Du kan skapa två typer av interpolerade animeringar med Animate CC: rörelseinterpoleringar och klassiska interpoleringar. 

En rörelseinterpolering är en typ av animering som använder symboler för att skapa rörelse samt ändra storlek, rotation, toningar och färgeffekter.

Klassisk interpolering avser interpolering i Flash CS3 och tidigare och bevaras främst i Animate för övergångssyften. 

Animeringar med rörelseinterpoleringar och klassiska interpoleringar

Se även

Rörelseinterpoleringar jämfört med klassiska interpoleringar

Rörelseinterpoleringar Klassiska interpoleringar
Kraftfulla och enkla att skapa, ger maximal kontroll över interpolerade animeringar Klassiska interpoleringar är komplicerade att skapa och inkluderar alla interpoleringar som skapats med tidigare versioner av Animate. 
Ger bättre interpoleringskontroll. Tillhandahåller användarspecifika funktioner.
Använder nyckelbildrutor. Använder egenskapsbildrutor.
Består av ett målobjekt som sträcker sig över hela interpoleringen. Interpolering mellan två nyckelbildrutor med samma eller olika symboler.
Använder text som en interpoleringsbar typ och konverterar inte textobjekt till filmklipp. Konverterar textobjekt till grafiska symboler.
Använder inte bildruteskript. Använder bildruteskript.
Tänjer ut och ändrar storlek på interpoleringen på tidslinjen och behandlar den som ett enskilt objekt.  Består av grupper med bildrutor på tidslinjen som kan markeras separat.
Övergångar används på hela rörelseinterpoleringsintervallets längd. Om övergången endast ska användas på specifika bildrutor i en rörelseinterpolering måste en anpassad övergångskurva skapas.
Övergångar tillämpas på grupper med bildrutor mellan nyckelbildrutorna i interpoleringen. 
Använder en färgeffekt per interpolering. Använder två olika färgeffekter, till exempel färgton och alfagenomskinlighet.
Animerar 3D-objekt.  Det går inte att animera 3D-objekt. 
Kan sparas som förinställda rörelser. Kan inte sparas som förinställda rörelser. Kastar om symboler eller ställer in bildrutenummer för en grafisk symbol som ska visas i en egenskapsnyckelbildruta. 

Likheter mellan rörelseinterpoleringar och klassiska interpoleringar

  • Det kan finnas flera klassiska interpoleringar eller rörelseinterpoleringar på samma lager, men båda interpoleringstyperna kan inte förekomma i samma lager.
  • De båda interpoleringarna interpolerar bara specifika typer av objekt.