Safari 7 och 6.1 blockerar PDF-filer | Acrobat, Reader

PDF-filer hämtas inte vid första försöket i Safari 7 och 6.1

Vid första försöket att visa en PDF-fil på en ny domän eller webbplats i Safari 6.1 och 7 (levererad med Mac OS X Mavericks 10.9) är webbläsarfönstret grått eller tomt. Dessutom visas varningen: Blockerat plugin-program.

De senaste versionerna av Safari använder en ny plugin-hanterare och aktiverar eller inaktiverar plugin-program globalt eller per webbplats. Plugin-programmen för PDF-visaren för Acrobat och Reader är inte betrodda som standard förrän du aktivt betror plugin-programmet globalt eller för varje webbplats.

Lösning: Lita på PDF-filens plugin-program

Lita på PDF-filens plugin-program globalt

  1. Välj Safari > Inställningar > Skydd > Hantera webbplatsinställningar
  2. I den vänstra panelen väljer du Adobe Reader eller Adobe Acrobat.
  3. I popup-menyn Vid besök på andra webbplatserväljer du Tillåt alltid.

Lita på PDF-filens plugin-program per webbplats

På varje domän eller webbplats där meddelandet Blockerat plugin-program visas:

  1. Klicka på meddelandet Blockerat.  
  2. När dialogrutan Lita på visas väljer du Lita på.
När dialogrutan Lita på visas väljer du Lita på

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?