Felmeddelande: "Creation of this signature could not be completed. Platform Exception" när du signerar en PDF-fil (Acrobat 8 och 9 i Windows)

Problem

När du signerar en PDF-fil digitalt i Adobe Acrobat 8 och 9 i Windows visar programmet felmeddelandet "Creation of this signature could not be completed. Platform Exception." Felmeddelandet följs av ett av dessa meddelanden:

 • "Object already exists. Error Code: 2148073487"
 • "Keyset does not exist. Error Code: 2148073494"
 • "Key not valid for use in specified state. Felkod: 2148073483"

Lösning: Återskapa mappen för digitalt ID och/eller mappen Crypto.

Utför en av följande lösningar eller båda:

Återskapa det digitala ID:t

 1. Öppna Acrobat.
 2. Välj Avancerat > Säkerhetsinställningar.
 3. Välj Digitala ID i kategorilistan på vänster sida av fönstret Säkerhetsinställningar.

 4. Välj det digitala ID som du använde för att signera PDF-filen.
 5. Klicka på Ta bort ID.
 6. Klicka på OK i bekräftelsedialogrutan.
 7. Klicka på Lägg till ID.
 8. Följ anvisningarna på skärmen för att återskapa det digitala ID:t.

 9. Klicka på OK.

Återskapa mappen Crypto

 1. Stäng Acrobat.
 2. Gör något av följande i Windows Utforskaren:

  • I Windows XP går du till C:\Documents and Settings\[ditt användarnamn]\Application Data\Microsoft.
  • I Windows Vista går du till C:\Users\[ditt användarnamn]\AppData\Roaming\Microsoft.

  Obs! Dessa sökvägar omfattar även dolda mappar. I Visa dolda filer och mappar i Windows 10 och tidigare kan du läsa om hur du gör dolda mappar synliga.

 3. Byt namn på mappen Crypto till Crypto Old.

 4. Öppna Acrobat. Mappen Crypto återskapas automatiskt.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online