Rozwiązywanie problemów i pomoc

Pobieranie i instalowanie

W większości krajów pakiet eLearning Suite nie jest już dostępny w sprzedaży. Firma Adobe oferuje program Adobe Captivate 9 — doskonałe rozwiązanie do nauczania zdalnego. Dowiedz się o różnych opcjach zakupu programu Captivate.

Ten artykuł zawiera wskazówki ułatwiające naprawienie błędu „Nie można otworzyć pobranego pliku”. Rozwiązania innych problemów z pobieraniem plików pakietu eLearning Suite można znaleźć w tym przewodniku po rozwiązywaniu problemów z pobieraniem.

Aplikacje pakietu eLearning Suite możesz zainstalować na maksymalnie dwóch komputerach. Jeśli chcesz zainstalować aplikację pakietu eLearning Suite na trzecim komputerze, musisz dezaktywować ją na jednym z pozostałych komputerów. Dowiedz się więcej o aktywowaniu i dezaktywowaniu aplikacji Adobe.

Zaloguj się na stronę kont Adobe za pomocą bieżącego identyfikatora Adobe ID i hasła. Na stronie kliknij kartę Zabezpieczenia i prywatność, a następnie kliknij przycisk Zmień w obszarze Hasło. Więcej informacji o zmianie hasła i innych informacji o koncie można znaleźć w artykule Zarządzanie kontem identyfikatora Adobe ID użytkownika.

Często zadawane pytania

Temat Pierwsze kroki z pakietem Adobe eLearning Suite zawiera informacje o aplikacjach pakietu eLearning Suite i najważniejszych obiegach pracy.

Temat Główne problemy | Pakiet Adobe eLearning Suite 6 zawiera informacje o znanych problemach i wskazówki w zakresie ich rozwiązywania.

Tak. Po uaktualnieniu programu Adobe Captivate do wersji 5 lub nowszej można korzystać z dodatkowych głosów w języku niemieckim, francuskim i angielskim (Wielka Brytania). Można również używać głosów zainstalowanych w systemie operacyjnym. Zobacz temat Konwerter tekstu na mowę dla różnych języków.