Jeśli nie można nawiązać połączenia z usługą online Adobe.com, np. witryną Acrobat.com lub Photoshop.com, dzięki poniższym poradom można zidentyfikować problem i znaleźć rozwiązanie.

Rozwiązanie 1. Sprawdź połączenie z Internetem.

Spróbuj uzyskać dostęp do innej witryny internetowej, np. Google.com. Jeżeli nie można otworzyć innej witryny internetowej, konieczne może być naprawienie połączenia internetowego. Lub skontaktowanie się z dostawcą Internetu w celu określenia, czy połączenie jest niedostępne.

Jeśli komputer jest podłączony do sieci, spróbuj uzyskać dostęp do usług online z innego komputera w tej samej sieci. Jeśli problem nie jest związany z siecią, skontaktuj się z administratorem systemu, aby uzyskać pomoc.

Rozwiązanie 2: Sprawdź ustawienia zapory sieciowej.

Zapora sieciowa może blokować połączenia z witryną internetową.

Jeśli podczas próby uzyskania dostępu do usługi online zostanie wyświetlony alert zabezpieczeń, wybierz opcję Zezwól.

Alert zabezpieczeń zapory sieciowej

Aby uzyskać dostęp do usługi online, można również spróbować wyłączyć zaporę sieciową. Odpowiednie instrukcje znajdują się w dokumentacji zapory sieciowej. Jeśli wyłączenie zapory sieciowej rozwiązuje problem, skonfiguruj oprogramowanie, tak aby zapewnić dostęp do usługi online. Odpowiednie instrukcje znajdują się w dokumentacji zapory sieciowej.

Rozwiązanie 3: Sprawdź ustawienia zegara systemowego.

Upewnij się, że data i godzina zegara systemowego są prawidłowe. Aby zmienić ustawienia daty i godziny, kliknij obraz zegara w pasku zadań.

Rozwiązanie 4: Wyłącz systemowe oprogramowanie antywirusowe.

Oprogramowanie ochronne może powodować problemy z połączeniem z usługą online Adobe.com. Aby wyłączyć systemowe oprogramowanie ochronne, zapoznaj się z dokumentacją oprogramowania lub skontaktuj się z administratorem systemu.

Rozwiązanie 5: Uruchom komputer w trybie uproszczonym.

Podobnie jak w przypadku zapory sieciowej i systemowego oprogramowania ochronnego inne aplikacje i narzędzia mogą powodować problemy z uzyskaniem dostępu do usługi online. Po uruchomieniu komputera w trybie uproszczonym (funkcja bezpiecznego rozruchu w systemie Mac OS lub czystego rozruchu w systemie Windows) te pozycje są tymczasowo wyłączane. 

Rozwiązanie 6: Sprawdza, czy występują problemy z konfiguracją serwera proxy.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
 • Windows XP: Wybierz kolejno pozycje Start > Uruchom.W polu Otwórz wpisz polecenie cmd. Naciśnij klawisz Enter.
 • Windows Vista/Windows 7: Kliknij przycisk start. W polu wyszukiwania wpisz polecenie cmd. Naciśnij klawisz Enter.
 • Mac OS: z poziomu pulpitu wybierz pozycje Idź > Narzędzia. Kliknij dwukrotnie pozycję Terminal.
 1. Po wyświetleniu monitu wpisz jedno z następujących poleceń i naciśnij klawisz Enter.

  ping activate.adobe.com 

  ping practivate.adobe.com

 • Jeśli test zakończy się pomyślnie, zwracany jest następujący ciąg znaków: activate.adobe.com [adres ip] (pozostałe informacje można zignorować). Przykładowo: 

  PING practivate.adobe.com (192.150.14.67) with 56 bytes of data
 • Jeśli test zakończy się niepowodzeniem, w obszarze systemowych preferencji sieciowych skonfiguruj ustawienia serwera proxy zapewniające dostęp do Internetu. Lub, spróbuj zrezygnować z korzystania z serwera proxy. (Uwierzytelnianie na serwerze proxy może również uniemożliwiać proces aktywacji). Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z administratorem IT lub dostawcą Internetu. 
Usługa online Adres serwera
Serwer aktywacji  https://activate.adobe.com (wersja komercyjna)
https://practivate.adobe.con (wersja przed publikacją)

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online