Problem med Acrobat eller Reader på Mavericks OS X 10.9

Stöd för Mac OS X Mavericks (10.9) introducerades med Acrobat och Reader 10.1.8 och 11.0.04. Som alltid vid support för ett nytt operativsystem kan oväntade problem uppstå. Adobe planerar att korrigera och upptäcka problem i kommande versioner.

Acrobat eller Reader kraschar vid användning av Hitta-kommandot på Mac OS X Mavericks (10.9.2)

Acrobat eller Reader slutar att svara efter användning av Hitta-kommandot.

Lösning: Använd det avancerade sökkommandot (Skift+ Cmd+ F) istället för Hitta-kommandot (Cmd + F).

Du kan även installera en korrigering. Mer information om hur du hämtar och installerar korrigeringen hittar du här.  

Hög energianvändning

Användning av vissa funktioner i Acrobat eller Reader som zooming, panorering och rutorna för signering och kommentarer resulterar i hög energianvändning. När batteriets meny är öppen visas Acrobat och Reader som Program som använder mycket energi.

Lösning: Ingen. Korrigeringar är schemalagda för nästa planerade uppdatering.

Safari 7 blockerar plugin-program för Adobes PDF-filer

Safari 7 (levererad med Mac OS X Mavericks 10.9) och Safari 6.1 blockerar plugin-program för Acrobat och Reader första gången en domän eller webbplats försöker visa en PDF-fil. Mer information finns under http://helpx.adobe.com/se/acrobat/kb/blocked-plugin-alert-safari-7.html

Lösning: Klicka på meddelandet Blockerat och välj Lita på när dialogrutan Lita på visas eller välj att lita på plugin-programmet globalt.

 

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online