Firma Adobe udostępnia niekiedy oferty specjalne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Tutaj można sprawdzić, czy szkoła podstawowa lub ponadpodstawowa kwalifikuje się do skorzystania z takich ofert.

Kwalifikujące się instytucje edukacyjne

Poniżej podano niewyczerpującą listę kwalifikujących się szkół podstawowych i ponadpodstawowych:

 • Urzędowo akredytowana publiczna lub prywatna szkoła podstawowa lub ponadpodstawowa kształcąca uczniów w pełnym wymiarze godzin.
 • Wybrane instytucje edukacyjne zatwierdzone przez firmę Adobe — tylko dla wskazanych z nazwy jednostek pisemnie zatwierdzonych przez firmę Adobe.

Niekwalifikujące się instytucje edukacyjne

Poniżej podano niewyczerpującą listę podmiotów niezaliczanych do kwalifikujących się szkół podstawowych i ponadpodstawowych:

 • Szkoły bez akredytacji.
 • Muzea i biblioteki.
 • Szpitale w całości należące do kwalifikujących się instytucji edukacyjnych i przez nie prowadzone.
 • Kościoły i organizacje religijne niebędące akredytowanymi szkołami.
 • Ośrodki szkolenia zawodowego lub szkoły wystawiające świadectwa ukończenia kursów obsługi oprogramowania komputerowego lub kursów zawodowych, jeśli nie są to placówki akredytowane lub jeśli wystawiane dyplomy wymagają mniej niż dwóch lat nauki w pełnym wymiarze godzin (lub odpowiednika takiego czasu).
 • Szkoły wojskowe, które nie przyznają stopni naukowych.
 • Laboratoria badawcze.
 • Publiczne lub prywatne uniwersytety i inne uczelnie (w tym w formie studium).
 • Związki kooperacyjne kilku kwalifikujących się i niezrzeszonych instytucji edukacyjnych, które przystępują do związku poprzez zapisanie się, zawierając pisemną umowę w świetle prawa lub w inny sposób uznawanych przez ten związek za członka (nazywanych dalej członkami konsorcjum) z głównym celem podpisywania umów licencyjnych lub dokonywania zakupów w większych ilościach w imieniu członków konsorcjum i/lub zarządzania takimi przedsięwzięciami.

Kraje Azji i Pacyfiku z wyłączeniem krajów Azji Południowo-Wschodniej

Poniższa lista obejmuje kraje Azji i Pacyfiku z wyłączeniem krajów Azji Południowo-Wschodniej, zgodnie z sekcją Kraje Azji Południowo Wschodniej na tej stronie:

 • Australia, Niezależne Państwo Samoa, Wyspy Cooka, Fidżi, Papua Nowa Gwinea, Wyspy Marshalla, Wyspy Salomona; Bangladesz, Bhutan, Indie, Nepal, Sri Lanka; Mongolia, Chińska Republika Ludowa (łącznie ze Specjalnym Regionem Administracyjnym Hongkong, Chiny i Specjalnym Regionem Administracyjnym Makau, Chiny), Tajwan; Demokratyczna Republika Timoru Wschodniego; Mariany Północne; Nowa Zelandia; Pakistan; Korea Południowa; oraz wszelkie kraje wyszczególnione przez firmę Adobe na stronie www.adobe.com/ap/education/purchasing/qualify.html (lub innej stronie będącej jej kontynuacją), zgodnie z okresowymi aktualizacjami przez firmę Adobe.
 • „Instytucja edukacyjna” oznacza instytucję akademicką niebędącą szkołą wyższą (publiczną lub prywatną), znajdującą się na danym terytorium i spełniającą jedno z poniższych kryteriów:
  • szkoła nauczania początkowego, szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa, szkoła średnia, szkoła specjalna, szkoła korespondencyjna lub szkoła religijna oferująca kursy dydaktyczne, których ukończenie prowadzi do uzyskania świadectwa uznawanego w kraju w ramach głównego systemu edukacji na danym terytorium lub uznawanego przez odpowiednią jednostkę rządową/ministerstwo na danym terytorium;
  • żłobek lub przedszkole, które:
   1. zostało założone głownie w celu świadczenia usług dydaktycznych dzieciom;
   2. oferuje program edukacji elementarnej;
   3. zostało prawnie ustanowione, upoważnione, utworzone, licencjonowane, certyfikowane, zarejestrowane i/lub akredytowane przez ministerstwo/wydział edukacji na danym terytorium lub akredytowane przez agencję rządową/ministerstwo/wydział lub agencję akredytującą uznawaną przez agencję rządową/wydział/ministerstwo na danym terytorium;
  • podmiot edukacyjny wyraźnie wyszczególniony i zatwierdzony na piśmie przez dział prawny firmy Adobe.
 • Niezależnie od tego, czy organizacja edukacyjna spełnia powyższe kryteria, firma Adobe może zdecydować według własnego wyłącznego uznania o nieuznaniu dowolnego podmiotu edukacyjnego za „zakwalifikowaną instytucję edukacyjną”.
 • Przykłady niekwalifikujących się instytucji edukacyjnych (lista niewyczerpująca):
  1. ośrodki nauki i inne szkoły przyznające certyfikaty lub oferujące kursy ze szkolenia komputerowego, nauki przedmiotów szkolnych, języków, przedmiotów artystycznych, muzyki lub innych przedmiotów, jeśli placówka lub wystawiane przez nią świadectwa nie są oficjalnie uznawane w ramach głównego systemu edukacji na danym terytorium;
  2. komercyjne centra szkoleniowe, ośrodki doskonalenia umiejętności, ośrodki kontrolne i zajęć fakultatywnych, które nie spełniają innych warunków określonych dla Instytucji edukacyjnych oraz;
  3. szkoły wojskowe, które nie przyznają stopni akademickich.

Kraje Azji Południowo-Wschodniej

 • Indonezja; Malezja; Filipiny; Singapur; Tajlandia; Wietnam
 • „Instytucja edukacyjna” oznacza:
  • żłobki i przedszkola, szkoły nauczania początkowego, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe lub średnie (określane dalej jako „szkoły inne niż wyższe”) lub instytucje akademickie oferujące kursy lub świadectwa równoważne ze szkołami innymi niż wyższe, takie jak szkoły specjalne, szkoły międzynarodowe lub zagraniczne oraz szkoły religijne zgodnie z definicją w odpowiednich przepisach na danym terytorium, wyszczególnione przez firmę Adobe na stronie www.adobe.com/go/education_entity_seasia_eden_pl (lub stronie będącej kontynuacją tej strony) w ramach okresowych aktualizacji przez firmę Adobe;
  • podmiot edukacyjny wyraźnie wskazany z nazwy i zatwierdzony na piśmie przez dział prawny firmy Adobe.
 • Niezależnie od tego, czy organizacja edukacyjna spełnia powyższe kryteria, firma Adobe może zdecydować według własnego wyłącznego uznania o nieuznaniu dowolnego podmiotu edukacyjnego za „zakwalifikowaną instytucję edukacyjną”.
 • Przykłady niekwalifikujących się instytucji edukacyjnych (lista niewyczerpująca):
  • ośrodki opieki nad dziećmi (chyba że takie ośrodki oferują również programy przedszkolne);
  • ośrodki doskonalenia umiejętności, ośrodki zajęć fakultatywnych, ośrodki szkolenia, ośrodki edukacji, szkoły korespondencyjne lub inne szkoły przyznające certyfikaty lub oferujące kursy ze szkolenia komputerowego, szkolenia zawodowego lub nauki przedmiotów szkolnych, języka, przedmiotów artystycznych, muzyki i innych przedmiotów;
  • szkoły wojskowe, które nie przyznają stopni akademickich.

Japonia

 • Instytucje edukacyjne zgodnie z Ustawą o edukacji szkolnej:
  • Szkoły (z uwzględnieniem szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich, szkół dla osób niewidomych, niesłyszących, upośledzonych i przedszkoli).
 • Inne instytucje edukacyjne:
  • Rada edukacji i instytucja edukacyjna zgodnie z prawem dotyczącym lokalnej organizacji i administracji zarządzania edukacją. (W szczególności jest to rada edukacji opisana w Artykule 2 prawa dotyczącego lokalnej organizacji i administracji zarządzania edukacją oraz ośrodek edukacyjny, badawczy instytut edukacyjny i inne instytucje edukacyjne w rozumieniu Artykułu 30 tego samego przepisu).
  • Niezależna instytucja administracyjna nadzorowana przez Ministerstwo Edukacji, Kultury, Sportu, Nauki i Technologii, której celem jest edukacja, np. ośrodek edukacyjno-szkoleniowy.
 • Jakakolwiek inna instytucja, którą firma Adobe Ireland zatwierdzi jako podmiot edukacyjny.
  • Niezależnie od powyższego podmiot nie będzie już uznawany za podmiot edukacyjny w rozumieniu tej umowy od daty pisemnego powiadomienia ze strony firmy Adobe informującego o niezatwierdzeniu podmiotu jako podmiotu dydaktycznego, wydawanego według wyłącznego uznania firmy Adobe.

Dołącz do rozmowy

ask-the-community

Jeśli masz pytania lub uwagi dotyczące tematów, zagadnień lub procedur opisanych w tym artykule, weź udział w dyskusji.

Dołącz


Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online