Visas felmeddelandet Det går inte att synkronisera filer när du försöker synkronisera filer via Creative Clouds funktion för filsynkronisering? Använd lösningarna som visas i tabellen nedan om du behöver hjälp med att lösa felet och vill undvika möjliga konflikter i framtiden. 

Kontrollera först att datorn är ansluten till Internet och att du är inloggad i Creative Cloud-kontot.

Observera att synkroniseringsproblem kan uppstå mellan olika operativsystem eftersom de godkänner olika filnamn. Datorprogrammet Creative Cloud kan åtgärda många inkompatibilitetsproblem – men i de fall det inte klarar av detta kan fel uppstå. När ett fel inträffar visas ett felmeddelande och eventuella ytterligare filer fortsätter att synkroniseras.

Obs!

En första bra felsökningsåtgärd är att stänga av filsynkronisering och aktivera det på nytt. Välj Inställningar i kugghjulsmenyn och sedan Synkronisering av/på på fliken Filer. Den här åtgärden kan lösa många synkroniseringsproblem.

S.  nr Felmeddelande Lösning
1 Det gick inte att synkronisera <fileName> eftersom filen är låst. Stäng filen i alla öppna program och kontrollera att du har skrivbehörighet. Se Stäng filer som används.
2 Det gick inte att synkronisera <fileName> eftersom filnamnet är ogiltigt. Tecknen |, “, ?, <, >, /, \, * och : kan inte användas i filnamn. Se Undvik Windows-specifika tecken och filnamn.
3 Ett virus hittades i <fileName>. Den här filen kan inte överföras.  
4 Filen <fileName> är för stor och kan inte överföras. Se Observera att det kan ta lång tid att synkronisera stora filer.  
5 Antalet resurser och samlingar i ditt Creative Cloud-konto är för stort. Töm din arkivmapp och ta bort andra resurser som du inte längre behöver.  
6 Det finns för många filer i mappen <folderName>. Synkroniseringprestandan kan försämras tills du minskar antalet filer i den här mappen.  
7 Det gick inte att synkronisera <fileName> eftersom ägaren av <folderName> har överskridit sin lagringskvot. Kontakta ägaren av <folderName>
8 Det går inte att synkronisera filerna eftersom systemets klocka inte är rätt inställd. Ställ in den exakta tiden för enheten om du vill fortsätta att synkronisera filer. Ställ in systemtiden exakt och försök igen.
9 Det går inte att synkronisera <folderName> eftersom vissa filer i mappen är öppna. Stäng alla öppna filer i den här mappen. Se Stäng filer som används.
10 Det gick inte att synkronisera <fileName> eftersom sökvägen är för lång. Byt namn på filen eller flytta den så att sökvägen blir kortare. Se Använd korta fil- och mappnamn.
11 Det går inte att synkronisera <fileName>. Du har inte behörighet att skriva till målmappen. Kontrollera behörigheten till mappen om problemet kvarstår. Kontrollera behörigheterna och försök igen.
12 Innehållet är inte längre tillgängligt eftersom krypteringsnyckeln för ditt konto har inaktiverats. Kontakta din IT-administratör. Kontakta IT-administratören.
13 <fileName> kan inte synkroniseras eftersom den ingår i ett samarbete som endast tillåter visning. Du kan inte ändra, byta namn på eller skapa filer i ett samarbete som endast tillåter visning. Om du vill synkronisera filen flyttar du den till en mapp i din Creative Cloud-filmapp där du har läs- och skrivbehörighet.” Mer information finns i Samarbeta i Creative Cloud Libraries och mappar.
14 Det går inte att synkronisera filerna. Din hårddisk är full. Det finns inte tillräckligt med ledigt diskutrymme. Frigör utrymme. Synkroniseringen återupptas automatiskt.
15 Lagringsutrymmet har tagit slut.

Du har använt hela ditt lagringsutrymme i Creative Cloud. Gör något av följande för att fortsätta synkronisera:

16 Det går inte att synkronisera <filename> på grund av ett serverfel. Försök igen senare.
17 Det gick inte att synkronisera <fileName> på grund av filbehörigheterna. Kontrollera behörigheterna och försök igen.  

Undvik Windows-specifika tecken och filnamn

 • < (mindre än)
 • > (större än)
 • : (kolon)
 • " (citattecken)
 • / (snedstreck)
 • \ (omvänt snedstreck)
 • | (lodrätt streck eller rör)
 • ? (frågetecken)
 • * (asterisk)

Undvik också följande filnamn som reserveras av Windows operativsystem: CON, PRN, AUX, NUL, COM1, COM2, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, COM8, COM9, LPT1, LPT2, LPT3, LPT4, LPT5, LPT6, LPT7, LPT8 och LPT9.

Ytterligare information om inkompatibla tecken och filnamn finns i Ange filnamn, sökvägar och namnrymder.

Använd kort fil och mappnamn

Windows tillåter endast fil- och mappnamn med 260 tecken eller mindre. Korta ned fil- och mappnamn som är för långa för att kunna synkronisera dem med Windows-enheter.

Obs!

Skrivbordsprogrammet Creative Cloud kan inte synkronisera filer om standardmappens plats ändras till ett mappnamn med höga ASCII-värden eller kyrilliska tecken som ä, è, й, Ç eller ӯ. Åtgärda problemet genom att antingen avsluta eller starta datorprogrammet Creative Cloud på nytt eller stänga av och aktivera filsynkronisering.

Ta bort överskridande tecken

Fil- och mappnamn som slutar med punkter (.) eller mellanslag synkroniseras inte ordentligt mellan operativsystem.

Filer med efterföljande mellanrum eller punkter i filnamnet synkroniseras inte korrekt med Windows även om de kan synkroniseras med molnet från en Mac-dator. Om synkronisering av en fil misslyckas fortsätter ändå synkroniseringen av ytterligare filer. Felmeddelandet fortsätter däremot att visas tills den felaktiga filen korrigeras eller tas bort.

Om Windows stöter på felet att filen eller katalogen inte finns visar du filen i webbprogrammet Creative Cloud. Byt sedan namn på den och ta bort det tecken som orsakar problemet.

Undvik att använda resursdelar (alias eller genvägar)

Undvik att synkronisera filer som använder metadata (eller resursdelar), till exempel Mac OS-alias eller Windows-genvägar. Vanligtvis fungerar endast dessa filtyper med de operativsystem de utformats för.

Stäng filer som används

Datorprogrammet Creative Cloud visar felet "Det går inte att synkronisera filer" vid försök att synkronisera en fil som används eller har låsts via ett annat program.

Vissa program har låsningsmekanismer för att förhindra konflikter när en fil öppnas från en eller flera platser. Till exempel genererar Adobe InDesign en *.idlk-fil bredvid en öppen *.indd-fil.

Åtgärda synkroniseringsfelet genom att spara och stänga filen när du är klar med att redigera den.

Förklaring av felaktiga kopior

Om du ändrar eller synkroniserar samma fil på flera enheter samtidigt så har den enhet som överför först företräde. Datorprogrammet Creative Cloud försöker inte sammanfoga ändringarna åt dig. Istället synkroniseras alla ändringar efter första överföringen (den överföring som fick företräde) i en felaktig kopia av filen. Namnet på den nya filen är detsamma som på den gamla, men med tillägget "felaktig kopia". Filnamnet innehåller även namnet på enheten/datorn som den skapades på och datumet då felet inträffade. På så sätt kommer alla dina ändringar sparas och allt arbete du har gjort skrivs inte över.

Observera att det kan ta lång tid att synkronisera stora filer

Du kan få ett felmeddelande om du försöker synkronisera en stor fil via mappen Creative Cloud-filer.

Om du kopierar en stor fil till mappen Creative Cloud-filer synkroniseras inte filen förrän den är fullständigt kopierad till mappen. Filen flaggas under tiden som den kopieras och datorprogrammet Creative Cloud meddelar att det inte går att synkronisera fil(er). När kopieringen är klar börjar synkroniseringen mot Creative Cloud.

Använda tangentbordskombinationer för att felsöka synkroniseringsfel

Vid användning med vissa tangenter erbjuder snabbmenyn Visa på webbplats specifika funktioner. Åsidosätta den ursprungliga funktionen Visa på webbplats – med denna specifika funktion kan du lösa synkroniseringsproblem.

Tangentbordskombinationer för felsökning av synkroniseringsfel
Vid användning med specifika tangenttryckningar antar alternativet Visa på webbplats specifika funktioner

Ctrl + [Visa på webbplats]

Startar om synkroniseringen.

Skift + [Visa på webbplats]

Startar om synkroniseringen och tar bort den lokala databasen. Det här alternativet är användbart om du måste följa flera synkroniseringsfel för resurser som inte finns på den lokala datorn eller på webbplatsen Creative Cloud.

Ctrl + Skift + [Visa på webbplats]

Det här alternativet utför följande åtgärder:

 • Startar om synkroniseringen
 • Säkerhetskopierar innehållet i den lokala mappen Creative Cloud-filer
 • Hämtar resurser på nytt till den lokala mappen Creative Cloud-filer från Creative Cloud-webbplatsen
 • Rensar den lokala databasen
Använd det här alternativet om du vill hämta om den exakta resursuppsättningen som finns på webbplatsen Creative Cloud. Om inte en resurs på webbplatsen Creative Cloud orsakar problem bör det här alternativet lösa samtliga synkroniseringsfel.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy