania skrótów klawiaturowych dostęp do wielu poleceń można uzyskać przy użyciu menu kontekstowych — zależnych od aktywnego narzędzia, zaznaczenia lub panelu. Aby wyświetlić menu kontekstowe, należy kliknąć okno dokumentu lub panel prawym przyciskiem myszy.

Definiowanie nowych skrótów klawiaturowych

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz polecenie Edycja > Skróty klawiaturowe.

  • Wybierz polecenie Okno > Przestrzeń robocza > Skróty klawiaturowe i menu, po czym kliknij zakładkę Skróty klawiaturowe.

 2. Wybierz zestaw skrótów z menu Zestaw w górnej części okna dialogowego Skróty klawiszowe i menu.
 3. Wybierz typ skrótu z menu Skrót dla:

  Menu aplikacji

  Pozwala dostosować skróty klawiaturowe dotyczące elementów z paska menu.

  Menu paneli

  Umożliwia dostosowywanie skrótów klawiszowych dla elementów w menu paneli.

  Narzędzia

  Pozwala dostosować skróty klawiaturowe dotyczące narzędzi z palety narzędziowej.

  Przestrzenie zadań

  Umożliwia dostosowanie skrótów klawiaturowych przestrzeni roboczych Wypełnianie z uwzględnieniem zawartości oraz Zaznaczanie i maskowanie.

 4. Wybierz skrót do zmodyfikowania z kolumny Skrót na przewijanej liście.
 5. Wpisz nowy skrót.

  Jeśli skrót klawiaturowy jest przypisany do innego polecenia lub narzędzia w danym zestawie, pojawia się ostrzeżenie. Aby przypisać skrót do nowego polecenia lub narzędzia i usunąć poprzednie przypisanie, kliknij przycisk Akceptuj. Po zmianie przypisania skrótu możesz wycofać zmianę, klikając przycisk Cofnij zmiany. Możesz też kliknąć przycisk Akceptuj i Przejdź do konfliktu, aby przypisać nowy skrót do drugiego polecenia lub narzędzia.

 6. Po zakończeniu modyfikacji skrótów wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby zapisać wszystkie zmiany w postaci nowego zestawu skrótów klawiaturowych, kliknij przycisk Zapisz zestaw . Zmiany zostaną zapisane. Jeśli są zapisywane zmiany wprowadzone w domyślnym zestawie programu Photoshop, zostanie otwarte okno zapisywania. Wpisz nazwę nowego zestawu i kliknij przycisk Zapisz.

  • Aby bieżący zestaw skrótów zapisać w postaci nowego zestawu, kliknij przycisk Zapisz zestaw jako . W oknie dialogowym Zapisywanie wprowadź nazwę zestawu i kliknij przycisk Zapisz. Nowy zestaw skrótów będzie wyświetlany w menu pod wybraną nazwą.

  • Aby unieważnić ostatnią zmianę bez zamykania okna, kliknij przycisk Cofnij.

  • Aby przywrócić domyślne ustawienia skrótu, kliknij przycisk Użyj domyślnych.

  • Aby unieważnić wszystkie wprowadzone zmiany i zamknąć okno, kliknij przycisk Anuluj.

Uwaga:

Jeśli wprowadzone zmiany nie zostały zapisane, można kliknąć przycisk Anuluj, aby odrzucić wszystkie zmiany i zamknąć okno dialogowe.

Wyczyść skróty z polecenia lub narzędzia

 1. Wybierz polecenie Edycja > Skróty klawiaturowe.
 2. W oknie dialogowym Skróty klawiaturowe zaznacz nazwę polecenia lub narzędzia, którego skrót klawiaturowy ma zostać usunięty.
 3. Kliknij Usuń skrót.

Usuń zestaw skrótów

 1. Wybierz polecenie Edycja > Skróty klawiaturowe.
 2. W menu Zestaw zaznacz zestaw skrótów, który ma być usunięty.
 3. Kliknij ikonę Usuń , a następnie kliknij przycisk OK, aby zamknij okno dialogowe.

Przeglądanie aktualnej listy skrótów

Aby zapoznać się z aktualną listą skrótów, należy wyeksportować skróty do pliku HTML, który można następnie wyświetlić lub wydrukować za pomocą przeglądarki internetowej.

 1. Wybierz polecenie Edycja > Skróty klawiszowe.

 2. Z menu Skróty dla wybierz typ skrótu: Menu aplikacji, Menu panelu lub Narzędzia.

 3. Kliknij przycisk Podsumuj.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online