Hur du använder Adobe Mini Bridge

Mini Bridge är ett tillägg som du kan använda till att arbeta med resurser i paneler i Adobe® Photoshop®, Adobe InDesign® och Adobe InCopy®. Det här är ett användbart sätt att få åtkomst till många Adobe Bridge-funktioner när du arbetar i de programmen. Mini Bridge kommunicerar med Adobe Bridge för att skapa miniatyrer, hålla filer synkroniserade och utföra andra åtgärder.

Från en expert: Mini Bridge

Öppna Mini Bridge

Så här öppnar du panelen Mini Bridge:

 • (Photoshop) Välj Arkiv > Bläddra i Mini Bridge.
 • (Photoshop) Välj Fönster > Tillägg > Mini Bridge.
 • (InDesign, InCopy) Välj Fönster > Mini Bridge.
Om meddelandet "Bridge måste köras för att bläddra bland filer" visas i panelen Mini Bridge klickar du på Starta Bridge.

Bläddra bland filer i Mini Bridge

 • Bläddra efter filer genom att klicka på snabbmenyn Favoriter på den vänstra sidan av panelen. Du kan också visa ett mappnamn genom att klicka på mappnamnet eller pilen i sökvägsfältet. 
 • Du kan också använda knappen Sök () om du vill söka efter filer genom att ange villkor.
 • Använd följande knappar till att ange vad som ska visas i förhandsvisningsområdet:

Sortera


Sortera efter filnamn, filtyp, skapandedatum och andra metadatavillkor.

Filter


Filtrera efter stjärnor (betyg) eller etiketter.

Obs!

Om du vill visa avvisade filer klickar du på Visa och väljer Visa avvisade filer.

Obs!

Om du vill göra miniatyrer större eller mindre drar du i kanten av panelen Mini Bridge och ändrar storlek på den.

Öppna eller montera filer med Mini Bridge

Om du vill öppna eller montera en fil markerar du miniatyren för den i panelen Mini Bridge panel och gör något av följande:

 • Dra filen till värdprogrammet eller till värdprogramikonen.
 • Dubbelklicka på den så att den öppnas i det program där den ska visas.  
 • Höger- (Windows) respektive Ctrl-klicka (Mac OS) på miniatyren och välj Montera eller Öppna med och välj sedan ett program.
 • (InDesign) Dra ett fragment från panelen Mini Bridge till ett dokument. Placera markören där du vill montera det övre vänstra hörnet av fragmentet. Fragmentfiler har filnamnstillägget .IDMS eller .INDS.
 • Om du vill köra en automatiserad uppgift markerar du en eller flera miniatyrer, höger- (Windows) respektive Ctrl-klickar (Mac OS) och väljer [värdprogram] > [automatiserad uppgift]. Om du vill ha information om ett visst kommando söker du i hjälpen för Photoshop respektive InDesign.
 • Om du vill öppna en fil i Adobe Bridge markerar du den och klickar på Adobe Bridge () överst i panelen Mini Bridge. Alternativt så höger- (Windows) respektive Ctrl-klickar (Mac OS) du på en miniatyrbild och väljer Visa i Bridge.

Förhandsvisa filer i Mini Bridge

Menyknappen Visa

Med  kan du förhandsvisa bilder i panelen Mini Bridge. Klicka på den och välj något av följande:


 • Om du vill öppna ett bildspel med de markerade bilderna i Adobe Bridge väljer du Bildspel
 • Om du vill öppna de markerade bilderna i förhandsvisningsläget i Adobe Bridge väljer du Förhandsvisningsläge.
 • Om du vill öppna en helskärmsförhandsvisning i Adobe Bridge väljer du Förhandsvisning i helskärm.

Ändra namn på filer i Mini Bridge

 • Klicka på ett filnamn i panelen Mini Bridge och ange ett nytt namn på filen. Alternativt så höger- (Windows) respektive Ctrl-klickar (Mac OS) du på en miniatyr och väljer Ändra namn.

Favoriter och samlingar i Mini Bridge

Adobe Bridge-favoriter och -samlingar visas i panelen Mini Bridge.

 • Om du vill lägga till ett objekt till dina favoriter eller till en samling drar du miniatyren för det till mappen eller samlingen i navigeringsområdet i panelen.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?