Safari 7 och 6.1 blockerar PDF-filer | Acrobat, Reader

PDF-filer hämtas inte vid första försöket i Safari 7 och 6.1

Vid första försöket att visa en PDF-fil på en ny domän eller webbplats i Safari 6.1 och 7 (levererad med Mac OS X Mavericks 10.9) är webbläsarfönstret grått eller tomt. Dessutom visas varningen: Blockerat plugin-program.

De senaste versionerna av Safari använder en ny plugin-hanterare och aktiverar eller inaktiverar plugin-program globalt eller per webbplats. Plugin-programmen för PDF-visaren för Acrobat och Reader är inte betrodda som standard förrän du aktivt betror plugin-programmet globalt eller för varje webbplats.

Lösning: Lita på PDF-filens plugin-program

Lita på PDF-filens plugin-program globalt

  1. Välj Safari > Inställningar > Skydd > Hantera webbplatsinställningar
  2. I den vänstra panelen väljer du Adobe Reader eller Adobe Acrobat.
  3. I popup-menyn Vid besök på andra webbplatserväljer du Tillåt alltid.

Lita på PDF-filens plugin-program per webbplats

På varje domän eller webbplats där meddelandet Blockerat plugin-program visas:

  1. Klicka på meddelandet Blockerat.  
  2. När dialogrutan Lita på visas väljer du Lita på.
När dialogrutan Lita på visas väljer du Lita på

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto