Programmets filikoner ändras till Acrobat- eller Reader-ikonen i Windows

Programikoner ändras till Acrobat Reader-ikonen

Efter installationen av Acrobat och Reader i Windows 7 och Vista ändrar sig ikonerna för alla typer av program och filer till Acrobat/Reader-ikonen. Acrobat eller Reader startar när du dubbelklickar på valfri ikon eller fil. (Det ursprungliga programmet som är kopplat till filtypen öppnas inte.)

Lösning 1: Korrigera Windows-registret.

Ansvarsfriskrivning: Registret innehåller systemrelaterad information som är viktig för din dator och dess program. Se till att säkerhetskopiera registret innan du ändrar det (Windows 7, Windows Vista). Adobe tillhandahåller inte support för problem som orsakas av felaktiga ändringar i registret. Adobe rekommenderar att du har erfarenhet av redigering av systemfiler innan du ändrar registret. Med information om Windows registerredigerare finns i dokumentationen för Windows eller så kan du även kontakta Microsofts tekniska support.

 1. Hämta och spara tillämplig fil: Windows Vista eller Windows 7.

 2. Packa upp (extrahera) innehållet (.reg-fil) till skrivbordet.

 3. Kontrollera att du har administrativ behörighet. Högerklicka på .reg-filen och välj Sammanfoga.

 4. Starta om datorn.

 5. Gå vidare till Lösning 2 om problemet kvarstår.

Lösning 2: Tvångsuppdatera ikon-cachen.

 1. Välj Start > Standardprogram.

 2. Välj Ange dina standardprogram.

 3. Välj en webbläsare, e-postklient eller annat objekt i listan.

 4. Klicka på Ange det här programmet som standardprogram.

 5. Klicka på OK.
 6. Starta om datorn och kontrollera igen om problemet kvarstår.

Lösning 3: Rensa och återskapa IconCache.db-filen.

Metod 1: Ta bort IconCache.db-filen.

 1. Kontrollera att du kan se dolda filer och mappar: VistaWindows 7

 2. Bläddra till mappen C:\Användare\användarnamn\AppData\Local och ta bort IconCache.db-filen. 

 3. Starta om datorn.

 4. Om problemet kvarstår, upprepa Lösning 2.

Metod 2: Använd kommandotolken.

 1. Stäng alla mappfönster.

 2. Starta Aktivitetshanteraren genom att trycka på Ctrl+Skift+Esc, eller genom att köra taskmgr.exe.

 3. Gå till fliken för processer, högerklicka på Explorer.exe och välj Avsluta process.

 4. Bekräfta genom att klicka på Avsluta process.

 5. Välj Arkiv > Ny aktivitet (kör) i Aktivitetshanteraren.

 6. Skriv cmd.exe och klicka på OK.

 7. Ange följande kommandon (ett åt gången) i kommandotolken och tryck på Retur efter varje kommando:

  CD /d %userprofile%\AppData\Local

  DEL IconCache.db /a

  EXIT

 8. Välj Arkiv > Ny aktivitet (kör) i Aktivitetshanteraren.

 9. Ange explorer.exe och klicka på OK.

 10. Starta om datorn.

 11. Om problemet kvarstår, upprepa Lösning 2.

Lösning 4: Skapa ett annat lokalt användarkonto för administratören och testa problemet.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?