Dostosowywanie kontaktu hasła podpisywania

Omówienie

Klienci, którzy używają haseł jako metody uwierzytelniania, mogą scentralizować informacje o tym, z kim odbiorcy powinni się kontaktować w przypadku problemów z potwierdzeniem hasła dostępu do umowy.

Posiadanie centralnego organu ds. haseł eliminuje wymóg, aby agent wysyłający był dostępny w momencie, gdy odbiorca próbuje otworzyć umowę, co pozwala na szybsze rozwiązanie problemu.

Korzystanie

Na poziomie konta lub grupy administrator programu Acrobat Sign może skonfigurować kontaktowy adres e-mail lub numer telefonu, który jest wstawiany na stronie uwierzytelniania, gdy odbiorca jest proszony o podanie hasła.

Po skonfigurowaniu ustawień nie jest wymagana żadna interakcja ze strony użytkowników. Niestandardowy adres e-mail/numer telefonu jest automatycznie umieszczany na wszystkich ekranach uwierzytelniania hasłem generowanych dla skonfigurowanej grupy/konta.

Niestandardowa strona uwierzytelniania.

Włączanie/wyłączanie

Aby uzyskać dostęp do ustawienia, wybierz kolejno Ustawienia konta > Ustawienia wysyłania > Metody uwierzytelniania tożsamości.

Dostosowywanie kontaktu wymaga jedynie wprowadzenia odpowiedniej wartości kontaktu w polu ustawień.

  • Domyślnym zachowaniem jest użycie adresu e-mail nadawcy jako wartości kontaktu.
  • W polu dostosowywania można podać numer telefonu lub adres e-mail.
  • Dostosowywanie kontaktu z hasłem do podpisywania może być zarządzane na poziomie konta i grupy.
    • Konfiguracja na poziomie grupy zastępuje ustawienia na poziomie konta dla umów wysyłanych z tej grupy.
Aby przywrócić ustawienie do wartości domyślnej, należy usunąć łańcuch niestandardowy z pola ustawień i zapisać aktualizację.
 
Elementy sterujące niestandardowymi komunikatami haseł

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?