Wymagane uprawnienia | Photoshop | Windows

Do użycia programu Photoshop w systemie operacyjnym Windows wymagane są pełne prawa do odczytu i zapisu dla następujących katalogów.

Uwaga! Aby zainstalować program Photoshop, instalacja wymaga konta użytkownika z pełnymi lokalnymi prawami administratora.

Do użycia plików dysku zapasowego, profili ICC, plików preferencji oraz plików aplikacji konieczne jest posiadanie praw do odczytu i zapisu dla folderów podanych poniżej.

Uwaga! W 64-bitowej wersji systemu Windows można zainstalować zarówno 32-bitową jak i 64-bitową wersję programu Photoshop.

32-bitowa wersja programu Photoshop w 32-bitowej wersji systemu Windows

Folder

Szczegóły

Katalog główny dowolnego woluminu określony jako lokalizacja dysku zapasowego, chyba że wolumin został przypisany do zmiennej TEMP na karcie Środowisko w Panelu sterowania systemu.

Pliki dysku zapasowego w programie Photoshop, zapisane na poziomie głównym, umożliwiają przetwarzanie w tle obrazów otwartych.

 • Windows\System32\Spool\Drivers\Color
 • Program Files\Common Files\Adobe\Color\Profiles
 • Program Files\Common Files\Adobe\Color\Profiles\Recommended
 • Users\[nazwa użytkownika]\Application Data\Adobe\Color
 • Program Files\Common Files\Adobe\Color\Settings
 • Users\[nazwa użytkownika]\Local Settings\Application Data\Adobe\Color

Foldery te zawierają profile kolorów lub niestandardowo zapisane ustawienia do zarządzania kolorami w programie Photoshop.

Program Files\Adobe\Adobe Photoshop [Wersja]

Ten folder zawiera pliki aplikacji, pliki wtyczek oraz ustawienia wstępne do zapisu.
Uwaga! Ten folder jest domyślnym katalogiem instalacji, ale podczas instalacji można go zmienić.

 • Users\[nazwa użytkownika]\Application Data\Adobe\Adobe Photoshop [Wersja]\Adobe Photoshop [Wersja] Settings
 • Users\[nazwa użytkownika]\Application Data\Adobe\AdobePhotoshop [Wersja]\Presets

Ten folder zawiera ustawienia preferencji.


Tutaj przechowywane są niestandardowe ustawienia wstępne specyficzne dla użytkownika.

Program Files\Common Files\Adobe

Ten folder zawiera pliki, które zapewniają wsparcie dla narzędzia Type, funkcji internetowych, zarządzania kolorami oraz plików grupy roboczej. Folder zawiera też pliki dzielone między różnymi produktami i jest niezbędny do prawidłowego działania.

Folder Temp systemu

Program Photoshop używa folderu Temp systemu do drukowania oraz instalacji. Pliki można zapisać w następujących folderach:

 • Windows\Temp folder
 • the local folder in the Users\[nazwa użytkownika]\Local Settings\Temp folder
 • folder określony jako zmienna TEMP w systemie Windows na karcie Środowisko w Panelu sterowania systemu

Foldery, do których uzyskuje się dostęp podczas zapisywania i otwierania plików

Program Photoshop wymaga uprawnień do odczytu i zapisu dla wszystkich folderów, w których użytkownicy zapisują pliki.

32-bitowa wersja programu Photoshop w 64-bitowej wersji systemu Windows

Folder Szczegóły
Katalog główny dowolnego woluminu określony jako lokalizacja dysku zapasowego, chyba że wolumin został przypisany do zmiennej TEMP na karcie Środowisko w Panelu sterowania systemu. Pliki dysku zapasowego w programie Photoshop, zapisane na poziomie głównym, umożliwiają przetwarzanie w tle obrazów otwartych.
 • Windows\System32\Spool\Drivers\Color
 • Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Color\Profiles
 • Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Color\Profiles\Recommended
 • Users\[nazwa użytkownika]\Appdata\Roaming\Adobe\Color\Proofing
 • Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Color\Settings
 • Users\[nazwa użytkownika]\AppData\Roaming\Adobe\Color
Foldery te zawierają profile kolorów lub niestandardowo zapisane ustawienia do zarządzania kolorami w programie Photoshop.
Program Files (x86)\Adobe\Adobe Photoshop Ten folder zawiera pliki aplikacji, pliki wtyczek oraz ustawienia wstępne do zapisu.
Users\[nazwa użytkownika]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop Ten folder zawiera ustawienia preferencji.
 • Program Files (x86)\Common Files\Adobe
 • Program Files\Common Files\Adobe
Ten folder zawiera pliki, które zapewniają wsparcie dla narzędzia Type, funkcji internetowych, zarządzania kolorami oraz plików grupy roboczej.
Folder Temp systemu

Program Photoshop używa folderu Temp systemu do drukowania oraz instalacji. Pliki można zapisać w następujących folderach:

 • Windows\Temp folder
 • the local folder in the Users\[nazwa użytkownika]\Local Settings\Temp folder
 • folder określony jako zmienna TEMP w systemie Windows na karcie Środowisko w Panelu sterowania systemu.
Foldery, do których uzyskuje się dostęp podczas zapisywania i otwierania plików Program Photoshop wymaga uprawnień do odczytu i zapisu dla folderów, w których zapisywane są pliki.

64-bitowa wersja programu Photoshop w 64-bitowej wersji systemu Windows

Folder Szczegóły
Katalog główny dowolnego woluminu określony jako lokalizacja dysku zapasowego, chyba że wolumin został przypisany do zmiennej TEMP na karcie Środowisko w Panelu sterowania systemu. Pliki dysku zapasowego w programie Photoshop, zapisane na poziomie głównym, umożliwiają przetwarzanie w tle obrazów otwartych.
 • Windows\System32\Spool\Drivers\Color
 • Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Color\Profiles
 • Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Color\Profiles\Recommended
 • Users\[nazwa użytkownika]\Appdata\Roaming\Adobe\Color\Proofing
 • Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Color\Settings
 • Users\[nazwa użytkownika]\AppData\Roaming\Adobe\Color
Foldery te zawierają profile kolorów lub niestandardowo zapisane ustawienia do zarządzania kolorami w programie Photoshop.
Program Files\Adobe\Adobe Photoshop Ten folder zawiera pliki aplikacji, pliki wtyczek oraz ustawienia wstępne do zapisu.
Users\[nazwa użytkownika]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop Ten folder zawiera ustawienia preferencji.
 • Program Files (x86)\Common Files\Adobe
 • Program Files\Common Files\Adobe
Ten folder zawiera pliki, które zapewniają wsparcie dla narzędzia Type, funkcji internetowych, zarządzania kolorami oraz plików grupy roboczej.
Folder Temp systemu

Program Photoshop używa folderu Temp systemu do drukowania oraz instalacji. Pliki można zapisać w następujących folderach:

 • Windows\Temp folder
 • the local folder in the Users\[nazwa użytkownika]\Local Settings\Temp folder
 • folder określony jako zmienna TEMP w systemie Windows na karcie Środowisko w Panelu sterowania systemu.
Foldery, do których uzyskuje się dostęp podczas zapisywania i otwierania plików Program Photoshop wymaga uprawnień do odczytu i zapisu dla folderów, w których zapisywane są pliki.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?