Interpoleringar

Titta i den här ordlistan när du vill veta mer om de olika interpoleringarna i Animate.

Klassisk interpolering

Klassisk interpolering avser interpolering i Flash CS3 och tidigare och bevaras främst i Animate för övergångssyften.

Dessa interpoleringar liknar de nyare rörelseinterpoleringarna, men är något mer komplicerade att skapa och mindre flexibla. Ange en nyckelbildruta för startpunkten och en nyckelbildruta för slutpunkten när du vill skapa en klassisk interpolering.

Ytterligare information

Rörelseinterpolering

motion-tween-interface

Rörelseinterpoleringar används för att skapa rörliga animeringar i Animate. Rörelseinterpolerade animeringar skapas genom att du anger olika värden för en objektegenskap mellan den första och sista bildrutan. Objektegenskaperna varierar från placering, storlek, färg, effekter, filter och rotation.

När du skapar en rörelseinterpolering, väljer du en bildruta i interpoleringen och flyttar rörelsesymbolen till den bildrutan. Till skillnad från klassiska interpoleringar och forminterpoleringar, skapas en rörelsebana automatiskt som animerar bildrutorna mellan den första bildrutan och nästa nyckelbildruta i Animate. Eftersom du inte använder resurser i varje bildruta, minimerar rörelseinterpoleringar filstorleken och de resurser som används i dina dokument.

Ytterligare information

Forminterpolering

shapes-tween-interface

Adobe Animate kan interpolera position, storlek, rotation och skevning i symbolinstanser, grupper och text. Du kan också interpolera färgen för instanser och text för att skapa animerade färgskiftningar eller tona in och ut från genomskinlighet.

Använd klassiska interpoleringar när du vill interpolera egenskapsändringar i symbolinstanser, grupper och text. Innan du interpolerar färgen för grupper eller text ska objekten konverteras till symboler. 

Ytterligare information

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?