Problem

När du signerar en PDF-fil digitalt i Adobe Acrobat 8 och 9 i Windows visar programmet felmeddelandet "Creation of this signature could not be completed. Platform Exception." Felmeddelandet följs av ett av dessa meddelanden:

 • "Object already exists. Error Code: 2148073487"
 • "Keyset does not exist. Error Code: 2148073494"
 • "Key not valid for use in specified state. Felkod: 2148073483"

Lösning: Återskapa mappen för digitalt ID och/eller mappen Crypto.

Utför en av följande lösningar eller båda:

Återskapa det digitala ID:t

 1. Öppna Acrobat.
 2. Välj Avancerat > Säkerhetsinställningar.
 3. Välj Digitala ID i kategorilistan på vänster sida av fönstret Säkerhetsinställningar.

 4. Välj det digitala ID som du använde för att signera PDF-filen.
 5. Klicka på Ta bort ID.
 6. Klicka på OK i bekräftelsedialogrutan.
 7. Klicka på Lägg till ID.
 8. Följ anvisningarna på skärmen för att återskapa det digitala ID:t.

 9. Klicka på OK.

Återskapa mappen Crypto

 1. Stäng Acrobat.
 2. Gör något av följande i Windows Utforskaren:

  • I Windows XP går du till C:\Documents and Settings\[ditt användarnamn]\Application Data\Microsoft.
  • I Windows Vista går du till C:\Users\[ditt användarnamn]\AppData\Roaming\Microsoft.

  Obs! Dessa sökvägar omfattar även dolda mappar. I Visa dolda filer och mappar i Windows 10 och tidigare kan du läsa om hur du gör dolda mappar synliga.

 3. Byt namn på mappen Crypto till Crypto Old.

 4. Öppna Acrobat. Mappen Crypto återskapas automatiskt.