Usuwanie grupy

Usuwanie grupy

Administrator konta może usunąć grupę z widoku.

Uwaga:

  • Grupy oznaczonej jako Domyślna nie można usunąć.
  • Przed usunięciem grupy należy usunąć z niej wszystkich użytkowników.

Aby usunąć grupę:

  • Wybierz grupę pojedynczym kliknięciem.
    • Spowoduje to wyświetlenie menu kontekstowego u góry listy.
  • Kliknij przycisk Usuń grupę.
Usuwanie grupy

Listę usuniętych grup można wyświetlić, klikając ikonę Opcje i wybierając opcję Pokaż tylko usunięte grupy:

Lista usuniętych grup

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto