Användarhandbok Avbryt

Skapa en animering med rörelseinterpolering

 1. Användarhandbok för Adobe Animate
 2. Introduktion till Animate
  1. Nyheter i Animate
  2. Visuell ordlista
  3. Systemkrav för Animate
  4. Tangentbordsgenvägar för Animate
  5. Arbeta med flera filtyper i Animate
 3. Animering
  1. Grunderna vid animering i Animate
  2. Så här använder du bildrutor och nyckelbildrutor i Animate
  3. Animering bildruta för bildruta i Animate
  4. Arbeta med klassiska interpolerade animeringar i Animate
  5. Pensel
  6. Rörelseguide
  7. Rörelseinterpoleringar och ActionScript 3.0
  8. Om animeringar med rörelseinterpolering
  9. Animeringar med rörelseinterpolering
  10. Skapa en animering med rörelseinterpolering
  11. Använda nyckelbildrutor för egenskaper
  12. Animera placering med en interpolering
  13. Så här redigerar du rörelseinterpoleringar med rörelseredigeraren
  14. Redigera rörelsebanan för en interpolerad animering
  15. Ändra rörelseinterpoleringar
  16. Lägga till anpassade övergångar
  17. Skapa och använda förinställda rörelser
  18. Konfigurera interpoleringsintervall för animeringar
  19. Arbeta med rörelseinterpoleringar sparade som XML-filer
  20. Rörelseinterpoleringar jämfört med klassiska interpoleringar
  21. Forminterpolering
  22. Använda animeringar med benverktyget i Animate
  23. Arbeta med figurriggning i Animate
  24. Så här använder du maskeringslager i Adobe Animate
  25. Så här arbetar du med scener i Animate
 4. Interaktivitet
  1. Så här skapar du knappar med Animate
  2. Konvertera Animate-projekt till andra dokumenttypsformat
  3. Skapa och publicera HTML5 Canvas-dokument i Animate
  4. Lägga till interaktivitet med kodfragment i Animate
  5. Skapa anpassade HTML5-komponenter
  6. Använda komponenter i HTML5 Canvas
  7. Skapa anpassade komponenter: Exempel
  8. Kodfragment för anpassade komponenter
  9. God praxis - annonsera med Animate
  10. Redigera och publicera VR
 5. Arbetsyta och arbetsflöde
  1. Skapa och hantera målarpenslar
  2. Använda Google Fonts i HTML5 Canvas-dokument
  3. Använda Creative Cloud Libraries och Adobe Animate
  4. Använda scen- och verktygspanelerna i Animate
  5. Arbetsflöde och arbetsyta i Animate
  6. Använda webbteckensnitt i HTML5 Canvas-dokument
  7. Tidslinjer och ActionScript
  8. Arbeta med flera tidslinjer
  9. Ange inställningar
  10. Använda redigeringspanelerna i Animate
  11. Skapa tidslinjelager med Animate
  12. Exportera animeringar för mobilprogram och spelplattformar
  13. Flytta och kopiera objekt
  14. Mallar
  15. Söka och ersätta i Animate
  16. Ångra, gör om och panelen Historik
  17. Kortkommandon
  18. Så här använder du tidslinjen i Animate
  19. Skapa HTML-tillägg
  20. Optimeringsalternativ för bilder och animerade GIF-filer
  21. Exportinställningar för bilder och GIF-filer
  22. Panelen Resurser i Animate
 6. Multimedia och video
  1. Omforma och kombinera grafikobjekt i Animate
  2. Skapa och arbeta med symbolinstanser i Animate
  3. Bildkalkering
  4. Så här använder du ljud i Adobe Animate
  5. Exportera SVG-filer
  6. Skapa videofiler för användning i Animate
  7. Så här lägger du till en video i Animate
  8. Arbeta med videoreferenspunkter
  9. Rita och skapa objekt med Animate
  10. Omforma linjer och former
  11. Linjer, fyllningar och övertoningar med Animate CC
  12. Arbeta med Adobe Premiere Pro och After Effects
  13. Färgpaneler i Animate CC
  14. Öppna Flash CS6-filer i Animate
  15. Arbeta med klassisk text i Animate
  16. Placera grafik i Animate
  17. Importerade bitmappar i Animate
  18. 3D-grafik
  19. Arbeta med symboler i Animate
  20. Rita linjer och former med Adobe Animate
  21. Arbeta med bibliotek i Animate
  22. Exportera ljud
  23. Markera objekt i Animate CC
  24. Arbeta med Illustrator AI-filer i Animate
  25. Tillämpa mönster med sprejpenseln
  26. Använda blandningslägen
  27. Ordna objekt
  28. Automatisera uppgifter med kommandomenyn
  29. Flerspråkig text
  30. Använda kameran i Animate
  31. Använda Animate med Adobe Scout
  32. Arbeta med Fireworks-filer
  33. Grafikfilter
  34. Ljud och ActionScript
  35. Ritinställningar
  36. Rita med ritstift
 7. Plattformar
  1. Konvertera Animate-projekt till andra dokumenttypsformat
  2. Stöd för anpassade plattformar
  3. Skapa och publicera HTML5 Canvas-dokument i Animate
  4. Skapa och publicera ett WebGL-dokument
  5. Så här paketerar du AIR för iOS-program
  6. Publicera AIR for Android-program
  7. Publicera för Adobe AIR för datorprogram
  8. Inställningar för ActionScript-publicering
  9. God praxis – organisera ActionScript i ett program
  10. Så här använder du ActionScript med Animate
  11. God praxis – riktlinjer för hjälpmedel
  12. Hjälpmedel på arbetsytan i Animate
  13. Skriva och hantera skript
  14. Aktivera stöd för anpassade plattformar
  15. Översikt över stöd för anpassade plattformar
  16. Skapa hjälpmedelsanpassat innehåll
  17. Arbeta med plugin-program för anpassade plattformar
  18. Felsöka ActionScript 3.0
  19. Aktivera stöd för anpassade plattformar
 8. Exportera och publicera
  1. Så här exporterar du filer från Animate CC
  2. OAM-publicering
  3. Exportera SVG-filer
  4. Exportera bilder och video med Animate
  5. Publicera AS3-dokument
  6. Exportera animeringar för mobilprogram och spelplattformar
  7. Exportera ljud
  8. Exportera QuickTime-videofiler
  9. Styra extern videouppspelning med ActionScript
  10. God praxis – tips för att skapa innehåll på mobila enheter
  11. God praxis – videokonventioner
  12. God praxis – riktlinjer för utveckling av SWF-program
  13. God praxis – strukturera FLA-filer
  14. De bästa sätten att optimera FLA-filer för Animate
  15. Inställningar för ActionScript-publicering
  16. Ange publiceringsinställningar för Animate
  17. Exportera projektorfiler
  18. Exportera bilder och animerade GIF-filer
  19. Publiceringsmallar för HTML
  20. Arbeta med Adobe Premiere Pro och After Effects
  21. Dela och publicera animeringar snabbt

Innan du börjar

 Innan du börjar animera bör du känna till dessa begrepp:

Förutsättningar

Beskrivning

Innan du börjar arbeta med rörelseinterpoleringar bör du känna till hur du arbetar med tidslinjen och redigeringsegenskaperna. Du kan redigera enskilda nyckelbildrutor för egenskaper på scenen, i egenskapsinspektören eller i den nya rörelseredigeraren.

Animate interpolerar endast symbolförekomster och textfält. Alla övriga objekttyper placeras i en symbol när en interpolering används på dem. Symbolinstansen kan innehålla kapslade symboler, som i sin tur kan interpoleras på egna tidslinjer.

Den minsta beståndsdelen i ett interpoleringslager är ett interpoleringsintervall. Ett interpoleringsintervall i ett interpoleringslager får endast innehålla en symbolinstans eller ett textfält. Symbolinstansen kallas för interpoleringsintervallets mål. En enskild symbol kan emellertid innehålla många objekt.

Om du lägger till ytterligare en symbol eller ett textfält i interpoleringsintervallet ersätts den ursprungliga symbolen i interpoleringen. Använd någon av följande metoder när du vill ändra målobjektet för en interpolering:

 • Dra en annan symbol från biblioteket till interpoleringsintervallet på tidslinjen
 • Använd kommandot Ändra > Symbol > Växla symbol.

Du kan ta bort symbolen från ett interpoleringslager utan att ta bort eller avbryta interpoleringen. Du kan lägga till en annan symbolinstans till interpoleringen senare. Du kan även ändra typen för målsymbolen eller när som helst redigera symbolen.

När en interpolering innehåller rörelse visas en rörelsebana på scenen. Rörelsebanan anger positionen för det interpolerade objektet i varje bildruta. Du kan redigera rörelsebanan på scenen genom att dra dess kontrollpunkter. Det går inte att lägga till en rörelsestödlinje i ett interpoleringslager/lager för omvänd kinematik. 

Se även

Komponenter i rörelseinterpoleringar

Interpoleringsintervall:

 • En serie av bildrutor på tidslinjen i vilka en eller flera egenskaper för ett objekt ändras över tid.
 • Ett rörelseinterpoleringsintervall visas på tidslinjen som en grupp bildrutor i ett enskilt lager med en bakgrundsfärg.
 • Du kan markera interpoleringsintervallen som ett enskilt objekt och dra dem från en plats på tidslinjen till en annan, inklusive till ett annat lager.
 • Du kan bara animera ett objekt på scenen i varje interpoleringsintervall. Det objektet kallas för interpoleringsintervallets målobjekt.

Egenskapsnyckelbildruta:

 • En bildruta i ett interpoleringsintervall där du uttryckligen definierar ett eller flera egenskapsvärden för det interpolerade målobjektet.
 • Dessa egenskaper kan bland annat innehålla placering, alfa (genomskinlighet) och färgton.
 • Alla definierade egenskaper har sina egna nyckelbildrutor för egenskaper.
 • Om du anger mer än en egenskap i en enskild bildruta, lagras nyckelbildrutorna för egenskaper för var och en av dessa egenskaper i den bildrutan.
 • Använd rörelseredigeraren när du vill visa egenskaperna för ett interpoleringsintervall och tillhörande nyckelbildrutor för egenskaper.
 • Högerklicka på några egenskapsnyckelbildrutor och välj Visa nyckelbildrutor när du vill välja vilken typ av egenskapsnyckelbildrutor som ska visas på tidslinjen via snabbmenyn för interpoleringsintervall. 

Målobjekt för en interpolering

En rörelseinterpolering har ett enskilt objekt i ett interpoleringsintervall som kallas för interpoleringens målobjekt. Det finns flera fördelar med att ha ett målobjekt i en interpolering:

 • Du kan spara en interpolering som en förinställning som kan återanvändas. 
 • Det är enkelt att flytta rörelseinterpoleringar på tidslinjen (dra runt interpoleringsintervallet) eller på scenen.
 • Så här lägger du till en ny instans av en befintlig interpolering:
  • Klistra in den ovanpå en interpolering när du vill ersätta
  • Dra en ny instans från biblioteket
  • Använd Växla symbol. 

Objekt och egenskaper som kan interpoleras

Exempel på objekt som du kan tillämpa på rörelseinterpoleringar är filmklipp, bilder, knappsymboler och textfält. Egenskaperna för dessa objekt som kan interpoleras inkluderar bland annat:

 • X- och Y-position i 2D
 • Z-position i 3D (endast filmklipp)

 • 2D-rotation (runt z-axeln)

 • X-, Y- och Z-rotation i 3D (endast filmklipp): ställ in FLA-målfilen på ActionScript 3.0 och Flash Player 10 eller senare i publiceringsinställningarna. Adobe AIR har även stöd för 3D-rörelser.

 • Skeva X och Y

 • Skala X och Y

 • Färgeffekter: inkluderar alfa (genomskinlighet), intensitet, färgton och avancerade färginställningar. Färgeffekter kan interpoleras endast på symboler och TLF-text. Genom att interpolera de här egenskaperna kan du göra så att objekt verkar tona in eller tona från en färg till en annan. Om du vill interpolera en färgeffekt på klassisk text, konverterar du texten till en symbol.

 • Filteregenskaper (filter kan inte tillämpas på grafiska symboler)

Skapa en animering med rörelseinterpolering

Du kan skapa en rörelseinterpolering med en av följande tre metoder:

 • Skapa en bild eller en instans som du vill interpolera, högerklicka på en bildruta och välj Skapa rörelseinterpolering.
 • Markera bilden eller instansen som du vill interpolera och välj Infoga > Rörelseinterpolering på huvudmenyn.
 • Skapa en bild eller en instans som du vill interpolera, högerklicka på instansen på scenen och välj Skapa rörelseinterpolering.

 Det är valfritt att använda ActionScript i animeringar.

Skapa en animering med rörelseinterpolering

Interpolera andra egenskaper med egenskapsinspektören

Använd kommandot Skapa rörelseinterpolering när du vill animera egenskaperna för en symbolinstans eller ett textfält. Egenskaperna är bland annat rotation, skalning, genomskinlighet och färgton (endast symboler och TLF-text). Du kan till exempel redigera alfaegenskapen (genomskinlighet) för en symbolinstans för att den ska tona in på skärmen.

 1. Markera en symbolinstans eller ett textfält på scenen.

  Om markeringen innehåller andra objekt, eller innehåller flera objekt från lagret, kan Animate konvertera den till en filmklippssymbol.

 2. Välj Infoga > Rörelseinterpolering.

  Om dialogrutan ”Konvertera markering till symbol för interpolering” visas klickar du på OK för att konvertera markeringen till en filmklippssymbol.

  När du tillämpar en interpolering på ett objekt som bara finns i en enskild nyckelbildruta flyttas spelhuvudet till den sista bildrutan i den nya interpoleringen. Annars flyttas inte spelhuvudet.

 3. Placera spelhuvudet i den bildruta i interpoleringsintervallet där du vill ange ett egenskapsvärde.

  Du kan placera spelhuvudet i valfri annan bildruta i interpoleringsintervallet. Interpoleringen startar med egenskapsvärdena i den första bildrutan i interpoleringsintervallet, som alltid är en nyckelbildruta för egenskaper.

 4. Markera objektet på scenen och ange ett värde för en annan egenskap än position, till exempel alfa (genomskinlighet), rotation eller skevning. Ange värdet i egenskapsinspektören eller med något av verktygen på verktygspanelen.

  Den aktuella bildrutan i intervallet blir en nyckelbildruta för egenskaper.

   Du kan visa olika typer av nyckelbildrutor för egenskaper i interpoleringsintervall. Högerklicka (Windows) eller Kommando-klicka (Macintosh) på ett interpoleringsintervall och välj Visa nyckelbildrutor > egenskapstyp på snabbmenyn.

 5. Förhandsgranska interpoleringen på scenen genom att dra spelhuvudet på tidslinjen.

 6. Om du vill lägga till ytterligare nyckelbildrutor för egenskaper flyttar du spelhuvudet till den önskade bildrutan i intervallet och anger ett värde för egenskapen i egenskapsinspektören.

Lägga till en interpolering i ett befintligt interpoleringslager

Du kan lägga till ytterligare interpoleringar i ett befintligt interpoleringslager. Lägg till fler interpoleringar om du vill använda färre lager när du skapar Animate-innehåll med animeringar.

 1. Gör något av följande:

  • Lägg till en tom nyckelbildruta på lagret (Infoga > Tidslinje > Tom nyckelbildruta), lägg till objekt i nyckelbildrutan och interpolera sedan objekten.
  • Skapa en interpolering i ett separat lager och dra sedan intervallet till det önskade lagret.
  • Dra en statisk bildruta från ett annat lager till interpoleringslagret och lägg sedan till en interpolering för ett objekt i den statiska bildrutan.
  • Alt-dra (Windows) eller Alternativ-dra (Macintosh) för att duplicera ett befintligt intervall från samma lager eller ett annat lager.
  • Kopiera och klistra in ett interpoleringsintervall från samma eller ett annat lager.
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto